Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polska częścią Europy Łacińskiej

No description
by

Weronika Szocińska

on 6 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polska częścią Europy Łacińskiej

-Chrzest polski jest to nazwa długotrwałego procesu chrystianizacji ziem polskich. Został on przyjęty przez Mieszka I w 966 roku, a zakończył się w XIV-XV wieku. Decyzja Mieszka I spotkała się z oporem wśród współplemieńców, jednakże dalekosiężne korzyści płynące z przejścia na chrześcijaństwo przesądziły sprawę.
-Przyjęcie chrztu miało na celu zdobycie wsparcia Czechów i pokonanie wraz z nimi plemienia Wieletów oraz ochronę plemion przed wyprawami zbrojnymi niemców w celu nawracania na chrześcijaństwo.
-Mieszko I po przyjęciu chrztu stał się władcą chrześcijańskim, przez co mógł zawierać sojusze.

Chrzest Mieszka I
Kultura i sztuka chrześcijańska
Wartości i obyczajowość chrześcijańska
- Wartości chrześcijańskie stanowiły podstawę rozwoju cywilizacji europejskiej, dlatego polska kultura została ukształtowana głównie przez przyęcie chrztu przez Mieszka I.

- Przyjęcie norm Dekalogu stało się najważniejszą częścią dziedzictwa.

- Według legend Galla Anonima, Mieszko I porzucił siedem pogańskich żon, aby poślubić chrześcijankę Dobrawę.

- Mimo, że przetrwało wiele elementów kultury pogańskiej, poddani także zaczeli stopniowo zmieniać swoje obyczaje.
- Konsekwencją przyjęcia chrztu było przybycie do Polski wykształconych duchownych, którzy w krótkim czasie stali się elitą intelektualną kraju.

- Za ich pośrednictwem przybył do Polski alfabet łaciński, a także kultura łacińska. Dzięi temu państwo polskie stało się integralną częścią Europy.

- Przykładem europejskiej wspólnoty kulturowej jest obecność architektury i sztuki romańskiej (XI-XII wiek) oraz gotyckiej (XII - XVI wiek).

- Najcenniejszymi zachowanymi z tamtego okresu zabytkami dziedzictwa narodowego (rzeźby, obrazy o tematyce religijnej, świątynie) są dzieła tworzone w stylu romańskim i gotyckim.
Zjazd w Gnieźnie
POLSKA CZĘŚCIĄ EUROPY ŁACIŃSKIEJ
Chrzest Polski,
Jan Matejko
(Synod gnieźniejski)
-Była to wizyta Ottona III, podczas której odwiedził grób św. Wojciecha oraz spotkał się z księciem Bolesławem Chrobrym w ówczesnej stolicy - Gnieźnie. Zjazd odbył się między 7 a 15 marca 1000 roku.
-Najbardziej doniosłym efektem Zjazdu, było utworzenie metropolii gnieźniejskiej - pierwszej kościelnej metropolii na ziemiach polskich, która podległa była wyłącznie papieżowi. Na jej czele postawiono brata św. Wojciecha - Radzima Gaudentego.
-Efektem utworzenia metropolii było utworzenie biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie.
-Zjazd spowodował umocnienie pozycji Bolesława Chrobrego wśród władców państw sąsiadujących z Polską.
-Otton III podczas swojej wizyty podarował diadem i kopię włóczni św. Maurycego, a sam otrzymał część relikwii św. Wojciecha.
Otton III
Kopia włóczni św. Maurycego
Brama gnieźniejska
Bolesław Chrobry
Pieta gdańska
Ołtarz Wita Stwosza
Dobrawa
księżniczka czeska i żona Mieszka I
Kronikarze dziejów polskich
Gall Anonim
- inaczej Anonim tak zwany Gall (ur. w XI w., zm. po 1116) – anonimowy autor Kroniki polskiej, zakonnik. Uważany za pierwszego polskiego kronikarza, chociaż był cudzoziemskiego pochodzenia.
Mistrz Wincenty
, zwany Kadłubkiem (ur. po 1150 lub ok. 1160 , zm. 8 marca 1223) – biskup krakowski. Autor Kroniki polskiej, drugiego tego typu utworu w dziejach polskiej historiografii. Od 1764 błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego.
Jan Długosz
herbu Wieniawa (ur. 1 grudnia 1415, zm. 19 maja 1480) – kronikarz, polski historyk, twórca nie mającego sobie równych w ówczesnej Europie dzieła Historia, duchowny, geograf, dyplomata; wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka.
Janko z Czarnkowa,
Nałęcz III (ur. około 1320 zm. pomiędzy 26 grudnia 1386 a 24 kwietnia 1387) – polski kronikarz, podkanclerzy koronny, archidiakon gnieźnieński.
Jan Długosz
Styl romański i gotycki
Styl romański
Styl gotycki
Rozwijał się w Europie od X wieku (w Polsce od XI).
Charakterystyczny dla obiektów sakralnych. Głównym materiałem był kamień. Większość zabytków z tego okresu nie przetrwała do naszych czasów z powodu licznych przebudowań.
Kolegiata w Tumnie
Rozwijał się w Europie od XII wieku (w Polsce od XIII).
Budowle gotyckie wznoszone były przedewszystkim z cegły. Zabytki gotyckie miały duże okna oraz wysokie wieże dzwonnicze służące jako wieże obserwacyjne. Wnętrza budowli były jasno oświetlone.
Kościół Mariacki w Krakowie
Laicyzacja i chrześcijaństwo w czasach współczesnych
Religijność europejszyków zaczęła się zasadniczo zmieniać w XVIII wieku, kiedy to intelektualiści epoki oświecenia podważyli system feudalny, a co za tym idzie także rolę Kościoła, który swoim nauczaniem wspierał ten system. W tym czasie poddawano również w wątpliwość samo istnienie Boga, lub uważano, że Bóg jest stwórcą świata , ale w niego nie ingeruje. Zaczął rozwijać się proces laicyzacji. Proces ten miał na celu eliminowanie wpływu religii na życie polityczne i publiczne.

Obecnie sytuacja Kościoła jest zupełnie inna niż w całej Europie Zachodniej. Podczas powszechnej laicyzacji, kościół odgrywał ważną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej u Polaków.
Mimo obecnych przejawów laicyzacji, Kościół Katolicki w Polsce utrzymuje swoją pozycję i uchronił się przed zauważalną utratą wiernych.
Bibliografia
Wikipedia
http://historia.org.pl/
Historia Polski, PWN
Weronika Szocińska 2B2
Full transcript