Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SEKTOR PERTANIAN, PENTERNAKAN , PPERIKANAN, DAN PERHUTANAN

No description
by

zaqhanus 26

on 2 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SEKTOR PERTANIAN, PENTERNAKAN , PPERIKANAN, DAN PERHUTANAN

TANAMAN MAKANAN
Padi adalah
tanaman utama
Malaysia kerana
nasi
menjadi
makanan ruji
penduduk.
Kedah
adalah
pengeluar terbesar
padi bagi Malaysia dan digelar
'Jelapang padi Malaysia'.
Di Malaysia terdapat 2 jenis padi yang ditanam iaitu
padi sawah
dan
padi huma
(padi bukit).
Kawasan utama penanaman padi ialah Dataran Kedah-Perlis, Dataran Kerian (Perak) , Tanjung Karang (Selangor), Delta Kelantan.
Padi huma
ditanam di beberapa tempat di
pendalaman Sabah
dan
Sarawak
.

TANAMAN KONTAN
Tanama kontan ialah tanaman yang diusahakan untuk tujuan komersial sama ada untuk
pasaran tempatan
atau
eksport
.
Tanaman kontan utama di Malaysia termasuklah kelapa sawit, getah, koko, lada hitam, teh, tembakau, nanas, dan tebu.
KELAPA SAWIT
Malaysia merupakan
pengeksport minyak sawit
dan
minyak isirung.
Kawasan utama adalah di
Sabah, Johor
dan
Pahang.
Dapat dikategorikan sebagai
kebun kecil
dan
ladang
.
Agensi berkaitan ialah
Lembaga Minyak Kelapa Sawit Malaysia (MPOB).
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERTANIAN
FIZIKAL
Iklim khatulistiwa menggalakkan pertanian djalankan sepanjang tahun.
Kawasan tanah pamah yang rata dan tanih aluvium sesuai untauk penanaman padi sawah.

SEKTOR PERTANIAN, PENTERNAKAN , PERIKANAN, DAN PERHUTANAN
GETAH
Malaysia adalah pengeluar getah asli ketiga besar di dunia.
Kawasan utama di Johor, Perak dan Pahang.
EKONOMI
Hasil pertanian yang dieksport membawa kepada perkembangan sektor pertanian.
Perkembangan sektor pembuatan memprngaruhi permintaan terhadap hasil pertanian dalam negara. Contohnya, kilang tayar.
SOSIAL
Jaringan pengangkutan seperti jalan raya membantu dari segi pemasaran dan pengangkutan hasil pertanian ke pusat-pusat pengumpulan.
Penduduk yang ramai membolehkan tenaga kerja yang mahir dan murah diperoleh.
GOVERNAN
Kerajaan telah menubuhkan
Lembaga Getah Malaysia (LGM), Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Bank Pertanian dan Jabatan Pertanian
untuk membantu petani.
Bentuk bantuan:
khidmat nasihat, teknikal, kewangan
Kerajaan mengadakan rombongan perdagangan ke luar negara untuk mempromosikan hasil pertanian negara. Sebagai contoh,
Majlis Minyak sawit Malaysia (MPOC).
TEKNOLOGI
Jentera membajak dan jena menuai diguanakan untuk mempercepatkan proses pertanian.
Kawasan berbukit yang bertanih laterit disuburkan dengan baja.
KEPENTINGAN KEGIATAN PERTANIAN TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA
makanan ruji
peluang pekerjaan
pendapatan negara
pengangkutan dan perhubungan
bahan mentah
KESAN KEGIATAN PERTANIAN TERHADAP ALAM SEKITAR
Mengakibatkan pengurangan keluasan hutan dan kepupusan tumbuh-tumbuhan.
Hidupan liar pupus.
Hakisan tanah dan mendapan lumpur mengakibatkan banjir.
Keasidan tanih meningkat akibat dari penggunaan baja kimia.
Pembuanagn sisa pertanian dan najis ternakan mencemarkan sungai.
Pencemaran udara dan peningkatan suhu akibat daripada pembakaran hutan, asap dari kilang dan sisa tanaman.
LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN PERTANIAN
Jabatan Alam Sekitar (Jas) memainkan peranan penting dengan menguatkuasakan undang -undang untuk mengawal kegiatan pertanian yang menjejaskan alam sekitar.
Kawasan pertanian yang dibersihkan mestilah ditanam dengan tanaman tutup bumi.
Pembinaan teres di cerun-cerun bukit dapat mengatasi masalah hakisan tanah.
Kayu hutan yang ditebang boleh digunakan untuk membuat perabot.
Para petani digalakkan menggunakan baja organik dan racun serangga organik untuk mengurangkan masalah pencemaran.
KEPENTINGAN PENANAMAN BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN DI THAILAND
pembangunan negara
peluang pekerjaan
bahan mentah
pembangunan jaringan pengangkutan
SEKTOR PENTERNAKAN
FIZIKAL
Iklim yang panas dan lembap membolehkan ternakan dipelihara dengan kos penyelenggaraan yang rendah.
EKONOMI
Haiwan ternakan mendapat permintaan yang tinggi dari dalam dan luar negara.
SOSIAL
Menternak menjadi aktiviti sampingan kepada para petani.

