Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Weekly report

No description
by

Jozef Prozbik

on 16 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Weekly report

EUR/CZK
Slovensko

Svet
EUR/USD
zlato
ropa
USD/RUB
USD/Hrivna
Verejné zadlženie
a držitelia

GBP/USD
Nezamestnanosť ČR
Nezamestnaní
VPM
VPM
Nezamestnaní
Záver

Potrebné si uvedomiť porovnateľnosť metodík

Českí nezamestnaní sú v porovnaní so SR
- starší
- s horším vzdelaním
- z administratívny a obchodu
- krátkodobo nezamestnaní

Markantný rast voľných pracovných miest v ČR

Hodnota za peniaze
Útvar hodnota za peniaze

pod Ministerstvom financií
prehodnocuje efektivitu verejných výdavkov
analyzované oblasti:
zdravotníctvo
IT
doprava
Návrhy pre verejný IT sektor

odstránenie chaotickosti a slabej organizovanosti
potreba zaviesť hodnotiace indikátory investícií a prevádzky (analýza HZP bola obmedzená nedostatkom zdrojových dát)
zavedenie pravidelného zberu dát
pri výbere investícií identifikácia priorititných oblastí
vytvorenie zásobníku IT projektov pre porovnávanie projektov
aktualizovať metódu CBA
Opatrenia na rok 2017

rozšírenie elektronických občianskych preukazov
prepracovanie zabezpečenia digitálnych služieb
migračný plán pre vládny cloud (6,8 mil. eur, neskôr 10-15 mil.)
centralizácia podporných IT služieb (9-27 mil. eur)
zníženie počtu licencií Microsoft (6,5 mil. eur)
Zdravotníctvo
Informačné technológie
Doprava
Záver

existencia mnohých spôsobov úspory a zlepšenia efektivity
hodnota analýzy - odhalenie nedostatkov a návrhy na ich zlepšenie

zdravotníctvo - mnoho možných úspor, veľa priestoru na zlepšenie
IT - chaotickosť, potreba lepšieho monitorovania sektora a výberu investícií
doprava - absencia relevantných ukazovateľov

HZP - zlepšenie vynakladania výdavkov, zlepšenie organizácie, možná reforma oblastí v budúcnosti
TOP firmy v priemysle
Zemný plyn v EÚ
Zásobníky plynu v EÚ

v lete sa 30% kupovaného plynu ukladá
kapacita 1,2 mil. GWh/d
pri zachovaní spotreby - 100 dní
Nemecko

najväčšia spotreba plynu v EÚ (18,6%)
polovica spotreby - import z Ruska
polovica spotreby - import z Nórska a Holandska
žiadne LNG termináli
slabá diverzifikácia zdrojov
Veľká Británia

2. najväčší spotrebiteľ plynu v EÚ (16,7%)
polovica spotreby - domáca produkcia
polovica spotreby - import z Nórska a LNG
veľká kapacita LNG terminálov
veľmi dobrá diverzifikácia zdrojov
Taliansko

3. najväčší spotrebiteľ plynu v EÚ (14,6%)
polovica spotreby - import z Ruska
polovica spotreby - import z Afriky a LNG
menšia kapacita LNG terminálov
slabšia diverzifikácia zdrojov
Francúzsko

4. najväčší spotrebiteľ plynu v EÚ (9,9%)
väčšinová časť spotreby - import z Nórska a Holandska
menšia časť spotreby - import z Ruska a LNG
väčšia kapacita LNG terminálov
dobrá diverzifikácia zdrojov

Holandsko

5. najväčší spotrebiteľ plynu v EÚ (8,5%)
celá spotreba - vlastní produkcia
Španielsko

6. najväčší spotrebiteľ plynu v EÚ (6,7%)
väčšinová časť spotreby - import LNG
menšia časť spoterby - import z Alžírska
veľká kapacita LNG terminálov
veľmi dobrá diverzifikácia zdrojov
Severná Európa

Švédsko spotreby plynu - 70 GWh/d
Fínsko spotreba plynu - 40 GWh/d
prebieha výstavba LNG terminálov
Západná a severozápadná Európa

veľká kapacita LNG terminálov
väčšina spotreby - import z Holandska a Nórska
Južná Európa

Španielsko - LNG
Taliansko - závislosť na Rusku (prebieha výstavba LNG)
Pobaltské krajiny

plynovody LEN s Ruskom
snaha o absolútne zníženie závislosti od Ruska
výstavba LNG terminálov
Balkán

absolútna závislosť od Ruska
prebieha výstavba LNG terminálov
možný zdroj plynu v budúcnosti - Eastring a TAP
V4 + Rakúsko

absolútna závislosť na plyne z Ruska
v budúcnosti možnosť odberu plynu zo západnej Európy (LNG)
budúcnosť - Eastring a Nord Stream II?
veľká snaha o diverzifikáciu v Poľsku - LNG a Baltic pipeline
Záver

viditeľná snaha o diverzifikáciu zdrojov
výstavba nových LNG terminálov (import z USA a Austrálie)
snaha mnohých krajín o zníženie závislosti od Ruska
vstup plynu z Blízkeho východu na trh v EÚ (TANAP - 1890 GWh/d)
pre Slovensko najvýhodnejšie - súčasný poriadok
HDP
2015: HDP= 78,07 mld. €
zložené z: pridaná hodnota 70,54 mld. €
nepriame dane z produktov 7,53 mld. €
hospodáy rast:
2013: 2,0 %
2014: 2,3 %
2015: 3,3 %
Tržby v strojárenskom priemysle: 32,9 mld. €
z toho automobilový (75%)
Tržby v celom priemysle: 78,42 mld. €
z toho automobilový priemysel 24,6 mld. € (31,3 %)
Export strojárenských výrobkov do zahraničia: 25,5 mld. €
z toho automobilový (75 %)
Strojárenský priemysel
Dôležité:
3 automobilky zamestnávajú priamo 16417 ľudí
nepriamo 44 000 ľudí
Spolu 2,68 % zo všetkých zamestnaných na SK
2015 priemerný počet všetkých zamestnaných 2 251 631
Elektrotechnika
tržby troch firiem vyrábajúcich televízory tvoria 45 % tržieb v elektrotechnickom priemysle
dopyt po televízoroch: svetový -4 %
západná Európa -5 %
východná Európa -33 %
Chémia
Slovnaft: tržby nižšie o 12 % z dôvodu nižšej ceny ropy
medziročne zo straty 70,7 mil. € do zisku 213,8 mil. €
pridaná hodnota + 117,61 %
Hutníctvo
Od roku 2009 pracovalo v hutníctve najmenej ľudí (spolu 22 034)
celkové tržby v hutníctve klesli medziročne o 1,8 % na 3,95 mld. €
Pridaná hodnota firmy Slovalco tvorí 9,3 % pridanej hodnoty v hutníckom priemysle.
Sieťové odvetvia
nižšia cena plynu, vyššia spotreba (pokles tržieb)
Slovenské elektrárne tvoria 0,7 % HDP
z pohľadu pridanej hodnoty
z pohľadu počtu zamestnancov

Verejné zadlženie a držitelia
Zmeny:
- v daňovom poriadku

- v paušálnych výdavkoch

- v sociálnych odvodoch
Záver

Zadlženie verejného sektora má stále rastúcu tendenciu

Je potreba ďalších fiškálnych stimulov?

Ak áno krajiny musia využiť extrémne nízke sadzby, zrušiť dlhové brzdy a monetizovať dlh (následne odpísať)

Full transcript