Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Informacijska pismenost kao kljuc za stjecanje gradjanske kompetencije

No description
by

Gordana Sutej

on 15 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Informacijska pismenost kao kljuc za stjecanje gradjanske kompetencije

Informacijska pismenost
kao ključ za stjecanje
građanske kompetencije
Međužupanijski stručni skup za osnovnoškolske knjižničare
Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Gordana Šutej
2. srpnja 2013. godine

Novo doba ljudskih prava i demokracije u školama
MMH

CMS

GONG
Misija školske knjižnice
Primjeri
Problemi
naučiti učenike učiti i tako ih pripremiti na cjeloživotno učenje, samostalno mišljenje i na ulogu produktivnih građana u svijetu koji se stalno mijenja
Društvena odgovornost
Iz kurikuluma GOO-a, postignuća učenika
• koristi više izvora informiranja o nekoj temi ili problemu

• razumije važnost cjeloživotnog učenja za građanstvo i informiranja u razvoju emancipiranih i angažiranih građana

• razumije koncept objektivnog i nepristranog informiranja

• posjeduje vještine traženja i kritičke analize informacije iz više izvora, uključujući Internet za informiranje i aktivno sudjelovanje u raspravama o rješavanju problema hrvatskog političkog, društvenog, kulturnog i gospodarskog života

• posjeduje vještine provođenja individualnih i grupnih istraživačkih projekata usmjerenih na rješavanje pojedinačnih i zajedničkih problema na razini škole te lokalne i hrvatske domovinske zajednice

• pokazuje spremnost na kritičku analizu i selekciju informacija iz različitih izvora i otpornost na nagovore vršnjaka i reklamne poruke

Demokracija
Zašto je politika važna
Novac
Ishodi

Učenik zna što je demokracija (tradicionalna i šira definicija);

Shvaća kompleksnost pojma demokracija
Usvaja demokratski način razmišljanja;

Razvija svijest o značenju demokracije

Koristi više izvora informiranja o nekoj temi ili problemu

Razvija vještine traženja i kritičke analize informacije iz više izvora
Zadaci za učenike

Prepoznati demokratske/nedemokratske izjave, obrazložiti
Formulirati svoje poimanje demokracije

Metode

Igra, dramska vježba, razgovor, mini predavanje, razmisli-razmijeni u paru, u grupi, diskusija, zajednička rekapitulacija
Demokracija u školama
Učenik upoznaje načine funkcioniranja demokratskog sustava u školi
Razvija demokratsku svijest
Jača položaj učenika/ica u procesima odlučivanja u školi, ali i povećava njihovu odgovornost za provedbu donesenih odluka

Razlikuje činjenice, gledišta, mišljenja

Direktna demokracija


Hrvoje Jurić, predavanje u gradskoj knjižnici "Ivan Goran Kovačić"
Statut škole i Vijeće učenika
Osvještavanje, imenovanje i analiza prava i odgovornosti učenika kao pripadnika razredne i školske zajednice

Suradnja učenika u donošenju i provedbi odluka

Njegovanje demokratskih vrijednosti
Jačanje vještina i kompetencija učenika/ca za istinsko sudjelovanje u odlučivanju i provedbi odluka

Točno i kreativno koristi informacije:

Organizira informacije za praktičnu upotrebu

Integrira nove informacije u postojeće znanje

Primjenjuje informacije za kritičko razmišljanje i rješavanje problema

Ishodi

Učenik razumije da je politika način rješavanja problema u zajednici

Razvija vještinu bilježenja, sažimanja informacija, izdvajanja ključnih riječi

Zadaci za učenike

Uočavati stereotipe o političarima
Uočavati razliku između političara koji na vlast dolaze putem izbora i diktatora

Razumjeti namjenu politike i koji su minimalni zahtjevi koje političko društvo mora ispunjavati

Metode

Razgovor
Pitanja
Rad na tekstu, izdvajanje ključnih riječi
Tagxedo

Izvannastavna aktivnost GOO
Ishodi

Učenik razumije značenje nametnute potrošnje, važnost planirane kupnje i posljedice koje neodgovorno i neracionalno trošenje novca ima za pojedinca, obitelj i zajednicu

Pokazuje sklonost racionalnom trošenju i upravljanju novcem te pruža otpor nametnutoj potrošnji

Učenik zna da je točna i opsežna informacija temelj za inteligentno donošenje odluka; koristi više izvora informacija o nekoj temi ili problemu;

Razlikuje činjenice, gledišta i mišljenja, procjenjuje vjerodostojnost informacija koristeći se različitim kriterijima
Zadaci za učenike

Osvijestiti nedostatak sustava vrijednosti u kojemu je novac vrhunska vrijednost

Prepoznati medijske manipulacije u reklamama

Upoznati strategije uvjeravanja kojima smo izloženi u različitim medijima

Metode

Razgovor
Krnje rečenice
Video
Analiza teksta i fotografija
Mini predavanje
Vježba kritičkog mišljenja
Izrada plakata

