Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fra policy til læring - Taastrup

No description
by

Kasper Koed

on 22 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fra policy til læring - Taastrup

Fra Policy til Læring
Kriterier for valg af teknologi?
Byod-Cyod - babylonsk forvirring.
1-1, 3-1 perspektiver.
Hvad er projektet, og hvorledes korresponderer valg af teknologi med dette?
Platformes betingelser, potentialer og opmærksomhedspunkter.
Nul quick-fix og one-size-fits-all!
Trædesten til opdateret beredskab
BPI og
Platforme
Tilskudsrunder og centrale indkøb
Beslutningshierarkier
Læremiddel-sprog - fælles sprog
Forskning og praksisfortolkning med Læremiddel.dk og Vurdigi.dk
Perspektiver på mikrodistribution
Hvad sker på den anden side af tilskud?
2 modeller til vidensdeling: Læringsstier og Mediestokken
- Kapacitetsopbygning og samtidighed
"Beslutningstagere i digitale projekter befinder sig ofte i samme situation som en skeetskytte i blæsevejr.

At træffe beslutning, skyde og ramme målet skal som sagt ske i et kort tidsvindue; teknologierne bevæger sig måske i kendte baner (kasteparablen i skeetskydning) eller er måske påvirket af uforudsigelige kræfter (blæsten) – i it-jargonen kaldet ’disruptive technologies’.

Vi må leve med blæsten og kan ikke gardere os imod den, men vi kan blive rigtig gode til at forudsige lerduens bane og til at være hurtige på aftrækkeren."
Citat: Bjørn Ilsøe
Brugerportals-initiativet (BPI)
Kommunikations-, lager og distributionsplatforme
MDM løsninger
Pædagogiske platforme
The right tool for the job..
Kombinatorik og kombabilitet
Ledelse i et læremiddel-landskab
- kræver navigation i forhold til:
Lærings-stier
Vurdigi.dk
Mediestokken
Fælles værdier og vision
Fokus på elevernes læring
Reflekterende fagdialoger
Deprivatisering af prakis
Organiseret samarbejde
Fælles sprog, strategi og handling
Hvordan udvikler vi profession og fag på systematisk vis?
Hvordan organiserer vi viden, kapacitet og udvikling?
Hvordan deler vi viden på en systematisk måde?
Hvordan sikrer vi os ift. konstant foranderlighed?


Organisering?
Hvor mange elementer fra "tjeklisten" har I i spil i jeres kommune?
Hvad betyder "tjeklisten" i jeres hverdag - også for lærere og elever?
Hvordan håndterer vi den kompeksitet i lyset af folkeskolens aktuelle situation?
Bonsen, Hübner 2012
Outro:
Kapacitetsbegrebet ift modellens domæner
Organisering
Hvordan organiserer vi
varig
kapacitet?
Fokus på kerneydelsen: Elevers læring

Væsentlige snit
Etablere tværgående kapacitetsenheder i kommunen
Kompetenceudvikling i professionelle læringsfællesskaber
Professionsudvikling via praksis
Systematisk arbejde med videndeling - ikke blot oprettelse af platforme
Kontinuerligt ledelsesfokus og -styring - digitalisering kan ikke parkeres
Kapacitetsopbygning med PLC som ankerpunkt
Etablering af elevbaserede mediepatruljer


Organisering
Forvaltning
Strategiske pejlemærker
Overordnede handleplaner
Overblik
Samtidighed
Kommunale platforme/miljøer
Involvering af relevante parter
Bæredygtighed over tid
Skoleledelse
Etablering af professionelle læringsfællesskaber
Fokus på it i fagene
Implementering i hverdagens praksis
Klare forventninger
Opfølgende ledelse
Distrubution af ansvar/forpligtelser
Lærere/pædagogisk personale
Udvikling af en stærk professionskultur
It som et selvfølgeligt element i undervisning/fag
It tænkes inden for rammerne af det nære/mulige
Nysgerrighed på, hvordan faget udvikler sig
Videndeling er en del af mit professionelle virke
Opgør med privatpraktisisme
TRAPPEN SKAL VASKES OPPE FRA
De 5 domæners sammenhæng
Samtidighed i processer
Kapacitet ift domæner
"Den mentale tjekliste"
Ebola - hvad gør vi?
Kapacitet ift aktører og positioner
Hvad betyder det for min position?
Hvad skal vi/kan vi handle på?
Når kerneopgaven er elevers læring,
bliver kernekompetencen lærernes
undervisningskompetence
Kapacitet:
En organisations evne til, gennem aktiv deltagelse af relevante aktører, at opbygge bæredygtige/varige menneskelige ressourcer, strukturer og systemer, der gør organisationen i stand til løbende at definere strategier og indfri disse.
Hvad kræver arbejdet med en læringsplatform?

