Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Weekly report

No description
by

Jozef Prozbik

on 23 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Weekly report

Slovensko

Svet
EUR/USD
EUR/CZK
zlato
ropa

USD/RUB
USD/Hrivna

Medzinárodný menový fond
Kapitál v 21. storočí
Thomas Piketty
Profesor ekonómie na EHESS (Vysoká škola spoločenských vied v Paríži) a na Parížskej škole ekonómie.
Primárna oblasť výskumu je vzájomné pôsobenie medzi ekonomickým vývojom a distribúciou príjmov a majetku.
Spravuje databázu World Wealth and Income Database.
Kapitál v 21. storočí
Prvé vydanie v roku 2013

Bestseller v rebríčku New York Times v roku 2014

Ocenenie Business Book of the Year
v roku 2014 (Financial Times a McKinsey)

Finalista ocenenia National Book Critics
Circle Award v roku 2014

Najpredávanejšia kniha vydavateľstva
Harvard University Press

Predaných cez 2 milióny kusov

Hrubý domáci produkt
- odpisy a iné položky
+/- čisté dôchodky zo zahraničia
Národný dôchodok


mzdy
platy
odmeny...
(Pracovné príjmy)
zisk
úroky
nájom...
(Kapitálové príjmy)
Kapitál (bohatstvo)

Hodnota všetkých neľudských aktív, ktoré možno vlastniť alebo zameniť na trhu
očistená o záväzky
.

Patria sem
nehnuteľnosti, finančný a nefinančný kapitál
(nie
ľudský kapitál
) vo vlastníctve
súkromných osôb
alebo
štátu
.


Celkový kapitál
β =
Národný dôchodok
Ročná miera výnosu z kapitálu (r)Ak r = 5%
kapitál = 180 tis. eur
Príjem z kapitálu = 9 tis. eur

Príjem z kapitálu + Pracovné príjmy = Národný dôchodok

Národný dôchodok = 30 tis. eur

Podiel príjmu z kapitálu na národnom dôchodku = 30%

Príjem z kapitálu Celkový kapitál
(α) = Miera výnosu kapitálu (r) x (β)
Národný dôchodok Národný dôchodok
9 180
= 5% x (6)
30 30
Prvé fundamentálne pravidlo kapitalizmu
Môže kapitál rásť donekonečna?

Prvé fundamentálne Druhé fundamentálne
pravidlo kapitalizmu Pravidlo kapitalizmu

α = r x β β = s / g

30% = 5% x 180/30 (6) β (6) = 6%/1%


6/30 = 1/5

Z 9 tis. stačí ušetriť 1,8 tis. aby kapitál rástol rovnako ako ekonomika
30% = 5% x 180/30 6 = 6%/1%

6/30 = 1/5

30% = 5% x 1800/300 (6) 6 = 6%/1%

6/30 = 1/5 ?
20/30 = 2/3

60% = 5% x 1800 /300 (12) 12 = 6%/0,5%

6/60 = 1/10 ?
50/60 = 4/5


r > g

6% = 0,5% x 12 12 = 6%/0,5%

r = g
Príjmová nerovnosťCelková nerovnosť


Nerovnosť Nerovnosť
pracovných príjmov vo vlastníctve a
príjme z kapitálu

Nerovnosť v rozmiestnení kapitálu bola vždy vyššia než nerovnosť v príjmoch z práce a to vo všetkých periódach a vo všetkých krajinách s veľmi veľkým rozdielom
USA (v menšej miere v ostatných krajinách)

Preteky technológie a vzdelávania

Vytvorenie tzv. supermanažérov od roku 1980

Komplikácia so stanovením objektívnej mzdy

Pay for luck

Redukcia zdanenia, politické vplyvy?

Prečo nie je príjmová nerovnosť v USA sledovaná ? (imigrácia)

Nerovnosť v príjmoch z kapitálu a dedičstvo

Francúzsko

V roku 1798 nastolenie rovnosti práv a príležitostí
- Prerozdelenie majetku
- Zrušenie dlhu krajiny
- Proporcionálne dane
Záver

Miera výnosu kapitálu bude v budúcnosti vyššia ako rast ekonomík (r>g), čo tlačí na vznik nerovností.

Čím je ekonomický rast pomalší,
tým je zdedený majetok dôležitejší.

Neexistuje samoregulačný proces trhového mechanizmu, ktorý by zastavil zvyšovanie sa nerovnosti bez zásahov štátu.

Jediným dôvodom prečo klesla nerovnosť počas 20. storočia boli vojny a krízy.

V budúcnosti bude existovať vysoká nerovnosť vo vlastníctve kapitálu ale aj vo vlastníctve pracovných príjmov.

