Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bulizmi

No description
by

Viola Thoma

on 12 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bulizmi

Llojet e bullizmit

Argenbright dhe Edgell identifikuan katër lloje të veçanta të bullying:
1. Ngacimimi fizik, në formën e gjuajtve dhe goditjeve.
2. Ngacmimi verbal, që përfshin përdorimin e fjalëve që lëndojnë të tjerët të tilla si: ofendimet, komentet raciste, thirrja e emrit në mënyrë të përsëritur dhe shqetësuese, apo ngacmimet e ashpëra.


3. Struktura e projektit
1. Hartimi i një pyetësori.
-Pyetësori do të hartohet për shkollat nënte-vjeçare. Përkatesisht nga klasa e 5 deri në klasën e nëntë.
-Për cdo klasë do të bëhet një përzgjedhje rastësore të individëve që do të plotësojne pyetësorin ( target grupi qe do perzgjidhet) 1:25 individ
-Pyetësori do të bëhet:
• Në shkolla në qytet
• Në shkollat në periferi.
2. Krahasimi i të dhënave në Tiranw dhe periferi tw tw Tiranws.
-Nxjerrja dhe përpunimi i të dhënave
-Prezantimi i tyre në çdo shkollë nw formwn e Konferencave.

Paraadoleshenca
Paraadoleshenca ose fëmijëria e mesme përfshin moshën 9 deri ne 11 vjeç.Kjo është një kohë e zhvillimeve të mëdha konjtive, fizike dhe sociale.Fëmijët kalojnë përgjatë shumë ndryshimeve në këtë periudhë të zhvillimit të shpejtë.
4. Metodologjia e studimit
4.1 Hipoteza e studimit:
 Nxënësit të cilët janë bullues kanë një vetëvlerësim të lartë për veten.
 Nxënësit që dhunohen kanë përgjithësisht vetëvlerësim të ulët
4.2. Qëllimet:
 Përfshirja e mësuesve.
 Shikimi i nxënësve që dhunohen.
 Përfishrja e grupmoshës 11- 14 vjeç.

4.3. Objektivat:
Krahasimi i tw dhwnave, fshat-qytet.
Matja e bulluesve.

FALEMINDERT!
Bulizmi

3. Ngacmimi i maskuar, kryhet mbas shpinës së individit dhe ka për qëllim të dëmtojë reputacionin e tij ose ta poshtërojë atë duke përhapur gënjeshra dhe thashetheme, duke bërë gjeste fizike dhe faciale të pakendshme, duke bërë shaka të pakëndshme, duke e përjashtuar një inidivid nga një grup shoqëror etj.

4. Ngacmimi kibernetik, përdorimi i teknologjisë dixhitale si telefoni, websitet për ta ngacmuar dikë duke e përjashtuar nga rrjete sociale ose duke hapur faqe fyese për të.
Hyrje
Shpjegim i pergjithshem
“Bullying”- anglishtja do të thotë “ngacmim”
Te rinjte mund të keqtrajtohen nga ngjyra e lëkurës, mënyra se si flasin, pamja fizike apo emri i tyre.
Kjo gjë i bën adoleshentët të vetmuar, të pakënaqur apo të frikësuar.
Ata humbasin besimin, nuk shkojnë në shkollë dhe ndihen keq.

Fushat e zhvillimit

- Zhvillimi fizik
- Zhvillimi konjitiv
- Zhvillimi moral
- Vetëkoncepti
- Veçoritë psikologjike dhe emocionale
- Marrëdhënia me prindërit dhe të rriturit e tjerë
- Marrëdhënia me bashkmoshatarët

Titulli i Projektit:"Bulizmi,më shumë se një dëm afatëgjatë".
Zona Gjeografike: Tirane, Shqiperi
Kohezgjatja e projektit: 3 Muaj
Shuma e kerkuar per financim:
Shuma e kontribuar:
Totali i Buxhetit:
Perfituesit: Nxenesit e shkollave nentevjecare!
Full transcript