Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dopady projektu Erasmus+ na PSŠ F. Hanáka v Prievidzi

Prezentácia na seminár "Vplyv mobilitných projektov Erasmus+ na organizáciu" 10.12.2015
by

Marek Šimurka

on 15 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dopady projektu Erasmus+ na PSŠ F. Hanáka v Prievidzi

By San Jose [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
By Stefan Ertmann, minor amendments by Joelf [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Dopady projektu Erasmus+
na Piaristickú spojenú školu F. Hanáka v Prievidzi

Vplyv mobilitných projektov Erasmus+ na organizáciu
Mgr. Marek Šimurka
10. 12. 2015 Holiday Inn, Žilina
Názov nášho projektu:
"Zjednotení v rôznorodosti"
7 učiteľov (6 jazykárov, 1 učiteľ odborných predmetov)
Projekt v číslach:
Štruktúrované kurzy:
5 učiteľov
Pozorovateľské stáže:
2 učitelia
5 navštívených krajín
4. -15. 8. 2014
12. -18. 10. 2014
19. -31. 10. 2014
16. -27. 2. 2015
9. -13. 3. 2015
17. -23. 5. 2015
14. -27. 6. 2015
Using Technology in the Classrom
Creative Methodology in the classroom
Using Technology, Music & Drama in the EFL Classroom
Pozorovacia stáž v Neue Mittelschule Neulengbach v Dolnom Rakúsku
Pozorovacia stáž v St George´s catholic school v Londýne
Sharing landscapes (Zdieľanie krajín), Santorini, Grécko
Theater im Untericht.
PhDr. Anna Gondová
Mgr. Miroslava Verešová
Mgr. Helena Pilátová
Mgr. Simona Weinauer
Mgr. Zuzana Korineková
Mgr. Marek Šimurka
Mgr. Dagmar Tragorová
Materská
škola
Základná
škola
Gymnázium
Stredná odborná
škola
Aplikácia poznatkov a skúseností do praxe
PhDr. Anna Gondová
Mgr. Miroslava Verešová
Mgr. Helena Pilátová
Mgr. Simona Weinauer
Mgr. Zuzana Korineková
Mgr. Dagmar Tragorová
Mgr. Marek Šimurka
"Zo zriedkavého používateľa počítačov som sa dopracovala k pravidelnému používaniu IKT vo vyučovaní."
"Vo vyučovaní francúzštiny využívam súvislosti v angličtine, učím bilingválne. Inšpirovala som sa aj využívaním stieracích tabuliek, ktoré sa ujali aj u iných vyučujúcich."
"Využívam často aktivizujúce metódy pri výučbe anglického jazyka, zdokonalila som sa v používaní metódy CLIL."
Využívam prvky dramatizácie, hudby, umenia, aj IKT v anglickom jazyku, rozšírila som školský vzdelávací program o tému "Pilgrims Fathers".
"Oslovila ma najmä atmosféra školy - plánujem prehĺbiť spoluprácu s hostiteľskou školou na úrovni výmenných pobytov pre našich žiakov."
"Inscenovanie príbehov a situácií na hodinách nemeckého jazyka pomáha rozvíjať slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti."
"Kurz ma naštartoval využívať technológie, ktoré som už pár rokov ignoroval - tzv. mobile learning, a to v prostredí triedy ako aj mimo triedu."
PREMENY ŠKOLY!
Tím učiteľov Erazmus+
Internacionalizácia školy
Školstvo a vzdelávanie naprieč Európou
Image školy
PROFESIJNÝ, ale aj OSOBNOSTNÝ RAST
výmena skúseností
s učiteľmi naprieč Európou
obohatenie po jazykovej stránke
sebadôvera, odvaha pustiť sa do neznámeho prostredia
motivujúce prostredie, spojenie prostredia relaxu a vzdelávania

vedomosti o prírode, kultúre, histórií a živote spoločnosti v hostiteľskej krajine
nadšenie pre nové technológie a inovácie
iniciatívnosť a podnikavosť
Zvýšenie spokojnosti so svojou prácou a obnovenie kladného postoja k výučbe!
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
Full transcript