Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Undervisning på MPG

No description
by

Christa Amhoj

on 20 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Undervisning på MPG

Ledelse af ressourcer
ledelse af en organisation,
'der går ud af sig selv'
Agenda
Argumentationsfigur:

De velfærdsudfordringer vi står overfor kalder på, at ledelse
bliver et spørgsmål om at lede fremtiden nu.

Vores offentlige organisationer må lede velfærd som lokale fællesskaber, der bliver til lige NU og som derfor konstant skifter form og er selvkørende.

Vi ved ikke længere, hvad der er udenfor og indefor organisationen

Og vi ved ikke længere, hvad der er teori og praksis. Viden bliver både abstrakt og pragmatisk (kreativ praktisk)

Eksperimenterende hubs som intensiveringer/multipliceringer af praksis (strategisk ledelse af det taktiske)

Eksempler på øvelser til at træne den kreative samskabelse og deltagelse og ledelse i de emergerende fællesskaber
Hvor ser vi behovet for at lede velfærd i bevægelse gennem emergerende fællesskaber?
Skolereform fx Åben Skole
Socialrådgiverens nye rolle
Sundhed i bevægelse (rehabilitering) Klyngeledelse
Levende og lærende byer
Nye demokratiseringsprocesser
Gentænkning af borgermøder - og Digitalisering
Møder om måltid
Behov for at genbesøge begrebet
'fællesskab'
Gemeinschaft
, (ty. 'fællesskab'), begreb anvendt af den tyske sociolog Ferdinand Tönnies om et tæt socialt fællesskab, baseret på lighed og naturlige sociale relationer opbygget på slægtskab og nært kendskab til hinanden. Tönnies fandt denne type af socialt fællesskab i det førindustrielle landsbyfællesskab, hvor man hjalp hinanden i arbejdet, fordi det var nødvendigt, og uden at udveksle penge. Tönnies stillede Gemeinschaft over for

Gesellschaft (samfund
), industrisamfundets karakteristiske form, hvori de menneskelige relationer er løsere og reguleret gennem kontrakter og udveksling af penge, fx i form af løn

Fra Gyldendals store ordbog.
Styrk deltagelsesprocessen
gennem skabelse
1) Sig dit navn - tag den andens med og sig det navn. Sig ja, når du fejler.
2)Lag på lag
3) Nærvær og processer der løber afsted
4) Hvordan vil du deltage i netværket og hvad kan du lægge til?

Læs mere på
www.newmovements.org
www.facebook.dk/intensewelfare

Strategisk ledelse af velfærd i bevægelse gennem eksperimenterende læringsaktioner
Kontekst
Forskningsprogrammet
NEW MOVEMENT er blevet til gennem en serie af aktioner, der udspringer af SLIP-programmet....og
Kronikken: Undskyld vi tog fejl - Målstyringen tog overhånd

www.newmovements.org

Nye behov for at lede velfærd som en emergerende proces
Men hvordan lede fremtiden nu uden at fiksere i midler og mål der skal forbindes
lineært og sikre fremtiden?
Paradoks: Fremtiden bliver et langt nu.

Et centralt element i Sloterdijks skumteori er, at ingen bobler udgøres af blot et enkelt individ. Sagt med andre ord - vi er ikke individer, men er kun noget i relation med andre.

På mikroniveau giver filosoffen som eksempel fosteret, der via moderkagen er uløseligt forbundet med moderen. Et andet eksempel er hypnotisøren og den hypnotiserede. Den ene er kun noget i kraft af den anden.

Dermed gør Sloterdijk op med tanken om selvberoende individer. Vi er altid i boble-fællesskab med andre; vævet sammen med andre bobler i det store skumbad.


Forskningsprogrammet NEW MOVEMENT
research as series of actions

Velfærd i bevægelse
Hvordan skal offentlige organisationer lede velfærd gennem lokale og emergerende fællesskaber?
- et bud på strategisk ledelse af den emergerende velfærd i bevægelse
Møder om en opgave der samler folk på tværs af roller, siloer og organisationer

Møder der ikke kun handler om formelle beslutninger og meningskonstruktion, men om kreativ samskabelse

Vi lægger hele tiden nye lag på

Møder der handler om at åbne nye muligheder ved at affekte/blive affektet
Velfærd bliver alt det, der overflyder styringsteknologiernes løfter om at styre planmæssigt fra A-B.
Paradoks: Mere og mere fremtidsplanlægning
Hvordan styre velfærd uden primært at reflektere over det, der der lige var og der med skabe fremtiden ved at se tilbage? Paradoks: Mere og mere refleksion
Den levende og lærende by


Hvis fællesskabet skal løbe afsted som en skabelsesproces må vi være åbne for, hvad fællesskabet er for en størrelse.

