Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Weekly report

No description
by

Jozef Prozbik

on 14 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Weekly report

EUR/CZK
Slovensko

Svet
EUR/USD
zlato
ropa
USD/RUB
USD/Hrivna
India
GBP/USD
Nezamestnanosť ČR
Nezamestnaní
VPM
VPM
Nezamestnaní
Záver

Potrebné si uvedomiť porovnateľnosť metodík

Českí nezamestnaní sú v porovnaní so SR
- starší
- s horším vzdelaním
- z administratívny a obchodu
- krátkodobo nezamestnaní

Markantný rast voľných pracovných miest v ČR

Hodnota za peniaze
Útvar hodnota za peniaze

pod Ministerstvom financií
prehodnocuje efektivitu verejných výdavkov
analyzované oblasti:
zdravotníctvo
IT
doprava
Návrhy pre verejný IT sektor

odstránenie chaotickosti a slabej organizovanosti
potreba zaviesť hodnotiace indikátory investícií a prevádzky (analýza HZP bola obmedzená nedostatkom zdrojových dát)
zavedenie pravidelného zberu dát
pri výbere investícií identifikácia priorititných oblastí
vytvorenie zásobníku IT projektov pre porovnávanie projektov
aktualizovať metódu CBA
Opatrenia na rok 2017

rozšírenie elektronických občianskych preukazov
prepracovanie zabezpečenia digitálnych služieb
migračný plán pre vládny cloud (6,8 mil. eur, neskôr 10-15 mil.)
centralizácia podporných IT služieb (9-27 mil. eur)
zníženie počtu licencií Microsoft (6,5 mil. eur)
Zdravotníctvo
Informačné technológie
Doprava
Záver

existencia mnohých spôsobov úspory a zlepšenia efektivity
hodnota analýzy - odhalenie nedostatkov a návrhy na ich zlepšenie

zdravotníctvo - mnoho možných úspor, veľa priestoru na zlepšenie
IT - chaotickosť, potreba lepšieho monitorovania sektora a výberu investícií
doprava - absencia relevantných ukazovateľov

HZP - zlepšenie vynakladania výdavkov, zlepšenie organizácie, možná reforma oblastí v budúcnosti
TOP firmy v priemysle
Zemný plyn v EÚ
Zásobníky plynu v EÚ

v lete sa 30% kupovaného plynu ukladá
kapacita 1,2 mil. GWh/d
pri zachovaní spotreby - 100 dní
Nemecko

najväčšia spotreba plynu v EÚ (18,6%)
polovica spotreby - import z Ruska
polovica spotreby - import z Nórska a Holandska
žiadne LNG termináli
slabá diverzifikácia zdrojov
Veľká Británia

2. najväčší spotrebiteľ plynu v EÚ (16,7%)
polovica spotreby - domáca produkcia
polovica spotreby - import z Nórska a LNG
veľká kapacita LNG terminálov
veľmi dobrá diverzifikácia zdrojov
Taliansko

3. najväčší spotrebiteľ plynu v EÚ (14,6%)
polovica spotreby - import z Ruska
polovica spotreby - import z Afriky a LNG
menšia kapacita LNG terminálov
slabšia diverzifikácia zdrojov
Francúzsko

4. najväčší spotrebiteľ plynu v EÚ (9,9%)
väčšinová časť spotreby - import z Nórska a Holandska
menšia časť spotreby - import z Ruska a LNG
väčšia kapacita LNG terminálov
dobrá diverzifikácia zdrojov

Holandsko

5. najväčší spotrebiteľ plynu v EÚ (8,5%)
celá spotreba - vlastní produkcia
Španielsko

6. najväčší spotrebiteľ plynu v EÚ (6,7%)
väčšinová časť spotreby - import LNG
menšia časť spoterby - import z Alžírska
veľká kapacita LNG terminálov
veľmi dobrá diverzifikácia zdrojov
Severná Európa

