Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia 1a1 Marcus svala

No description
by

Marcus Svala

on 13 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia 1a1 Marcus svala

Digerdöden.
1347
1348
1349
1350
Pesten spreds av handelsmän som hade med sig råttor på sin skepp. När båten la i hamn för att byta varor så smet råttorna av och smittade byn med bakterien Yersinia pestis. och råttorna fortsatte spridas i europa på grund av att gatorna va fulla av skräp från hushållen.
Det finns tre olika typ av pest. Böldpest, Blodpest och Lungpest.
Böldpest: Spreds från råttor och lopper. kan inte spridas vidare från männsikan.
Och det som händer när man får böldpest är att man får svarta bölder stora som äpplen på kroppen som är fulla med blod och var. 50-80% dödlighet
Blodpest: Bakterien tar sig in i blodsystemet, vilket gör att man får blödningar och stora märken på kroppen som ser ut som blåmärken, men va betydligt större och smärtsamma. 100% dog.
Lungpest:
luftburet virus som angriper lungorna. get inga utslag på kroppen men blodiga hostningar och blod i urian och avföring. Av lungpest dog man betydligt snabbare och han därför inte smitta så många.
Pesten leder till att ungifär hälvten av europas befolkning dog ut. och eftersom så många dog, så fanns det inte tillräckligt med folk för att skörda åkrarna och diverse bondejobb. så kvinnorna i samhällena fick hjälpa till med sånna jobb som egentligen bara män höll på med.
1600-talet
Runt 1600 - talet så började den så kallade vetenskapliga revolutionen.Då började man gå ifrån kyrkan och öppna universitet.
Det va framförallt inom 4 olika ämnen man gjorde nya upptäckter där kyrka och religon inte spelade någon större roll. dessa ämnen var, Astronomi,Människokroppen,Filosofi och Fysik.

I Astronomin så var det astrologen Nicolaus Copernicus som gjorde den stora upptäckten om att solen var universums mittpunkt ( Heliocentrisk världsbild ) och inte jorden som kyrkan påstod ( Geocentrisk världsbild )

Människokroppen. Vid slutet av medeltiden så trodde de lärda på den så kallade antika idén. som byggde på att i människan finns det 4 stycken vätskor och alla behöver vara balanserade och i harmoni för att människan ska vara frisk. sedan så kom de nya upptäckterna när man började dissikera lik, och upptäckte att de gamla idéerna inte stämde överens med hur den mänskliga kroppen igentligen fungerade. Senare så släppte Andreas Vesalius sin bok " Om människokroppens byggnad" för att sprida sin kunskap vidare.

Folosofi. Det va mycket tvivel på filosofernas bidrag till den vetenskapliga revolutionen. man visste helt enkelt inte riktigt vad man skulle lita på. eftersom det behövs samlas in en massor observationer för att man ska kunna komma fram till någon förklaring varför och hur det fungerar.
Den franske filosofen René Descartes hade en filosofi som byggde på två grundpelare. Den första var att Gud existerar och den andra var "Jag tänker, alltså existerar jag"

Fysiken. I fysik så var det den Engelska matematikern Isaac Newton som gjorde en helt ny formel om den universella gravitationen med hjälp av framför allt Keplers, Galileis och Descartes tidigare upptäckter.
Newton uttryckte verkligen sin tacksamhet till sina föregångare. och tack vare newtons upptäckter kunde människan utväckla t.ex. ångmaskinen.
Newton sägs vara höjdpunkten inom den naturvetenskapliga revolutionen för att han ses som en utav de största vetenskapsmän genom tiderna.
1700 - talet
Efter den vetenskapliga revolutionen gick det väldigt mycket tankar runt om de olika teorierna om hur det egentligen fungerade.
Det fanns två olika inriktningar som kallades Rationalism och Empirism.
Rationalism byggde på att man kunde lära sig med enbart förnuftet. De förlitade sig ofta på matematiken, som ett redskap för att avslöja de lagar som världen styrdes av.

