Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rude ścieki

No description
by

Madzia Białek

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rude ścieki

Sposoby oczyszczania
ścieków
Zakłady wydobycia i wzbogacania rud w Polsce
"Rude" ścieki
Nikt ich nie lubi...
...słów kilka o ściekach z zakładów wydobycia i wzbogacania rud.
Technologia wydobycia i wzbogacania rud
Chalkozyn
Bornit
Chalkopiryt
Czysta miedź 0,5-7%Rudy miedzi
Skład:
Uproszczony schemat technologiczny przeróbki rudy miedzi


Kruszenie
Mielenie
Klasyfikację
Flotację
Zagęszczanie flotatu
Filtrację
Suszenie
Technologia przeróbki rud
w celu zatężenia obejmuje:
Po wzbogacaniu rudę miedzi stapia się w konwertorach, a uwalniany w tym procesie dwutlenek siarki przerabiany jest na kwas siarkowy.
Miedź konwertorowa poddawana jest rafinacji. Odpady z rafinacji przetapiane są na metale.


Wstępnie rudę rozdziela się na koncentrat galeny oraz mieszankę blendy i markezytu.
Do każdej operacji używa się wody. Koncentraty ołowiowe stapia się z koksem w piecach. Wytopione metale poddaj się ostatecznie rafinacji.

Rudy cynkowo-ołowiowe

Galena
Blenda
Markezyt
Skład:
Schemat wzbogacania rud cynkowo-ołowiowych metodą flotacji kolektywnej

Pochodzenie
i
jakość ścieków
wody dołowe z odwadniania kopalń,

Ścieki poprodukcyjne z wzbogacania

Ścieki powstałe przy wydobyciu i wzbogacaniu rud:

Ścieki poprodukcyjne to głównie:
wody z chłodzenia pieców do wytopu,
wody z chłodzenia jednostek zasilających wanny elektrolityczne,
wody do oczyszczania gazów.

Składniki ścieków poprodukcyjnych:
trudno rozpuszczalne, bierne materiały nieorganiczne,
składniki surowców,
pyły,
środki wspomagające,
związki zasadniczych metali.

Składniki wód dołowych
Skład wód dołowych z kopalni rudy galenowej
Jakość wód dołowych oraz ścieków poprodukcyjnych
jest raczej lepsza niż w przypadku kopalń węgla. Dlatego są one wykorzystywane w obiegach zamkniętych w procesach.

JAKOŚĆ ŚCIEKÓW
Źródła
1) Bronisław Bartkiewicz "Oczyszczanie ścieków przemysłowych",
2) Artykuł Joanny Willner w: "Recykling" nr 3/2006 (62)
3) strona internetowa kghm.pl
Jakość ścieków ze wzbogacania rud miedzi, oczyszczonych w stawie osadowym
Metody oczyszczania ścieków:
TRADYCYJNY:
stawy osadowe o długim czasie przetrzymywania i pojemności,
INTENSYWNIEJSZY:
oczyszczalnie mechaniczno-chemiczne,
DO USUWANIA CYJANKÓW:
utlenianie chlorem,
INNE:
cementacja na opiłkach żelaznych,
alkalizacja ścieków szlaką z huty żelaza.
Źródła:
1) Bronisław Bartkiewicz "Oczyszczanie ścieków przemysłowych",
2) Artykuł Joanny Willner w: "Recykling" nr 3/2006 (62)
3) strona internetowa www.kghm.pl
Full transcript