Na utlmenie nerovnosti by sa mala zaviesť globálna progresívna daň.
Faktory prehlbujúce nerovnosť

Nerovnosť príjmov z kapitálu je ešte vyššia ako nerovnosť vlastníctva kapitálu
(s vyšším majetkom raste r)

Sofistikovanosť kapitálových trhov

Inflácia

Existencia daňových rajov

Znižujúce sa daňové zaťaženie (globalizovaná konkurencia) a jeho regresivita
Návrh autora

zavedenie globálnej progresívnej dane z kapitálu (v spojení s daňou s príjmu a dedičstva)
- vyššia transparentnosť
- eliminácia konkurenčného prelievania
kapitálu
- prerozdeľovanie bohatstva
- dodatočný príjem pre zadlžené štáty
- efektivita výšky bohatstva

Kritika
Paul Krugman - Skoncovať s krízou (
End This Depression Now!
)

americký profesor na The City University of New York

2008 - nobelova cena za ekonómiu (analýza obchodných vzorcov a lokalizácie ekonomickej aktivity)

skúmané oblasti: medzinárodná ekonómia, menové krízy

venuje sa politicko-ekonomickým otázkam (New York Times)
Globálna finančná a hospodárska kríza

2007 prasknutie realitnej bubliny v Spojených štátoch, panika sa rozšírila po celom svete, najmä EÚ

panika na finančných trhoch - pokles výkonu hospodárstva - pokles investícií - rast nezamestnanosti - pokles kúpnej sily obyvateľstva - neschopnosť splácať dlhy

obzvlášť vysoký rast nezamestnanosti
Aký je problém hospodárstva počas recesie?

chýbajúci dopyt po produkcií firiem
to má za následok zníženie investícií a zamestnanosti
pokles kúpnej sily obyvatelstva, ešte menší dopyt.....

Čo v takejto situáci možno spraviť?

nemožno prikázať domácnostiam a firmám aby viac míňali
potreba monetárnych a fiškálnych stimulov
Monetárna politika

jej úlohou je zlepšiť podmienky pre dlžníkov aby naštartovala úverovanie

to dosiahne realizáciou expanzívnej monetárnej politiky, najmä znížením úrokových sadzieb a dodávaním veľkého množstva likvidity na trh

táto stratégia bola mimoriadne úspešná počas posledných recesií, teraz až tak nie, prečo?
Pasca likvidity

situácia, keď je monetárny stimul veľmi málo efektívny

je spôsobený pádom úrokovej sadzby na nulu, pričom sa dopyt súkromného sektora po peniazoch nezvyšuje

peniaze emitované centrálnou bankou ostávajú v rezervách
Minského hypotéza

zadlžovanie súkromného sektora počas expanzie - pozitívny jav, ktorý podporuje hospodársky rast

čo ak zadlžovanie súkromného sektora dlhodobo rastie rýchlejšie ako ich príjem?

vzniká situácia, ktorá pripravuje prostredie pre minského moment
Minského moment

situácia, keď sa veľké množstvo dlžníkov snaží splatiť svoje dlhy naraz (resp. sú k tomu nútení)

keď zadlženie dosiahne dostatočne vysokú úroveň stačí menší negatívny šok, ktorý minského moment spustí

minského moment spôsobí enormný pokles spotreby, ktorý spôsobuje ekonomickú recesiu

podobná situácia v Spojených štátoch v 20. rokoch
Fiškálny stimul

výpadok spotreby dlžníkov nenahradia veritelia

pre naštartovanie hospodárstva ho však niekto nahradiť musí, pričom túto úlohu musí prevziať vláda

príklad druhej svetovej vojny

čo však dlh?
Dlh

nevyhnutné, menšie zlo

čo úrokové sadzby? (vytesnenie súkromných investícií verejnými?)

čo strach z budúcej platobnej neschopnosti? (veľkosť ekonomiky, vlastná mena, historické skúsenosti)

čo dlhové bremeno? (nepopreteľná záťaž, zároveň však menšia ako stagnácia)
Inflácia

optimálna inflácia 3-4%

dôvody: - väčší manévrovací priestor pre centrálnu banku
- znižovanie dlhu (aj vládneho aj súkromného)

vyššia inflácia = problém, počas krízy však k nej nedôjde
jadrová inflácia
Európa

Španielsko pred krízou - veľký boom stavebníctva podporovaný zahraničným kapitálom
Prudký nárast miezd (od zavedenia eura po krízu vzrástli o 35%, pričom v Nemecku vzrástli o 9%)
Rast obchodného deficitu - krajina strácala konkurencieschopnosť
Po prasknutí realitnej bubliny

stavebníctvo prudký pád
zvyšok ekonomiky nekonkurencieschopný (mzdy sú nepružné smerom nadol)
nemožnosť devalvácie
riešenie: - potreba expanzívnej monetárnej politiky ECB
- redukcia deficitov obchodnej bilancie (vytvorenie krátokodbého dopytu po exporte krajín periférie krajinami s prebytkom)
- inflácia v krajinách jadra eurozóny
- zavedenie silných, krátkodobých úsporných opatrení na obnovenie dôvery investorov
- krajiny jadra eurozóny nesmú uťahovať rozpočty
Záver

silne keynesiánsky prístup ku riešeniu krízy (podpora dopytu)

dôraz na fiškálne stimuly a redukciu škrtov

potreba silno expanzívnej monetárnej politiky

obavy inflácie a dlhu nie sú opodstatnené

momentálna situácia v USA - pozitívny stav a hospodárska expanzia

niektoré opatrenia, po ktorých Krugman volal boli realizované, nie však v takom rozsahu ako odporúčal
Školstvo, zamestnanosť a nezamestnanosť Slovenska
-nezamestnanosť klesla na 10,39 %, aj keď reálny pokles bol nižší, bez úpravy metodiky 11,04%
-počet zamestnaných stúpol na 63 %
-počet študentov má klesajúci trend a v priebehu 15 rokov poklesol o viac ako 170 tisíc.
-mzdy v školstve rástli o 60 %
-financovanie školstva sa nezmenilo
Iné nedostatky:

- nevysvetlená manipulácia s údajmi
- nepresné metodiky
- chyby vo výpočtoch
- utopické myšlienky
- nemožnosť komparácie nerovností
180 000
β(6) =
30 000
Imputované renty
- pracovný príjem?
- spotreba ?

