Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"Renesans"

No description
by

Zofia Bogacka

on 15 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "Renesans"

"Renesans" - renaissance(fr.) - odrodzenie
najważniejsze elementy
Antropocentryzm
- pogląd filozoficzny i religijny, według którego człowiek stanowi centrum i cel Wszechświata - zmiana mentalności ludzi; czas należy do ludzi, a nie do Boga.
Człowiek-erudyta
- człowiek wszechstronnie wykształcony; jeden z wzorców renesansowych.
Poeta doctus
- poeta wykształcony, który czyta klasykę, zna grekę i łacinę.
Bóg w renesansie:
> artysta - gest kreacji świata
> Architekt świata -
Deus Artifex
>
Wielki Budowniczy
Zmiana mentalności ludzi:
> wpływ wielkich odkryć geograficznych
> kryzys Kościoła
> umocnienie się państwa
> otwarcie się na Europę - studia w Padwie, Bolonii
> ważna staje się rodzina, intymność, dzieciństwo, wychowanie (powstawanie podręczników)
> w siłę rośnie znaczenie mieszczaństwa - rozwój miast
> odrodzenie ludzkości po epidemiach dżumy
> pragmatyzm i praktyczne podejście do życia
> kult wiedzy
>
imitatio antiquorum
- naśladowanie starożytnych (do antyku)
Malarstwo:
< perspektywa linearna, powietrzna, barwna
< malarstwo portetowe
< pastele
< krajobraz jako tło
< tematyka biblijna i mitologiczna
< wykorzystanie światłocienia
< zachowanie proporcji - realizm
< trójwymiarowość i perspektywa
< zainteresowanie człowiekiem i otaczajacym go światem - antropocentryzm
< zasada
mimezis
- naśladowanie natury

Rzeźba:
< monumentalizm
< kontrapost
< miary i proporcje


Humanizm
- zespół nauk i metod, który służy poszerzaniu wiedzy o człowieku i jego dorobku (studia nad starożytnymi utworami, filozoficzne, prawo, sztuka, łacina, greka, hebrajski, retoryka); głebokie zainteresowanie dorobkiem cywilizacji starożytnych Greków i Rzymian z przeświadczeniem o twórczych możliwościach człowieka, zdolnego kreować siebie i świat.
Architektura na świecie
Architektura w Polsce
Rotunda kościoła S. Maria delle Grazie w Mediolanie
Projekt bazyliki św. Piotra w Rzymie
Ratusz w Lejdzie
Zachodnie skrzydło Luwru
Zamek na Wawelu
Rezydencja magnacka w Baranowie Sandomierskim
Zamek w Krasiczynie
Poznański ratusz
Leonardo da Vinci „Dama z gronostajem”
Pieter Bruegl "Upadek Ikara"
Sandro Botticelli "Wiosna"
Antonello da Messina "L’Annunziata"
Polscy pisarze renesansu:
< Jan Kochanowski (1530 - 1584) - "Fraszki"
< Andrzej Frycz Modrzewski (1503 – 1572) - "De Republica emendanda" (O poprawie Rzeczypospolitej)
< Mikołaj Rej (1505 - 1569) - "Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem i Plebanem"
< Mikołaj Sęp Szarzyński ( 1550 - 1581) - "Rytmy abo wiersze polskie"
Cechy i elementy architektury:
* zwarty plan
* prostota
* czytelność
* harmonia
* w kompozycji przewaga linii poziomych
* półkoliste łuki
* arkady
* portyki
* kopuły
* loggia

Pisarze europejskiego renesansu:
# Dante Alighieri (1265 - 1321) - "Boska Komedia"
# Giovanni Boccaccio (1313 - 1375) - "Dekameron"
# Francesco Petrarka (1304 - 1374) - " Sonety do Laury"
# Michel Montaigne (1533 - 1592) - "Próby"
# William Shakespeare (1564-1616) - "Hamlet"
# Miguel Cervantes (1547 - 1616) - "Don Kichot"
# Erazm z Rotterdamu (1466 - 1536) - "Pochwała głupoty"
# Tomasz More (1478 - 1535) - "Utopia"
Reformacja
-ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był reakcją na negatywne zjawiska, które miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej, a także stanowił opozycję do katolickiej doktryny dogmatycznej.
W wyniku reformacji wyłoniły się nowe odłamy chrześcijaństwa, m.in.:

Luteranizm – 1517, jego twórcą był Marcin Luter, za jedyną podstawę przyjęto Pismo Święte, dwa sakramenty (komunia, chrzest), śpiewanie psalmów, Kościół stał się instytucją tanią, liturgia odbywała się w języku narodowym.

Anglikanizm – 1534, jego formalnym założycielem był Henryk VIII, który zerwał związki z Rzymem kiedy papież odmówił zgody na unieważnienie jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską. Dokonał aktu supremacji – ustanawiając siebie jako ziemską głowę Kościoła w Anglii.

Kalwinizm – 1536, jego twórcą był Jan Kalwin. U jego podstaw leżało przekonanie, że Bóg jednych obdarza łaską konieczną do zbawienia, drugich nie. Proste, cnotliwe życie miały świadczyć o tym, iż Bóg predestynował dane osoby do zbawienia. Człowiek sam nie mógł osiągnąć zbawienia, mógł tylko sprawiać wrażenie, że taka jest boska wola.
Full transcript