Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kapittel 4 Nyreligiøsitet

No description
by

Vibeke Skattenborg

on 10 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kapittel 4 Nyreligiøsitet

Innhold
Hvordan oppsto nyreligiøsiteten?
Ulike former for nyreligiøsitet
Nyreligiøsitet
Hva er nyreligiøsitet?
-
Samlebetegnelse
for nye religioner og nye religiøse bevegelser som har oppstått de siste 150 årene.
-
Typisk
for nyreligiøsiteten er at man prøver ut mye forskjellig, gjerne på samme tid.
Derfor kan det gjerne kalles et
religiøst supermarked
. Man kan velge det man vil og sette sammen ulike ideer og tanker.
- Undersøkelser viser at så mye som en av tre
voksne har vært i kontakt med bevegelsen på en eller annen måte.
-Blomstret opp som alternativ til kristendom og andre organiserte religioner.
-En av de største grunnene til at nyreligiøsiteten oppsto var
Darwin
og hans lære om hvordan livet på jorden har utviklet seg som vokste fram på 1850-tallet. Kristendommen var ikke lenger alene om den sannheten, noe som gjorde at mange skiftet standpunkt om tro og religion, og noen mistet faktisk troen helt.
- Russiske
Madame Blavatsky
blir ofte sett på som nyreligiøsitetens moderskikkelse. Hun var, sammen med amerikaneren Henry Olcott, grunnleggeren av
Det teosofiske samfunn
, som blir sett på som opptakten til nyreligiøsiteten.
- Østerriske
Rudolf Steiner
brøt med teosofene og dannet
Antroposofisk selskap
. La vekt på filosofi og kristne tradisjoner.
- På 60-tallet skjedde det mye nytt innenfor nyreligiøsiteten, den ble inspirert av indiske gurubevegelser og meditasjons-
bevegelser.
.
Det finnes to ulike former for nyreligiøsitet:

-Løst organiserte grupper; her finnes det ingen leder, man trenger ikke medlemskap og det finnes ingen bestemt lære som må følges. I Norge blir disse gruppene omtalt som en del av
alternativbevegelsen
.

-Organiserte grupper; nye religioner, har både en leder, medlemmer og en lære som skal følges. Varierer mye hvor streng religionene er.
Et eksempel på en organisert gruppe er
wicca
.
-Hva er nyreligiøsitet?
-Historien bak
-Ulike former for nyreligiøsitet
-Alternativbevegelsen
-Wicca
Kilder
http://snl.no/nyreligiøsitet

Hefte om nyreligiøsitet

RLE boken
Alternativbevegelsen
Wicca
Eksempler på nyreligiøsitet
Charles Darwin
Hans lære om hvordan livet på jorden har utviklet seg
- Alternativbevegelsen
er et samlenavn på en mengde ulike tanker og fremgangsmåter. Bevegelsen har blitt mer og mer vanlig i Norge siden 1990-årene.

-
Grunnsynet
i alternativbevegelsen er at alt henger sammen.

- Mange andre viktige tankemåter og framgangsmåter, som at mennesket er alt, troen på gjenfødsler, på astrologi og stjerner, yoga, healing og kontakt med andre verdener.
-
Wicca
er en moderne
naturreligion
som etter hvert har fått en utbredelse i den vestlige verden. I en naturreligion dyrker man naturen på flere måter, som ved ofring og tilbedning. I alle naturreligioner tror man på alt i naturen.
- Wicca er en
heksebevegelse
som legger vekt på at menneskene skal leve i harmoni med jorden og alt levende. - Man skal søke kontakt med gudene i den åndelige verden.
- Det kan være vanskelig å bli medlem, man må gå gjennom en innvielse i ulike mysterier og være over 18 år. - - Gudene i Wicca er førkristne guder som kalles gud og gudinnen.
- Wiccaene har et religiøst mål som kalles
Mysteriet
; enheten mellom livet og kilden til liv.
- Grunnen til at wiccaheksene kaller seg hekser er for å rette opp alt negative som man knytter til ordet heks.
De har respekt og er inspirert av hekser fra før i tiden, men er ikke som dem.
Astrologi
Kanalisering
Healing
"Det finnes mange svar på samme spørsmål"- New Age - den nye tidsalderen.
På 70-tallet ble dette en viktig
bevegelse. Vi står på terskelen til en ny tid, Vannmannens tisdalder.

- Begrepet ble brukt mindre fra 90-tallet av, og ordet alternativbevegelsen overtok
.
- The Beatles' interesse for
guru- og nyreligiøse bevegelser
førte til stor oppmerksomhet
og nysgjerrighet rundt dette
på 60-tallet.
Førkristne naturreligioner

- nypaganisme/ nyhedendom: førkristne religioner som er tatt frem igjen og endret slik at den passer inn i vår tid.
- i naturreligioner dyrkes naturen på flere måter; ofring og tilbedelse.
- alt i naturen har sjel og ånd.
- ofte urfolk som har disse religionene, vanlig på flere kontinenter.
- urørte naturreligioner finnes bare noen få steder, for eksempel i Amazonas-jungelen og på enkelte øyer nord for Australia.
- det kan oppstå kontakt mellom hverdagens verden og andre verdener, for eksempel sjamanisme.
Full transcript