Vrijeme

Raspored

Priručnici
Ako predajete matematiku ili fiziku, vi najčešće krećete od nule, a što se tiče građanskog odgoja i obrazovanja, vi najčešće krećete od -20 jer učenici već dolaze s nekim predrasudama i stereotipima. Građanski odgoj i obrazovanje poseban je segment obrazovanja koji mladim ljudima treba omogućiti da se razviju u aktivne, informirane i odgovorne građane kao građane koji nisu podanici i ne slušaju slijepo sve što im govore škola, roditelji i neki drugi autoriteti, nego kritički promišljaju svijet oko sebe i temeljem toga aktivno sudjeluju u životu svoje zajednice.
Berto Šalaj, predsjednik Vijeća GONG-a i profesor na Fakultetu političkih znanosti.
Što kažu učenici?
„Što je najvažnije što si naučio/la na GOO-u protekloj školskoj godini?"
„Da se moram boriti za svoja prava i stajati iza svoga mišljenja.“
„Kako biti bolji čovjek u životu, ali i društvu. Da u našoj državi „demokratskoj“, puno toga ne valja i da građani žele promjene u svoju korist.“
Ono što mi se najviše svidjelo na GOO-u bilo je:
„Opuštenost na nastavi i slobodno izražavanje svojeg mišljenja."
"Ljudsko-pravna i politička dimenzija, druženje s prijateljima, upoznavanja, igre…“
„Žao mi je što je trajalo samo jednu školsku godinu. GOO je trebalo ranije uvesti u škole.“
„Učenici općenito ili uopće nisu upućeni u stanje u našoj državi, a pogotovo na zadatke savjesnog i odgovornog građanina. GOO bi trebalo uvesti u sve škole.“


Što još želiš reći?
Hvala!
gordana.sutej@gmail.com
OŠ "Ivan Goran Kovačić" Duga Resa
4 škole, 4 knjižničarke
Informacijska pismenost i odgovorno građanstvo
Informacijska pismenost (ALA)

Evaluacija i organizacija informacija

Kritičko razmišljanje

Korištenje i odgovorna potrošnja informacija
Sudjelovanje u demokratskom društvu podrazumijeva građane koji znaju kako pronaći i koristititi informacije o važnim pitanjima i na osnovu tih informacija formirati razumne stavove koji vode prema djelovanju i rješavanju problema.
Razumijevanje ključnih pojmova, procesa, institucija i zakonitosti demokratskog društva i uloge građanina
u tim procesima
Razvoj vještina sudjelovanja u odlučivanju što uključuje:
kritičko mišljenje,
jasno iznošenje stavova,
racionalno dokazivanje,
aktivno slušanje,
nenasilnu komunikaciju
i interkulturnu osjetljivost
Uvjerenost u važnost uloge građanina u demokraciji, sklonost kritičkom propitivanju informacija, otpor prema nepravdi, manipulaciji i zlostavljanju
Uzelac, M., 111 koraka prema demokraciji i ljudskim pravima, Zagreb: Mali korak, 2006.

Lončarić-Jelačić, N. i Ogrinšak, T., Modul osnove demokracije: Vlast, pravda, odgovornost, privatnost, Zagreb: AZOO, 2010.
Materijal:
Radni list: mislimo li demokratski?,
papiri i flomasteri, post-it papirići,
plakat Demokracija
Literatura:

111 koraka prema demokraciji i ljudskim pravima

Hrvoje Jurić, Direktna demokracija, predavanje

Berto Šalaj, Obje strane demokracije

A Glossary of Terms for Education for Democratic Citizenship, Vijeće Europe
Zadaci za učenike:

Izdvojiti iz teksta ključne misli
Obrazložiti svoj izbor
Prosuđivati i rješavati moralne i druge dvojbe oslanjajući se na demokratska načela
Metode:

Rad na tekstu

Dvostruki dnevnik

Rasprava
Materijal: kopije teksta
Virus Demokracije, H. Jurić,
Breza br. 10
Ishodi:

Učenik razlikuje različite modele demokracije

Razumije pojam direktna demokracija

Upoznaje neke od uzroka krize demokracije


Oblikuje pitanja na temelju informacijske potrebe

Zadaci za učenike:

Postaviti pitanje vezano uz koncept direktne demokracije u školi

Razvoj demokratske svijesti učenika

Metode: Terenska nastava - Predavanje

Hrvoje Jurić, Direktna Demokracija,
Predavanje u Gradskoj knjižnici
„Ivan Goran Kovačić“ Karlovac,
1. veljače 2013.

Zadaci za učenike:

U raspravi zastupati demokratske vrijednosti

Pokazivati interes i osobno se angažirati u rješavanju problema razredne i školske zajednice

Aktivno sudjelovati u radu Vijeća učenika

Resursi:

Kazališna predstava: Alan Ford, Dario Harjaček, ZKM, 20. 5. 2013.

http://www.youtube.com/embed/7PvXT1RlOEo Psichology of Money, Dan Ariely

Dnevne novine, časopisi, TV internet
Full transcript