V rezidenčných nehnuteľnostiach
(nízka nerovnosť)

Problém je v realitných bublinách
NIMBYZMUS
(podporuje Pikettyho myšlienky)

Riešenia
- zefektívnenie stavebných povolení
- podmienené bývanie
- zavedenie vyššej dane z pozemkov
Bencont Group, a.s.
Bencont Collection, a.s.
Marek Reguli
ADANIK, s.r.o.
Agroenergo SK s.r.o.
KOGE HK s.r.o.
ENERGOSYSTÉMY s.r.o.
SOLID C.A.H., s.r.o.
HEADLINK, s.r.o.
TEVRON, s.r.o.
15 %
85 %
konateľ
konateľ
konateľ
konateľ
konateľ
100 %
51 %
Taliansko
Úrokové sadzby v eurozóne
export
export
import
import
Taliansko:
- 60 miliónov obyvateľov s klesajúcou tendenciou
- 22 mil zamestnaných
- problém starnutia - 2050: 40 % pop. nad 60 rokov
= aktuálne 40 % mladých nezamestnaných
- ekonomika na úrovni roku 2000
- pokles domácej spotreby a investícii
- ako hlavný problém sa javí strata konkurencieschopnosti, nemožnosť devalvácie, rastúca zadĺženosť pri stagnácii ekonomiky
- chýbajúce reformy, vysoké deficity pred prijatím eura (1999), rastúca zadĺženosť už počas rokov rastúcej ekonomiky
zakladajúci člen 3 spoločenstiev - pilierov EÚ:
1952 - ESUO - ES uhlia a ocele
1958 - Euratom - ES atómovej energie
1958 - EHS - Európske hospodárske spoločenstvo
od 1967 tvorili Európske spoločesntvá
od 1993 EÚ a od 1.1.1999 spoločná mena euro (pre ITA zánik líry)
Kríza nezamestnanosti v EÚ
Výdavky na utečencov

Nemecko 16 mld. eur (0,5% HDP) na roky 2016-2017
Švédsko 4,3 mld. eur (0,9% HDP)
EÚ 9,2 mld. eur (0,05% HDP) na roky 2015-2016

Kumulatívny vplyv utečencov na trhu práce

V EÚ do konca roku 2016 zvýšenie zamestnanosti o 1 milión (0,4% pracovného trhu EÚ)
V Nemecku zvýšenie o 400 tisíc (1% pracujúcich)
Zamedzenie nelegálnej migrácie

18. marca zmluva o zamedzení nelegálnej migrácie medzi EÚ a Tureckom
vrátenie migrantov do Turecka
EÚ poskytne Turecku 3+3 mld. eur do roku 2018
EÚ poskytne Grécku 280 mil. eur na najbližších 6 mesiacov
Záver

prílev utečencov klesá
veľa žiadostí nevybavených
rast vládnych výdavkov v jednotlivých krajinách
po úspešnej integrácií zvýšenie pracovných síl EÚ
snaha o zamedzenie ďalšej nelegálnej migrácie
GBP/USD
Záver

Od roku 2007 došlo k výraznému odchýleniu miery nezamestnanosti celej EÚ a eurozóny.

Stáli za tým štáty PIGS a Francúzsko

Porovnanie NAIRU a skutočnej miery nezamestnanosti znázorňuje, že tieto ekonomiky majú štrukturálny problém

Medzi tieto problémy sme zaradili
- dlhodobú nezamestnanosť
- dohody na určitú dobu
- skrátený pracovný úväzok
- underemployment
- iné (ktorým by sme sa museli venovať do hĺby)
Vysokofrekvenčné obchodovanie
História elektronického obchodovania

Instinet - 1967 (OTC)

National Association of Securities Dealers
Automated Quotations (NASDAQ) - 1971 (iba kotácia)

Čierny pondelok - 1987 (23% prepad DJIA, 1 bil. dol. strata)

Small Order Execution System

Electronic Communication Network - 1998
Výhody elektronického obchodovania

Menšie transakčné náklady (spread)

Vyššia likvidita

Vyššia konkurencia

Vyššia transparentnosť
BID Spread ASK
100 5 105
101 3 104
Vysokofrekvenčné obchodovanie

špecializované firmy používajúce sofistikované
algoritmy, ktoré prebiehajú v extrémnych rýchlostiach
BID ASK
25 26
BID ASK
24 24,5
Pre čo najrýchlejšiu arbitráž je potrebné:
- rýchle prepojenie búrz
- rýchle prepojenie burzy a spoločnosti (colocation)
- algoritmus a softvér
Spread Networks
- investícia vo výške 300 mil. dolárov
- linka znížila dĺžku prenosu signálu medzi Chicagom a New Yorkom o 1 milisekundu na 13 milisekúnd.
VIDEO 1
(na burzách sa po roku 2005 obchodovalo so všetkými akciami).
Spread Networks