GOVERNAN
Jabatan Veterinar memberikan khidmat nasihat kepada penternak.
MARDI melakukan penyelidikan untuk menghasilkan baka haiwan yang baik.
TEKNOLOGI
Penggunaan sistem penternakan secara fidlot diperkenalkan.
Makanan ternakan dalam bentuk bijirin dan sisa hasil pertaniaan.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PENTERNAKAN
KEPENTINGAN SEKTOR PENTERNAKAN
Daging hasil ternakan menjadi sumber protein kepada penduduk.
Penternakan menyediakan peluang pekerjaan.
Sektor penternakan menyumbang kepada pendapatan negara.
KESAN KEGIATAN PENTERNAKAN TERHADAP ALAM SEKITAR
Pencemaran bau disebabkan najis ternakan.
Pencemaran air disebabkan pembuanagn najis ternakan yang tidak terurus.
Pencemaran air sungai menyebabkan hidupan akuatik sungai berkurangan.
LANGKAH MENGURANGKAN KESAN PERKEMBANGAN KEGIATAN PENTERNAKAN
Najis dan sisa ternakan hendaklah dibersihkan sepanjang masa untuk mengelakkan pembiakan kuman, lalat, bakteria dan bau busuk.
Bangsal di ladang perlu disembur racun pengawal kuman.
Penternak perlu membina lantai konkrit dan sistem pemparitan yang sempurna di bawah bangsal ternakan.
Penguatkuasaan undang-undang perlu dilaksanakan supaya penternak tidak membuang najis ternakan ke tempat lain.
SEKTOR PERIKANAN
JENIS-JENIS PERIKANAN

