Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Master i Design

No description
by

ab ingvartsen

on 3 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Master i Design

Når design finder sted
1.
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Name drop:
Buckminster Fuller · Margolin og Buchanan · Bryan Lawson · Nicolaus Pevsner · Adrian Forty · Brody · John Walker · Ludwig von Mises · Mike Featherstone · Hal Foster
Hovednavne:

Dana Cuff · John Hesskett
Indhold:
Designprofession (historisk, det komplekse snit, opsamlende)

Det udvidede designbegreb · Designroller ·
Sehenlernen
Designpraksis i forandring
sem.
Design og betydning
2.
sem.
Designmanagement
3.
sem.
Den reflekterende praktiker
Name drop:

Buckminster Fuller · Margolin og Buchanan · Bryan Lawson · Nicolaus Pevsner · Adrian Forty · Brody · John Walker · Ludwig von Mises · Mike Featherstone · Hal Foster
Hovednavne:

Donald Schön · Bryan Lawson
Indhold:
Designproblemer og løsninger · Wicked problems (Horst Rittel) · Videnskabsteori (Nikolaj Nottelmann) · Designforskning: fra designmetoder til designprocesser · Designmetoder (3 generationer) · Design studies

Design studies
er en fællesbetegnelse for det udvidede designbegreb og et mangfoldigt akademisk projekt.

Fænomenologi
. Deskriptiv og fortolkende, opgør med positivismen.

Fænomenologi. Marxisme (filosofi, ideologi, politisk økonomi). Strukturalisme – (semiotikken) – lingvistikken, tegndyrkelsen. Konstryktivisme, ingen objektivitet, konsensus. (Fri markedsøkonomi).
Selvledelse og designeren som facilitator:
Designere og brugere. Brugerinddragelse i designprocessen
Hovednavne:

Flemming Andersen · Vibeke Andersen og Pia Bramming · P. Neck og J. D. Houghton · Otto C. Scharmer (U-turn) · Helle Hein · Besøg hos Design IT
indhold:
Post-industrielt > Socialkonstruktiv > Ledelse/selvledelse · Socialkonstruktivisme indeholder postrukturalisme og postmodernisme
Name drop:

Skinner · Kenneth Gergen · Carl R Rogers · Erving Geoffman · Catherine Lutz · det postmoderne: Sennet, Lyotard, Baumann · Humanistisk videnskabsteori: Collin, Køppe · Nøgleteoretikere: EHH om selvledelse · Saussure og Jakobsen · Elo · Alan Sokal og Jean Briemont · Bruno Latour · Paul R Gross · Norman Levitt · Evelyn Reed · Sarah Blaffer Hrdy · Cynthia Heller · N. J. Allen og H. Callan · R. Dunban · W. James · Donald E. Brown · Friedrich Engels · Max Weber · Frederick Taylor · Henry Fayol · Arnold Stannenbaum · Robert Keagan · Roger Martin · Betina Wolfgang · REnnison · Poula Helth · Luc Boltanski · P. MacLean (neurolog) · Rosvold Cabe (hjerneforsker) · Joseph Le Doux
Hovednavne:

Steinar Kvale · Wendy Gunn, Jared Donovan · Susan Squires · Inger Sjørslev · Sean Donahue · Sarah Pink · Kathrina Dankl
Indhold:
Brugerdreven design · Brugerorienteret (user-centered) · Brugerdrevet (user-driven) · Co-creation · Co-designing · Fuzzy frontend · Etnografiske metoder · Dataindsamling · Antropometri · Funktionalisme · Heuristisk evaluering · 90'erne etnographic turn (helikopteretnografi vs. brugercentreret design) · etnografi/etnologi · etnografi (folk) kvalitativt · antropologi (mennesker) sociologisk kvantitativ
Name drops:
Marcus Vitruvius Pollio (Leonardo da Vinci illustrerede hans bøger) · Albert Dürer · Ernst Neufert (ass. for Walter Gropius) > Kandinsky, Muche, Klee · Le Corbusier · Henry Dreyfuss (Streamline) · Frederic Winslow Taylor · Frank B Gilbreth · Christine Frederick Rutherford · Jannice Williams · Margarete Schütte-Lihotzky · Kaare Klink · Carl Petersen · Egill Snorrason · A. C. Mandal · S. Pheasant · E. Granjean · Galen Granz · Thomas Maldonado · Gui Bonsiepe · Michael Klar · Rolf Moick · Jacob Nielsen · Ehn, Kyng, Bødker · Thomas Binder · Eva Brandt · Elisabeth Sanders · John Chris Jones · Christopher Alexander · Tom Kelley · C. K. Prahalad og Vemkatram Rama Swamy · Verganti · Sven Nilsson (1787-1883, etnografi) · Bronislaw Malinowsky
hovednavne
indhold
name drops
#2
hovednavne
indhold
name drops
#1
hovednavne
indhold
name drops
hovednavne
indhold
name drops
#12
#11
Design og værdi
//
Bæredygtighed
Designanalyse
Design og æstetik
Design og kunst
Service Design og business models
Socialitet, forbrug og oplevelsesøkonomi
Branding og
Design Management
Entrepreneurship og design-led innovation
hovednavne
indhold
namedrops
hovednavne
indhold
namedrops
hovednavne
indhold
namedrops
hovednavne
indhold
namedrops
hovednavne
indhold
namedrops
hovednavne
indhold
namedrops
hovednavne
indhold
namedrops
hovednavne
indhold
namedrops
hovednavne:

Design og værdi:

Prasad Boradkar · Morris B Holbrook · Elke den Ouden · Susan Boztepe · Donald E Brown · John Hesskett · Robert Murphy ·
Bæredygtighed:
Michael Braungart og William McDonough · C. X. Marxen · Victor Papanek · Stuart Walker · Garrett Hardin · Jacqueline R Kasun · A. B. Lovins, L. H. Lovind, Paul Hawken · Murray Rothbard
indhold:

Design og værdi:
Perspektiver på værdi/værdier (brugsværdi (use-value), bytteværdi (exchange-value) · Merværdi (surplus-value) · The labor theory of value · Boradkars skala for værdibegreber. Hvordan værdi ændres ift. kontekst, sociale normer og vaner · Holbrooks 3 dimensioner af brugerværdi (intrinsic, extrinsic, self-oriented, other-oriented, active, reactive// figur) · Elke den Ouden, Perspectives on Value (cirkel) ·
Bæredygtighed:
Problemfelt: økologisk bæredygtighed, bæredygtigt design, designerens rolle(r) · Blincoe: Brundtland rapport 1987, www.in100y.dk · Pil Bredahl „spillet om bæredygtighed“ · „bæredygtighed har tyngden til at være et selvfølgeligt element i designfaget, på linje med det æstetiske og det funktionelle.

Økonomisk værdi: marxisme (brugsværdi, bytteværdi, merværdi, varefetichisme, labor theory of value) versus Menger: Subjektiv økonomisk værdi, brugsværdi/bytteværdi, ændringer af et objekts værdier // Værdi som betydning (tegnværdier, symbolik, kommunikation) // Værdi som oplevelse, værdi som kontekstuel, situeret, subjektiv (Menger, Holbrooke; Boradka) // Oudens value framework: society, ecosystem, organization, user med fire perspektiver (øko, pysko., sociologi, økologi) // Bæredygtighed: overforbrug/misforbrug - reduktion vs effektivisering
Livscyklus princippet, Øko-effektivitet C2C, 3BL (social, economic, environmental), Dark side of sustainablity (New World Order control grid)
namedrops:

Design og værdi:

Karl Marx · Wolfgang Fritz Haug · Carl Menger · David R. Graeber · Marcel Mauss · Pierre Bourdieu · Adam Smith · David Ricardo · Baudrillard (tegnenes bytteværdi) · Featherstone · Vargo · B. J. Pine og J. H. Gilmore · P. F. Drucker · W Stanley Jevons · Leon Walras · Friedrich von Wieser · Eugen von Böhm-Bawerk · Ludwig von Mises · Friedrich Hayek · Murray Rothbard · Israel Kirzner · Roberto Verganti · Milton Rokeach · Hofsted& Hofstede · S. Vargo, P. Maglio, M. Akaka ·
Bæredygtighed:
Yochai Benkler · Stephan Kinsella · John Elkington (People, profil, planet. Den 3. bundlinie) · Robert Murphy · Craig Marxen · Thomas Princen · Ezio Manzini + Droog · Norman & MacDonald (Getting to the bottom of triple bottom line) · R. H. Coase · Walter block · Demsetz · Naomi Klein (No Logo) · Wolfgang Sachs · Art Carden · Higgs & Close (Rethinking green) · Kasun · Ehrlich, Ehrlich & Holdren (Ecoscience) ·
Hovednavne:

Paul Du Gay · Sara Illstedt · Klaus Krippendorf · Benson, Ophelia and Stangroom, Jeremy · David Crow · Richard Dawkins · Paul R Gross og Norman Levitt · Stuart Hall · Grace Lees-Maffei · Adam McNamara ·
Indhold:

Semiotikken og relativisme
· Linguistic Turn (sprog - tanke - relativismeligning > at der ikke eksisterer nogen essentiel sandhed; eller videre, hvis intet sprog kan producere sandhed, så må enhver brug af sprog, der hævder at levere sandhed, være et anliggede for politisk eller økonomisk magt.) · Nikolaj Nottelmann (Konstruktivisme og relativisme) · Produktsemantik (Krippendorf) 4 teorier om betydning ·
Produktsemantik:
en systematisk undersøgelse af hvordan mennesker tildeler betydning til artefakter og følgende deraf, hvordan de interagerer med dem. (Kortfattet:) Krippendorfs designperspektiv drejer sig om designerens reflektion og erkendelser over hvordan betydning er relevant hos brugeren · Produktsemantik skal ikke forbindes til traditionel semiotik: Semiotik vedrører noget der står for noget andet vs. produktsemantik forholder sig til objekter, der er til stede og åbenbarer sig selv i menneskers oplevelser · Industriel design, form følger funktion vs. produktsemantik, form følger betydning · Fire forskellige kontekster hvor objekter har forskellige betydninger: Brug, sprog, livscyklus og økologi · Epistemisk relativisme: relativisme angående viden ·
Designanalyse:
historiske grundelementer, semiotik og semantik som grundlag for kulturanalyse, nyere design-kulturanalytiske analysemåder · Designobjekt er fællesmængden af funktion, form og teknik ·
Semantikken
=læren om betydning (betydningens hvad) ·
Winking & Blinking
: Blinking > naturvidenskaben, den menneskelige anatomi, kvantitativ. Winking > Socialvidenskaberne (humaniora), fortolkning af dets formål og intention, hermeneutisk-fænnomenologisk tilgang, kvalitative tilgang · Semiologi/Semiotik: Fra hvad til hvordan (hvordan skabes betydning) · Semiotik omhandler tegn, betydning og betydningsdannelse · Semiologi er videnskabelig diciplin der beskæftiger sig med menneskeligt frembragte (kulturelle) tegns betydninger og funktioner · Denotation = ens // denotative niveau: analyse uden forhådsviden og subjektivitet (lingvistiske tekst > hvad billedet er, forestiler) · Konnotation = uens // konnotative niveau: det symbolske niveau ((lingvistiske tekst er med til at styre fortolkningen) · Paradigmer og syntagmer · Metaforer, token og type · Bricolage · Billedets retorik · Den lingvistiske meddelelse · Barthes semiotik > fænomenologi, studium og punktum · Stuart Hall Encoding/decoding · Gramscis hegonomi-begreb ·

Semiology/semiotic: sprogvidenskab om tegn, denotation, connotation, myten, lingvistisk meddelelse, det symbolske // Lingvistic turn: Sproget definerer virkeligheden, diskursteori/analyse, post-strukturalisme (sprogrelativisme: objektiv virkelighed eksisterer ikke udenfor sproget, alt er tegn) // Cultural studies, the circuit of culture (production, consumption, regulation, representattion, identity) // Stuart Hall encoding/decoding // Designsemantik (Krippendorff): fire kontekster (operationel, sociolingvistisk, genesis og økologisk)
Namedrops:
Bruno Latour · Baudrillard · Judith Williamson · Dick Hebdige · Guy Julier · Bourdieu · Wittgenstein · Roland Barthes (billedets retorik og mytologier. Strukturalisme, semiotik, eksistentialisme, marxisme og poststrukturalisme) · Ferdinand de Saussures · William D. Gairder · Raymond Tallis (Not Saussure: a critique of Post-Saussurean Literary Theory) · R. Buchanan & W. Margolin · Gregory Bateson · Vitruvius · Craig Miller · Malcom Barnard · Charles Sanders Peirce ·
Hovednavne:

