Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Arbeidsmarktontwikkelingen les 2

No description
by

Jan Woldendorp

on 23 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Arbeidsmarktontwikkelingen les 2

Commissie Bakker
Het ROA model
Dynamiek op
de Nederlandse arbeidsmarkt
Commissie Bakker
1. Iedereen is nodig

Al vanaf 2010 krimpt de beroepsbevolking.
Beroepsbevolking
1950: 5 miljoen
2010: 10 miljoen
2040: 9 miljoen

Prognose: De vraag naar arbeid blijft groeien.
2015 Banengroei van 600.000

Gebrek aan scenariostudies
Uitstroom door uittreding 2,6 miljoen banen
Belang van verhogen Arbeidsparticipatie: Meer mensen moeten aan het werk.
De commissie formuleert 4 doelstellingen:
De economie draaiende houden. Kwantiteit en kwaliteit van inzetbaarheid op peil houden. Zo niet dan loopt de economie vast. Daarmee verliezen we banen, inkomen en onze concurrentiepositie.
Publieke dienstverlening op niveau houden: Tekorten in publieke dienstverlening als onderwijs en zorg naken dat extra participatie hard nodig is om de beschikbaarheid en kwaliteit van deze voorzieningen op peil te houden.
Geen concentraties van inactiviteit: vormen van uitsluiting en concentratie en cumulatie van problemen. Onderbenutting van talent..
AOW en sociale voorzieningen betaalbaar: Sociale voorzieningen betaalbaar houden. Op dit moment dragen 10 werkenden de kosten voor twee 65-plussers. In 2040 moeten die kosten worden gedragen door vijf werkenden.
Iedereen is nodig en dat biedt kansen: vrouwen, allochtonen, laaggeschoolden en arbeidsgehandicapten. Kans en noodzaak van talentontwikkeling. Dat vraagt een herwaardering van werk:
Noodzaak tot flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
Scholing en inzetbaarheid onmisbaar onderdeel arbeidscontract.
Recht op inkomen versus plicht tot scholing en participatie.
Plicht van werkgevers om talenten van doelgroepen meer te benutten.
Internationale concurrentie noopt tot investeren in mensen.
Werkgevers bieden werknemers passende werktijden en goede loopbaanmogelijkheden.
Vijf knelpunten in de huidige arbeidsmarkt staan een hogere arbeidsparticipatie in de weg:
900.000 staan onvrijwillig langs de kant. Mensen die willen en kunnen werken: knelpunten: opleidingsniveau, arbeidsritme, arbeidsgeschiktheid, discriminatie, motivatie (lage inkomsten), vrijblijvendheid..
Te veel deeltijdarbeid Nederland werkt minder dan concurrentie.
De arbeidsmarkt voor ouderen zit op slot. Ouderen zijn onvoldoende inzetbaar en treden te vaak vroeg uit. Arbeidsmobiliteit neemt sterk af, waardoor zij minder leren. Dat is slecht voor hun inzetbaarheid.
Het onderwijs sluit onvoldoende aan op de arbeidsmarkt. Beroepsonderwijs sluit onvoldoende aan op de arbeidsmarkt. Plus een hoog schooluitvalpercentage. Terwijl werkgevers grote behoefte hebben aan goed geschoold personeel. In Nederland: 1,5 miljoen laaggeletterden hebben. Zij hebben nauwelijks toegang tot de arbeidsmarkt.
De inzetbaarheid schiet tekort. De komende jaren gaat het om aanpassingsvermogen en het zo goed mogelijk inzetten van de krimpende beroepsbevolking door verhoging van de arbeidsproductiviteit. Daarvoor moeten we meer investeren in inzetbaarheid. Dat geldt vooral voor laagopgeleiden en oudere werknemers, de groepen waar het grote onbenutte arbeidspotentieel zich concentreert.
Dit duidt op een structureel probleem op de Nederlandse arbeidsmarkt: vaste medewerkers zijn te vast en flexibele medewerkers (flexwerkers en ZZP’ers) zijn te los. Voor beide groepen geldt dat er nu te weinig wordt geïnvesteerd in inzetbaarheid.


Drie sporen naar een duurzaam hogere arbeidsdeelname.

1 Zo snel mogelijk meer mensen aan het werk: investeren in de ondersteuning van mensen bij het vinden van werk en het aantrekkelijker en beter mogelijk maken om langer en meer uren te werken. Aldus worden 400.000 mensen aan werk geholpen en is 80% arbeidsparticipatie binnen bereik. Om dit structureel te behouden is meer nodig. Namelijk:

2. Werkzekerheid voor iedereen: verbeteren van het functioneren van de arbeidsmarkt. Door:
alle werknemers een Werkbudget te geven om hun inzetbaarheid op peil te houden
de WW om te vormen tot een Werkverzekering die werkgevers en werknemers stimuleert om werkloosheid te voorkomen en
de verantwoordelijkheid en het financiële risico voor de re-integratie van mensen die moeilijk aan het werk komen bij één partij te beleggen.

3. Derde spoor: Duurzame arbeidsparticipatie: mogelijk maken dat dat mensen geleidelijk langer doorwerken na hun vijfenzestigste.

Het tweede en derde spoor vragen om een politiekmaatschappelijke discussie.
VRAAG
AANBOD
Full transcript