Švédsko spotreby plynu - 70 GWh/d
Fínsko spotreba plynu - 40 GWh/d
prebieha výstavba LNG terminálov
Západná a severozápadná Európa

veľká kapacita LNG terminálov
väčšina spotreby - import z Holandska a Nórska
Južná Európa

Španielsko - LNG
Taliansko - závislosť na Rusku (prebieha výstavba LNG)
Pobaltské krajiny

plynovody LEN s Ruskom
snaha o absolútne zníženie závislosti od Ruska
výstavba LNG terminálov
Balkán

absolútna závislosť od Ruska
prebieha výstavba LNG terminálov
možný zdroj plynu v budúcnosti - Eastring a TAP
V4 + Rakúsko

absolútna závislosť na plyne z Ruska
v budúcnosti možnosť odberu plynu zo západnej Európy (LNG)
budúcnosť - Eastring a Nord Stream II?
veľká snaha o diverzifikáciu v Poľsku - LNG a Baltic pipeline
Záver

viditeľná snaha o diverzifikáciu zdrojov
výstavba nových LNG terminálov (import z USA a Austrálie)
snaha mnohých krajín o zníženie závislosti od Ruska
vstup plynu z Blízkeho východu na trh v EÚ (TANAP - 1890 GWh/d)
pre Slovensko najvýhodnejšie - súčasný poriadok
HDP
2015: HDP= 78,07 mld. €
zložené z: pridaná hodnota 70,54 mld. €
nepriame dane z produktov 7,53 mld. €
hospodáy rast:
2013: 2,0 %
2014: 2,3 %
2015: 3,3 %
Tržby v strojárenskom priemysle: 32,9 mld. €
z toho automobilový (75%)
Tržby v celom priemysle: 78,42 mld. €
z toho automobilový priemysel 24,6 mld. € (31,3 %)
Export strojárenských výrobkov do zahraničia: 25,5 mld. €
z toho automobilový (75 %)
Strojárenský priemysel
Dôležité:
3 automobilky zamestnávajú priamo 16417 ľudí
nepriamo 44 000 ľudí
Spolu 2,68 % zo všetkých zamestnaných na SK
2015 priemerný počet všetkých zamestnaných 2 251 631
Elektrotechnika
tržby troch firiem vyrábajúcich televízory tvoria 45 % tržieb v elektrotechnickom priemysle
dopyt po televízoroch: svetový -4 %
západná Európa -5 %
východná Európa -33 %
Chémia
Slovnaft: tržby nižšie o 12 % z dôvodu nižšej ceny ropy
medziročne zo straty 70,7 mil. € do zisku 213,8 mil. €
pridaná hodnota + 117,61 %
Hutníctvo
Od roku 2009 pracovalo v hutníctve najmenej ľudí (spolu 22 034)
celkové tržby v hutníctve klesli medziročne o 1,8 % na 3,95 mld. €
Pridaná hodnota firmy Slovalco tvorí 9,3 % pridanej hodnoty v hutníckom priemysle.
Sieťové odvetvia
nižšia cena plynu, vyššia spotreba (pokles tržieb)
Slovenské elektrárne tvoria 0,7 % HDP
z pohľadu pridanej hodnoty
z pohľadu počtu zamestnancov

Verejné zadlženie a držitelia
Záver

Zadlženie verejného sektora má stále rastúcu tendenciu

Je potreba ďalších fiškálnych stimulov?