- Podľa prepočtov ak by linka bola poskytnutá iba jednej firme, mohla by na cenových diskrepanciách zarobiť 20 mld. dolárov ročne

- Cena jedného vstupu dosahovala 31 mil. dolárov (okamžitý poplatok + splátky)
Hrozby vysokofrekvenčného obchodovania

1. Flash Crash
6. mája 2010 sa prepadli akciové trhy USA o zhruba 10% za 20 min.

1. jeden z najväčších podielových fondov spustil predaj futurít S&P 500 v hodnote 4 mld. dolárov

2. predaj bol nastavený cez postupný algoritmus podľa % z množstva vykonaných transakcií na trhu

3. vysokofrekvenčné podniky v mikrosekundách skupoval a predávali tieto futurity, čo akcelerovalo predaj futurít fondu

4. Mnoho investorov opúšťa trh (akcie Procter&Gamble z nulovej hodnoty po 100 tis. dolárov)
Regulačný úrad SEC evidoval záznamy so sekundovou frekvenciou, zatiaľ čo operácie prebiehali v mikrosekundách.

Zavádzanie Circuit Breakerov
Hrozby vysokofrekvenčného obchodovania

2. Samotná rýchlosť v spojení so zle nastaveným zákonom
Securities Information Processor (SIP)
- založený reguláciou NMS 2005

Tzv. princíp National Best Bid and Offer price

VIDEO 1
VIDEO 2
Výskumníci z Berkeley odhadli, že v prípade
akcií spoločnosti Apple mali obchodníci 55 tisíc príležitostí denne ako bezrizikovo zarobiť vďaka pomalšiemu systému SIP.
Hrozby vysokofrekvenčného obchodovania

3. Front Running
Príklad

1. Investor plánuje kúpiť 100 000 akcií IBM v hodnote 24-25 dolárov na akciu

2. Algoritmus rozseká túto ponuku na menšie čiastky (povedzme plánuje nakupovať 500 akcií každú mili sekundu)

3. Serkvenčný nákladovo efektívny router zašle príkaz automaticky na burzu alebo Dark Pool, pričom sa vyberie burza s najlepšími podmienkami (burza ktorá vypláca maklérovi províziu)

4. Najväčšiu províziu poskytuje burza BATS, ktorá má v ponuke len 2000 akcií (vo zvyšných je všetkých 100 000 individuáne).

5. Algoritmus nakupuje celkovo 2000 akcií v štyroch nákupoch po 500 akcií

6. Vysokofrekvenční obchodníci evidujú tento algoritmus a presmerujú príkazy na zvyšné burzy na nákup akcií IBM.

7. Algoritmus vykúpi akcie na BATS a smeruje na zvyšné burzy, kde vysokofrekvenční obchodníci dorazia skôr a predajú akcie investorovi so ziskom.
To viedlo k zdvojnásobeniu počtu transakcií na trhu.
Hrozby vysokofrekvenčného obchodovania

4. Quote Stuffing
VIDEO 3 a 4
Hrozby vysokofrekvenčného obchodovania

5. Spoofing
Príklad

1. Vysokofrekvenčný obchodník vystavuje príkaz s opätovným zrušením na predaj akcií IBM v hodnote 30 dolárov na akciu. (súčasná cena na trhu je vo výške 25 dolárov)

2. Iní obchodníci sledujú tento príkaz, myslia si že obchodník reálna predáva akcie IBM, tak vystavia príkaz na nákup akcií vo výške 28 dolárov na akciu.

3. Vysokofrekvenčný obchodník má pripravené portfólio akcií IBM, ktoré okamžité predá týmto obchodníkom
Podľa ohlásení SEC až 40% všetkých príkazov sa ruší do polovice sekundy a 23% do 50 milisekúnd.
Brad Katsuyama založil spoločnosť IEX (momentálne Dark Pool) na boj proti vysokofrekvenčným obchodníkom.

Využíva k tomu 350 sekundové predlženie príkazov
Iné návrhy

zavedenie transakčnej dane

minimálna dĺžka držby príkazov

zrušenie colocation
Záver

Ukázali sme, že vysokofrekvenčné obchodovanie prináša oveľa viac negatívnych vplyvov na finančný trh ako pozitív. Možno sem zaradiť:
- Flash Crash (volatilita trhov sa zvýšila o 40% z a posledných 8 rokov)
- Oneskorený prístup investorov k reálnemu trhu
- Množstvo metód vysokofrekvenčných obchodníkov, ktoré oberajú iných investorov

Riešenie
- IEX
- transakčná daň
- povinná držba príkazov
- zrušenie colocation
TTIP
USA a EÚ spoločne zastrešujú:
47% svetového HDP
42% medzinárodného obchodu
11% celkovej populácie
Prvé počiatky v roku 1995 (TAFTA)

Rokovania začali v júli 2013

Aktuálne prebehlo 13. rokovanie
3 piliere:

sprístupnenie trhov

regulácia a spolupráca

pravidlá
Záver

Dohoda TTIP predstavuje jednu z najväčších dohôd o voľnom obchode na svete

Na základe TTIP by sa mali eliminovať takmer všetky tarifné a väčšina netarifných bariér štandardizáciou postupov a stanovením spoločných pravidiel USA a EÚ

Reálne ekonomické vplyvy ťažko kvantifikovať, no očakávaný prínos pre EÚ sa odhaduje vo výške 0,5% z HDP a 0,4% v prípade USA. Zahraničný obchod medzi blokm vzrastie zhruba o tretinu.