Kompetenceudvikling forankres i hverdagens praksis

Videndeling skal foregå systematisk og understøttet

Udganspunktet tages i fag og undervisning

Elevernes læring er omdrejningspunktet
Professionelle læringsfællesskaber

Hvorfor og hvordan?

hvordan - helt konkret?
Husk PLC
Faglighed - didaktechmodel
Forpligtende og målrettede faglige fællesskaber
Husk: hvem er vi inspirerede af?
Kompetencer til at udvikle undervisning i fællesskab
Hvad kræver det?
(Og hvorfor er det vanskeligt?)
Hvorfor er det vanskeligt?

Manglende professionsfaglig teknologiforståelse
Udpræget professionel autonomi
Privatpraktisisme
Faglig sårbarhed
Lærere
At der arbejdes:
Digitalt med fag
I professionelle læringsfællesskaber
Refleksivt med egen praksis
Refleksivt med andres praksis
Skoleledere
Tydelige forvetninger til læreres produktion og videndeling

Rammer for læreres arbejde i professionelle læringsfællesskaber

Gode rammebetingelser for lærernes kompetenceudvikling
Forvaltning
At:
Sikre en kommunal linje i arbejdet med professionel videndeling
Udføre den strategiske handleplan
Turde være visionære
Udfordre eksisterende kulturer - uden at udslette
Elever
At:
Arbejde med digital produktion i fagene
Få muligheden for at være en del af skolens/kommunes mediepatrulje
Indgå i anderledes læreprocesser
Hvorfor?
FORDI DE KAN FAVNE
Kontekster
Læreres praksis
Produktion og deling
Elevers læring
Hvordan?
DANSK
Læringsplatform
MATEMATIK
NATURFAG
SPROG
MUSIK OG KREATIVE FAG
Pejlemærker
Klare kriterier for videndelingsformater
Præcise milepæle for arbejde og deling
Strategi for hvordan det delte anvendes
Nyt input til lærernes kompetencer
Løft af videndeling ovenfra
Spørgsmål til refleksion
Giver vi lærerne gode udviklingsvilkår?
Har vi en systematik for udvikling?
Har vi en systematik for videndeling?
Sørger vi for at det delte bliver anvendt?
Udvikling af fælles sprog
Understøtte arbejdet med læringsmålstyret undervisning
Professionsudvikling med afsæt i praksisafprøvning
Digitale læremidler- udvikling af læringsforløb og aktiviteter med mange typer af læremidler
Tid som væsentlig faktor
Understøtte videndelingskultur
-----------------------------
Læringsplatform for hvem? Synlighed, progression og trivsel
PLC - som understøttende og forankrende enhed
Forventninger til udbydere - høj elasticitet..
Læringsplatformen

digital understøttelse af elevens læring
som arena for kapacitetsopbygning
Kompabilitet op mod:
Læringsteknologier
Kommunikations- og distributionsplatforme
Strategier og praksisser omkring digitale læremidler
Lærerfaglige potentialer
Arbejde med Fælles Mål/læringsmål
Synlige læreprocesser
Synlige feedbackprocesser
Formativ anvendelse med elevplaner
= Transparens
Anvendelse af digitale læremidler
Kollaborationsmuligheder
Videndeling og tidsbesparelse
Distribueret ledelse?
Hvem/hvad er vi inspirerede af?
Fokus på:
Høj funktionalitet - usability
Sammenhængskraft
Meningsfuld for praksis


Lave & Wenger
Thomas Albrechtsen
Michael Fullan
Viviane Robinson
Helle Bjerg & Dorthe Staunæs

+ vores erfaringer fra arbejde i feltet
Læringsplatformen i relation til kapacitetsmodellen
Forventninger, potentialer og opmærksomhedspunkter
MEN hverdagens praksis skal forstyrres!