Ak áno krajiny musia využiť extrémne nízke sadzby, zrušiť dlhové brzdy a monetizovať dlh (následne odpísať)


Kde je bývanie najdostupnejšie?
Úverovanie v eurozóne
Záver

posledných 20 mesiacov - lacný a dostupný kapitál
objem úverov stagnoval (domácnosti s miernym rastom a firmy s poklesom)
dôvod stagnácie? - slabé investície
slabé investície? - slabý spotrebiteľský dopyt
obzvlášť silný pokles - krajiny periférie eurozóny
v súčasnosti viditeľné mierne oživenie
Záver
dostupnosť bývania - rozdiely v lokalitách
dôležité faktory - čistá mzda, výška nájmu a celková cenová hladina
vysoká mzda neznamená vysokú kúpnu silu
Zlato
Zlato

produkcia 3 000 metrických ton ročne
- zaplnenie miestnosti vo výmere 55 m2

vo svete je 175 000 metrických ton zlata
- 3,5 plaveckých bazénov
- 70 kamiónov
- 5,6 miliárd trojských uncí
- hodnota 6,47 biliónov dolárov (38% HDP USA)
Záver

vysoká korelácia ceny zlata s dolárom

produkcia dosahuje rekordné maximá (peak)

75% dostupných zdrojov je už vyťažených

dopyt najmä zo strany centrálnych bánk

nárast ceny limituje recyklácia

súčasné ceny dosahujú produkčné náklady (tie sa budú zvyšovať)

predikujeme spätný nárast v roku 2017

Faktory ovplyvňujúce cenu zlata

vývoj dolára
vývoj ceny iných komodít
globálna inflácia (aj deflácia a iné makra)
reálne úrokové sadzby
stabilita finančného systému
fyzické stavy (dopyt, ponuka, rezervy)
sezónnosť
excel
Zhrnutie roka 2016
Nie je prezident ako prezident
Prezidentský dekrét
USA Rusko
priamo nepriamo
4 roky 6 rokov
Lincoln:Proklamácia emancipácie
Eisenhower: segregácia v Little Rock
Bush: obmedzenie prístupu k dokumentom
Obama: Obamacare
sankcie na tovar z Turecka,
ruské občianstvo Gerard Depardieu
Benešove dekréty

Samuelson
Jeho židovská rodina emigrovala z Poľska

1915 - narodil sa v štáte Indiana
1923 - presťahoval sa do Chicaga
1931 - nastúpil na Chicagskú univerzitu
1935 - štúdium na Harvarde
1940 - odborný asistent na MIT
1944 - mimoriadny profesor
1947 - vedúci katedry ako 32 ročný (pôsobil až do svojej smrti 2009)
konzultant v Úrade pre plánovanie národných zdrojov (41-43)
konzultant pre vojenskú výrobu a vo Výbore pre vojenskú mobilizáciu a rekonštrukciu (49)
konzultant na Ministerstve financií (49-52)
konzultant na Rozpočtovom úrade (52)
prezident Ekonometrickej spoločnosti (51)
konzultant vo Výskumnom poradnom výbore pre ekonomický rozvoj (60)
prezident Americkej ekonomickej asociácie (61)
prezident Medzinárodnej ekonomickej asociácie (65-68)

bol členom
- Americkej národnej akadémie vied
- Americkej asociácie vied a umení
- Americkej filozofickej spoločnosti
- Britskej akadémie vied
Najpredávanejšia učebnica ekonómie
2. učebnica "keynesovstva"
Počet predaných kusov viac ako 4 mil.
Preložené do 40-tich jazykov

Kniha vytvorila "spoločný ekonomický jazyk"
Samuelson bol "univerzálny ekonóm"
Prínosy:
- matematické nástroje ekonomickej analýzy
- dynamická teória
- teória spotreby
- teória všeobecnej rovnováhy
- teória kapitálu
- multiplikátor-akcelerátor
- modifikácia Phillipsovej krivky
- Balassa-Samuelson model
- neoklasická syntéza (neokeynesovstvo)
- Stolper-Samuelsonova teoréma

