Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Odbudowa i zjednoczenie Królestwa Polskiego

No description
by

Mateusz Czechowicz

on 17 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Odbudowa i zjednoczenie Królestwa Polskiego

Odbudowa i zjednoczenie Królestwa Polskiego

KONIEC

Mateusz Czechowicz
Maciej Szumowski kl. IID
Pomorze Gdańskie zajęte w 1308 roku przyniosło państwu zakonnemu wiele korzyści – lepszy kontakt z cesarstwem, kontrolę nad ujściem Wisły, czyli ważnym szlakiem handlowym. Próba rozwiązania sporu w sądzie nie znalazła rozwiązania, toteż jedynym krokiem była wojna z Zakonem. W latach 1327 – 32 Łokietek prowadził walkę, w wyniku której stracił Kujawy a Wielkopolska została złupiona. Wielkim sukcesem była jednak wygrana w bitwie pod Płowcami w 1331 roku, w której Zakon poniósł dotkliwe straty, a wieść o polskim zwycięstwie rozniosła się po całej Europie.


Polska – Krzyżacy 1:0 ?

Władysław Łokietek był pochłonięty walką o kraj, podczas gdy Pomorze Gdańskie zostało zaatakowane przez margrabiów z Brandenburgii, którym ziemia ta została obiecana przez Wacława II. Załoga broniąca Pomorza wezwała na pomoc zakon krzyżacki, który najpierw wyparł Brandenburczyków a potem zwolenników Łokietka. W latach 1308 - 09 Krzyżacy opanowali całe Pomorze Gdańskie.


Pomorze Gdańskie i Krzyżacy.

W 1305 roku w ziemi sandomierskiej wybuchło powstanie przeciw Wacławowi II, na którego czele stanął Władysław Łokietek wspierany przez posiłki węgierskie. W tym samym roku zmarł Wacław II , a rok później następca tronu – jego syn Wacław III. Tron czeski opanowała nowa dynastia, dynastia niemieckich Luksemburgów. Jan Luksemburski rościł sobie prawa do korony Polski, ale pochłoniety walką o władze w Czechach zrezygnował z najazdu zbrojnego na nasz kraj.


Władysław Łokietek – powrót do gry.

Uwieńczeniem działań zjednoczeniowych Władysława Łokietka była jego koronacja na króla Polski w 1320 roku. Ceremonia odbyła się nie jak dotąd w Gnieźnie ale w Krakowie na Wawelu. Władza króla była jednak bardzo krucha, gdyż opierała się głownie na Małopolsce i Wielkopolsce, a poza krajem znajdowały się ziemie śląskie, Pomorze Gdańskie, Pomorze Zachodnie i Mazowsze.


Koronacja Łokietka

W 1306 roku Władysław Łokietek podporządkował sobie ziemię krakowską, Pomorze Gdańskie, Kujawy, ziemie łęczycką i sieradzką. Wobec władcy negatywne stanowisko zajęło mieszczaństwo krakowskie, w większości niemieckie, toteż w 1311 roku wybuchł w Krakowie bunt, na którego czele stanął wójt Albert wspierany przez biskupa krakowskiego Jana Muskatę. Bunt udało się stłumić dopiero po roku walk.


Bunt Wójta Alberta

Wacław II został powołany na tron by zaprowadzić ład wewnętrzny w państwie. Częściowo się to udało, zawłaszcz dzięki powołaniu nowego urzędu – starosty, który zajmował się sprawami wojska, sądu i skarbu.
Szybko jednak narastać zaczęło niezadowolenie społeczne z rządów Wacława, który otaczał się dworem czeskim, bardziej dbał o interesy własnej dynastii niż Polski. Uznał się lennikiem cesarza niemieckiego, jak równie obiecał margrabiom brandenburskim Pomorze Gdańskie w zamian z oddanie Miśni Czechom.


Wacław II na tronie Polski

Po śmierci Przemysła II mieszczaństwo krakowskie i wielkopolskie powołało na tron Wacława II a w roku 1300 arcybiskup Jakub Świnka koronował go na króla Polski.
Jednocześnie rywalizację o tron Polski rozpoczął wnuk Konrada Mazowieckiego- Władysław zwany Łokietkiem (z racji niskiego wzrostu). Szybko jednak został pokonany i musiał uchodzić z kraju na Węgry.


W XII wieku państwo czeskie za sprawą księcia Przemysła Ottokara I zakończyło okres rozbicie dzielnicowego. Od tego czasu Czechy zaczęły prowadzić politykę ekspansji, również na ziemie polskie.
W końcu XIII wieku król Wacław II podporządkował sobie ziemie książąt śląskich, a dzięki poparciu mieszczaństwa krakowskiego, w 1291 roku przyjął tytuł księcia krakowskiego.


Przemyślidzi w Polsce.

-XIII wiek to rozkwit kultu św. Stanisława – biskupa krakowskiego, który poniósł śmierć na rozkaz króla Bolesława Śmiałego.
Ogromne znaczenie miała legenda o zrośnięciu się poćwiartowanego ciała świętego.
Za zjednoczeniem opowiadali się zwłaszcza duchowni, ponieważ obszary biskupstw nie pokrywały się z granicami dzielnic państwa.
Najgorętszym zwolennikiem zjednoczenia był biskup gnieźnieński- Jakub Świnka.

Kult św. Stanisława

W XIII wieku zaczęły dominować tendencje zjednoczeniowe, ponieważ
Państwo Polskie rozbite na dzielnice podupadało gospodarczo i politycznie.
W tym samym czasie do Polski docierają idee silnego, scentralizowanego państwa rządzonego przez jednego monarchę.
Tworząca się świadomość narodowa, będąca skutkiem osadnictwa cudzoziemców na ziemiach polskich, sprzyjała idei zjednoczeniowej.

Tendencje zjednoczeniowe w XIIIw

W latach 80. XIII wieku podobne starania rozpoczął książę wrocławski – Henryk IV Probus (Prawy), któremu dzięki poparciu mieszczan, udało się zdobyć Kraków. Jego starania o koronę przerwała nagła śmierć księcia.
Próba zjednoczenia powiodła się jednak księciu Przemysłowi II, któremu udało się podporządkować Wielkopolskę

, ziemię kaliską i Pomorze Gdańskie. W staraniach o koronację pomógł mu bp Jakub Świnka. Przemysł II koronował się na króla w 1295 roku w Gnieźnie. W kilka miesięcy później zginął w zamachu, a ponieważ nie pozostawił po sobie męskiego potomka, po jego śmierci rozgorzały walki o tron.
-pierwszym, który dążył do zjednoczenia kraju był książę wrocławski – Henryk I Brodaty. Podporządkował sobie Śląsk,
ziemię krakowską i część Wielkopolski, a jego syn Henryk II Pobożny rozpoczął starania o koronę królewską. Plany te przerwała jednak śmierć księcia w bitwie pod Legnicą w 1241 roku.

Próby zjednoczenia kraju w XIII wieku.

Lepiej Późno niż wcale ; )
Full transcript