Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Emine Gezen

on 29 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

ŞARTNAMELER 2.distilasyon kolonundaki geri dönen EB pompası 2. Distilasyon Kolonu Çap Bulma Raf Sayısı Hesaplama İşlemleri AYGIT TASARIMLARI 1. DİSTİLASYON KOLONUNDA KÜTLE DENKLİĞİ STİREN AKIŞ ŞEMASI Kimyasal Bileşimi:
Stiren En Önemli Tehlikeleri : Cilt ve gözlerde tahrişe ve narkoza neden olabilir.
Spesifik Tehlikeleri : Yanıcı olarak sınıflandırılmaz ancak, alevle temas halinde yahut yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı zaman yanar. Tehlikeli yanma ürünleri içerisinde karbonmonoksit ve karbondioksit olabilir; hidrojen bromür izleri üretilebilir.
İlave Bilgiler : Genleştirilebilir polistiren tatlı suda batar, deniz suyunda yüzebilir veya batabilir. Biyolojik olarak bozulabilir nitelikte değildir.
Kullanma : Yangına ve patlamaya karşı önlemler: Elektrostatik boşalımı önlemek için ölçümler yapılır. Ateşleme kaynaklarından uzak tutulur.
Depolama : Saklama odaları, pentan serbest bırakılmasını azaltmak için serin tutulmalı ve pentan oluşumunu önlemek için uygun bir havalandırma sistemi temin edilmelidir. Ayrıca, pentan-hava patlayıcı karışımlarının birikmesi ile ilgili alarma verecek güvenlik cihazları kullanılmalıdır. Elektrik sistemi kıvılcımları önlemelidir.Patlama potansiyeli olan ortamlara tesis edilecek teçhizat, 94/4/EC sayılı ATEX Direktifine uygun olmalıdır. Kimyasal Bileşimi:
Etilbenzen En Önemli Tehlikeleri : Kolay alevlenir. Tahriş edici. Mutajenik,2.kategori.

Çevresel Önlemler : Kanalizasyon sistemine girişine izin verilmez (patlama riski yapabilir)

Temas Etmemesi Gereken Maddeler :Güçlü oksitleyici reaktifler. Bazı sentetik malzemeler, malzemenin özelliklerine ve amaçlanan kullanıma bağlı olarak konteynerler veya konteyner astarları için uygun olmayabilir. Kullanılmaması gereken malzemelere örnek olarak; doğal kauçuk (NR), nitril kauçuk (NBR), etilen propilen kauçuk (EPDM), polimetil metakrilat (PMMA), polistiren, polivinil klorür (PVC), poliizobutilen.
Biyolojik Etkiler : Su üstünde yüzer. Ürün toprağa girdiği takdirde, bir veya daha fazla bileşeni yüksek derecede hareketli olacaktır ve yer altı sularını kirletebilir.. Güvenlik Ve Çevresel Açıdan Değerlendirme STİREN