Ulrik Bisgaard og Carsten Friberg · Mads Nygaard Folkmann · Jane Forsey · Hal Foster · Donald Normann · len Parson & Allen Carlson · Wolfgang Welsch · Gernot Böhme · P. M. A. Desmet & P. Hekkert · Dorthe Jørgensen
Hovednavne:

Nicolas Bourriuad · Kees Dorst · Anthony Dunne · Mario Perniola · Norman Potter · Rick Poynor · Larry Shinner · Cilla Robach
Indhold:
Æstetikkens historiske udvikling (Carsten Friberg) · Hermeneutisk, dialektisk vs. det ikke-historiske · Æstetisk kodning – ud fra et fænemonologisk blik på æstetik og design (Mads Nygaard Folkmann) · Æstetik som … sanseforhold (relationen mellem subjekt og objekt), forståelsesforhold (objektet), kulturforhold (konteksten) · Mode EHH: De kritiske klassiske sociologer: Veblen, Simmel, Benjamin, Adorno, Baudrillard · Pernille: Emotional turn & Emotional design: Emotion hvad er det? Samfundsbevægelser ift. emotion. Forskellige skoler: Den hollandske. Den kognitive. Brugerorienterede · The emotional turn: Omkr. 2000 massiv ny interesse for det æstetiske, følelser, oplevelser mm. · Relationel æstetik · Pleasure ift. oplevelsesdesign: Funktionalitet (ca. 1920-1975), Brugervenlighed (ca. 1975-1995), Oplevelsesnærhed (fra ca. 1995) · Donald Norman og Jacob Nielsen, usability og kognitiv videnskab, Niels Norman Group · Norman: Visceral, Behavioral, Reflective · Hekkert: Emotion og æstetik ·

Kunsten: tidlig, æstetik som det skønne; kunst i den moderne periode , det æstetiske inden for kunstfilosofien (Kant m.m.fl.), modernisme versus Det æstetiske som sanselig erkendelse (Baumgarten; Shusterman) // Hadet til det klas. skønne (i kunsten) med modernismen og kulturkritikken Æsteticering som negativt i design (styling, kommercialisme, kapitalisme) // Designfagets oprindelse: ingeniørvidenskaben (funktion) og kunsten (form) - formen være underprioriteret som argument for design // Mange æstetik-forståelser: design, form, stil, smag, overflade, styling, attraktive (skønne), good design (modernisme), sanselig erkendelse o.m.a. // Designlitteraturens forhold til æstetik: Designhistorien, designmetoderne, designteorierne (designanalyse) // Æstetisk motivationsmodel (Stockmarr) // Emotional design (emotioner, neuroæstetik, kogniton
namedrops:
Gadamer · Alexander Gottlieb Baumgarten (grundlagde æstetikken som filosofisk diciplin „Aesthetica” 1750-58 – udspringer af det guddommelige) · Platon · Paolo Veronese (Cena a casa de Levi) · Alberti · Leibniz · Lord Chesterfield · Anselm · Hogarth · Aristoteles · Thomas Aquinas · Immanuel Kant · Søren Kierkegaard · Ludwig Tieck · G. W. F. Hegel · Mario Perniola · George Dickie, Arthur Danto, Søren Kjørup · David Favrholdt · Monroe Beardsley · Arnold Berleant, Thomas Leddy, Yuriko Saito · Benedetto Croce · José Ortega y Gasset · John Dewey · Martin Heidegger · Maurice Merleau-Ponty (… et la chair du monde/du visible) · Theodor W. Adorno · Richard Shusterman · Martin Seel · Jacques Rancière · Liessmann · Featherstone · Morten Kyndrup · Dan Zahavi · Menke · Bubner · Goethe (farvelære) · Walter Benjamin · Gilles Lipovetsky · Gabriel de Tarde · Stanley Lieberson · Anne Hollander (Seeing through clothes) · Barnett Newman · Wendy Steiner (Venus in exile) · Jean Baudrillard · Laura Mulvey · Naomi Wolf · John Berger · Anette Dina Sørensen · Nicholas Bourriaud (relationel æstetik) · Patrick Jordan · Emotional turn og design: Pieter Desmet, Patrick Jordan, Norman Jordan · Hekkert · Pine and Gilmore · Nico H. Friida · Neurolog Antonio R. Damasio „Descartes fejltagelse” · R Reber, N Schwarz, P Winkielman · James A Russel ·
indhold:

Forholdet mellem kunst og design (Gesamtkunstwerk) – avantgardens institutionalisering og skæbne (Troels Degn Johansson) · Design, kunst og luksus: Kunst som luksus, tidlig kunst, kunstens mæcener · Slægtsskab: kunst, arkitektur, luksus · Werkbundudstillingen (Stuttgart) i 1927 · Boradkars skala: nu luksus vs. værdi · Stockmarr modellen · Designergeniet: det romantiske kunstnergeni · Luksus i et historisk perspektiv · Religiøs kritik af sex og det unødvendige · De-moralisation of luxury · Re-moralisation of luxury · Form follows function, desire (and seduction) · ornament · from ornament to sign · Et blindt punkt: Kommunistisk luksus · Ludwig von Mises · F. A. Hayek · Schroder, Salmon, Smith, Barney · Luksus i marketing: J. N. Kapferer og V Bastien · Silverstein · Design/kunst indtil 1980'erne // Design i grænselandet til kunst · Kritisk design eller design som kritisk praksis · Kunst vs. design · Kritisk design som specifik tilgang · Det kritiske som kritisk evaluerende praksis · Kritisk og konceptuel design · Relationel æstetik (kunstværket ikke længere nydelsesgenstand, men et „sted” for nye erkendelser · Relationen mellem design og kunst ·

Historiske udvikling af design/kunst-relationen (fra fine arts til modernismen · kunst / design hierakier · kunst, arkitektur, design og luksus · avantgarde, neo-avantgarde · design, arkitektur og kunst konvergens i Gesamtkunstwerk · design og kunst konvergens i postmodernisme // Design Art: designere der laver kunst, ‘designværker’, limitid editons · Art Design: kunstnere der laver designarbejde i et kunstdomæne // Museer, gallerier, kuratorene, auktionsmarkeder, ‘kulturarbejdere’ // Kritisk design (Dunne), kritisk evaluerende praksis, kritik af design, kritik af kapitalisme/forbrug, reklamer og medier // Relationel æstetik (Bourriuad): fra værk til relation, social interaktion
namedrop:

Bauhaus · Ulm · Tanya Ørum · Morten Kyndrup · Peter Bürger · Clement Greenberg · Christina Lodder · Le Corbusier · Thomas More · Bauhaus Weimar · Joseph Beuy (Sozial Plastik) · Georges Bataille · Nicolas Bourriaud · Elin Wikstrøm · Jean-Francois Lyotard · Phillippe Parreno · Jean Baudrillard · Graeme Gilloch · Johansson, Steinskog, Krogholm (Postcard from post-cultures) · Richard Wagner · Edward Bernays · Hal Foster (Design is crime) · William Morris (Hopes and fears for art) · Henry van de Velde · Walter Gropius (Idee und Aufbau des Bauhaus) · Anders V Munch · Bernard Mandeville · David Hume · Adam Smith · John Locke · Werner Sombart · Colin Campbell · Arjun Appadurai (indisk antropolog) · Thorstein Veblen · Wolfgang Fritz Haug · Adolf Loos · Giron · Christopher J Berry · Hayek · Ludwig van Mises · Dunne (Hertizan tales) · Droog Design · Robach · Bourriaud (relationel æstetik) · Hal Foster, Poynor, Potter, Porst: Nyere syn på design/kunst forholdet og designere og kunstnere -opfattelsen · Umberto Eco („Det åbne værks poetik” 1962 · Adolf Loos · Bruce Mau · Robert Stadler, Jurgen Bey, Martino Gamper (Udøvere. Jette Lykke Jensens oplæg) · Alex
Coles · Phillips de Pury (auktionshus) · Stephen Hayward ·
indhold:

Socialitet, forbrug og oplevelsesøkonomi:
Forbrug/konsum/konsumption: vaner, adfærd og kulturer omkring forbrug · Socialitet: senmoderniteten/æsteticeringen af hverdagen/netværksøkonomi som samfundskontekst; ”fællesskab”, ”det sociale” / den nære og den fjerne socialitet. · Forbrugersamfundet: Individ - kollektivet - forbrug - designgenstanden/varen. · Forbrugerteori: fra behaviorisme til forbrugskultur/consumer culture theory · Fra segmenteringsmodeller (Minerva/RISK) til Big Data ·
Flydende modernitet og tribes som social kontekst Pine & Gilmore: Oplevelsesøkonomien som et markedsføringsredskab · Oplevelser som videnssamfundets vigtigste værdiskaber · Økonomisk bevægelse fra råvare - produkter - service - oplevelser · Erhverv i oplevelsesøkonomien/oplevelsesøkonomiske sektorer · Pleasurable products: Fra produkt/service (med funktionsfokus) til oplevelse (med emotionel fokus) · Jordans forbrugerbehovshieraki: funktionalitet - usability - pleasure · The four pleasures: Physio-pleasure (fysiske), Socio-Pleasure (sociologiske), Ideo-Pleasure (ideologiske), Psycho-Pleasure (psykologiske)