Vi kan ikke længere indsætte fællesskabet som en 'enhed', der definerer vores rolle/medlemskab.

Opgaven bliver at eksperimentere med, hvad der skaber fællesskab og hvad der skaber nye verdener/løsninger sammen

Invitationer til at skabe processer sammen og til
at få dem til at strække sig og invitere
flere med

Emergerende fællesskaber bliver til gennem
begivenheder, der skaber nye begivenheder

#1 Eksperimenterende hub. Herlev Kommune
Måske opdagede I også at dette fællesskab sætter nogle nye betingelser for ledelse...

Man kan ikke tale til ballonerne eller flytte dem med refleksionskraften.

Bevægelserne bevæger bevægelserne, der bevæger bevægelserne....
Måltidet

skole
vej og park
Socialrådgiveren i bevægelse
Reformulering:
1: fra at tale om HVORFOR (social arv/mentalisering) til HVORDAN (beskrivelse af borgerens situation)

2: fra at tale om SNITFLADER mellem teams og omverden til at tale om tiltrækning af bevægelser og katalysering af nye bevægelser

3: fra at tale om MANGLER/BEKYMRING til at tale om muligheder for at lægge mere
velfærd til*Tænk strategisk ledelse som 'strategi er praksis' (de små responsive og affektive skridt i hverdagen). Se de skridt i hverdagen, der allerede er fremtiden. Forstør dem op. Gør mere.

*Inviter til en eksperimenterende hub (folk på tværs af roller og grænser)

*Afvisning af én måde at gøre det på. Åbninger gennem eksperimenter

*Fra 'ejerskab' og 'territorier' til fællesskab om at skabe begivenheder sammen ikke harmoni og konsensus, men eksplosioner af muligheder og små nye skridt (lag på lag)


*Benspænd, der kan nedtone 'ejerskab' og formelle roller og muliggøre møder, der berører os. Drop dagsordenen. Eksperimenter.

*Animationer af mødet, der ansporer til at tage energien fra mødet med til at skabe nye livskraftige møder
The public organization


Object for management of welfare

The Citizen…

The Politician…


The Manager…


The employee…


Criteria for
success

A formal organization


Jura

A minion

Concerned about single cases

Knows the juridical discursive system

Concerned with the single citizens juridical rights

Justice


Service

A client asking for service

Govern the organization

Manage other to manage themselves

Knows the clients’ needs

That the client gets the ‘right’ welfare service

Life Processes

Active resources able to create welfare

To manage the local community


Is able to withdraw the organization and invest in spaces of intensities

Working with how to mobilize resources and bring them together

To create passage to new possible and intense worlds/communities

A Local Community

Christa Breum Amhøj & Thorbjørn Kristiansen
Ph.D. ass. professor og Ph.D. studerende,
CBS

Det før-industrielle samfund
Ingen territorier
Egalisme
Ingen ejere
Intuition
Bevægelse, rytme, non-lineære forbindelser
Forbundet gennem ritualer
Det industrielle samfund
Det post-moderne samfund
Territorier
Elitær
Ejere
Roller der
repræsenterer enheden
Kausalitet
Kontrol
Multible vidensformer
Zigzag mellem temporaliteter
Intense, rytmiske og non-sekvenstielle
bevægelser og flows
Forbundethed og mod til at skabe nye
territorier sammen
Kan I huske den grønne tavle, der smeltede væk i farver, optegninger og sprælske forbindelseslinjer og skabte byens rum? En grøn tavle som pludselig stod frem og katalyserede 'den intense, levende og transformative by' i mellem os. Linjer og små bevægelser af virkelig følt tanke om byen udfoldet og gået frem sammen med os. Gennem hvert et skridt i byen, ved tavlen og rundt om den skabte vi den levende og lærende by nu og nu og nu.

Kortet voksede ud af tavlen og blev til tunneller, linier, skoler og endelig til en packman, der igen blev kastet konkret og fysisk mellem os som en bold og som igen transformerede kortet, campingvognen og skolerne til nye organiseringsformer. Eksperimenterende hubs på tværs af institutioner, der skaber nye begivenheder med børnelivet for øje "Du kan gøre det imorgen, Flemming!", sagde Tim.

Et levende kort af bevægelser på vej. Bliver vi et kort øjeblik i den avatarfigur - forestilling om at vi var børn - som vi benyttede os af, da vi gik turen på Kulturaksen, kan vi se, hvordan det er packmanden på tavlen, der genererer og transformerer velfærd imellem os. Og ja ikke bare på kortet - men også fysisk imellem os, mens vi står og kaster bolden, og lægger nye lag til kortet. Vi bliver den levende by med dette levende og virtuelle kort.