Empirismen byggde på att man får sin kunskap utifrån erfarenhet. tillexempel, experiment och observationer.
John Locke som var en anhängare till Empirismen drog en parallel till människan där han sade, att människan föddes som ett oskrivet blad och som fylldes i med hjälp av erfarenhet.
Industriella revolutionen
Erövringen av Afrika.
Sedan länge tillbaka har det funnits flera små europeiska kolonier runt den Afrikanska kusten, Men den inre delen av Afrika var fortförande outforskat land på 1800 – talet för européerna. Men det skulle förändras på kort tid. För när Leopold II blev kung i Belgien så var hans mål att Belgien skulle skaffa en väldigt lönsam koloni, som många andra europeiska länder redan hade gjort. Den belgiska regeringen tyckte inte det var en sådan bra idé men det stoppade inte Leopold från att förverkliga sin dröm. Han vandrade in i Afrika med sina soldater och tog över en viss del och sa att det var deras mark eftersom dom satta ned sin flagga där. Efter det så började europeiska stater lägga stora områden under sig och använde ungefär samma metoder som Leopold använde sig av för att ”slavarna” skulle arbeta tillräckligt hårt.
Det var första gången för många européer såg mörkhyade människor. Och eftersom dem inte trodde mörkhyade mäniskor existerade så såg dem afrikanerna som djur. Någonting som kunde arbete åt dem och som djur och bestraffade dem inte gör som dem blir tillsagda. Även om den afrikanska befolkningen ogillade att få bli indelade i någon europeisk stats koloni. Men dem kunde inte göra så mycket för att säga ifrån. För utvecklingen av vapen i Europa var väldigt framgångsrik jämfört med Afrika. Européerna kom med krutvapen medans Afrikanerna hade bara bilbågar och spjut att försvara sig med. Därför var det inte så svårt för européerna att ta över och bilda kolonier i Afrika.
Ericsson, Niklas, Samband Historia Plus, 2012, Sotckholm: Bonnies Utbildning AB
Den industriella revolutionen började i england på 1700-talet. För att den industriella revolutionen skulle bryta ut va det flera faktorer som skulle samverka. Dessa va, Ett effektivare jordbruk som ökade tillgången till annan arbetskraft, Goda kommunikationer och Stabila politiska förhållanden.

Eftersom allt mer folk föddes i byarna så fanns det inte tillräckligt med gårdsjobb för att försörja sin familj. så man började bygga upp fabriker i städer för att skapa mer arbetsmöjligheter. då började folk flytta in till stan och jobba i olika fabriker. innan har familjerna försörjt sig med häjlp av sin gård och nu heIt plötsligt börjar man tjäna pengar och kan köpa mat. vilket också leder till att det börjar bli konsumtionssamhällen.
1800-talet
Ericsson, Niklas, Samband Historia Plus, 2012, Sotckholm: Bonnies Utbildning AB
Ericsson, Niklas, Samband Historia Plus, 2012, Sotckholm: Bonnies Utbildning AB
Första Världskriget
Efter den industriella revolutionen så blev länder allt mer beroende av andra länder och kolonier för att få råvaror och material. Under tidigt 1900-tal kom de politiska motsättningarna, problem och konflikter som uppstod ofta att beröra många länder runt om i världen. Eftersom den allmäna värnplikten hade införts så va det absolut inga problem att snabbt få ihop en armé på miljontals män. Med hjälpa av de nya järnvägsspåren som går genom hela europa så var det heller inga problem att förflytta sina arméer långa sträckor på kort tid.
Bakgrund
Utbrottet
Kriget bröt ut när den 19 åriga medlemmen i svarta handen, Gavrilo Princip, sköt den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand när han åkte en bil med sin hustru på en öppen genom Sarajevo.

En vecka efter detta mord skedde förklarade Österrike krig mot Serbien. Ryssland valde då att alliera sig med Serbien och mobiliserade sina trupper. Eftersom Franrike var i allians med Ryssland sedan innan så var även Frankrike på Serbiens sida. Tyskland kände sig då hotat från flera håll och valde att agera genom att gå in i Belgien, som då var neutralt, för att attackera Frankrike norrifrån. Eftersom Belgien var neutralt så stötte Tyskland på ytterligare motstånd i Storbrittanien som ville försvara Belgiens neutralitet. Därför fick Centralmakten stora problem när dom var attackerade från flera olika håll.
Kriget
Här är en bild över västfronten när Tyskland går till attack mot Frankrike, men det slutar bara i massiva skyttegravar. I dessa slagfält mellan skyttegravarna så gjordes också många försök för att driva tillbaka fienden, nästan utan resultat. Miljontals soldater dog i dessa meningslösa anfall.
Följder
Den största följderna från kriget var att väldigt många människor dog, 8 miljoner soldater och miljontals civila offer.

När freden mellan ententen och centralmakterna hade slutits så hade även många stormakter blivit splittrade och nya stater hade tillkommit, T.ex. ententen splittrades till bl.a. Finland, Estland,Lettland och Litauen. Även centralmakten splittrades till bl.a. Tjeckoslovakien, Jugoslavien och Polen.
Full transcript