Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Serendipiteit & de kunst van vernieuwen

HF1 - 2014 - Sportmanagement - B3
by

Erwin Sengers

on 21 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Serendipiteit & de kunst van vernieuwen

J.C.Pachelbel (1748)
Jouw verhaal?

“Het beeld zit al in de steen, je hoeft het er alleen maar uit te bevrijden”.
( Michelangelo Buonarroti).
Serendipist
http://www.jervisgroeneveld.com/2012/07/24/zes-stijlen-van-leiderschap/
De harmonie (samenklank) is leidend
Binnen harmonieën mogen er solisten zijn (we zijn allemaal uniek in onze klankkleur) als ze zich maar verhouden ten opzichte van het geheel. Een aanslag op de toets van de piano brengt 3 snaren in beweging die samensmelten tot een kleur, ze verhouden zich ten opzichte van elkaar, horen bij elkaar en vooral, ze mogen er zijn. Een dissonant is wat anders dan een valse noot, klinkt iets goed in de harmonie dan mag jij de keuze maken om het in te passen in het muziekstuk. De harmonie stimuleert tot het maken van keuzes, die jij kunt maken. Een harmonie is consistent, geordend en een arrangement van onderdelen die passen. Ordening zoals ik die bedoel ontstaat organisch, zonder druk, vreedzaam, in verhouding en met oog voor elkaar. Angst afgeleid te worden door een ander betekend dat je zelf nog niet zeker genoeg in je schoenen staat. Werk aan de winkel, vlieguren maken, niet bij de pakken neerzitten, je verantwoordelijkheid nemen en voor je keuze staan! Lukt het niet dan zoek je steun bij iemand die zich wel kan verhouden. Om jullie verwachtingen in perspectief te zetten. Ik kan horen of het(wat je doet) klopt. Ik kan/blijf zonder enige pretentie iets voordoen zonder dat het is wat jij wilt horen. Nadoen van mij en het wordt uiteindelijk een kunstje, internaliseren van de bedoeling en de noten komen vanzelf, vertrouw. Ik leer je niet zingen van muziek. Het is/blijft jouw eigen weg, je doet wat bij jou hoort, de zoektocht naar je eigen grondtoon die je gaat vinden, of niet.. Als je niet wil luisteren dan zul je niet horen wat ik bedoel, verwar dit niet met autoritair, dat is de harmonie, ik ben slechts de bewaker. Weet, met het vertrek van elk koorlid vertrekt er iets van jezelf.
Erwin
Harmonie leidend
Dirigeren zonder woorden
Managen van verwachtingen essentieeel
Some nights
Somebody i used to know
1
2
3
Voorbeeld Treincoupe
Script/rol
4
Naturally 7
5
6
7
Aquatroubadours
Denksferen
KennistoetsendKritisch, zorgvuldig en bedachtzaam, hecht aan zekerheid, controleert de uitgangspunten voor het begin, sterk in het onderkennen en inschatten van risico's, loopt gevaar negatief te worden.
AlertOpen, nieuwsgierig en breed, hecht aan overzicht, vormt zich een volledig beeld voor het begin, sterk in het in kaart brengen van alle mogelijkheden, loopt gevaar door de bomen het bos niet meer te zien.
DeskundigAnalytisch, beschouwend en nadenkend, hecht aan structuur, maakt een doortimmerd plan voor het begin, sterk in het planmatig uitzetten van werkzaamheden, loopt gevaar de methode te belangrijk te vinden.
SpecialistischPraktijkgericht, gedisciplineerd en zeker, hecht aan ervaring, neemt vorige gebeurtenissen als uitgangspunt, sterk in het hergebruik van in de praktijk bewezen werkwijzen, loopt gevaar in verleden te blijven hangen.
RealistischNuchter, zakelijk en rationeel, hecht aan feiten en bewijzen, beslist op grond van aantoonbare voor- en nadelen, sterk in het met beide benen op de grond blijven, loopt gevaar teveel controle te willen uitoefenen.
Realistisch AssertiefDaadkrachtig, rechtlijnig en besluitvaardig, hecht aan concrete resultaten, zet op feiten gebaseerde beslissingen om in acties, sterk in het nemen van beslissingen, loopt gevaar anderen onder de voet te lopen.
WensassertiefBevlogen, inspirerend en ambitieus, hecht aan eigen ideeën en idealen, vormt de realiteit naar eigen wensen, sterk in het meekrijgen van anderen in gewenste veranderingen, loopt gevaar te ver voorop te lopen.
DiplomatiekBegripvol, harmonieus, en mensgericht, hecht aan eensgezindheid, brengt de verschillende partijen tot elkaar, sterk in het creëren van win-win-situaties, loopt gevaar zelf onder te sneeuwen of teveel het spel te gaan spelen.
WenscreatiefOrigineel, vrolijk en speels, hecht aan vrijheid, verzint nieuwe oplossingen aan de lopende band, sterk in het creëren van nieuwe mogelijkheden, loopt gevaar niet te kunnen kiezen uit al hetgeen verzonnen is.
Doe-creatiefImpulsief, spontaan en druk, hecht aan actie en het volgen van de eigen weg, gaat aan de slag en komt gaandeweg tot een oplossing, sterk in het doorbreken van blokkades, loopt gevaar teveel risico's te nemen.
StimulerendOngecompliceerd, gezellig en actief, hecht aan saamhorigheid en een goede sfeer, verzamelt mensen om zich heen en gaat aan de slag, sterk in het uitvoeren van klussen als de ideale teamspeler, loopt gevaar zichzelf ondergeschikt te maken.
KundetoetsendZelfbewust, voorzichtig, relativerend, hecht aan het bieden van toegevoegde waarde, vraagt zich af of hij of zij wel juiste persoon voor de klus is, sterk in het onderkennen en tot bloei brengen van iemands talenten, loopt gevaar onzeker over eigen capaciteiten te worden.
Orkest
Toetsen:
Drums:
Percussie:
Gitaar:
Basgitaar:

