Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NORMES ORTOGRÀFIQUES DE LA LLENGUA CATALANA

No description
by

Ariadna Gil Duran

on 3 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NORMES ORTOGRÀFIQUES DE LA LLENGUA CATALANA

NORMES ORTOGRÀFIQUES DE LA LLENGUA CATALANA
L'APÒSTROF
L’article masculí o femení (el i la) singular s’apostrofa davant de paraules començades per vocal o hac.

Excepcions:
• Els mots femenins començats per i, u, hi, hu àtones: la universitat, la Irene, la història, la imatge.

• Paraules que comencen amb una i consonàntica: el iogurt, la iaia.

• El nom de les lletres: la essa, la ela.

• Els mots que comencen amb el prefix -a i tenen un valor negatiu: la asimetria.

• La una quan es refereix a l’hora: la una del migdia.

• Mots que es presten a confusió: la ira (estat d’indignació), perquè, en cas que l’apostroféssim, costaria saber de què parlem i es confondria amb la moneda italiana o l’instrument musical.ORTOGRAFIA DE LA G/J
Escriurem
j
davant de les vocals a, o, u: menjar, rajolí, ajuda.
Escriurem
g
davant de les vocals e, i.: segell, àgil.

Excepcions:
S’escriu
j
davant de
e
:
— En els mots que continguin els grups -jecc- o -ject-: injecció, projecte.

— En el mots d’origen bíblic: Jesús, Jeremies, Jeroni, Jerusalem.

— En tots els temps del verb jeure.

— En els mots: jersei, jerarquia, jeroglífic, majestat.
LA ESSA SORDA I LA ESSA SONORA
EL SO D'ESSA SONORA

S’escriu amb

Z
• a principi de paraula
• Dins de paraulA
S’escriu amb
S
• Entre vocals

EL SO D'ESSA SORDA
S’escriu amb
S
• A principi de paraula
• Entre vocal i consonant
• Entre consonant i vocal
S’escriu amb
SS
• Entre vocals
S’escriu amb
C
• A principi de paraula
• Dins de paraula davant E, I.
S’escriu amb
ç
• Davant A,O,U
• A final de paraula

DIFTONGS
Quan en una síl·laba trobem dues vocals juntes que es pronuncien en el mateix cop de veu es produeix el diftong.

Per tal de formar diftong cal trobar una vocal forta (a, e, o) i una vocal feble (i, u) en una mateixa síl·laba.
L'ACCENTUACIÓ
Segons la posició de la síl·laba tònica:
Agudes.
La síl·laba tònica és l’última: allà, París, cargol.
Planes.
La síl·laba tònica és la penúltima: llibre, fàcil, èxit.
Esdrúixoles.
La síl·laba tònica és l’antepenúltima: àlgebra, tònica, màquina.

1. Accentuació de les agudes

Accentuarem totes les paraules agudes acabades en: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in.
Excepció: no accentuarem les paraules agudes que acaben en diftong decreixent: avui, compreu, teniu.

2. Accentuació de les planes
Accentuarem les paraules planes que no acaben en: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in.
Sí que accentuarem les paraules planes que acaben en diftong decreixent: cantàveu, dormíssiu, seríeu, tinguéssiu, voldríeu.

3. Accentuació de les esdrúixoles
Les paraules esdrúixoles s’accentuen totes: fàbrica, elèctrica, víctima, àrbitre, península
LA CONTRACCIÓ
Els articles el i els es contrauen quan van darrere de les preposicions a, de, per i per a:

a + el al a + els als
de + el del de + els dels
per + el pel per + els pels
Per a + el per al per a +els per als


Quan el mot següent comença per vocal, l’article no fa la contracció, i, per tant, cal seguir les regles de l’apostrofació.

L'ORTOGRAFIA DE B / V
S’escriu b:
Davant de
r
o
l
: broma, bram, arbre, blau, bloc, amable.
Darrere de
m
: embenar, ambició, amb.
Alternant amb
p
: saber – sap, caber – cap, llobató – llop.

S’escriu v:
Darrere de
n
: canvi, minvar, enviar, invitar, envà, enveja, invent.
Alternant amb
u
: escriviu –escriure, nevar – neu, meva – meu, bevia – beu.
Els imperfets d’indicatiu dels verbs de la 1a conjugació (cantar) acaben en v: cantava, menjaves, rentava, cuinàvem, arribàveu, marxaven.
LA DIÈRESI
La dièresi és un signe gràfic que, de vegades, hem d’escriure damunt de la i o
la u.

Les seves funcions són:
Indicar que es pronuncia la u dels grups qüe, qüi, güe, güi que són diftongs
creixents: conseqüència, llengües, pingüí.

Indicar que una i enmig de dues vocals no fa la funció de consonant: produïa,
agraïen, plaïa.

Desfer un possible diftong: veïna, diürn, peüc.

Els verbs que tenen l’infinitiu acabat en -iar i en -uar; canviar, triar, estudiar ...;
suar, tatuar ...; porten dièresi sobre la 1a, 2a, 3a persona del singular i 3a del
plural del present de subjuntiu: canviï, canviïs, canviï, canviem, canvieu,
canviïn.
LA
M
I LA
N
La m i la n són dos sons nasals (l’aire surt, a més de per la boca, pel nas) que, a vegades, es poden confondre davant d’algunes consonants. En paraules com camperol, embrutar, canviar, enfilar, etc., el so de m i n és molt semblant. Per saber quan s’ha d’escriure m o n, convé recordar la regla següent:
HIATS
El hiat és el procediment contrari al diftong.

Es produeix quan hi ha dues vocalsjuntes que pertanyen a síl·labes diferents.
Escriurem m:
Davant de
b, p, m, f
: ombra, rambla, també, embolicar, acompanyar, campió, pàmpol, omplir, empenta, amputar, immens, immoral, emmalaltir, commutar, gamma, amfiteatre, amfibi, àmfora, càmfora, èmfasi, nimfa, samfaina, simfonia, xamfrà.

Excepcions:
enmig, tanmateix, benparlat, granment.

Escriurem n:
Davant les consonants que no siguin
b, p, m
o davant de
f
quan porta els prefixos
con– en– in
–: canvi, convenient, invent, enveja, confegir, confessar, enfilar, desenfilar, infinit, inflor, desinflar.

Excepcions:
tramvia, circumstància, premsa, impremta, somriure, circumval·lació.
Realitzat per: Ariadna Gil Duran
Full transcript