Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Amerikanska Revolutionen

No description
by

Gustav Wigren

on 11 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Amerikanska Revolutionen

Amerikanska Revolutionen
"Vi anser dessa sanningar vara självklara, att alla människor är skapade lika, att de av sin Skapare förlänats vissa ofrånkomliga rättigheter, och att bland dessa rättigheter är liv, frihet och strävan efter lycka..."
Philadelphia, 1776-07-04
Varför blev det en revolution i USA? (ORSAKER)
Hur gick revolutionen till? (FÖRLOPP)
Vad hände efter revolutionen? (KONSEKVENSER)
Amerikanska revolutionens bakgrund och orsaker
De brittiska kolonierna i Nordamerika
I mitten av 1700-talet var Storbritannien ett av världens största riken


Några av rikets kolonier låg i Nordamerika

Dessa hade Storbritannien kontrollerat ända sedan 1763 när de vann kolonialkrigen mot Frankrike
Läget i kolonierna
Invånarna i kolonierna hade ganska mycket självstyre och fick alltså sköta sig själva

Med tiden ändrades dock synen på britterna och många invånare i kolonierna började bli missnöjda med att de styrdes från London

Detta missnöje hade olika orsaker
Britternas ekonomiska politik
Kolonisternas brist på inflytande
En orsak till dessa konflikter var britternas handelspolitik, som innebar att de amerikanska kolonierna inte fick handla med andra länder än Storbritannien eller tillverka järnprodukter.

En till orsak till konflikterna var att britterna tyckte att amerikanerna skulle stå för kostnaderna för kolonialkrigen och därför höjde skatterna.

Britterna försökte alltså tjäna pengar på de amerikanska kolonierna genom att begränsa handeln och höja skatterna. Skatterna och handelshindrena upprörde förstås de amerikanska kolonisterna.
Utöver de ekonomiska problemen fanns det även politiska orsaker som ledde fram till den amerikanska revolutionen.

En av dessa orsaker var att de amerikanska kolonisterna var arga över att de inte hade något politiskt inflytande och inte fick vara med och bestämma över skatter och tullar.

Detta gick emot upplysningens idéer om naturrätten, som hade inspirerat många ledande personer i de amerikanska kolonierna.

”No taxation without representation” blev alltså ett slagord i de antibrittiska protester som började blossa upp i kolonierna.
MISSNÖJE OCH PROTESTER
Amerikanska revolutionens förlopp
I början av 1770-talet sker många protester mot britterna

Ibland slås protesterna ner våldsamt
Boston Tea Party 1773
Britterna skickar trupper
Kolonisterna bildar en egen armé och utser George Washington till befälhavare
Självständighetsförklaringen, 1776-07-04
Vi utropar vår självständighet från Storbritannien!!!
Kriget varar mellan 1776 och 1781
Amerikanerna får hjälp av Frankrike
Amerika blir självständigt 1783
Slaget vid Yorktown 1781
Amerikanska revolutionens konsekvenser
Amerika var den första kolonin som frigjorde sig
USA var första staten som byggde på upplysningens idéer
"Vi anser att dessa sanningar är självklara: att alla människor är skapade lika, att de av sin skapare har utrustats med vissa oförytterliga rättigheter; att liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa rättigheter..."
Staten var en federation med maktdelning mellan olika makthavare
USA blev en förebild för många andra länder
Revolutionens förlorare
Lojalisterna
Kvinnorna
”I den nya lagen önskar jag att ni ska komma ihåg kvinnorna annars är vi överrens om att stödja ett uppror och kommer inte känna oss tvungna att lyda lagarna som vi inte själva varit med om att införa.”
Slavarna
Indianerna
ALLTSÅ...
Utlösande händelsen
Full transcript