Obavy:
- strata konkurencieschopnosti (nárast nezamestnanosti)
- pokles životnej úrovne
- negatívny vplyv na životné prostredie
- dovoz geneticky modifikovaných produktov
- zvýšenie moci transnacionálnych korporácii a strata štátnej suverenity (ISDS)
- tajné dohody (TTIP-leaks)
- vplyv na rozvojové ekonomiky ?
Veľká Británia
História

vznik: 1707 spojením Anglicka (s Walesom) so Škótskom
popredný ekonomický smer - merkantilizmus
dôležitý aspekt ekonomiky - obchod s kolóniami
koncom 18. storočia - industriálna revolúcia (urbanizácia)
zánik merkantilizmu a vzostup klasickej (liberálnejšej) ekonómie
Veľká Británia dnes:

5. najväčšia ekonomika sveta (druhá v EÚ)
HDP - 2,6 bilióna eur (bežné ceny)
populácia - 64 mil. (HDP na obyvateľa 40 tisíc)
Zahraničný obchod:

export 27,6% HDP
import 28,8% HDP
relatívne malý podiel zahraničného obchodu

exportní partneri: USA (12,7%), Nemecko (10,5%), Holandsko (7,6%)
imprtní partneri: Nemecko (14,6%), Čína (8,9%), Holandsko (8%)
Záver

veľká ekonomika so stabilným rastom a silným domácim sektorom
lepší demografický vývoj v porovnaní so zvyškom Európy
vysoká imigrácia do krajiny
silný sektor služieb (40% exportu)
zahraničný obchod menej významný
klesajúca závislosť od EÚ aj v príapde ZO aj PZI
otázny vplyv BREXIT-u
BREXIT (pozitívny scenár)

trhy príjmu BREXIT bez výkyvov
rýchle nahradenie obchodných zmlúv
minimalizácia novoprijatých reštrikcií
lepšie obchodné vzťahy s krajinami mimo EÚ (najmä USA)
aktivita v ZO by na krátky čas poklesla, neskôr by ju nahradil vyšší rast ako za členstva v EÚ
BREXIT (neutrálny scenár)

BREXIT zneistí trhy
pozastavenie toku PZI do krajiny
zbrzdenie zahraničného obchodu
ochladenie hospodárskeho rastu
vytvorenie predošlých obchodných vzťahov (a takisto návrat predošlích reštrikcií a bariér)
hospodárstvo opať začne rásť ako pred odchodom z EÚ
zbytočná krátkodobá strata produkcie
BREXIT (negatívny scenár)

vypuknutie paniky na trhoch
možný útok na menu
strata vyjednávacej pozície
neschopnosť naviazať výhodné obchodné partnerstvá
pokles finančného sektora (obmedzenie prístupu krajín EÚ)
nedostatok pracovných síl kvôli obmedzeniu migrácie
odtok investícií z krajiny
rast úrokových sadzieb
pokles kúpnej sily domácností a možný príchod recesie
Prvky vzácnych zemín
VYUZITIE VO VETERNEJ ENERGII
Lantán

Podľa gréckeho slova lanthano (skrytý)

Objavil v roku 1839 švéd Carl Gustav Mosander

Využitie:
Cér

Podľa prvej objavenej trpasličej planéty Ceres

Objavil v roku 1751 švéd Axel Fredrik Cronstedt

Využitie:
Prazeodým

V roku 1841 objavil švéd Carl Mosander Didymium (z gr. dvojitý prvok)

V roku 1885 rozdelenie prvku na Prazeodým a Neodým (Prazeodým z gr. zelené dvojča)

Využitie:
Neodým

Z gr. nové dvojča

V roku 1885 objavil Baron Carl Auer von Welsbach po rozdelení

Využitie:
Samárium

Podľa mena ruského inžiniera Vasili Evgrafovich Samarsky-Bykhovets

V roku 1879 objavil Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
Využitie:
Európium

Pomenované podľa kontinentu objavenia

V roku 1890 objavil francúz Paul E. Lecoq de Boisbaudran so študentom Eugène-Anatole Demarçay

Využitie:
Gadolínium

Pomenované podľa chemika Johana Gadolina

V roku 1853 objavil švajčiar Jean-Charles Gallisard de Marignac

Využitie:
Terbium

Pomenované podľa dediny Ytterby (miesto nájdenia Yttria)

V roku 1843 objavil švéd Carl Gustav Mosander

Využitie:
Dysprózium

Z gr. dusprositos (ťažko sa k nemu dostať)

V roku 1886 objavil francúz Paul Émile Lecoq de Boisbaudran

Využitie:
Erbium

Pomenované podľa dediny Ytterby (miesto nájdenia Yttria)

V roku 1843 objavil švéd Carl Gustav Mosander

Využitie:
Yttrium

Pomenované podľa dediny Ytterby

V roku 1794 objavil fín Johan Gadolin

Využitie:
Záver

Prvky vzácnych zemín majú veľký výskyt v zemskej kôre (ťažba súčasných zdrojov vystačí tisícročie)

Nebyť týchto prvkov nemáme farebné televízory, vreckové telefóny, veterné elektrárne a iné technologicky náročné produkty