VE

ETİLBENZEN II. Distilasyon Kolonunda Stiren için Depo (25oC=298K) I. Distilasyon Kolonunda Benzen ve Toluen için Depo Tasarımı 3 Fazlı Ayırıcı için 2 Depolama Tankı Tasarımı Tank ve Depo Tasarımları Üç Fazlı ayırıcıdan çıkan Atık Su Pompası Pompa Tasarımları 2. Distilasyon kolonu D Akımı (stiren) Sonrası 3 Fazlı Ayırıcı Tasarımı ISITICI TASARIMI A1=16,3 m2, A2=10,48m2,A3=53,71oC
Toplam alan=123,28+10,48+16,3=150 m3
Toplam UA=49598,5W/K
30mm çap ve 1,6mm et kalınlıklı boru seçilimi,L=2,44m,Boru sayısı=500 adet
Gövde içi kare sütun sayısı= 27 adet İkinci bölümde 150 oC deki karışım 75oC’ye kadar düşürülür. 2. Distilasyon Kolonu Yoğuşturucu Tasarımı Buradan besleme rafı 16. raf olarak belirlenmiş ve ideal raf sayısı 26 olarak bulunmuştur. 2.DİSTİLASYON KOLONU TASARIMI 1. DİSTİLASYON KOLONU YOĞUŞTURUCU TASARIMI 1. DİSTİLASYON KOLONU TASARIMI Reaktör Boyutlandırma 2. DİSTİLASYON KOLONUNDA ENERJİ DENKLİĞİ 1. DİSTİLASYON KOLONUNDA ENERJİ DENKLİĞİ SOĞUTUCUDA ENERJİ DENKLİĞİ REAKTÖRDE ENERJİ DENKLİĞİ REAKTÖR GİRİŞİNDEKİ ENERJİ DENKLİĞİ 2. DİSTİLASYON KOLONUNDA KÜTLE DENKLİĞİ ÜÇ FAZLI AYIRICIDA KÜTLE DENKLİĞİ REAKTÖRDE KÜTLE DENKLİĞİ KÜTLE DENKLİĞİ Varsayımlar:
%65 dönüşüm
%95 stiren seçimliliği
%2 benzen seçimliliği
%3 toluen seçimliliği [31]
Kolonlardaki safsızlıklar ihmal edildi ve verimleri %100 varsayıldı.
Organik fazın sudaki çözünürlüğü ihmal edildi.
Benzen ve toluen dışındaki safsızlıkların tepkimeleri ihmal edildi.
Taze Etilbenzen beslemesi %100 saf kabul edildi Etilbenzen Dehidrojenasyonu Yöntemi Benzen ve Etilenin Buhar Fazı Alkilasyonunu Takiben Etil Benzenin Adiyabatik Dehidrojenasyonu ile Stiren Üretimi:
Dehidrojenasyon ünitesinde, alkilasyon ünitesinden gelen etilbenzen birbirine seri bağlı iki reaktörde 626-641 °C sıcaklıkta dehidrojene edilmektedir. Bu proseste reaksiyon ısısı buhar ile sağlanmakta, stiren verimi benzene göre % 95,1 ve etilene göre % 94,9 olmaktadır. Üretim Yöntemleri Etilbenzen Dehidrojenasyonu Yöntemi
Alternatif Stiren Üretim Prosesleri
Bütadienin sıvı fazı dimerizasyonu ile elde edilen 4-vinilsiklohekzenin gaz fazı oksidatif dehidrojenasyonu ile Stiren üretimi
Toluen oksidasyonu ile stilben eldesi ve stilbenin disproporsiyonu ile Stiren üretimi
Toluen oksidayonu ile stilben eldesi ve stilbenin etilen ile reaksiyonu ile Stiren eldesi
Etilbenzenin hidroperoksite oksidasyonu ile elde edilen hidroperoksitin propilen ile reaksiyonu sonucu elde edilen a-metilbenzilalkolun dehidrasyonu ile Stiren üretimi Stiren Özellikleri Stiren, yaygın olarak paketleme ve yalıtılmış içecek kaplarının yapımında kullanılan polistirenin üretiminde kullanılır. Stiren, etilbenzenin dehidrojenasyonu ile üretilir.
Molekül ağırlığı 104,15 g/mol, kaynama noktası 145,15oC, donma noktası -30,6 oC ve 20 oC’de yoğunluğu 0,905 g/ml olan bir maddedir. Fizibilite Araştırması Hammaddeler: Etilbenzen,Su
Yan Ürünler:Hidrojen,Metan,Etilen,Benzen
Ürün:Stiren
Geri Döngü:Etilbenzen C-4 GRUBU FABRİKA TASARIMI Hazırlayanlar:
Gaffar KarabuĞa
Burak Mete Pehlİvan
Emİne Gezen
Nezahat YIlmaz
Gamze Özdemİr Soğutucu Tasarımı Soğutma iki ayrı bölümde tamamlanır.
Birinci bölümde 619 oC deki karışım 150oC’ye kadar düşürülür. 2. Distilasyon Kolonu Kazan Tasarımı Isıtıcıda Enerji Denkliği Etilbenzen Ve Özellikleri Renksiz bir sıvı olup aromatik kokuya sahiptir. Alkol, benzen, karbon tetraklorür ve eterde çözünür, suda hemen hemen hiç çözünmez.Molekül formülü C8H10 şeklindedir. Çapın güvenlik nedeni ile 1m alınması uygundur. 1. Distilasyon kolonu için çap bulma 1. DİSTİLASYON KOLONUNDA KAZAN TASARIMI =67,65 m3 Reaktör Tasarımı T= 850oK P=0,4 bar
T=905oK P=?
T= 950oK P=1,4 bar [45]

x=0,95 P=0,95 bar
Full transcript