Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HERSTEL

No description
by

Inge Van Camp

on 3 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HERSTEL

Recovery is a deeply personal, unique process of
changing one’s attitudes, values, feelings, goals, skills
and or roles. It is a way of living a satisfying life even
with the limitations caused by illness. Recovery
involves the development of new meaning and
purpose in one’s life as one grows beyond the
catastrophic effects of mental illness William Anthony (1993) Stigma en geïnternaliseerd stigma
Aangeleerde hulpeloosheid
Traumatisering
Niet begrijpen, er geen vat op krijgen, het is zinloos
Uiteenvallen van eigen waardesysteem door steeds te moeten toegeven aan de wensen van anderen
Weinig contact met het hier - en - nu
Vermijden
Twijfelen aan zichzelf
De ziekte overspoelt hen Wat betekent het vandaag om psychiatrisch patiënt te zijn? * De werkelijkheid wordt ervaren als onverzetbaar,
niet door het eigen handelen beïnvloedbaar
* De eigen mening telt niet meer mee
* Een veralgemeend wantrouwen t.o.v. de
buitenwereld (onwerkelijk, afwijzend, vijandelijk)
* Het gevoel overgeleverd te zijn en een sociaal
kwetsbaar wezen te zijn
* Er is geen toekomst Aangeleerde hulpeloosheid of demoralisering Traumatisering *Traumatisering nog voor de psychose
* Ervaringen tijdens crisissen
* Opname in een psychiatrisch ziekenhuis
* Geweld tijdens de behandeling
* Nevenwerkingen van medicatie
* Zelf-stigma en stigmatisering door anderen
* Sociale gevolgen van de ziekte Patricia Deegan Spirit breaking “The experience of spirit breaking occurs as a result of
cumulative experiences in which we are humiliated
and made to feel less than human, in which our will to
live is deeply shaken or broken, in which our hopes
are shattered and in which ‘giving up’, apathy and
indifference become a way of surviving and
protecting the last vestiges of the wounded self” Een proces dat zich grotendeels afspeelt in het innerlijk van de persoon
Het is een niet-lineair proces, gaat per definitie met vallen en opstaan
Centraal staat acceptatie van wat er niet meer is/niet meer kan zijn
Het is een actief gebeuren, een proces van leren
Anderen kunnen een actieve rol spelen Patricia Deegan over Herstel: Herstellen doe je zelf... maar anderen kunnen je er bij helpen Wilma Boevink over herstel: “…niet dat alles goed komt. Sommige dingen komen niet meer
goed”
* “Onze herstelverhalen gaan ook over hoe we ons staande
houden en overleven in het psychiatrisch verzorgingssysteem”
* “Het herstelconcept inspireert ons om onze verhalen op te
schrijven, ze te publiceren”
* “Door dit concept verschuift onze aandacht van ziekte,
symptomen en patiënt-zijn naar herstel, naar mogelijkheden,
naar ons eigen leven
* “Herstellen betekent echter vooral dat je zelf in beweging zal
moeten komen
“ Wat medicatie kan bereiken: * Verdwijnen van symptomen
* Herval voorkomen
* Verergering van de ziekte voorkomen
* Beter algemeen welbevinden Wat medicatie niet kan
teweegbrengen… * Een richting aangeven om een nieuw bestaan op te
bouwen
* Nieuwe doelstellingen formuleren
* Zin geven aan een nieuw bestaan
* Nieuwe dromen en verlangens…
* Medicatie brengt mensen terug in de realiteit maar
zegt niets over ‘welke realiteit’
* Belang van medicatie versus verwaarlozing van
ondersteuning in de samenleving (jaren ’80-90)
* Relaties zijn belangrijkste factor voor een goede
outcome na hospitalisatie HERSTEL * ‘Optimisme en hoop’
* Herstel is niet hetzelfde als genezen
* Ontwikkeld door Deegan, Anthony, Van Weeghel
* Gebaseerd op de benadering van fysieke handicaps
* Herformulering van de visie op het verdere leven
* Herstelproces verloopt in fasen (zie Young en Ensing)
* Vertrekpunt is het aanvaarden van de handicap/beperkingen
* Herstelproces verloopt niet lineair maar in een zigzagbeweging
* Incalculeren van mislukking, herval (consequenties voor hulpverleners)
* Herstelproces is bij elke patiënt verschillend
* Verwerven van een positief zelfbeeld: hiervoor is (soms) lotgenotencontact (rolmodellen) nodig en empowerment Fasen in het herstelproces (Young and
Ensing, 1999) Fase 1: op gang brengen van herstel:
* Niet langer ‘vastzitten’ aan de ziekte
* Erkennen en aanvaarden van de ziekte
* Verlangen naar verandering
* Een bron/plaats voor hoop en inspiratie vinden

