Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tijdlijn Geschiedenis

geschiedenis
by

simon pardons

on 25 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tijdlijn Geschiedenis

Prehistorie Australopithecus Afarensis Homo erectus Homo habilis Neanderthaler Homo sapiens Homo sapiens sapiens Evolutie van de mens 3,5 miljoen - 1 miljoen jaar geleden 2,5 miljoen - 1,5 miljoen jaar geleden 1,5 miljoen - 100 000 jaar geleden 230 000 - 30 000 jaar geleden 230 000 - 30 000 jaar geleden 100 000 jaar geleden - ... De Australopithecus liep als eerste op twee benen en
had zijn handen vrij. Bij gevaar kon hij in de bomen
klimmen. Een andere troef was dat zijn hersenen geleidelijk
groter werden: hij werd slimmer. Hierdoor slaagde hij erin te overleven. De Homo Habilis, een volgende soort, was nog slimmer. Hij maakte de eerste echte werktuigen.
Daarom noemen de meeste onderzoekers hem de eerste mens. De Homo erectus verspreidde zich vanuit Afrika tot in Azië en Europa. Hij was de
eerste mensachtige die met vuur kon omgaan. Na honderdduizenden jaren kwam uit de de Homo erectus een nieuwe mensensoort voort:
de Neanderthaler. Deze stoere mensensoort kwam alleen in Europa en het Midden-Oosten voor,
tijdens de laatste ijstijd. Waarschijnlijk was de Neanderthaler de eerste die zijn doden begroef. Deze soort kon zich aan alle klimaatvormen aanpassen. Hij verspreidde zich over heel de wereld. De Homo sapiens was de beste werktuigkundige en bracht heel wat vernieuwingen:
Vele soorten werktuigen uit steen: steekmessen, speerpunten, schrapers, pijlpunten boren, vijzels, priemen, zagen
Hij gebruikte been, ivoor en gewei
Een verbetering van de speer: de speerwerper
Pijl en boog, harpoen met weerhaken ca. 3,5 miljoen jaar geleden - ca. 3500 v.C. Het oude nabije oosten ca. 3500 v.C. - ca. 800 v.C. 8 000 v.C. De laatste ijstijd eindigde in 10 000 v.C.: de temperatuur steeg. Nomaden hoefden zich voor hun viedsel niet meer te verplaatsen. Vele mensen werden
Ze begonnen gewasssen te telen en wilde dieren te temmen. Ze werden landbouwers en veetelers.
Zo onstonden de eerste landbouwsamenlevingen. Sedentair. 3300 v.C. Begin van de Sumerische beschaving

2700 v.C. Gilgamesj koning van Uruk

2400 v.C. Rijk van Sarkon van Akkad

1700 v.C. Begin van het Hittietenrijk

1792-1750 v.C. Hammurabi koning van Babylonië

1415-1154 v.C. Kassietische overheersing van Babylon De Sumerische beschaving Het schrift Reeds in het prille begin van de Sumerische beschaving werd het spijkerschrift
uitgevonden.Het spijkerschrift kende een lange evolutie (fase 1 -> 7) Sumerië is de oude benaming voor Zuid-Mesopotamië. In Mesopotamië, ook wel het Tweestromenland genoemd,
begonnen de mensen planten te zaaien en dieren te temmen. De Tigris en Eufraat ontspringen in de bergen van het huidige Turkije. Het vruchtbare gedeelte ligt hoofdzakelijk tussen beide stromen. 3000-2625 v.C. Vroegdynastieke tijd

