Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fallstude om biologisk mångfald

No description
by

Anna Adolfsson

on 19 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fallstude om biologisk mångfald

Framtiden?
Fallstudie om biologisk mångfald
Rödlistning
Kan bero på:
- Miljögifter
- Miljöförändringar (antropogena som naturliga)
Global uppvärmning
Skövling
Byggnationer
Plantager
- Andra arters expansion
- Jakt
Akut hotade (urval)
Ål
Taggig svartbagge
Fälthumla
Fjällräv
Flodkräfta
Fjälluggla
Grönfläckig padda
Bechsteins fladdermus
Stäpptryffel
Jättefräken
Järnek
Älvängslöpare


Åtgärder
- Stödutfodring
- Regler vid jakt, odling, fiske etc
- Förbättrade vandringsvägar
- Omplacering/Förflyttning av arter
- Krav på nyplantering vid skövling etc
- Naturreservat
Älvängslöparen
Mulders situation
Mulders val
Vårt Fall
Diskutera i grupp

ca 7 min
- Värdefulla ekosystemtjänster vid pollinering

- Är "nära hotad" på rödlistan (mildaste steget på rödlistan)

- Spara klöver
- Är "akut hotad" art på rödlistan (strängaste steget på rödlistan)

- Vi vet ännu inte vilken funktion i naturen som arten fyller

- Vattenkraftverk stör dess habitat

- Hjälper fler arter vid åtgärder inom
detta problem.

oavsett val
Finns enkla hjälpande åtgärder,
flytta till säkrare vattenområden
spara lite klöver på åker
ge bidrag för det.
Vilken art ska prioriteras?
Klöverhumla
(
Bombus distinguendus
)
Älvängslöpare
(
Platynus longiventris
)
NULÄGE
RESONEMANG
Effekter/Konsekvenser
DISKUSSION
Vårt val
VILKEN SKULLE NI VÄLJA ATT LÄGGA
RESURSER PÅ ATT BEVARA:
ÄLVÄNGSLÖPARE ELLER KLÖVERHUMLA?
Klöverhumlan
Beror på synsätt
- antropocentriskt
-biocentriskt
vi värderar det biocentriska högst
och väljer att rädda älvängslöparen

ca 3 min
Försvinner älvängslöparen - borta för gott tillsammans med andra arter, kräver hög prioritet.

Humla ej lika hotat, "måste" prioriteras bort
- kostsam att rädda
- chans att fler arter räddas,
värderas högt (biocentriskt)
- risk att gå över ekosystems trösklar
annars
-kan haft viktig uppgift, vilken missas
om den utrotas
Mål för framtiden
Bevara den biologiska mångfalden
Stor genetisk variation
Människors tillgång till naturen
Utdrag ur etappmålen:
Dagens ekosystemtjänster
Värdet av biologisk mångfald i beslut
Åtgärdsprogram
Kartläggning av genetiska mångfalden
Samordning kring markanvändning
Klöverhumla
- gynnat jordbruk
- säker tillgång på mat
-slipper konstpollinera
Älvängslöparen
Hur kommer situationen se ut för de hotade arterna i Sverige om 50 år?
Full transcript