Fase 2: herwinnen wat verloren was gegaan en vooruitgaan
* Een proces van ontdekken en self-empowerment op gang brengen
* actieve controle over het eigen leven
* andere empowerment-strategieën
* Herstel is een proces van zelfkennis en herdefiniëren van zichzelf
* Herstel betekent ook aandacht voor ‘basic functioning’
* voor zichzelf zorgen
* actief zijn
* met anderen contact hebben

Fase 3: kwaliteit van leven verbeteren
* Algemeen welbevinden verbeteren
* Verder af liggende doelstellingen proberen te bereiken, bv. lotgenoten helpen, een
job hebben Keerpunten bij herstel (transitions)(Wilken, 2011) * ‘Turning points in recovery’ (Strauss, 1987)
* Min of meer identificeerbare gebeurtenissen
* Die op hun beurt aanleiding geven tot andere
gebeurtenissen…
* Omslag van ‘passieve modus’ naar ‘actieve modus’
* Momenten gaan samen met tijdelijk toenemende instabiliteit en kwetsbaarheid
* Actieve acceptatie
* Soms vertrekkend van groot gevoel van wanhoop: “het kan zo niet verder…”
* Beginnen met rehabilitatie is betekenisvol moment (Barnett, 2006) Een (nieuwe) identiteit ontwikkelen * Psychiatrisch stoornissen veroorzaken een verstoring van het zelfbeeld
* ‘Rebuilding a sense of self’ (Young and Ensing, 1999)
* Vijf factoren (Wilken, 2011)
* Leren symptomen scheiden van de persoon
* Zin geven aan de voorbije ervaringen
* Eigen krachten/mogelijkheden ontdekken
* Kwetsbaarheid in de persoon een plaats geven
* Toenemend zelfvertrouwen Noodzakelijke elementen in het
herstelproces * de aanwezigheid van steunfiguren die geloven in het
herstel van de patiënt (recovery relationships)
* het geloof in de mogelijkheden van patiënten (recovery
beliefs)
* het verwerven van een nieuwe identiteit, niet meer als
passieve patiënt maar als burger in de samenleving
(recovery self-identity)
* het deel uitmaken van een gemeenschap (recovery
community)
* het aanleren van specifieke vaardigheden (recovery skills)
Noodzakelijke elementen in het
herstelproces
National E. Center 2001 Factoren die herstel bepalen (Wilken, 2011) * Verhogen persoonlijke motivatie om een aanvang te
nemen en verder te gaan
* Heropbouwen van de identiteit (Stigma!)
* Ontwikkelen van competenties om met de ziekte en
de omgeving om te gaan
* Actieve ingesteldheid naar de omgeving
* Hulpbronnen in de omgeving Herstel omvat het gehele proces dat mensen doormaken in
het leren omgaan met (de gevolgen van) een ontwrichtende
aandoening en alles wat dat met zich meer brengt. Empowerment verwijst naar een (cruciaal) aspect daarvan,
namelijk hoe mensen door een actieve inzet hun eigen kracht
ontdekken en ontwikkelen en leren inzetten. Gedachten om mee te nemen in jouw werk:

• Mensen herstellen!
• Wat doen wij en wat doen wij niet?
(herstelbelemmerende factoren)
• Hoe bereiken wij de cliënt? Weten wij wel genoeg
van die ander? Bereikt de cliënt ons?
• Wat is ons doel? Misbaar vs onmisbaar?
Full transcript