Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

probit regresyon analizi

Regression
by

Faruk Seyitoglu

on 12 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of probit regresyon analizi

Probit Regresyon
Analizi


Probit Analizi
Bağımlı ya da açıklanan değişkeni evet-hayır, başarılı-başarısız gibi yanıtlardan oluşan, 0 ve 1 olarak kodlanan kategorik modeller, iki uçlu ya da gölge-bağımlı değişkenli modeller olarak adlandırılır. Bu modelleri tahmin etmek için Doğrusal olasılık, Logit ve Probit gibi çeşitli analiz yöntemleri kullanılır.
Analysing the factors that may be influence a political candidate to win or lose in an election during General Election-12 , 2008 in Selangor, Malaysia..
Malezya'da 2008'de Selangordaki genel seçimlerde bir siyasi adayın kazanmasına ya da kaybetmesine etki edebilecek faktörlerin analizi
Probit Model Uygulaması
Kovaryans: iki değişkenin birbirleriyle ne kadar değiştiklerinin ölçüsüdür.
Korelasyon: iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi veya bir değişkenin iki ya da daha çok değişkenle olan ilişkisini test etmek, varsa bu ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılır.
Probit analysis output (SPSS)
Probit analysis output (SPSS)
From what we have analysed, the type of political candidates, percentage of Malay voters, race of candidates affect the winning (Siyasi adayların türü, malezyalı seçmenlerin oyları, adayların yarışı gibi faktörlerin kazanmaya etkisi bulunmuştur.)

The gender and age of the candidates do not affect strongly on the outcome(adayların yaş ve cinsiyetlerin etkisi düşük olmuştur.)
Conclusion...
Probit and Logit are used with binomial response variables.
Probit - derived from CDF (normal)
Logit - derived from cumulative log function
Logistic has slightly flatter tails.
Probit curve approaches the axes more quickly.
Probiti analizi logistik regresyon'a alternatif olarak kullanılan bir modeldir. Her iki analiz de birbirine oldukça benzerdir ve her iki yöntem ile elde edilen olasılık tahminleri birbirine oldukça yakın değerlerdir. Logistik regresyon analizinde
log odd'lar (bahis oranları)
kullanılırken probit analizinde
kümülatif normal dağılım
kullanılır.
SPSS'te probit analizi, özellikle tıp alanında yapılan deneysel çalışmalarda, birimlere uygulanan doz miktarlarına karşı alınan cevaplar (dose-response) için düzenlenmiş olmasına rağmen daha geniş amaçlar için de kullanılabilmektedir.
Probit analizi, belli bir bağımlı değişken(response) oranına ulaşmak için gerekli olan bağımsız değişken etkisinin tahmin edilmesine imkan sağlar.
Örnek: Yeni üretilen bir böcek zehrinin karıncalar üzerinde ne kadar etki yapacağı ve kullanılması gereken uygun ilaç miktarının(dozun) ne olacağı probit analizi ile araştırılabilir. Böyle bir çalışma için bir deney hazırlanmalıdır. Deneyde, farklı dozlardaki ilaç karışımlarını uygulayabilecek örnek grupları(karıncalar) oluşturulur ve her bir gruba ilgili doz uygulandıktan sonra her gruptaki ilaçtan etkilenerek ölen karınca sayıları kaydedilir.
Elde edilen bu veri setine probit analizi uygulandığında, ilaç dozu ile karıncalardaki ölüm oranı arasındaki ilişkinin gücünü belirleyebileceğimiz gibi, belirli bir oranda karıncanın ölmesi(örneğin karıncaların %95 inin bu laçtan etkilenmesi gibi) için gerekli uygun doz miktarını da belirleyebiliriz.
SPSS'TE PROBİT ANALİZİ
FARUK SEYİTOĞLU
Full transcript