EHH: Den samfundsmæssige ‘overflod’ af energi og ressourcer bliver udnyttet gennem den såkaldte oplevelsesøkonomi, både som redskaber til nye arbejdspladser - såvel som til nye former for forbrug · Den symbolske del af design, har oversteget den funktionelle betydning · Alt hvad der er industrielt skabt bliver billigere. Maslow: Selvrealisering bliver vigtigere i takt med at menneskets materielle velfærd vokser

Stockmarr: Konteksten for Jordans udgivelse: human factor, emotional turn mv. · Projektet – de fire P’er selve
rammeværket: hovedpointe. Physio-, socio­‐, psycho-, ideo­‐pleasure · Anvendelsen af rammeværket: intenderet, i praksis · Relation til andre teorier/tekster: Norman/Hekkert/Desmet, Pine & Gilmore, du Gay,
værdimodeller mv.
Ledelses- og organisationsteori, marketing- og forbrugsstudier samt konkrete metoder inden for design management, innovation, entrepreneurship, brandingsteori og strategisk design. Derudover diskuteres aktuelle betingelser for design og forbrug med udgangspunkt i teorier om globalisering, oplevelsesøkonomi og immaterialisering.


Nye perspektiver på design: virksomheder, socialt og globalt

1) I relation til samfundsudviklingen
• Design som en komponent i større samfundsmæssige processer
• Fra Herbert Simons proklameration: design = “devising courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones” til designs roller i forbindelse med globalisering, oplevelsesøkonomi m.v. • Sociologisk teori, netværksteori

2) I relation til virksomheder
• Design som redskab, der kan tages i anvendelse af virksomheder, organisationer
mm. for at opnå bestemte fordele, f.eks. strategisk eller i udviklingen af produkter. Dvs. design som element eller komponent i en strategisk sammenhæng
• Designmanagement, strategisk design, organisations- og ledelsesteori, branding
• Entrepreneurship, innovation og design
• Designmetoder i forhold til innovation
• Business models
indhold:

Branding og design management:
Brandingens Historiske forudsætninger: Fra produkt- til corporate branding · A) Fra ca. 1985 til midt i 1990’erne – økonomisk forståelse, de fire p’er. Brandet en
stabil enhed der kommunikeres ud. B) Fra midt 1990’erne – humanistisk perspektiv, 3 teoretiske tilgange: Forbrugerbaseret, personlighedstilgang, relationsteori · C) Fra midt 00’erne – Sociologi, bl.a. fællesskabstilgangen og den kulturelle tilgang bl.a. Douglas Holt. Endvidere Anti-Branding. Adbusting mv. · Branding og Sociale Medier: Associationer > oplevelser/interaktion; Crowds og ”Crowdsourcing”; Kulturelle historier; CSR · Autenticitet og design · Branding i forhold til Design Management · De mange forskellige grene inden for DM og hvilke traditioner de er vokset ud af. · Forståelser af Design Management og hvordan begrebet er knyttet til de forskellige måder at designe på. · Design management i forhold til organisationen: Måden at designe på bestemmer eller er med til at ændre organisationen.