2625-2130 v.C. Oude Rijk

2130-1980 v.C. Eerste Tussentijd

1980-1630 v.C. Middenrijk

1630-1523 v.C. Tweede Tussentijd

1539-1075 v.C. Nieuwe Rijk


1075-656 v.C. Derde Tussentijd

664-332 v.C. Late Tijd

332-30 v.C. Hellenistische Tijd Het Oude Egypte Hatjepsoet: eerste vrouwelijke farao
Thoetmosis III: verlegt grenzen van Egyptische rijk tot aan de Eufraat.
Echnaton: monotheïstische cultus voor de zonne god Aton
Toetanchamon: bekenste farao uit het Oude Egypte
Ramses II: beschouwd als de grootste farao aller tijden Toetanchamon Ramses II Piramides Piramiden, rotsgraven en dodentempels getuigen van buitengewone eerzucht van de farao's. Ze vormden het hoogtepunt van de dodencultus. De piramiden waren de grootste monumenten van het oude Egypte. Hiërogliefenschrift 3300 v.C. Hiërogliefen zijn Egyptische schriftekens, het is een vermenging van beeld- en klankschrift. Ramses II bouwde Aboe Simbel Vanaf 4500 v.C. Megalietenbouw
menhir
hunebed of dolmen
Stonehenge 700 - 450 v.C. Hallstatt-periode

450 - 50 v.C. La Tène-periode De Kelten 4500 - 50 v.C. Noorwest-Europa Kretenzische beschavingen 2200 - 1100 v.C. 2200 - 1600 v.C. Minoïsche beschaving 1600 - 1100 v.C. Myceense beschaving 2000 v.C. bouw van het paleis in Knossos, Kreta 1100 v.C. Doriërs vallen Kreta binnen De Klassieke oudheid 800 v.C. - 476 Griekenland 1184 v.C. De trojaanse oorlog

490 - 479 v. C. De perzische oorlogen

431 - 404 v.C. De Peloponnesische Oorlog

356 v.C. - 323 v.C. Alexander de grote Het Paard van Troje
De Grieken slagen erin om Troje binnen te dringen door zich te verstoppen in een reusachtig houten paard. 490 v.C. Slag bij Marathon
480 v.C. Slag bij Thermopylae
480 v.C. Slag bij Salamis
479 v.C. Slag bij Plataeae
479 v.C. Slag bij Mycale De middeleeuwen 476 - ca. 1450 De vroege middeleeuwen 330-950 De hoge middeleeuwen 950-1270 De late middeleeuwen 1270-1500 Principiaat (27 v.Chr. - 284 n. Chr.) Merovingische rijk (481-751)
496: doopsel Clovis

Karolingische rijk (751-814)
751: Pepijn de Korte sticht de
Karolingische dynastie
800: Karel de Grote = keizer
843: verdrag van verdun De Franken 962: Otto I de Grote gekroond tot keizer
1075-1122: investituurstrijd Het heilig Roomse Keizerrijk (Duitsland) 1066-1087: Willem de Veroveraar
1215: Magna charta Het Normandische huis (Engeland) 827: Egbert van Wessex
1066: slag bij Hastings Het Angelsaksisch Huis (Engeland) 1075: strijd tussen: Hendrik IV <=> paus Gregorius VII
de paus bemoeide zich met de Saksische oorlogen
Hendrik IV Benoemde een bisschop van Milaan
1077: Hendrik IV boetetocht naar Canossa

pausen benoemen Duitse tegenkoningen:
Rudolf van Zwaben †1080
Herman van Salm †1088
Koenraad, zoon van Hendrik IV
Hendrik IV benoemde een tegenpaus:
Clemens III (1080-1100) =>kroonde Hendrik in 1084 tot keizer

1122: Concordaat van Worms Investituurstrijd de Kruistochten Voorkruistocht
1e kruistocht (1096)
2e kruistocht (1147-1149)
3e kruistocht (1189-1192)
4e kruistocht of Latijnse Kruistocht (1202-1204) Hertogen en graven leidde hun legers naar Jeruzalem:
Godfried van Bouillon
Hugo van vermandois
Raimond van Toulouse
Bohemund van Tarente

15 juli 1099: de kruisvaarders veroveren Jeruzalem De Babylonische ballingschap der pausen (1309-1377)
Westers schisma (1378-1417)
Wyclif en Hus (voorlopers van de reformatie) Het Pausdom De honderjarige oorlog (1337-1453) pestepidemieën (1347-1351) boerenopstanden in West-Europa (1358) Ontdekkingsreizen 1482: Diogo Cão bereikte de Kongo
1488: Bartolomeu Dias bereikte Kaap de Goede Hoop
1497: Vasco da Gama voltooide de reis rond Afrika met de eerste zeereis van Europa naar India.

