Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

STL - en modell för implementering av digital teknik i skolan

No description
by

Annika Genlott

on 11 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of STL - en modell för implementering av digital teknik i skolan

STL
Läs och skrivutveckling
med nya verktyg - och på nya arenor

Syfte: Att ta reda på hur många lärare som fortsätter använda STL efter avslutat fortbildning, samt vilka faktorer som ligger till grund för deras beslut om att antingen förkasta eller använda sig av modellen.
Literacy
Datorer
lärplattor
Digitala lärresurser
Läs- och skrivförmåga
Digital literacy
större informationsmassa
Nya textformer
Högre krav...
Nya textarenor
Aktiva läsare och skribenter
...nya möjligheter
Läsförståelse
Kompensatoriska verktyg
Talsyntes
Finmotorik
Rättstavningsprogram
Appar
Nya digitala arenor
Formativ bedömning
Samarbete
Kamratåterkoppling
Publicering
Webbsiter
Synligt lärande
Återkoppling
Självreflektion
Kreativitet
Mål och syfte
Appar
Återkopplingens kraft...
... i kombination med formativ bedömning
Kunskapskrav Åk3 (Lgr 11)
...ge enkla omdömen om sina egna och
andras texter samt utifrån respons bearbeta
och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt"

Vad har vi sett vi för resultat av STL?
Pilotstudie 2013
Marginellt högre läshastighet
Markant längre, mer utvecklade texter
Samtliga elever publicerar och återkopplar på klassiten
Alla elever, oavsett dyslexi eller annan funktionsnedsättning läser och återkopplar till varandra
Högre grad av samarbete och delaktighet
Högre självkänsla

HUR sprider man ny kunskap om integrering av IKT för lärare?
Viktigt att ta reda på HUR vi kan använda de nya möjligheter som ges med IKT på bästa sätt...
STL-
En kommunövergripande fortbildning för lärare i Sollentuna för 4:e året
Formativ återkoppling åk 9
Teknik, utan pedagogisk förankring, ger inte per automatik bättre resultat.
STL har under 4 år omfattat
ca 150 lärare och därmed ca
4500 elever
STL- en modell för hur
digital teknik kan
kombineras med pedagogik
Återkoppling som formativ bedömning
i kombination med IKT
STL
STL
STL
Ett målmedvetet (sam)arbete ger resultat
Lgr 11
inspiration
&
förförståelse
Lgr 11
texttyp
& skrivstrategier
skriva & läsa
formativ återkoppling
publicering
&
återkoppling
bedömning
Nyckelfaktorer
för
lärande
IKT
Kvantitativ studie
elevresultat ÄP åk 3
Annika Agélii Genlott
mejl: annika.agelii-genlott@oru.se
twitter: @angen_s

Closing the gaps – Improving literacy and numeracy by ICT-enhanced collaboration

Informationssamhället – ställer höga krav på läs- och skrivförmågan hos medborgare

Ökade krav och sjunkande resultat gällande läs- och skrivförmågan hos elever

Digitaliseringen – en utmaning som skapar nya möjligheter

Inget nationellt styrdokument kring digitalisering

Kommuner agerar på olika sätt

Digital (o)jämlikhet i Sverige (Samuelsson, 2014)
Bakgrund
Kvalitativ studie
Bakgrund
Syfte och metod
STL-modellen
Två studier
Resultat
Kollegialt lärande- fortbildning för lärare
Pågående studie

Innehåll
Tack för visat intresse!
Design Science Research
1984 ”Write to read” (WTR) datorbaserat projekt i USA
2003 Att skriva sig till läsning (ASL, Arne Trageton)

2010 STL/WTL - Skriva sig till lärande/Write to learn
Likheter och skillnader
Lite historik
Socio-kulturellt perspektiv (Vygotskij)
Synligt lärande (Hattie)
Språkutvecklande arbetssätt genom Daniel Ross och cirkelmodellen för genrepedagogik (Rothery et al)
Formativ bedömning (Black & William)
Professionellt lärande (Timperley)
Full transcript