Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Weekly report

No description
by

Jozef Prozbik

on 6 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Weekly report

EUR/CZK
Slovensko

Svet
EUR/USD
zlato
ropa
USD/RUB
USD/Hrivna
Holandská choroba
GBP/EUR


Nezamestnanosť
Zlyhané úvery na Slovensku
Vymedzenie zlyhaného úveru

dlžník je v omeškaní s plnením záväzku voči banke alebo jej dcérskej prípadne materskej spoločnosti viac ako 90 dní

banka usúdi, že dlžník si pravdepodobne nesplní voči nej alebo jej dcérskej prípadne materskej spoločnosti svoj záväzok, bez toho, aby prišlo napríklad k realizácii zabezpečenia
Miera zlyhaných úverov

Zlyhané úvery/Celkový objem úverov
Čo so zlyhanými úvermi?

držba v portfóliu
odpis a tvorba nákladov
predaj
Čo keď rastie miera zlyhania?

je sprievodným javom každej významnejšej hospodárskej recesie
je považovaná za predstihový ukazovateľ recesie
pre centrálne banky je znakom potreby realizácie reštriktívnych opatrení
Možné dôvody nárastu miery zlyhania

1). prehnaný nárast objemu spotrebných úverov
2). refinancovanie
3). obmedzenie predaja (zdraženie pohľadávok)
4). štruktúra úverov
5). bankové licencie

Záver

rast miery zlyhania nemusel byť spôsobený zhoršením existujúcich pohľadávok
za rastom netreba hneď hľadať krízu
možné zlepšenie blízkej dobe z dôvodu odkúpenia zlyhaných pohľadávok
mieru zlyhania treba sledovať ale treba hľadať jej príčinu
prehnaná aktivita bánk pri sptorebiteľských úveroch môže spôsobiť nárast miery zlyhania
Robert Merton Solow
1924 - narodený v Brooklyne
1940 - získal štipendium na Harvarde
1942-1945 - v armáde v Severnej Afrike a Taliansku
1947 - Bachelor (Leontief)
1949 - Master (nástup na pozíciu v MIT, Samuelson)
1951 - PhD + ocenenie Wells za najlepšiu dizertačku
1961 - Medaila Johna Batesa Clarka
1987 - Nobelova cena za ekonómiu
1991 - Národné vyznamenanie za vedu
2014 - Prezidentská medaila slobody
1960-1961 - Rada ekonomických poradcov
60 - roky - člen Komisie pre udržateľnosť príjmov
70 - roky - na čele pobočky Fedu
Podmienky

- konštantné výnosy z rozsahu

- klesajúca hraničná produktivita
Prínosy

Phillipsova krivka (Samuelson)
Neoklasická teória rastu (Solow-Swan)
- Príspevok k teórii ekonomického rastu (1956)
- Vplyv úspor, populácie a technologického rastu na ekonomický rast
Základný model
- krajiny v stálom stave nerastú
- populácia sa nemení
- technológie sa nemenia
Rozšírený model o rast populácie
- krajiny v stálom stave rastú prírastkom populácie
- populácia sa mení
- technológie sa nemenia
Záver

primárny prínos v neoklasickej teórii rastu.

Solow ukázal, že rast v USA neťahali úspory, ani rast populácie, ale technológie.

Model má obmedzujúce predpoklady ale poskytol základy pre meranie technologického pokroku.
Rozšírený model o rast populácie a technologický pokrok
- krajiny v stálom stave rastú prírastkom populácie a technologickým pokrokom
- populácia sa mení
- technológie sa menia
Holandská choroba
Leto 2017
Záver

v lete sa ekonomikám vo všeobecnosti darilo
silnejšie začína byť najmä oživenie v eurozóne
euro najsilnejšie za posledných 2 a pol roka
ekonomika USA nespĺňa očakávania, dolár klesá - stále sa jej však darí
veľké svetové ekonomiky rastú - problémy má India
vo Veľkej Británií stále viditeľné následky Brexitu
veľká pozornosť v nasledujúcich mesiacoch sa bude upierať na ECB a Fed
- objavenie nerastnej suroviny

- zhodnotenie domácej meny

- oslabenie exportného odvetvia

- presun pracovnej sily a kapitálu

Záver
- nerastná surovina

- riešenie -> ropný fond

- Venezuela - ropný potenciál
-> riešenie ?

Full transcript