Scenario:
Regie, dialogen, scenografie:
Regie-assistente:
Choreografie, staging:
Decorontwerp:
Kostuumontwerp:
Pruiken:
Geluidsontwerp:
Lichtontwerp:
Muzikale leiding:
Arrangementen:
Producent :
Uitvoerend Producent:
Wenscreatief: ideeen generator
Kundetoetsend: brengt ideeen van anderen tot bloei
Realistisch assertief: neemt besluiten
Doe creatief: doorbreekt blokkades
Stimulerend: ideale teamplayer
Alert: brengt alles in kaart
Diplomatiek: harmonie
Deskundig: structuur
Kennistoetsend: controleert
Specialistisch: hergebruik van bestaande werkwijzen
Persoonlijke effectiviteit
&
Realistisch: zakelijk
Wensassertief: inspirerend
Ernaast zitten

Onverklaarbare problemen

Eigenaar van muziek

Vastgeroest in routine

Luisteren naar de klarinet

Een impasse

Het hele verhaal vertellen

We komen er niet uit

Gezien vanuit de stoelen

Gezichtspunt van de dirigent

Peptalk

Eerst luisteren

Let niet op elke noot

Het minimale is altijd het beste

Een leider is geen cheerleader

Lessen van de maestro delen

De sessie

Maestr
8
OPDRACHT
Maak een clip (beeld en geluid) op melodielijn/akoordenschema
Met beweging
Binnen het ritme
Eigen gekozen leider
In harmonie
Geheel meer dan de som der delen
Bij het versturen van de film (72 uur van te voren) zet je in het onderwerp: HF1,klas ABC,Clip
Script/rolverdeling voorhanden bij de docent 72 uur voor opname
Ik stel mezelf de vraag?
Welk salaris geef ik mezelf?
Hoe waardeer ik mijn eigen prestaties?
Welke visie had ik bij het ontwikkelen van het product?
Welk cijfer zou ik mijn buurman/vrouw geven?
Welke rol zou ik willen als deze opdracht nogmaals werd gegeven?
Wat beviel me en wat stond me tegen in deze les?
Wie mag van jou de leiding nemen bij een volgende opdracht?
Voorbeeld Clip
Voorbeeld marshmellow tower
4 april inleverdatum poging 1 - treincoupe - 12 april HER (GoogleDrive)
11 april inleverdatum - 'The Clip' - 18 april HER (You tube)
Full transcript