Záporná úroková sadzba
Záporná úroková sadzba:

málo skúmaný fenomén
v minulosti použitý v menších ekonomikách (Švajčiarsko, Švédsko, Dánsko)
vo veľkom rozsahu zavedení ECB (2014) a BoJ (2016)
hlavné dôvody zavedenia - deflačné tlaky a slabá úverová aktivita
ECB zavádza zápornú úrokovú sadzbu

rok 2008 - konvenčná menová politika ustupuje a nahrádza ju nekonvenčná
rok 2012 - ECB spúšťa program LTRO, banky zaplavuje likviditou na 1-3 roky
- referenčné úrokové sadzby klesnú na dosial najnižšiu hranicu - 0%
- ECB sa dostáva do "pasce likvidity"
rok 2014 - jednodňová sterilizačná úroková sadzba klesá na -0,1%
Boj zavádza zápornú úrokovú sadzbu

ekonomika Japonska v dlhodobej stagnácií
úrokové sadzby dlhodobo blízko 0%
dlhodobo na hranici "pasci likvidity"
v čase zavedenia záporných sadzieb (február 2016) disponovali banky obrovským množstvom rezerv
Transmisný mechanizmus

CB---KB---Firmy a domácnosti
Priamy dopad - komerčné banky
Nepriamy dopad - firmy a domácnosti
Dopad na ekonomiky cez rôzne kanály (úrokový, fiškálny, kurzový, portfóliový....)
Negatíva záporných úrokových sadzieb

nezodpovedné hospodárenie vlád
znižovanie úrokovej marže bánk
časová štruktúra zdrojov a a aktív
prenzijné fondy majú problémy splatiť záväzky
finanačné inštitúcie su nabádané do vyšších rizík
Záver

záporná sadzba pobáda hospodárstvo ku oživeniu no zároveň prináša aj isté hrozby (rast rizika na trhoch, vznik bublín, deficitné hospodárenie vlád...)
v extrémnom prípade by viedli ku hyperinflácií meny
úlohou CB je pozorne sledovať prevahu pozitív nad negatívami a sadzbu spúšťať len po bod ich vyrovnania
problematické aj zvykanie si subjektov na záporne sadzby, čo robí ich opätovné zvyšovanie omnoho zložitejším
v súčasnosti je sadzba na úrovni -0,4% a nie je pravdepodobne, že bude naďalej klesať
efektívna hranica sa odhaduje na úrovni -0,5%
doba trvania záporných sadzieb závisí od inflácie a úverovej aktivity v eurozóne
Bitcoin
-virtuálna mena,
-bezpečnosť, nesfalšovateľnosť, anonymita, decentralizovanosť
-obmedzené množstvo - 21 mil.---> deflačná mena,
- od roku 2009 11,6 mil. užívateľov,
-spôsob získania: kúpa, ťaženie, hry, ...,

V roku 1970 držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu

- prvý ocenený američan

- "za prínos k teoretickej a metodologickej úrovni
ekonomickej teórie"

- ekonomické skutočnosti prepojil matematickými vzťahmi

V roku 2005 uznaný laureátmi ako "najväčší nobelista"
Medaila Johna Batesa

Politické pôsobenie

- radil sa k demokratom

- poradca Kennedyho a Johnsona


Môže bitcoin vytvoriť jednotnú menu?
- je ho málo - 0,1% z M2 USA,
- neregulovateľnosť, žiadna kontrola, neznámy autor (nedôveryhodnosť),
- neuznanie od vlád,
- skôr ako investičný nástroj,
- avšak dobrý podnet k digitálnej mene

Využitie blockchainu:
-všade, kde treba databázy,
- registre, záznamy,...
-zníženie administrácie, byrokracie, neplatenie daní,...
obídenie tretej strany (banky, úrady)
-príklady - zdravotné zázamy, notár, smart kontrakty
Klesajúca Phillipsova krivka funguje len v krátkom období (v dlhom sú zamestnanci racionálni)

Údaje merali v čase stabilného vývoja cien (1934-1958)

"Nakreslili ju"
Záver

Otec modernej ekonómie a jeden
z najvplyvnejších ekonómov

Ťažko mu priradiť presné zásluhy,
bol univerzálny a najviac sa zaslúžil o
posun ekonomickej teórie (Ekonómia)

Kontroverzia Phillipsovej krivky

Balassa-Samuelson Model

"Prečo má lokálny kaderník vyšší plat v Berlíne
ako v Bratislave pri porovnateľnej produktivite ?"