Ich úzko špecializovaná využiteľnosť bude stúpať s rozvojom technológii

Napriek skutočnosti, že Čína je monopolným producentom existujú náhradné zdroje preto sa nedá hovoriť o určitej politickej moci Číny
Rekcia CB na finančnú krízu:

emisia likvidity
zníženie úrokových sadzieb
Záver

ECB nabáda KB k úverovaniu
väčšina likvidity ostáva v rezervách (momentálne na historickom maxime)
problém - nízky dopyt
pokus o stimuláciu dopytu prostredníctvom nízkych sadzieb
MRO sú na minime - ECB znižuje sterilizačnú sadzbu
prebytok likvidity = priklonenie medzibankových sadzieb ku sterilizačnej sadzbe
znižovanie sterilizačnej sadzby + emisia likvidity = znižovanie trhových sadzieb (výrazné zníženie sterilizačnej sadzy nemožné kvôli vysokým rezervám)

QE naplánované do marca 2017 (80 mld. mesačne = dodatočných 800 mld.)
možné predĺženie QE?
stagnácia hospodárstva a cenovej haldiny eurozóny = prepoklad pre dlhšie uvoľnenú monetárnu politiku
QE = dlhodobá likvidita

nízke úrokové sadzby budú pretrvávať niekoľko rokov
Veľká hospodárska kríza
Zlatý štandard

fixácia kurzu meny na zlato = fixné výmenné kurzy
množstvo peňazí v obehu obmedzené zlatými rezervami
24 krajín (USA, Japonsko, Kanada, európske krajiny....)
CB mala povinnosť vymeniť zlato za menu

Dôvod zavedenia:

odstránenie vysokej inflácie
stabilita pri zahraničnom obchode
Teória pohybu zlata

Aktívna obchodná bilancia
= prílev zlata do krajiny
= nárast obeživa
= inflácia
= zdraženie cien pre zahraničných dovozcov
= pokles exportu
= pasívna obchodná bilancia
= odliv zlata
= pokles obeživa
.
.
.
Teória vs prax (Francúzsko)

Vstup do systému zlatého štandardu - stanovenie výmenného kurzu domácej meny
Anglicko nadhodnotilo libru
Francúzsko podhodnotilo frank

Francúszko začalo s konkurenčnou výhodou (nižšie ceny pre zahraničných dovozcov)
prudký prílev zlata do krajiny
sterilizácia centrálnou bankou Fracúzska
hromadenie zlatých rezerv (1927 = 7% monetárneho zlata, 1932 = 32% monetárneho zlata)
odliv zlata z iných európskych krajín (najmä VB)
Záver

začiatok recesie v USA - prehriatie ekonomiky + prasknutie špekulatívnej bubliny
globálna recesia v dôsledku odčerpávania zásob zlata
panika na finančných trhoch USA po odchode VB zo zlatého štandardu
druhá vlna recesia spôsobená monetárnou kontrakciou
koniec recesie po bankových prázdninách a príchode prezidenta Roosevelta
depresia trvajúca až po druhú svetovú vojnu
Trh práce v USA
3 možnosti merania na trhu práce

- dávky v nezamestnanosti (1/3)

- priame sčítanie

-
prieskum

Bureau of Labor Statistics (1884)

Od roku 1940 vydáva Current Population Survey (CPS)
Current Population Survey (CPS)

Vzorka 60 tis. domácností (110 tis. jednotlivcov)

0,037% populácie

Obyvateľstvo nad 16 rokov (vrátane) bez vojakov v aktívnej službe, väzňov a obyvateľov žijúcich domove dôchodcov a v iných ústavoch.

3 141 regiónov podelených do 2 007 vzorkových oblastí (PSU)


428 PSU tvoria samostatnú vzorkovú skupinu
326 vzorkových skupín zastrešuje zvyšné PSU
Presnosť CPS

Vybraná domácnosť zotrvá vo vzorke 4 mesiace, ďalších 8 mesiacov je vylúčená a ďalšie 4 mesiace figuruje vo vzorke, pričom následne ju permanentne vylúčia

75% vzorky sa teda medzi mesiacmi nemení a 50% vzorky sa medziročne nemení.

Odchýlka od reálnych údajov 2-4%
Na základe výsledku zisťovania je každá osoba buď:

- zamestnaná

- nezamestnaná

- mimo trhu práce (ekonomicky neaktína)
Príklad

Garrett má 16 rokov a nemá prácu za ktorú by poberal mzdu. 20 hodín týždenne pomáha svojim rodičom na farme. (zamestnaný)
Zamestnaný

Niekto kto pracoval počas skúmaného týždňa (aj na dočasné a skrátené úväzky) + tí, ktorí majú prácu, no nepracovali z dôvodu:
- dovolenky
- choroby
- problém so starostlivosťou dieťaťa
- na materskej
- osobné alebo rodinné záležitosti
- štrajk
- obmedzený kvôli zlému počasiu
Nezamestnaný

Nemá prácu,
vyhľadával
ju počas predchádzajúcich 4 týždňov a je pripravený nastúpiť do zamestnania.