It skal være en positiv forstyrrelse af det vante

Mål og arbejdsgange skal stå krystalklart
Professionelle læringsfællesskaber - (Vejledere - PLC)
Elevinvolvering -
elevbaserede mediepatruljer
KAP
PLC og PLF
P2P og Patruljer
Kapacitetsteam -
Forvaltning, ledelse og strategi
Lokal forankring - Tematiske tværsnit
2 tematiske tværsnit:
Strategier for anvendelse og indkøb af digitale læremidler
Valg af digital læringsplatform - BPI
Sammenhængende implementering af BPI del-elementer
Anbefaling til handlingsperspektiv for kapacitetsteam
Relationel ekspertise
Kompetencer til at anvende egen og andres
viden i en kollektiv arbejdskontekst.
(Technucation, Brok & Jensen, 2015)
2 tematiske tværsnit:
Ledere
- sikre mandat til lokal forankring via skoleledere (kontekst er afgørende!)

Pædagogisk personale
- hvordan bindes valg af platform sammen med andre udviklingsopgaver/initiativer eks lærlngsmålstyret uv (sammenhæng og samtidighed)

PLC - vejlederressourcer -
med ekstra niveau af viden og kompetence. Eks gribe ned i allerede forankrede strukturer PLC/vejl som inddrages ift praksisnær og fagrelevant impl. Hvad betyder det for faget (vejlede ud tæt på praksis, sikre opsamling af tilbageløb)

Elever
- inddrages medvurderende og som aktiv videndelingsressource - digitale patruljer
Digitale læremidler
Læringsplatform
KAP
PLC og PLF
P2P og Patruljer
Professionelle læringsfællesskaber - (Vejledere - PLC)
Elevinvolvering -
elevbaserede mediepatruljer
Kapacitetsteam -
Forvaltning, ledelse og strategi
Lokal forankring - Tematiske tværsnit
2 tematiske tværsnit:
Strategier for anvendelse og indkøb af digitale læremidler
Valg af digital læringsplatform - BPI
Sammenhængende implementering af BPI del-elementer
PLC
PLC
PLC
Forvaltning
MA IND
MA IND
MA IND
DA IND
DA IND
DA IND
DA UD
DA UD
DA UD
MA UD
MA UD
MA UD
Ledelse
http://bit.ly/Taastrup
SPECIFIKKE TEGN PÅ
GENNEMSLAGSKRAFT
FORANKRING
PÆDAGOGIK
DIDAKTIK
ELEVERS LÆRING
Strukturelt
Institutionelt
Kulturelt
Organisatorisk
Mere end karaktersnit
Mere end mål / test

21st
Fullans 6 c'er
'Talk the walk'
Klare og gode eksempler
Undervisning
Idealer
Praksis
Facilitatorenhed
Andreas Binggeli
Tobias Heiberg
Lise Møller
Kasper Koed
Lasse Remmer
Praksisoversat - almindelig mandag i regnvejr!
FFM
DEL
Professionelle
læringsfællesskaber
Professionsforandringer
-------------------------
Forberedelse
Gennemførsel
Evaluering
Begrænset råderum
-------------------------
Ny innovativ pædagogik
Lad fag, pædagogik og didaktik drive det teknologiske kompetenceløft
Ledelsesteam
Kapacitetsteam
Professionelle læringsfællesskaber
TPACK
21st
Innovativ pædagogik
Færdigheder
Læringsplatform
Fag
Læringsmål
(…) forbedringer og beslutninger gennem samarbejde er informeret af og ikke afhængig af videnskabelig og statisk evidens, hvor de vejledes af den erfaringsbaserede kollektive dømmekraft og skubbes fremad af modne udfordrende samtaler om effektiv og ineffektiv praksis.

(Albrechtsen, 2013)
Professionelle læringsfællesskaber
Kasper Koed
kko@ucc.dk
Tobias Heiberg
tohj@ucc.dk
Den mentale tjekliste
Leadership from the middle
Fokus på lokal ledelse og
kommunens aktørkæde
BPI
Nye vilkår og vilkår til strategi, beslutninger og implementering
Hvad er status på de forskellige domæner i vores kommune? - strategi og proces....
Full transcript