Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digital kompetanse

No description
by

Lars Opdal

on 3 November 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digital kompetanse

Digital kompetanse Bruk av teknologi Forståelse av teknologi Teknologi i en samfunnskontekst Teknologibruk i skolen
Internettbruk
Produsent på nett
LMS
Pedagogisk programvare
Multimedia Internettbruk Produsent på nett LMS Pedagogisk programvare Multimedia Søkestrategier
" " eksakt frase
+ og -
~ synonymer
filetype:pdf
Hva mener dere elever bør kunne
- i 5. klasse og i 9. klasse? http://no.wikipedia.org/wiki/Digital_kompetanse Favoritter
Mappestruktur
http://delicious.com/ Oppgave:
Bruk den norske versjonen av søkemotoren Google på www.google.no. Prøv ut de ulike søkealternativene under (eller gjør et tilsvarende søk på din egen (høg)skole), og forsøk å finne ut hva de ulike søkene innebærer. Pass på å ha mellomrom før + og - -tegnene.
ludvigsen, ludvigsen -as, ludvigsen +musikk, ludvigsen +lorentzen
"Knutsen og Ludvigsen"
velg "sider fra Norge"
Velg alternativet Avansert søk i søkemotoren.
Sammenlikne de ulike alternativene i Googles søkeskjema med søkene du gjorde ovenfor
Les Google sine egne søketips (se nettsiden med avanserte søk), og finn ut hvordan Google håndterer ulike avgrensninger av søk
Bruk en annen søkemotor, for eksempel www.kvasir.no eller www.alltheweb.com, og sammenlikne hvordan ulike søkemotorer håndterer avgrensningene. Refleksjons- og drøftingssoppgaver
Hva skiller Internett fra læreboka?
Hvordan vil du lære dine elever å søke på Internett for:
•Småskoletrinnet
•Mellomtrinnet
•Ungdomstrinnet
Hvordan vil du fremme et kritisk og reflektert søk? Administrere

Publisere

Kommunisere

Vurdere Digitale mapper Vil LMS sin tilrettelegging for å gjenbruke stoff fra tidligere år forsterke en allerede uheldig tradisjoner med å snu "bunken"?
Er symbolverdien av LMS-bruk viktigere enn det forventede læringsutbytte?
Vil tilgang til verktøy for kvantitativ måling bevisst eller ubevisst påvirke didaktikken?
Vil LMS understøtte toveis elektronisk skriftlig kommunikasjon (på bekostning av muntlig kommunikasjon/klasseromsundervisningen) Aktuelle digitale ressurser:
http://hoppebakken.no/Default.aspx?ID=Digitalelaringsressurser&Area=Del2 Vurderingsskjema for nettressurser: Arbeid med multimedia:
http://hoppebakken.no/Default.aspx?ID=Multimedia&Area=Del2 Lag en podcast som dere legger ut på fronter.
Besvar spørsmålet:
Hvordan kan arbeid med multimediale tekster
motivere barn og unge i skolen?
Bruk Audacity til å lage podcasten. Teknologiforståelse viktig fordi:
Tryggere bruker ved feil
Datateknologi står i en særstilling ift samfunnsendringer
Datamaskinen er en generell maskin vi finner svært mange steder Teknologiforståelse for å delta som borger.
Danne grunnlag for å forstå teknologi i et samfunnsperspektiv.
Kunne mene noe om, og etter hvert påvirke, måten samfunnet og teknologien utvikler seg på.
(Beck og Øgrim, 2009) http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 http://utdanning.no/laeremidler/ http://doug-johnson.squarespace.com/blue-skunk-blog/2010/4/12/seven-qualities-of-highly-effective-technology-trainers.html 7 tips til teknologilærere fra gamle dager (1997);
Noe har gyldighet over lang tid. Definition: The use of World Wide Web technology and web design that aims to facilitate creativity, information sharing, and, most notably, collaboration. What is Web 2.0? http://prezi.com/pvc0mj0f76es/edit/#30 Wordle is a toy for generating “word clouds” from text that you provide. The clouds give greater prominence to words that appear more frequently in the source text. You can tweak your clouds with different fonts, layouts, and color schemes. The images you create with Wordle are yours to use however you like. You can print them out, or save them to the Wordle gallery to share with your friends. Wordle http://www.wallwisher.com/wall/i211desert Very minimal registration, create a “wall” where you can place virtual sticky-notes. You can allow others to also place notes on the board, or keep it so that only you can do so. Wallwisher No registration, you just enter your nickname and it creates a private chatroom. You can then send the url to anyone you want to chat with and start chatting. The really cool thing about this site is that it translates what you say into any language the other user chooses. http://www.babelwith.me/ BabelWithMe Easy registration, create flash cards, brain games, polls, quizzes, forums and more. http://www.proprofs.com/ ProProfs Voicethread is like an interactive slideshow that allows you to upload photos and then record yours and your students’ voices. Other students can then add their voice in response to others’ postings. http://voicethread.com/#home VoiceThread Shelfari Shelfari is the premier social network for people who love books. Create a virtual shelf to show off your books, see what your friends are reading and discover new books. http://www.shelfari.com/ A mash-up with Google Maps, ScribbleMaps gives you the ability to draw on, label, add markers, title and add a general description to a map. No registration required and you can save maps as jpegs, print, email, embed, and a variety of other options. ScribbleMaps http://www.scribblemaps.com/#id=Mo2ZLOtCm8&lat=59.746662305370734&lng=10.171738785400342&z=15&t=Hybrid&y=0&p=0 Ta utgangspunkt i ett av disse verktøyene, og lag en skisse til et undervisningsopplegg i et flerkulturelt klasserom. http://www.wallwisher.com/wall/20august tekst http://www.slettmeg.no/598-bilder-paa-nett
Full transcript