Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

organska arhitektura

održivi razvoj
by

Tijana Bojović

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of organska arhitektura

ORGANSKA ARHITEKTURA |POJAM ORGANSKE ARHITEKTURE |ORGANSKE FORME U GRAĐENJU Ogranak arhitekture koji promoviše i objašnjava značaj harmonije između prirode i čoveka kroz dizajn.

Novi pristup modernom projektovanju, ideal koji se isključivo oslanja jednostavne zakone zdravog razuma i parametre koji se nalaze u prirodi.

Moderni ideal sadašnjice oslobođen načela tradicije, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Ključni pojam ovakvog načina projektovanja jeste INTEGRACIJA (SJEDINJAVANJE) sa okolinom, tako da delovi ili celokupni objekat i prirodna okolina, postanu deo jedinstvene međusobno povezane kompozicije.

Prvi put pojam upotrebljen 1939. godine od strane američkog arhitekte Frank Lojd Rajta. |NAČELA ORGANSKE ARHITEKTURE Teoretičar umetnosti David Pirson je odredio niz pravila koja su sadržana u organskoj arhitekturi i koja predstavljaju suštinu ovog arhitektonskog pristupa:

biti inspirisan od prirode i biti samoodrživ, zdrav, ekonomičan i raznolik
rasti iznutra kao iz semena
postojati u trajnoj sadašnjosti i počinjati uvek ponovo
pratiti tokove i biti fleksibilan i prilagodljiv
podmiriti sociološke, fizičke i duhovne potrebe
izrasti iz okoline i biti jedinstven
slaviti duh mladosti, igre i iznenađenja
izraziti ritam muzike i snagu plesa


Iz ovih pravila možemo zaključiti da se organska arhitektura zasniva na povratku čoveka prirodi, tj. omogućava čoveku da bude u harmoniji u odnosu sa životnim okuženjem i da je ambijentalno prilagođena socijalnim, fizičkim i duhovnim potrebama, istovremeno težeći ka novom, originalnim. U ranijim vremenima u graditeljstvu, čovek je više pažnje poklanjao prirodnim zakonima, uslovima lokacije i bioklimatskim uslovima, kako bi se uz osluškivanje prirode što bolje zaštitio od spoljnjih uticaja. Oduvek su u tradicionalnoj izgradnji podneblje i arhitektonska forma bili medjusobno povezani.

''Od prvog izgradjenog ljudskog staništa, kroz istoriju civilizacije, utilitarno i simbolično značenje sistema dimenzija i proporcija prepliću se pričajući jedinstvenu priču o odnosu čoveka i njegovog arhitektonskog okruženja''.

Ova takozvana ''arhitektura bez pedigrea, spontano, neposredno, popularno, vernakularno, ORGANSKO građenje - sve su to imena posebne arhitekture, koja je tako dugo bila zapostavljena i od koje se, u suštini, moglo mnogo naučiti''. Solarne zemunice, Dietikon, Švajcarska Seminar: Prostorni i održivi razvoj
Nastavnik: doc mr Jelena Živković
Student: Tijana Bojović M-2011/201 ''So here I stand before you preaching organic architecture: declaring organic architecture to be the modern ideal and the teaching so much needed if we are to see the whole of life, and to now serve the whole of life, holding no traditions essential to the great TRADITION. Nor cherishing any preconceived form fixing upon us either past, present or future, but instead exalting the simple laws of common sense or of super-sense if you prefer determining form by way of the nature of materials..."1954. - Frank Lloyd Wright Kada govorimo o arhitekturi, kada se trudimo da njenu oblikovnost i simboliku pretočimo u reči, dolazimo do zaključka da su ''arhitektonske forme vezane kako za graditelje tako i za same programe objekata (javne, stambene..). Moderno doba je bogato i po svojim varijantama shvatanja prostora i vremena, i po svojim objektima, koji iz toga proizilaze''. Kroz prizmu simbolike koju govori jezik organske arhitekture i njene filozofije pretakanja u forme oblika građevina, sačinjena je analiza različitih reprezenata ovakve ideje arhitekture, objekata javnog karaktera, kroz jedan ''fizički kontekstualizam'' čitanja metafora različitih objekata. PRIMERI *Ova načela su ujedno i kriterijumi za odabir PRIMERA. Vila Vals, Švajcarska Drvena nastamba, Vels, Engleska
Full transcript