Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Beoordelen en Evalueren

No description
by

Anne Pals

on 4 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Beoordelen en Evalueren

Wezensvreemd?
Vrijheid van leren?

Les 5 Beoordelen en Evalueren
Waar gaat het vandaag over?
Wanneer zijn onderstaande uitspraken grond voor een voldoende beoordeling en wanneer niet?
Supervisorische
basisvaardigheden
Spreuken 23: 15 en 16
15 Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,
loopt mijn hart over van vreugde.
16 Ik word vervuld van blijdschap
als je een bedachtzaam oordeel hebt.
Welke maatstaf?
`Klik evaluatie
Onderzoek criteria hoe de supervisie functioneert
Beoordelen en toetsen
Evalueren, beoordelen en sanctioneren
Eerst evalueren en daarna beoordelen?
Visie van Siegers geconcretiseerd
Verschillen van mening
Verschillen en overeenkomsten midden- en eindevaluatie
Formele en informele evaluaties
Minimum en maximumopvatting
Communiceren
Ervaren
Expliciteren
Concretiseren
Reflecteren
Conceptualiseren
Generaliseren
Leren door uitproberend handelen
Integratief functioneren
Problematiseren
De wijze spreekt tot zijn leerling.
Onderwijs in de wijsheid heeft het doel bereikt bij de leerling.
Het wijs-zijn of wijs-worden heeft in het hart van de leraar iets teweeg gebracht, namelijk vreugde.
De gedachte dat de leerling bij de leraar vreugde kan bereiden, kan een extra aansporing zijn tot het verwerven van wijsheid.
Filippenzen 4: 8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Schenk aandacht aan
Hij heeft zijn best gedaan naar vermogen
Hij durft zich kwetsbaar op te stellen
Hij kan bij zijn gevoel komen
Hij werkt hard aan zichzelf
Hij maakt goede verslagen
Hij reflecteert erg goed
http://www.oke-dreumel.nl/images/oke-v1.gif
http://www.grotescheur.nl/wp6/2012/02/wijsheid-2/
Centrale vragen klik-evaluatie
Sluiten wij als supervisor en supervisanten goed bij elkaar aan?
Kunnen wij elkaar als supervisanten verstaan?
Hebben wij er vertrouwen in elkaar wat te bieden te hebben?
Heeft hij genoeg in huis om te beginnen?
Beoordelen en evalueren
Maak de stand van zaken eens op tot nu toe?
Supervisor
Supervisanten
Veilig leerklimaat?
Voldoende confrontatie?
Verschillen in opleiding?
Verschillen in persoonlijkheid?
Verschillen in leerstijl?
Supervisanten
Supervisanten
Gelijkwaardigheid?
Luisteren naar elkaar?
Wil elkaar te begrijpen?
Veranderingsbereidheid- en vermogen?
Thema
Waar gaat het over?
Waarover wordt gesproken?
Focus aandacht?
Werksituatie?
Supervisiesituatie?
Persoon?
Optiek
Wiens optiek centraal?
Supervisor?
Supervisant?
Cliënt?
Aspecten
Denken, voelen, handelen?
Evalueren Beoordelen
Toetsen
Sanctioneren
Evalueren: Supervisant geeft antwoord op de vraag wat het leerresultaat is van de supervisie en hoe dit tot stand gekomen is.
Bij evalueren:
Waardeer je de resultaten van je acties.
Kijk je welke eventuele storende factoren een rol hebben gespeeld.
Trek je conclusies voor de werkwijze in soortgelijke situaties.
Beoordelen: De supervisor kent op grond van vastgestelde criteria een waardeoordeel toe
Beoordelen vooraf en achteraf (Beginsituatie? Mogelijk kunnen reflecteren?)
Formatief toetsen (tijdens proces)
Summatief toetsen (achteraf, balans opmakend)
Proces- en productevaluatie
Toetsen basisvaardigheden
Ervaren
Expliciteren
Concretiseren
Reflecteren
Problematiseren
Conceptualiseren
Generaliseren
Leren door uitproberend handelen
Integratief functioneren
Criteria niet voldoende? Sancties?:
Bij opleidingssupervisie:
Zicht op verbetering bij verlengde supervisie?
Geen zicht op verbetering, dus afgelopen.
Supervisie in de (non)profitsector?
Alle ontwikkeling meegenomen?
Te weinig ontwikkeling, geen vaste benoeming, extra ontwikkel/beoordeling gesprek?
Meten, constateren (evalueren)
Vaststellen leerprestaties st.
Bijv. leervorderingen
Niet alleen de st. stelt vast wat er geleerd is
Niet alleen de sr. waardeert de leerprestaties
Niet alleen de sr. kan beslissingen of acties ondernemen
Waarderen en beoordelen
Het koppelen van een waardering aan leerprestaties
St. neemt zelf voortouw
Sr. ondersteunt st
.
in het aansluiten bij de criteria van de opleiding
Beslissen en sanctioneren
Het op de toekomst gerichte aspect van het evalueren (waaronder mogelijk sanctioneren.)
St. eerst zelf laten aangeven wat hij op grond van de gegeven waardering voor beslissing zou nemen
Minimumopvatting
Supervisant mag supervisie gebruiken om verder te komen
Krijgt hierbij alle steun
Als supervisant met zichzelf bezig is geweest krijgt de supervisant een voldoende
Maximumopvatting
Supervisant laat meer dan waar dan ook in de opleiding beroepsbekwaamheid zien
Supervisie is bij uitstek de plaats van beoordeling
Mogelijkheden verschillen in mening
De st. claimt iets geleerd te hebben, de sr. vindt van niet
De st. geeft het leerresultaat een bepaalde waardering, de sr. deelt deze niet
De st. komt op grond van de resultaten tot een andere beslissing dan de sr.

Om deze reden is explicitering van criteria belangrijk.
Overeenkomsten en verschillen
midden- en eindevaluatie
Overeenkomsten
Oordeel over leerprocessen
Sanctioneren (afhankelijk van supervisiebeleid)
Verschillen
Middenevaluatie heeft zowel een formatief als een summatief aspect
Eindevaluatie heeft vooral een summatief aspect
Formatief
: sturing van het leerproces
Summatief
: beoordeling van het leerproces
http://www.klimopplaza.nl/530 Meten en Wegen (Natuurkunde)/530 Meten en wegen (Natuurkunde).htm
http://www.valuequotes.net/dutch.html
http://static.denieuwereporter.nl/wp-content/uploads/2012/07/zelfregulering.jpg
http://www.dreamstime.com/stock-images-minimum-maximum-speed-meter-image13756884
http://sociaalopstap.nl/verhalen/page/story/id/61/module/sociale-verhalen
http://kids.flevoland.to/puzzel/verschillen.shtml
http://www.picgifs.com/graphics/agenda/
http://www.roswinkel.com/Agenda PLB.html
http://www.oplossingsgerichtmanagement.nl/cases/evalueren-van-een-organisatiebreed-trainingsprogramma/
http://nl.123rf.com/photo_10913347_de-woorden-tijd-om-te-evalueren-van-een-sierlijke-witte-klok-aftellen-tot-het-moment-waarop-dat-een-.html
http://www.duits.de/docenten/beoordelen-toetsen/
http://www.goc.nl/HRDeveloper/talent-ontwikkelen-en-beoordelen/checklist-doelstellingengesprek
http://www.concertobarocco.nl/nieuwsoud.php
http://zakelijk.infonu.nl/diversen/78915-creatief-denken-de-basisvaardigheden.html
Meten, constateren, evalueren


Waarderen en beoordelen


Beslissen en sanctioneren
Full transcript