Den lærende by er der allerede - på mødet forsøgte vi at gøre den til en reel og virkelig by.
Nye lag til den lærende og levende by ..
Eksperimenterende hub
Øvelse
Den levende
og den lærende by
Kulturcampingvognen
Kulturaksen

Folkeskole

Socialt bolig byggeri
Kulturaksen
Herlev
Hospital
Hvordan tiltrække social kapital?
Hvordan fastholde unge børnefamilier?
Svar: Ledelse af serier af begivenheder
der overskrider institutionsgrænser og slipper læring fri fra skolen


We are all artists!
Fra planlægning af den lærende og levende by til skabelse af den lærende og levende by

I det øjeblik deltager vi alle i skabelses-processen og vi bliver mere end vores formelle rolle

Vi skaber nye eksperimenterende
verdener sammen...(newness)


Animation af mødet
gennem benspænd

Intensiteten - skabelseskraften - rækker ind i nye rum

- det muliggør ledelse af fremtidens laaange nu
Reformulering:
Fra at tale om afdækning af borgeren behov (interviewundersøgelse)
til at skabe den middag, der kan skabe nye ideer om måltidet (det sansende møde)

Ny viden om borgeren

Sådan leder du emergerende fællesskaber, der skaber velfærd nuuuu
Lag på lag
Næste møde...
Ringkøbing Skjern Kommune
Nye lag:
Fra planlægning af byen fra Rådhusets top til at medskabe liv på gaden.
Se animation på www.facebook.com/intensewelfare
A service Organization
Tag oplevelsen med:
Tal om, hvad
'stemmingen' og 'fornemmelsen for den anden'
betyder for jeres møder
Poetiske mails om næste møde
Undervisning på MPG

Praksisnær ledelse gennem
organisatorisk læring

Playfulness
Radikal åbenhed
Entrepreneurship
r
Det skal vi i dag omsætte til 5 dogmer for at blive "samskabende innovationsagenter"

- At kunne samskabe og at kunne reaktivere begivenheder

- At kunne stå i det åbne

- At kunne reformulere ledelsesproblematikker til innovationsspørgsmål (lægge nye lag på)

- At kunne lede på et potentielt ’skabelsesfelt’ med multiple retninger

- At få modet til at gøre det – at se det nye i det nye man gør, fordi det er det, der sætter nye bevægelser igang

Øvelser til at sætte velfærd fri
Øvelser til at udsætte beslutninger
Øvelser til at lægge mere til velfærd
Øvelser til at se 'det nye' i det man gør
Then one last point
needs to be noted; in each approach affect is understood
as a form of thinking, often indirect and nonreflective,
it is true, but thinking all the same. And,
similarly, all manner of the spaces which they generate
must be thought of in the same way, as means
of thinking and as thought in action.
Affect is a different
kind of intelligence about the world, but it is
intelligence none-the-less, and previous attempts
which have either relegated affect to the irrational
or raised it up to the level of the sublime are both
equally wrong-headed.

Nigel Thrift: Geografiska Annaler: Series B, Human GeographyVolume 86, Issue 1, Article first published online: 5 MAY 2004
Hvordan arbejde med at reformulere
ledelsesspørgsmål til innovations-spørgsmål?

1) En vej: at gå fra dokumentation, der kan afdække virkeligheden til
at se og skabe muligheder...

Se organisationen som skabelse af kollektive processer/ressourcer, der kan sættes i spil (metrolinier)

Udvælg et projekt/en opgave - se dets ressoucer

Gå i læringsgruppen og fortæl hvad I ser. De andre lytter og lægger nye intense lag påAt se resourcer i det mikro-skopiske liv.

10 min. planlægning 2 min iscenesættelse

Tag udgangspunkt i et møde fra virkeligheden (eksempelvis en konflikt)

Mødet skal ende forløsende

Tænk i at alle skal deltage

Bespænd gør brug af et væsen/en stemning
Affekt - tanker i bevægelse, der berører os
Potentialitet - at "stå i det åbne"
Det virtuelle - det felt, der endnu ikke er muligt
Det potentielle - det, der kan gøres muligt
Det aktuelle - det, der er
Det reelle det potentielle, der bliver aktualiseret
Udvælg et "drama" fra jeres praksis

Forsøg at reformulere problemstillingen til et "innovationsspørgsmål" (brug gerne den intuitive og lyttende tilgang i prøvede i læringsgruppen)

Gå fra at tænke 'løsninger' til at tænke i,
hvad kan jeg også skabe?

Hvor erØvelse
Full transcript