Čo sa zaradzuje do položky vyhľadával:
- kontaktovanie
- zamestnávateľa (interview)
- pracovnú agentúry
- priateľov alebo rodinných príslušníkov
- odoslanie CV
- odpovedania na inzeráty
- iné

Nepatrí sem čítanie inzerátov bez reakcie a participácia na školeniach
Príklad

Júlia má 20 rokov a počas predchádzúcich dvoch týždňov kontaktovala 3 zamestnávateľov so záujmom o pracovnú pozíciu. Júlia by ale chcela nastúpiť do zamestnania o mesiac. (mimo trhu práce)
Mimo trhu práce

Nemá prácu, nehľadal (hľadal) ju počas predchádzajúcich 4 týždňov a je pripravený (nie je) nastúpiť do zamestnania.


Current Employment Statistics (CES)

Vzorku tvorí 146 tisíc podnikových a vládnych agentúr zastrešujúcicch 623 tisíc pracovísk.

Počet zamestnaných sa zisťuje cez výplatné pásky (payroll)

Používa sa na sledovanie počtu odpracovaných hodín a mzdy
Automatic Data Processing (ADP) v spolupráci s Moodys

Metodika podobná CES, ale iba privátny sektor

Vzorka 411 tis. spoločností zastrešujúcich 23 miliónov zamestnancov (20% privátneho sektora)

Vychádza o deň skôr
Záver

Trh práce v USA eviduje úrad BLS cez
- Current Population Survey
- Current Employment Statistic
(doplnkovo ADP)

Oficiálna miera nezamestnanosti je príliš dogmaticky stanovená - dôležité sa opierať o ostatné U.

Takmer 20 miliónov obyvateľov mesačne mení svoj stav na trhu práce.

Na základe znázornených ukazovateľov je trh práce v USA vo výbornej kondícii v porovnaní s inými rozvinutými štátmi (nemá výrazný problém so startnutím populácie, s dlhodobou nezamestnansťou alebo nezamestnanosťou mladých).

Demografia SR
Banková kríza Talianska
Venezuela
1. nedokázali reštrukturalizovať

2. slabé HDP (graf)
80% zlyhaného zadlženia zastrešujú najmä nefinančné spoločnosti
73% všetkých domácností vlastní nehnuteľnosť, ktorú neboli ochotní predať za pokrízové ceny

2/3 všetkých transakcií zastrešujú domácnosti so záujmom o lepšie bývanie

odmietli predať svoje nehnuteľnosti
počet stavebných spoločností sa znížil o 16% v porovnaní s 2008 (100 tis. spoločností)
dve tretiny všetkých úverov boli zabezpečené nehnuteľnosťou alebo osobným ručiteľom

banky strácali krytie prepadom cien
Záver

Hroziacu bankovú krízu spôsobilo prasknutie bubliny na realitnom trhu a neschopnosť vlády reštrukturalizovať zlyhané úvery

V súčasnosti už neexistuje možnosť tzv. bail-out (iba bail-in)

bail-inu zabraňujú retailoví veritelia (referendum)

Bankový trh je preregulovaný a komplikuje vymáhanie pohľadávok (vláda zavádza opatrenia)

Situáciu vyvrcholil Brexit (strata licencie pôsobenia bánk vo VB)
Prepad cien ropy

Nízka miera investícii

Populistické výdavky (bolívarske misie)

Korupcia, klientelizmus,...
Juan Vicente Gómez
denná produkcia v tis. barelov
2. svetová vojna

Hydrocarbons Law 1943

Zvýšil sa podiel štátu na zisku z ropy zo 40% na 60%

Ropnému priemyslu sa po vojne darilo vďaka baby boomu

Koncom 50. rokov USA zavádza importné kvóty a na trh vstupujú budúci zakladatelia OPECu
70-roky

Ropné šoky zdvihli záujem štátu o väčšie inkaso ziskov

Vláda zavádza dodatočné zdanenia (k 1975 takmer 94% zisku)

Spoločnosti sa bránili znižovaním produkcie

1976 - dochádza k znárodneniu a vznik holdingu Petróleos de Venezuela (PDVSA)
70-roky

Znárodnenie neznamenalo zníženie efektivity
(skúsený manažment)

PDVSA je globálnym hráčom na trhu
80-roky

ropný antišok vyvoláva krízu a vysokú kumuláciu trhu

vláda v spolupráci s MMF zavádza neoliberálne opatrenia (rast cien benzínu o 100%)

60% obyvateľstva pod hranicou chudoby

protesty kulminujú (Caracazo)
Bolivárska revolúcia (1999)
2002 - PDVSA sa "reštrukturalizuje" pod novým vedením (protesty a neúspešný štátny prevrat)

Spoločnosť slúži na financovanie sociálnych programov (bolívarske misie) a postupne upadá do zabudnutia
Napriek rastu ceny ropy po roku 2003 vláda neznižuje dlh (a neinvestuje do nových technológii)

"zázračný rast Venezuely"
Zmrazenie cien

Zatýkanie novinárov

Reťazce odchádzajú

Rušenie leteckých liniek

Znižovanie pracovného času štátnych zamestnancov

3/4 populácie pod hranicou chudoby (z toho polovica pod extrémnou hranicou)

Mesačný príjem 11-12 dolárov

Kriminalita,...
65% rezerv v zlate (194 ton)

od počiatku roka predala 80 ton

zvyšok rezerv v MMF a hotovosť
Verejný dlh vo výške 131 mld. dolárov (50% HDP)


Napriek redukovaniu importu platí Venezuela svoje zahraničné zadlženie 44 mld. dolárov bez omeškania