Branding:
7 teoretiske skoler (=7 forskellige værktøjskasser eller 7 forskellige „sandheder“) · product branding · fra trademarks til branding · Corporate branding · Brand identity vs. brand image · Brand Equity aka brand value · Brand extension (stretching) · Co-branding · Nation branding - city branding

Design management:
“Simply put, design management is the business side of design” · En række stier inden for DM-feltet: Professionel praksis (f.eks. Design Thinking) // Designledelse (også organisering af design aktiviteter) // (evaluering af) designs værdi for management og business // Strategisk anvendelse af designmetoder (DM i organisationer) // Entrepreneurship & innovation // User-centred design og co-design // Service Design // Design management uddannelser, og DM i designuddannelser // Bæredygtighed

Autenticitet: Nikolaj Stagis · Geminoid/Geminoid-DK · Bonderøven · Camilla Plum · Jakriborg ·
indhold:

Entrepreneurship og innovation:
Teoretisk indblik i innovationsforståelser/litteratur · Profit/loss mekanismen, markedsøkonomi · Forskel på invention og innovation · Schumpeters entrepreneurship: inventions into (radical) innovation · Kirzners arbitrage · Forskel på (kvantitativ) økonomisk vækst og (kvalitativ) økonomisk udvikling (Holcombe) · Entreprenørskab som kombination af spotting a profit opportunity plus virksomheders bevidste investering i R&D programmer mhb på at producere innovation ·
Winning by design: Designs Kommercielle og økonomiske rolle, design i forhold til R&D, designs placering i et firma · Marketing innovation · Designs rolle i forretningsudvikling, Innovation & strategi · Design-led Innovation: typer af business innovation, forskellige taktikker til designledet innovation · Systematisk design-ledet innovation, innovationin in the business-structure; innovation in innovation-centre.

Økonomisk kontekst: teoretikere, entreprenørskab i markedsøkonomisk forståelse, entreprenørskab, innovation, invention (Holcombe, Kirzne) // Innovation og økonomi (Schumpeter & Murphy) // Holcombe: vækst vs. Udvikling // Kirzner: Arbitrage (økonomisk profit udg.pkt.) implementeringen //Schumpeter: innovation (klassisk økonomisk forst.) Forskel på invention / innovation // Holcombe entreprenørskab både implementering af det nye (Kirzer) og innovationsskabelse på niveau med produkt skabelse (Raumer, Baumol) // Winning by design Walsh et al. (1992) (>OECD fokus på det organisatoriske) // Designs kommercielle og økonomiske rolle De fire C: Creativity, Complexity, Compromise, Choice //Design i forhold til R&D // Designs placering i et firma (Mozota) //

DAVED BARRY Entrepreneurship and managing in the creativ economy // Krippendorf (Betydningning) Materielle/immaterielle Åbner op for ”design thinking” Designerens særlige rolle i innovations-udvikling
(I-Shaped og T-Shaped) Forholdet mellem design og business tænkning

Innovationsmodeller: Stage Gate Modellen, Fuzzy Frontend // Workshop "doodle" din afhandling // Growth vs. progress (Holcombe) ·
indhold:
Business model innovation: Business model innovation · Virksomheder som resource integrators: find inputs, transform, commercialize styret af profit/loss mekanismen · Who / forbrugeren: målgruppen.
What / værdi (value proposition): hvilke produkter / servicer tilbydes til forbrugeren. · How / værdikæde: hvordan produceres produkter / servicer. · Why / profit: Hvorfor/hvordan fungerer virksomheden kommercielt. Omkostninger, indtægtsmekanismer. · Porter’s Five Forces (eksterne faktorer) · Red Ocean vs Blue Ocean (uopdyrkede markeder) · Innovationstyper · Kompleksitetsgrad: system- vs komponentniveau;
nyhedsgrad: incremental vs radical // Porter's 5 forces // Blue Ocean // NABC metoden (Need, Approach, Benefits, Competition) // Servicedesign:
3. semester Design Management
Semestret har fokus på analyse af designobjekter/værker.
I programmet introduceres til analysemetoder inden for blandt andet designsemiotik, semantik, fænomenologi, økonomi, materiel- og visuel kultur. Perspektiverne danner afsæt for diskussioner af, hvor og hvordan betydning opstår, om designværdier, æstetik og kultur.
2. semester Design og betydning
1. semester Når design finder sted
hovednavne:

Patrick W. Jordan · Henrik Dahl · Y. Gabriel og T. Lang · S. J. Levy · G. McCracken · P. Østergaard og C. Jantzen · B. J. Pine II og J. H. Gilmore · Norma Klein
namedrop:

Flemming Sørensen · Sundbo & Sørensen · Csikszentmihalyi · Boswijk · Øystein Jensen · Hansen & Mossberg · Verhoef · Andersson & Andersson · Bouchet · Mike Featherstone (æsteticering af hverdagen) · Rolf Jensen (The Dream Society, oplevelsesøkonomi) · Abraham Maslow · Castells/Lash/Urry (network society) · Charles Hugh Smith · Jean Baudriallard · Daniel Miller · Michel de Certeau · Bourdieu, Giddens og Bauman · Lionel Tigers (the pursuit of pleasures) · Donald Norman og Jacob Nielsen · Simmel, Blumer, Lieberson · Arjun Appadurai · Zygmunt Bauman · Daniel Joseph Boorstein · Peter D Schiff · Julier · Lyotard · Beck · Maffesoli · Geert Hofstede · Torben Hansen (CBS) ·
hovednavne:

Branding:
C. Knudtzen, T. Heding, Mogens Bjerre · D. B. Holt · Majken Schultz · W. Olins //
Design Management:
U. Johansen og L. S. Holm · T. Dickson og T. Kristensen · K. Chung & Y. Kim · D. Hands · R. Cooper og Sabine Junginger · S. Boztepe
namedrop:

Pine & Gilmore · Lash & Urry · Webster (det 5. P) · Anholt · Dinnie · Hatch, Antorini, Csaba (nyere teorier om branding) · Lury · Callon · Johansson & Holm · Walsh · Norman & MacDonald · Økonomerne Peter Zec og Burkhard Jacob ·
hovednavne:

V. Walsh, R. Roy, M. Bruce, P. otter · Robert Verganti · B. V. Stamm · B. D. Stamm · Birgitte D. Mozota · Robert P. Murphy · N. J. Foss, P. Klein · P. F. Drucker · Randall G. Holcombe · J. Bessant & J. Tidd · A. G. Lafley & R. Charan
namedrops:

Kirsten Bonde Sørensen · Abbing & Gessel · Buchanan · David Jones · Boland & Collopy · Sanders & Stappers · Israel M. Kirzner, Ludwig von Mises, Joseph Schumpeter · Carl Menger · Murray Rothbard · William J. Baumol · Peter G. Klein · Nikolai J. Foss · R. Cantillon · J. B. Say · F. H. Knight · David Ricardo · Adam Smith · Paul Romer · Clayton M. Christensen · Anne Krueger · Christopher Freeman · Frascati Manuel · Krippendorff · Peter Drucker · Boland & Collopy · Sanders · Covey · David Sibbet · Neck & Houghton · Manz & Neck · Gørtz & Prehn · Senge · hjerneforsker Jeffrey Schwartz · Ellen Langer ·
hovednavne:

Alexander Osterwalder og Yves Pigneur · Michael Porter · Kim & Mauborgne · Bechmann · Stefan Moritz · James Teboul · Hollins & Hollins ·
namedrop:

Thomas Ritter · Foss & Klein · Pine & Gilmore · Dickson & Kristensen · Richard Buchanan · Victor Margolin ·
Servicedesign:
Michael Erlhoff og Birgit Mager · Stickdorn and Schneider ·
Traditionel design(kunst)historie, designerpersonligheder/objekter
Designpraksis i forandring - historisk udvikling
Designrollen må gentænkes i begyndelsen af det nye århundrede, design-professionen har fået flere ’lag’
Dana Cuff: Professionssociologi, arkitektur som praksis
Undersøgelse af de forståelses-og fortolkningsmønstre, der ligger bag den tavse viden.
Arkitektur som udtryk for en kollektiv proces: ‘arkitektur er en social konstruktion’
Design i en kulturel-social kontekst - metode: feltstudie = etnografi

Designpositioner - historisk udvikling. Design Methods - Design Thinking ‘is a skill’
Teori skal ikke foreskrive men give redskaber til en beskrivelse af processens komponenter – poststrukturalistisk inspiration, det singulære, det kontekstuelle, det situerede

Ledelsens ændrede kontekster:
• bondesamfund (fysisk magt) ->
• Industrisamfund (Taylorisme, hieraki, videnskabl. management) ->
• Postmoderne (ej hierakier men decentralisering af ansvar/initiativ, søgning >< management) ->
Ledelse af kreative, ledelse som relationsarbejde. Selvledelse

Historiske udvikling af brugere i designprocessen (antropemetri -ergonomi -> participatory turn ->
Cultural turn/etnogragphic turn: antropologi/etnografi ->
etnografisk inspirerede metoder, (helikopteretnografi), brugerdreven innovation, co-creation, (cultural marketing)
Full transcript