Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Osobowość

No description
by

Bog MCWED

on 1 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Osobowość

Typy osobowości
osobowość
Wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację
i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowań w określonym środowisku w wymiarze czasowym; jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek; charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno-przyrodnicze, a także sposób wchodzenia z nim w interakcje
Jakie są typy osobowości ?
Czym jest osobowość ?
Jaki jest mój typ osobowości ?
Osobowość kształtowana jest przez całe życie, szczególnie
w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjalizacji, a także własnej aktywności jednostki. Istotną rolę odgrywają tu również wrodzone cechy biofizyczne.

Kształtuje się przez doświadczenia, kontakty z osobami znaczącymi dla danej jednostki, role społeczne pełnione przez daną osobę, a także wydarzenia powtarzające się lub wyjątkowo silne.
Rozwija się stopniowo.

W rezultacie utworzenia się osobowości człowiek osiąga zdolność przetwarzania napływających informacji, dzięki czemu tworzy sobie obraz świata i siebie, integruje techniki i sposoby ustosunkowania
się do przedmiotów, osób, sytuacji, przez co jego zachowanie nabiera cech stałości i powtarzalności.
Teorie osobowości są ogólnymi teoriami zachowania.

Tym odróżniają się od większości innych teorii psychologicznych, takich jak np. teorie spostrzegania, teorie uczenia się,
teorie rozróżniania bodźców,
które są teoriami jednej dziedziny
i ograniczają się do mniejszego
zakresu zachowań.
Hipokrates na podstawie obserwacji podstawowych substancji w organizmie, wyróżnił cztery typy ludzi:

- sangwiników
- choleryków
- flegmatyków
- melancholików
SANGWINIK
Najbardziej ustabilizowany typ charakteru.
Sangwinik to osoba o optymistycznym podejściu do życia,
otwarta na relacje interpersonalne, towarzyska, beztroska.
Lubi być w centrum zainteresowania, władcza i dominująca,
czasem dumna i spoglądająca na innych "z góry".
Jest emocjonalna i spontaniczna, ma duże poczucie humoru, potrafi przyciągać do siebie ludzi. Tryska energią
i entuzjazmem, jest twórcza, lubi komplementy,
szybko się odwzajemnia.
FLEGMATYK

Flegmatyk to osoba: pogodna, o wysokim poziomie samokontroli,, zrównoważona emocjonalnie ,,zdystansowana,, obiektywna w ocenie i obserwacji, łagodna, solidna, w relacjach interpersonalnych najczęściej nieufna i chłodna, dyplomatyczna, pojednawcza, cierpliwa, cicha, dowcipna, potrafiąca poświęcić dużo czasu sprawie czy człowiekowi, lubiąca obserwować ludzi, potrafiąca współczuć, preferująca pracę niewymagającą pośpiechu i tempa, powolna w działaniu, potrafiąca słuchać, potrafiąca zachować spokój, nawet w trudnych sytuacjach.

MELANCHOLIK
Osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia, samego siebie, a także codziennych spraw.

Jest to człowiek o powolnych, słabych, lecz długotrwałych reakcjach uczuciowych.
Osoba taka często ma trudności z podejmowaniem decyzji, brakuje jej wiary w siebie. Melancholik jest wrażliwy na krytykę swojej osoby, obraźliwy, nerwowy i skłonny do zadumy, spokojny, wyciszony, powściągliwy i mało elastyczny w zachowaniu. Lubi marzyć, oddawać się zadumie.
CHOLERYK

Przeciwieństwo flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność. Głównym pragnieniem choleryków jest dominacja, od innych z kolei oczekują podporządkowania się i uznania dla swojej ciężkiej pracy. Cholerycy bywają uparci, a ich reakcje na bodźce są szybkie i często nieprzemyślane, bywają też zakompleksieni. Często żałują wypowiedzianych słów. Są nastawieni na działania i kierowanie. Wzbudzają wśród ludzi zaufanie i respekt, często pracują dla potrzeb grupy. Są szybcy w działaniu, preferują pracę, którą mogą sami zorganizować. Lubią przewodzić i organizować pracę innym. Gdy ktoś się z nim nie zgodzi, denerwuje się, krzyczy, staje się agresywny. Choleryk to osobnik dominujący, władczy i wyraża to całą swoją postawą i sposobem gestykulowania.
EKSTRAWERSJA VS INTROWERSJA
Ekstrawersja (od łac. extra - "zewnątrz" i vertere - "zwracać się")
W psychologii oznacza ono cechę osobowości polegającą na tendencji do kierowania swojej percepcji i działań ku otoczeniu.
Ekstrawertycy zwykle:

zyskują energię, kiedy przebywają z innymi, a tracą gdy są sami,
czerpią energię ze świata zewnętrznego, tj. podejmowanych przedsięwzięć, ludzi, miejsc i rzeczy,
z którymi mają kontakt,
najpierw coś robią lub mówią, a potem myślą albo myślą podczas mówienia,
utrzymują większy kontakt wzrokowy z rozmówcą podczas mówienia, niż podczas słuchania,
mają wiele zainteresowań,
mówią szybko,
korzystają z pamięci krótkotrwałej,
osiągają lepsze wyniki niż introwertycy w szkole podstawowej,
pracują lepiej jeśli są chwaleni.

Ekstrawersja, w przeciwieństwie do introwersji, składa się z następujących cech:
towarzyskość, żywość, aktywność, poszukiwanie doznań
Introwersja (od łac. intra – "wewnątrz" i vertere – "zwracać się"). W psychologii oznacza ono cechę osobowości polegającą na tendencji do kierowania swojej percepcji i działań do wewnątrz – na własne myśli i emocje, z jednoczesnym zmniejszonym zainteresowaniem i aktywnością skierowanymi na świat zewnętrzny. Ilość introwertyków w społeczeństwie określa się na 25% – 46%
Introwertycy zwykle:
zyskują energię kiedy są w samotności, a tracą wśród ludzi,
czerpią energię ze świata wewnętrznego, tj. uczuć, idei, wrażeń,
są dobrymi słuchaczami,, myślą zanim coś zrobią lub powiedzą,
utrzymują większy kontakt wzrokowy podczas słuchania kogoś, niż podczas mówienia do niego,
tylko głębokie relacje z innymi nazywają "przyjaźnią",
wolą rozmowy w cztery oczy niż w grupie,
aby się skupić potrzebują ciszy, nie lubią gdy im się przerywa pracę lub jakiekolwiek inne zajecie (np. dzwonkiem telefonu),
korzystają z pamięci długotrwałej, przez co często mają uczucie "pustki w głowie" i mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniego słowa podczas rozmowy,
lepiej niż ekstrawertycy radzą sobie z zadaniami wymagającymi skupienia uwagi,
łatwiej uczą się czytając niż przez rozmowę z innymi,
pracują tak samo niezależnie od tego, czy są chwaleni, czy nie,
nie lubią rozmów "o pogodzie",
mogą mieć trudności w zapamiętywaniu twarzy i nazwisk
NEUROTYCZNOŚĆ VS
RÓWNOWAGA EMOCJONALNA
Neurotyczność
– w psychologii oznacza cechę osobowości polegającą na silnym niezrównoważeniu emocjonalnym o charakterze nerwicowym, niskiej odporności na stres, skłonności do popadania w stany lękowe. Przeciwieństwem neurotyczności jest równowaga emocjonalna.

Neurotyczność składa się z następujących cech:

lęk
przygnębienie
poczucie winy
niska samoocena
napięcie
Równowaga emocjonalna
– w psychologii oznacza cechę osobowości polegającą na stabilności emocjonalnej i dużej odporności na stres.

Osoba zrównoważona emocjonalnie nie wpada
w skrajne stany emocjonalne, chyba że pod wpływem bardzo mocnych wstrząsów.
Osobowość odróżnia nas od innych !!! Najważniejszymi jej elementami są uzdolnienia, emocje, temperament, postawy i potrzeby. O tym, jacy jesteśmy, decydują cechy
odziedziczone
po przodkach
i wpływ środowiska,
w jakim żyjemy.
Full transcript