1492: Christoffel Columbus ontdekte in dienst van Spanje Amerika
& Venetiaan Giovanni Cabotoontdekte in Engelse dienst Noord-Amerika De Guldensporenslag (1302) De Kelten waren een verzameling volkeren en stammen.
Ze bewoonden Westelijk Europa. Ze bezweken onder aanvallen
van de Germanen de Romeinen De Kelten Midden van de 4e eeuw leefden volgende stammen in onze gewesten:
Ostrogoten, Visigoten, Vandalen, Sueven, Bourgondiërs, Alemannen, Franke, Saliërs, Friezen, Saksen, Longbarden, Thuringers, Angelen, Skandinaviërs De Germanen Nieuwe tijd ca. 1450-ca. 1750 1517: de reformatie 1492: ontdekking van Amerika 1453: val van Byzantium BEGIN 1455: Johannes Gutenberg, uitvinder van de boekdrukkunst drukt de bijbel

1568 - 1648: 80 jarige oorlog / Nederlandse Opstand
=>Filips II en Alva vs. Willem van Oranje

1650 - einde 18e eeuw: De Verlichting
=> nieuwe opvattingen over politiek, filosofie, wetenschap en religie Nieuwste tijd 1750 - 1945 1775 - 1783: Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
4 juli 1776: Declaration of Independence 1769-1821: Napoleon
1804-1815: oorlogen
18 juni 1815: Waterloo 1789: Franse revolutie Wereldoorlog I Interbellum Wereldoorlog II Opkomst socialisme:
1848: Marx's "Communistisch manifest"
1917: Oktoberrevolutie in Rusland (Lenin) einde 18e eeuw - begin 19e eeuw: Industriële revolutie
1804: 1e stoomlocomotief Eigen tijd 1945 - ... Splitsing van Duitsland: - Bondsrepubliek Duitsland - Duitse Democratische Republiek

1950-1953: Koreaanse Oorlog

1962: Cubacrisis

1957-1975:Vietnamoorlog

9 november 1989: Val van de Berlijnse muur 1949 - 1991: Koude Oorlog Arabische lente Protesten in de Arabische wereld in 2010 en 2011:
Tunesië, Egypte, Algerije, Jemen, Djibouti, Jordanië, Libië, Bahrein, Oman, Syrië en de Westelijke Jordaanoever, Mauritanië, Saoedi-Arabië, Soedan, Somalië, Irak, Libanon, Marokko, de Gazastrook en Koeweit. Amerika 1e golfoorlog (1980-1988): Irak-Iranoorlog
2e golfoorlog (1990-1991): Golfoorlog

11 september 2001: aanslag Al Qaida op de WTC-torens
Eind 2001: Amerikaanse leger werpt Talibanregering in Afghanistan omver

3e golfoorlog (2003): Irakoorlog
Decemeber 2003: Sadam Hoessein gearresteerd

2 mei 2011: Osama bin Laden doodgeschoten door Amerikaans leger 753: Stichting van Rome volgens de legende
=> Etruskische koningen regeren over Rome Romeinse Koninkrijk (ca. 750 - 509 v.Chr.) 27 v.C. - 14 n.C. Octavianus (Augustus)

96 - 180: adotiefkeizers

117: Het Romeinse Rijk kent zijn maximale omvang met de veroveringen van trajanus 509 v.C. Ontstaan Romeinse republiek

1e Punische oorlog (264-241 v.C.)
2e Punische oorlog (218-201 v.C.)
3e Punische oorlog (149-146 v.C.)

Burgeroorlog tussen Marius en Sulla (88-82 v.C. )
Burgeroorlog tussen Caesar en Pompejus (49-45 v.C.)

44v.C. Julius Caesar Vermoord Romeinse Republiek (ca. 509 - 27 v.Chr.) 313: Edict van Milaan
325: Concilie van Nicea

395: splitsing van het Romeinse rijk
476: val van het West-Romeinse Rijk Dominaat (284 - 395 n. Chr.) Rome Buste van Caesar Uit 'Asterix en Obelix' Romelus en Remus 987: koning Hugo Capet
1214: Slag bij Bouvines De Capetingers (Frankrijk) 1914-1918 1940-1945 1918–-1939
Full transcript