Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

No description
by

Aleksandra Kubińska

on 19 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

PRZYRODNICZE: Ukształtowanie powierzchni Wysokość nad poziomem morza Klimat Jakość gleb Stosunki wodne Ukształtowanie powierzchni jest jednym z głównych czynników decyzyjnych wpływających na zagospodarowanie rolnicze danego obszaru. Dla rolnictwa najbardziej dogodna rzeźba terenu to obszary nizinne, równinne, faliste i pagórkowate o niedużych różnicach wysokości względnej, a także stoki o niewielkim nachyleniu. Takie ukształtowanie terenu zapewnia ochronę przed erozją gleb wietrzną oraz wodną. Nizinny krajobraz Polski, który obejmuje aż 91% powierzchni kraju, niewątpliwie sprzyja rozwojowi rolnictwa.W Polsce wybitnie rolniczym ukształtowaniem terenu charakteryzują się Żuławy Wiślane. http://gminyturystyczne.pl/media/static/regiony/zulawy_wislane/zulawy01.jpg Wysokość nad poziomem morza ma istotny wpływ na klimat regionu. Zależą od niej temperatura powietrza atmosferycznego, ciśnienie atmosferyczne oraz ilość opadów. Duża wysokość nad poziomem morza jest dla rozwoju rolnictwa czynnikiem niekorzystnym. Za przykład można podać polskie Sudety, Karpaty i Tatry, w których nie dość, że ukształtowanie terenu nie sprzyja rozwojowi rolnictwa, to na dodatek panuje tam najkrótszy okres wegetacji roślin. http://www.noclegisudety.pl/wp-content/uploads/2012/08/HPIM27951.jpg Rozwój rolnictwa jest ściśle zależny od warunków klimatycznych. Najlepszym dla rozwoju rolnictwa klimatem jest klimat umiarkowany. Taki właśnie występuje w Polsce.
Bardzo korzystnym dla rozwoju rolnictwa klimatem charakteryzuje się Nizina Śląska. Wykres opadów i temperatury we Wrocławiu http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/WRO.jpg Jakość gleb to jeden z najistotniejszych czynników decydujących o możliwościach rozwoju rolnictwa na danym obszarze. Powodem tego jest fakt, że ona dostarcza roślinom składniki pokarmowe i wodę. Od ich żyzności, a także poziomu zanieczyszczenia i degradacji, zależy wielkość i jakość zbiorów uprawianych roślin oraz chów zwierząt. Stosunki wodne to inaczej hydrosfera. W Polsce raczej sprzyja ona rozwojowi rolnictwa, chociaż są znaczące obszary, na których sytuacja ta jest odmienna. Przykładem regionu mającym poważne problemy z hydrosferą, może być Nizina Wielkopolska. Natomiast jako przykład bardzo dobrze rozwiniętej hydrosfery można podać Żuławy Wiślane. Posiadają one gęstą sieć wodną, zarówno sztuczną, jak i naturalną. Gęsta sieć kanałów i rowów melioracyjnych zapewnia pełną stabilizację stosunków wodnych. Generalnie ilość opadów atmosferycznych jest odpowiednia. Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce POZAPRZYRODNICZE: Polityka rolna państwa System nawożenia Wyposażenie techniczne Struktura agrarna gospodarstw Degradacja środowiska Od państwa zależy ustalanie cen na towary rolnicze, wobec czego, gdy ceny na jakiś towar są zbyt niskie rolnikom nie opłaca się go uprawiać i zmieniają kierunek upraw. Zużycie nawozów sztucznych, po załamaniu w roku 1990, powoli się zwiększa. Jest to jednak wskaźnik dużo mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej. Produktywność gleb zwiększa się przez nawożenie naturalne i sztuczne. Podstawowe wyposażenie techniczne polskiego rolnictwa nie odbiega zbytnio od rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Na 100 hektarów użytków rolnych przypada 7,4 ciągników. Przez strukturę agrarną należy rozumieć stosunki własnościowe oraz wielkość gospodarstw rolnych. W Polsce zdecydowaną większość powierzchni zasiewów zajmują gospodarstwa indywidualne (prywatne). Gospodarstwa państwowe stanowią 18,7%, a spółdzielnie rolnicze 4% powierzchni zasiewów. Wyjątkowo niekorzystnie kształtuje się w Polsce struktura wielkościowa gospodarstw. Człowiek swoją działalnością, m. in. rozbudowywaniem obszarów miejskich i przemysłowych, nieumiejętnym wykorzystaniem terenów pod uprawę, nawożeniem czy zabiegami melioracyjnymi, wprowadza trwałe zmiany w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza w warunkach wodnych i glebowych, czym uniemożliwia na wielu obszarach prowadzenie działalności rolniczej. Bibliografia: http://republika.pl/roztocze0,
http://www.geografia.com.pl/index.html,
http://www.bialystok.edu.pl/cen/archiwum/mat_dyd/matematyka/gim_monki/image008.jpg,
http://geografia.na6.pl/,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna,
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=273,
Atlas geograficzny, Wydawnictwo Szkolne PWN,
Podręcznik Geografia Polska na tle Europy i Świata, Wydawnictwo eMPi2
Full transcript