V tomto roku musí zaplatiť cca miliardu

V budúcich rokoch zhruba 3 miliardy ročne

Bankrot môže znamenať rozpredanie štátnych aktív
Dodatočné zadlženie

Súkromný sektor (19 mld. dolárov cez PDVSA)

Čína (65 mld. dolárov od roku 2005)
Sumarizácia 2016

Exportné príjmy: 20 mld. dolárov
Importní výdavky: 20 mld. dolárov (ak udrží plán)

Platby Číne a iným investorom spolu 20 mld. dolárov

Rezervy len 12 mld. dolárov

Bankrot?
Záver

Ťažko očakávať že septembrové zasadnutie OPECu pomôže krajine s break-even 100 dolárov a vysokými nákladmi na ťažbu

Napriek opozičného parlamentu nie sú možné zmeny v krajine
- nemajú dostatočnú väčšinu
- krátkodobo mal, no súd nariadil odstúpenie niektorých poslancov

Vláda sa snaží predĺžiť konanie referenda po 10. január 2017
Záver

Inflácia trojciferná (štvor?)

Nezamestnanosť blížiaca sa úrovni Grécka

Recesia vráti krajinu na úroven pred 2003

Bankrot je pri súčasnom stave neodvratný
táto ponuka sa preniesla až do súčasných rokov

mierne vyššie predaje posledných rokov sa realizovali za oveľa menšie ceny ako očakávali predajcovia (ešte prudší prepad cien)


1910+

udelenie koncesií zahraničným spoločnostiam

prvá produkcia počas 1. svetovej vojny
Počiatky holandskej choroby

Bolívar medzi Hard currency

zvyšné sektory smerujú do úzadia
Napriek vysokým rezervám sú priemerné náklady ťažby 100 dolárov na barel

Aby vláda vyrovnala rozpočet potrebuje 150 dolárov na barel

súčasné ceny 45 dolárov na barel
Medzinárodný menový fond
koncept MMF navrhnutý v roku 1944 na konferencií v Breton Woods
hlavná úloha:
ochrana medzinárodného menového systému
pomoc členom s problematickým stavom hospodárstva
vznik v roku 1945 (45 zakl. krajín)
prvé financovanie MMF: 25 mil. USD Francúzsku v roku 1947
40. až 70. roky: najmä pomoc rozvinutým krajinám
70. až 80. roky: pomoc krajinám s nízkym príjmom
90. roky: výrazný nárast potreby financovania od MMF, najmä zo strany ázijských krajín a krajín bývalého Sovietského zväzu
2000 - 2008: úloha MMF upadala, členovia splácali dlhy
2008-2013: prudký nárast potreby financovania od MMF
3 hlavné úlohy MMF

monitorovanie
technická pomoc
finančná pomoc (vo forme SDR a MMF ako veriteľa)
Organizačná štruktúra

Rada guvernérov
- Medzinárodný menový a finančný výbor
- Výbor pre rozvoj
Správna rada
Manažment MMF

Sídlo: Washington DC
Počet zamestnancov: 2700
Zdroj príjmov: Poskytovanie úverov
SDR

zavedené v roku 1969 ako dodatočné rezervné aktívum
slúži ako rezervné aktívum a zúčtovacia jednotka operácií MMF
držba SDR je limitovaná
SDR jednotlivým členským štátom alokuje MMF
hodnota SDR je určovaná menovým košom
Kvóty

alokovaná výška SDR závisí od výšky splatených kvót
výška kvót sa odvíja od viacerých faktorov
25% kvót musí byť spaltených vo VVM a zvyšok vo vlastnej mene
výška kvót udáva
- množsto alokovaných SDR
- výšku úveru o ktorý je krajina oprávnená žiadať
- váhu hlasu danej krajiny
SDR

objem SDR v obehu určuje Rada guvernérov MMF
posledné zvýšenie objemu SDR bolo v roku 2009 - z 21,4 mld. na 204,1 mld.
držba SDR/alokácia SDR
MMF ako veriteľ

veľkosť úveru závisí od veľkosti kvót (max 145% ročne a 435% kumulatívne)
zdroj fin. prostriedkov predstavujú kvóty
nedostatok kvót = GAB a NAB
- GAB = 17 mld. SDR
- NAB = 182 mld. SDR
MMF ako veriteľ

poskytovanie úverov - 8 programov
3 programy zvýhodnené - Powerty Reduction and Growth Trust (PRGT)
5 programov štandardných - General resource account (GRA)

GRA
najdôležitejšie programy:
- EFF (Extended Fund Facility)
- SBA (Stand-By Agreements)
- FCL (Flexible Credit Line)
Záver

MMF najmä ako medzinárodný veriteľ
v časoch expanzie je v pozadí, v časoch recesie jeho úloha rastie
významná úloha počas Globálnej hospodárskej krízy (najmä pre krajiny periférie EÚ)
momentálne je najväčším veriteľom ukrajiny (17,5 mld. USD)
v roku 1994 poskytol úver aj Slovensku vo výške 5,4 mld. SK z čoho bolo čerpaných 1,5 mld. SK
dôležitá je aj úloha poradcu (najmä pre krajiny s nízkym príjmom) a monitorovacia úloha
Prečo štáty zlyhávajú
Daňová sadzba 7%
-zrušenie retroaktivity
-paušálne výdavky zo 40% na 60% z príjmov
Full transcript