AIR TAWAR
Dijalankan secara sambilan dan secara kecil-kecilan.
Jenis ikan yang biasanya ditangkap ialah ikan keli, haruan, puyu, sepat dan patin.
Peralatan yang digunakan ialah jala, bubu, kail dan lukah.
PINGGIR LAUT
Menghasilkan tangkapan paling banyak.
Dijalankan di pinggir pantai yang tidak melebihi 32 km dari pantai.
Jenis tangkapan ialah ikan kemng, tenggiri, selar,cencaru, kerapu, udang dan ketam.
Pukat yang digunakan ialah pukat tarik, pukat hayut, pukat tangkul dan pukat tunda.
PERIKANAN LAUT DALAM
Kawasan yang lebih daripada 32 km.
Nelayan akan berada di laut dalam beberapa minggu atau bulan.
Pelabuhan perikanan di Kuala Besut.
Terdapat 500 buah kapal di perikanan laut dalam.
AKUAKULTUR
Penterna ikan secara intensif kerana memerlukan penjagaan yang rapi.
Jenis ikan air tawar: patin, keli, kap, udang galah, tilapia merah, jelawat, haruan, ketutu.
Jenis ikan air payau: kerapu, jenahak, siakap, siput sudu, udang harimau, kupang, ketam.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATA PERIKANAN
FIZIKAL
Malaysia terletak di
pentas sunda
yang kaya dengan plankton.
EKONOMI
Hasil perikanan mendapat permintaan tinggi seperti Singapura dan Hong Kong.
SOSIAL
Penduduk yang tinggal di pinggir pantai bekerja sebagai nelayan sejak turun-temurun.
GOVERNAN
Pengendalian penyelidikan dan pembangunan perikanan seperti di Institusi Pendidikan.
TEKNOLOGI
Terdapat peralatan moden seperti wayarless dan Global Pasitioning System (GPS) untuk menentukan kedudukan kapal di laut.
KEPENTINGAN KEGIATAN PERIKANAN TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA
Sektor perikanan mewujudkan peluanag pekerjaan.
Membekal makanan berprotein kepada penduduk Malaysia.
Menjadi sumber pendapatan negara.
Membekal ikan dan udang untuk dieksport.
Menggalakkan perkembangan industri pembinaan bot nelayan.
Taraf hidup penduduk yang terlibat dapat ditingkatkan kerana penggunaan teknologi moden.
KESAN KEGIATAN PERIKANAN TERHADAP ALAM SEKITAR
Pencemaran air akibat dar pembuangan sampah, tumpahan petrol dan kebocoran minyak enjin ke air.
Kepupusan ikan berlaku akibat penangkapan secara berlebihan.
Penggunaan pukat tunda menyebabkan kepupusan penyu.
Pembinaan kolam akuakultur di kawasan paya bakau menjejaskan ekosistem hutan paya dan hidupan akuatik.
LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN PERIKANAN
Memberi pendidikan kepada orang awam tentang kesan kegiatan pembuangan sampah ke dalam laut.
Penangkapan anak ikan adalah dilarang.
Pengguanaa pukat tunda juga dilarang.
Mewartakan taman laut yang dapat melindungi kawasan pembiakan ikan.
Pembiakan benih ikan dijalankan.
Pengawalan aktiviti pelancongan di kawasan pinggir laut.
SEKTOR PERHUTANAN
FAKTOR YANG MEMPEGARUHI KEGIATAN PEMBALAKAN
FIZIKAL
Hutan luas yang mengandungi banayak jenis kayu balak termasuk meranti, seraya dan keruing.
Terdapat sungai untuk mengangkut keluar kayu balak.Contohnya Sungai Rajang.
EKONOMI
Mendapat permintaan yang tinggi daripada kilang tempatan atau luar negara.
SOSIAL
Mudah mendapat tenaga kerja kerana bilangan penduduk yang ramai.
Terdapat jaringan jalan raya yang menghubungkan kawasan hutan dengan kawasan perkilangan.
GOVERNAN
Terdapatnya rancangan dan kawalan oleh Jabatan Perhutanan termasuk penubuhan hutan simpan.
Terdapat penglibatan dan bantuan kerajaan terhadap pembangunan industri.
Lembaga Perindustrian Kayu malayia (MTIB) terlibat dalam menanam semula pokok.
TEKNOLOGI
Jentera moden dapat mempercepaykan dan mempermudahkan penebangan pokok.
FRIM melakukan penyelidikan.
Kemajuan teknologi satelit memantau hutan dengan mudah dan berkesan.
KEPENTINGAN KEGIATAN PERHUTANAN
Hasil hutan seperti kayu digunakan untuk membuat perabot dan kraf tangan.
Kayu balak merupakan sumber eksport penting negara.
Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan.
KESAN KEGIATAN PERHUTANAN TERHADAP ALAM SEKITAR
Pencemaran air.
Pencemaran udara.
Suhu meningkat.
Flora terjejas.
Hidupan liar diancam kepupusan.
Menjejaskan kawasan tadahan air.
Hakisan tanih dan tanah runtuh berlaku.
Mendapan tanah mengakibatkan banjir.
Tanih pertanian di lembah sungai terjejas
PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN HUTAN
Kawasan pembalakan tahunan dan pengeluaran lesen dikurangkan.
Penebangan secara terpilih iaitu pada pokok yang matang sahaja.
Undang-undang seperti Akta Hutan Negara dikuatkuasakan.
Kegiatan penebangan dikurangkan.
Penanaman pokok getah klon bahru kerana batangnya dapat digunakan untuk membuat perabot.
Penghutanan semula.
Projek gantian estet hutan dilaksanakan.
Pemuliharaan hutan melalui proses rawatan silvikultur.
Full transcript