"Prečo neplatí parita kúpnej sily"?
Obchodovateľné statky (tovary?)
potraviny, nápoje, odevy, nábytok, doprava,
rekreácia

Neobchodovateľné statky (služby?)
energie v domácnosti, zdravie, komunikácie,
vzdelanie, reštaurácie
India
Poplatky za rozvoj v Starom meste, BA:
pôdohospodárska činnosť - 10 €
priemyselné stavby - 25 €
stavby na bývanie a ostatné stavby - 35 €
Historický vývoj:

v minulosti vyspelá ekonomika
väčšinou zameraná na poľnohospodárstvo
v mestách fungoval priemysel a obchod
322 p.n.l. zjednotenie Indického polostrovu Maurjovskou dynastiou - zlatý vek Indie: výstavba infraštruktúry
ochrana obchodných ciest
rozšírenie mincí ako platidla zjednotenie merných systémov
rozvoj obchodu a podnikania
1-17 storočie - India najväčšou ekonomikou sveta (25% HDP)
Obdobie kolonizácie

v Európe priemyselná revolúcia - India stále zameraná na poľnohospodárstvo
strata konkurencieschopnosti položila existujúci priemysel
India sa z exportéra priemyselných výrobkov stala importérom
export Indie tvorili prevažne bavlna a ópium
India stratila svoje ekonomické postavenie,priemysel padol, prudký populačný nárast vyvolal hladomory

pozitíva kolonizácie - vznik inštitucionálneho prostredia, právneho poriadku a výstavba železničnej siete
India ako nezávislá krajina (1947- súčasnosť)

riadenie socialistickým modelom (päťročné plány)
pokus o rozvoj priemyslu (čiastočný úspech)
chýbajúce zahraničné investície
priemerný nárast HDP - 3,5%

1991 prechod na liberálny model
nárast priemyslu a služieb
urbanizácia
vznik finančných a obchodných centier
rozvoj turizmu
priemerný nárast HDP 6-7%
Demografia

populačný nárast 1,2% (Čína 0,4%)
prirodzený prírastok - 18 mil. ročne
medzi rokmi 1960-1990 miera plodnosti 6-4 deti na matku (populácia sa zvýšila z 450 mil. na 870 mil.)
dnes plodnosť 2,3
migráčný úbytok - 2,5 mil. ročne
do 10 rokov India najľudnatejšia krajina
Chudoba - veľký problém Indie

väčšina obyvateľov žije na vidieku a má nízku životnú úroveň
pod hranicou chudoby žije 20% obyvateľstva (1,9 USD na deň podľa PKS - objem peňazí potrebných na kúpu najzákladnejších životných potrieb)
na vidieku je to až 40% obyvateľstva
mediánové bohatstvo je 608 USD na obyvateľa (Čína 5 000 a Slovensko 18 000)
"Bohaté" veľkomestá

dnešná India ťaží zo zavedenia administratívnej, právnej a dopravnej infraštruktúry počas kolonizácie
zhruba 120 mil. Indov ovláda anglický jazyk
rozširovanie veľkomiest a urbanizácia
ďaleko vyspelejšie oblasti ako priemer krajiny
Záver

veľké regionálne rozdiely (chudobný a zaostalý vidiek vs. bohaté a rozvíjajúce sa veľkomestá)
sila ekonomiky podmienená jej veľkosťou (veľmi nízke HDP na obyvateľa)
veľký podiel chudobných obyvateľov
príležitosť v narastajúcej pracovnej sile (výzva)
najrýchlejší hospodársky nárast no pretrvávajúca zaostalosť za ostatnými veľkými ekonomikami
Full transcript