Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Osmanlı Tarihi Eğitimde İlk Yenileşme Hareketleri Dönemi

No description
by

Berkant Ataberk Köken

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Osmanlı Tarihi Eğitimde İlk Yenileşme Hareketleri Dönemi

1839
1776
Eğitimde İlk Yenileşme Hareketleri Dönemi
(1776-1839)

Eğitimin Temel Özellikleri
Yenileşmeye askeri okullar açılarak başlanmıştır.
Yabancı öğretmenlere de görev verilmiştir.
İlk kez Batı dilleri ( İngilizce, Fransızca ) programlara girmiştir.
1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Vak'a-i Hayriye olarak adlandırılmıştır.
II.Mahmut'un 1824'te yayınladığı fermanla ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir.
1830'da ilk kez batıya öğrenci gönderilmiştir.
Takvim-i Vekayi: 1831 Türkçe yayınlanan ilk gazete
Süreli yayınlar zamanla toplumun eğitim ve kültür düzenini etkilemiştir.
Tercüme Odası kurulması ve yabancı dil öğretimi
Yenileşme Döneminde Açılan Askeri Okullar
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun (1776)
• I. Abdülhamit döneminde kurulmuştur.
• İlk askeri deniz okuludur.
• Hendese okutulduğundan dolayı Mühendishane deniyor.
• İlk hocası Cezayirli Seyit Hasandır.

Yenileşme Döneminde Açılan Sivil Okullar
Rüşdiye mektepleri(1839)
• Sıbyan mektepleri ile askeri okullar arasında kurulmuştur.
• Amacı Sıbyan mekteplerinden mezun olanlarınların askeri okullardaki eğitim düzeyine yetiştirebilmesiydi.

Tercüme Odasının Kurulması ve Yabancı dil öğretimi
• Devlet 19.yüzyıla kadar tercüme işlerinin azınlıklar tarafından yapılmasına boyun eğmiştir, bu okulda tercüme işlerinin devlet tarafından türklerin eğitilip yapılması amacıyla kurulmuştur.

• Bunun yanı sıra II.Mahmud'un Tercüme odasını açmasının bir diğer nedeni ise Avrupadaki gelişmeleri takip edebilmek (özellikle askeri gelişmeler olmak üzere) ve bunlardan yararlanmaktı.
Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesinin açılması
• Beşiktaş'ta üst düzeyde ve müsbet bilimler bilen bir bilim adamları ve aydınlar topluluğu kendiliğinden oluşmuştu.
• Bilginlerin dördü, buna bir ad vererek Beşiktaş Cemiyet'ini kurmuşlardır ve kendilerine başvuran öğrencilere ilim ve batılı bilim düşünceleri içeren dersler verilmiştir.
Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve Osmanlı Devleti üzerindeki etkisi
• 1805'te III.Selim tarafından Mısır valisi olarak atanmıştır.
• Okuma yazma bilmemesine rağmen iyi bir yöneticiydi.
• Mehmet Ali Paşa'nın eğitimde giriştiği yenilikler şöyledir;
Ordunun eğitimi için Fransız subaylar getirdi.
Fransa'ya öğrenci gönderdi (1826).
İlk tıp okulunun açılması (1827).
Gazete çıkarılması (1828).
• Mısır'da yaptığı eğitim yenilikleri bir süre sonra İstanbul'da dönemin padişahı II.Mahmut tarafından uygulanmıştır.
Avrupa'ya öğrenci gönderme ve Osmanlı Devleti üzerindeki etkisi
• Batı'nın yeni bilimlerini öğrenmiş memurlara ve bilgili insanlara ihtiyaç artmıştır. Bunun için padişah II.Mahmut, 150 müslüman çocuğun Avrupa'ya gönderilmesine karar vermiştir.
• Bundan sonraki yıllarda Viana, Paris ve özellikle Londra'ya sürekli artan askeri öğrenci ve genç subay gönderilmeye başlanılmıştır.
• Buradaki esas amaç; harbiye ve öteki askeri okullara yetenekli ve bilgili öğretmenler yetiştirmek, kültürlü ve teknik bilgi sahibi subaylar yetiştirmek. Tophane, baruthane, fişekhane gibi askeri fabrikalara mühendisler yetiştirmektir.
Mühendishane-i Berri-i Hümayun (1795)
• III.Selim tarafından açıldı.
• Askeri karaokuludur.
• Mecmua-i Ulum-i Riyaziye, ilk yüksek matematik ve fizik konularını içeren bir kitap.

Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Mamure (1827)
• II.Mahmut tarafından kurulmuştur.
• Avrupa'daki tıp öğretimini yakalamak için kurulmuştur.
• Eğitim süresi 4 yıldır.

Mekteb-i Fünun-ı Harbiye (1834)
• II.Mahmut döneminde kurulmuştur.
• Avrupa'daki gelişmelerle beraber subay yetiştirilmesi için kurulmuştur.
• Öğrenciler Viana, Paris ve Londra'ya tahsile gönderilmiştir ve Avrupa'da öğretmenler getirtirilmiştir.

Mızka-ı Hümayun Mektebi (1834)
• II.Mahmut döneminde kurulmuştur.
Mekteb-i Maarif-i Adliye(1839)
• II.Mahmud'un emriyle sivil memur yetiştirme amacıyle kurulmuştur.
Mekteb-i Ulum-i Edebiye (1839)
• Devlet memuru olacaklara kusursuz yazı yazma öğretmek amacıyla kurulmuştur.
İlköğretim zorunluluğu
• II.Mahmut 1824'te yayınladığı fermanla İstanbul içinde ilköğretim zorunlu tutulmaya başlanmıştır.
İngiltere'ye giden genç Osmanlı subayları Woolvich kraliyet akademisine katılmışlardır. Bu enstitüden dönemin en üstün topçuluk deniz subaylığı, deniz inşaat mühendileri öğrenimleri görmüşlerdir.
Sümbülzade Vehbi Efendi'nin Türk tarihindeki yeri
• Sümbülzade Vehbi, İran'da elçilik çeşitli yerlerde kadılık görevlerinde bulunmuştur.
• Bizim eğitim tarihimizde yer tutması Tuhfe-i Vehbi, Nuhbe-i Vehbi, Lütfiyye-i Vehbi adlarındaki kitaplarıyla olmıştur.
• Tuhfe-i (Armağan ) Vehbi : Farsça kelime ezberleterek öğretmek için yazılmış bir sözlüktür.
• Nuhbe-i Vehbi: Nuhbe seçilmiş ve herşeyin iyisi demektir. Arapça'yı kelime ezberleterek yazılmış bir sözlüktür.
• Lütfiyye-i Vehbi : Bu kitap ahlaki ve eğitici bir kitaptır. Çeşitli bilimlerin yararlarını uygular.

Takvim-i Vekayi
• Osmanlı sınırları dahilinde yayınlanan ilk gazetedir. (1831)
• II.Mahmut tarafından çıkarılmıştır.
• Kuruluş amacı toplumda ortak bir kültür yaratmak ve kültür düzeyini yükseltmek bunun yanında toplumu eğitmektir.
Full transcript