Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Konseptong Pangkomunikasyon

No description
by

Bryan Lorenzo

on 19 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Konseptong Pangkomunikasyon

Mga Modelo
Modelo ni David Berlo
Nakbatay sa apat na payak na element ng pakikipagtalastasan: SMRC ( Source – Message – Channel – Reciever). Tumukoy sa kabisahan ng komunikasyon na tinawag niyang ‘fidelity ng proseso. Tinukoy din ang mga salik na nakaaapekto sa kalabasan ng komunikasyon.
Modelo ni Wilber Lang Schramm
“Father of Communication Study”. Nagbigay ng kahalagaan sa human behaviour sa proseso ng kamunikasyon at nagpakilala sa proseso ng encoding at decoding. Isinama niya ang feedback at lawak ng kaanasan upang tukuyin ang modelo
Modelo ni Frank Dance (1967)
Naniniwala siya na ang linyar na modelo ay nakapagpapakita lamang ng isang tipo ng komunikasyon. Sa kabilang banda, ang sirkular na modelo, bagama’t tumatanggap ng fidback, ay muling bumabalik sa pinagmumulan nito. Ayon sa kanya, taliwas ito sa tunay na nangyayari sa buhay.

Tipo at Antas
Intrapersonal – komunikasyong pansarili
Interpersonal – nagaganap sa pagitan ng dalawa o
mahigit pang mga tao, o sa isang tao at isang maliit na pangkat
Pampubliko – nagaganap sa pagitan ng isang
tagapagsalita at maraming tagapakinig
Pangmasa o Pangmadla – nagaganap sa pagitan ng
malawakang media, tulad ng radio, TV, Internet, pahayagan, atbp.
Pang-organisasyon – organisado at nakatutok sa
isang hangarin o adhikain.
Pangkaunlaran – aspekto ng kultura ng mga kalahok
ang pinag-uusapan sa antas na ito.
Pangkaunlaran – naglalayong gamitin sa
pagpapaunlad ng bansa

Gamit ng Wika bilang Koda ng Komunikasyon
Verbal
Ang sistemang berbal aya ang paggamit ng wika bilang paraan ng pagbabatid ng kahulugan at pag papahayag n gating iniisip at saloobin. Ito rin ang ginagamit natin upang lumikha at magpanatili ng magandang relasyon sa kapwa
Mga Modelo
Modelo ni Harol Lawswell(1957)
Tumutukoy sa mga element ng transmisyon / paghahatid ng mensahe. Mga tanong: Sino, Para kanino, Sa anong paraan, Ano ang epekto.

Modelo ni Aristotle
kauna-unahang nagpaliwanag sa proseo ng komunikasyon. Inilahad ang proseso ng komunikasyon na tulad sa sitwasyong pangretorika (RETORIKA MEANS- isang mahalagang kaalaman sa pagpapahayag na tumutukoy sa kaakit-akit and magandang pagsasalita at pagsulat.). Proseso/Sangkap:Orador/tagapagsalita-ispiker, Argumento, Talumpati, Tagapaakinig, Adweyns. Nagpapakita ng linyar na katangian ng komunikasyon.

Modelo ni Charles Osgood
nagpaliwanag hinggil sa kahulugan anumang impormasyon na maaaring tukuyin sa pamamagitan ng 3 dimensyon: ebalwasyon (kung ito ay mabuti o masama), Lakas(potensi) (gaano ito kalakas), -Gawain (gaano ito kabilis)

Definisyon
Proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues na maaaring berbal o di-berbal.
Sining ng pagpapahayag ng kaisipan o ideya sa paraang pasalita at pasulat. (Tanawan, et al., 2004

Mga Konseptong Pangkomunikasyon
Di-verbal
Komunikasyong naipapakita sa pamamagitan ng galaw ng katawan, pagtingin, tikas o tindig, ekspresyon ng mukha at paralanguage (pitch, volyum, bilis at kalidad ng tinig.
Mga Modelo
Modelo ni Braddocks
Tinutukoy niyaang mga mahahalagang tanong hinggil sa kaganapan ng komunikasyon
Modelo ni Richard Swanson at ni Charles Marquardt
lima raw ang sangkap ng komunikasyon:ang pinanggalingan ng mensahe (sumulat o nagsalita), ang ideya o mensahe, kodigo (wika, kumpas, o ekspresyon ng mukha), paraan ng paghahatid (limbag, alon ng hangin, pahatid-kawad), tumatanggap ng mensahe (bumabasa o nakikinig).
Modelo nina Claude Shanon at Warren Weaver (1949)
Mga mathematician na tumuklas ng paraan kung paanong higit na mapadali ang komunikasyon. “ mathematical Theory of communication” o ang matematikal-teknikal na teorya ng komunikasyon. Ang paghahatid ng mensahe ay nangangailangan ng “electronic signal”. Ang kanilang modelo ay binuo ng”information source”, ang mensahe, ang “transmitter, Ang signal, at ang receiver.

1. Humuhubog sa Kamalayan at instrumento sa pagpapalawak ng kaalaman o impormasyon tungkol sa iba't ibang larangang pang-akademiko na mahalaga sa buhay ng mga Pilipino. (Ramos, 1996:245
2. Tagapagtipon ng mga impormasyon, nagpepreserba at naipamamana ang mga ito mula sa isang henerasyon tungo sa sunod na henerasyon. (Jose, 1996:56)
3. Tagapaghatid at tagapagtaguyod ng mga ideya, konsepto, teorya, ideyal, layunin, at sentimyentong mapagpalaya. (56)
4. Tagapagpahayag ng karanasang pambansa at ng kaalamang bayan. (Salazar, 1996)5. Nagpapabilis sa pagpapaunawa, pagtanda (memory) at paggunita (recall) ng mga pangyayari o bagay-bagay. (Ramos, 1996:245)
6. Kasangkapan sa mas mabisa, mas malikhain, mas analitikal na pag-iisip at pagpapahayag. (245)
Full transcript