Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGTATALA

No description
by

marcee marcee

on 19 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGTATALA

Tatlong Uri ng Pagtatala Uri ng In-text na Dokumentasyon Sipi
Ang sipi ay paggamit sa aktuwal na sinabi ng awtor/may-akda sa teksto ng pananaliksik. Basahin ang kasunod na talataan at gawan ito ng mga tala ng mga datos.

Halos lahat ng tao ay pamilyar sa salitang lohikal o ilohikal. Halimbawa, nababanggit natin ang mga terminong lohikal na kandidato, lohikal na hakbang o prosidyur o di kaya’y ang lohikal na pagpipilian. Sa mga kontekstong ito, ang lohikal ay nangangahulugang naaayon sa mga risonableng inaasahang kaugnay ng mga ispesipikong sitwasyon o kaganapan. Samantala, ang isang lohikal na palaisip ay isang taong ang pag-iisip ay maayos at konsistent. Sa kabilang banda, tinatawag nating ilohikal ang isang aksyong hindi naaayon sa isang sitwasyon o kaganapan, ang isang taong ang pag-iisip ay hindi maayos at inkonsistent o di kaya’y ang isang argumentong hindi naaayon sa isang kongklusyon, irelebant o kontradiktori sa sarili. Mapapansing sa lahat ng nabanggit, ang lohikal ay tumutukoy sa tamang pag-iisip, samantalang ang ilohikal sa kabaligtaran nito. Pagtatala 1. Signal na kataga

Ginagamitan ito ng mga signal tulad ng Ayon kay/kina/sa, Batay kay/kina/sa, Binigyang diin ni/nina/sa at iba pa.

Halimbawa:
Binigyang-diin ni Santos (2008) na ang wika ay isang behikulo upang magkaunawaan ang……. 6. Walang awtor

Sa pangkalahatan, sa bawat stick ng sigarilyo na nauubos ng mga naninigarilyo ay labindalawang minuto ang nababawas sa buhay ng mga ito (A Fistful of Risks, 1996,pp. 82). Dr. De Guzman Parapreys
Ang parapreys ay muling pag-uulit ng ideya at mga pansuportang ideya tulad ng isang pagbubuod, subalit walang pagtatanggal ng mga detalye. Ang pagtatala ng impormasyon ay may pamamaraan:
pabuod
tuwirang sipi (quatation)
muling pagsisipi (paraphrase)
Ano ang pagkakaiba ng tatlong uri ng pagtatala ng datos na ito? Buod
Ang epektibong pagbubuod ay pagtatala ng pangunahing ideya at mga pansuportang detalye at pagtatanggal ng ibang mga hindi-kahalagahang detalye. Pansinin ang kasunod na halimbawa:

Ang ulat sa maikling kathang Tagalog ay hindi magiging ganap kundi mababanggit ang isang institusyon sa ganang sarili – “si Lola Basyang,” ambil ni Severino Reyes sa kanyang mga salaysay na romantikong lingguhang lumabas noon sa Liwayway. Ang mga kuwento ni Lola Basyang ay ukol sa mga ada o engkantada, mga hari at reyna sa malalayong bayan at mga kuwento ng katalinuhan sa kinagigiliwan ang bata’t matandang mambabasa noon hanggang bago magkadigma. Marami sa mga kuwentong ito ay ganap sa mga katha sa ibang bayan….

-Ponciano B.P. Pineda, G.K. Del Rosario-Pineda,
Tomas C. Ongoco; Ang Panitikang Pilipinas sa
Kaunlarang Bansa; Caloocan, National Bookstore
pp. 308-309; 1979 Pansinin ang kasunod na halimbawa:

Isang institusyon sa maikling kathang Tagalog si Severino Reyes, nakilala sa sagisag na Lola Basyang sa mga salaysay sa lingguhang Liwayway noon hanggang bago magkadigma. Ang kanyang mga kuwentong gagad sa mga dayuhang akda ay karaniwang tungkol sa kababalaghan, kaharian o katalinuhan na kinagiliwan ng mga mambabasang bata o matanda.

-Ponciano B.P. Pineda, G.K. Del Rosario-Pineda, Tomas C. Ongoco; Ang Panitikang Pilipinas sa
Kaunlarang Bansa; Caloocan, National Bookstore
pp. 308-309; 1979 Halimbawa:

Fitness is neither being thin and having a small waist nor is being big in size. There is a general notion that only stout person should exercise, but the truth is, everyone should exercise to stay fit and healthy.

Thin people must exercise and consequently with their diet in order to grow bigger and stay fit. Likewise, stout people must have an exercise program that will enable them to remove their excess fats to reach fitness level.

-Cyrene M. Saremi; Fitness for all; Cyrus Publishing,
Inc., 1993; p.9 Kung pakaiisipin, wala yatang taong nagnanais na siya’y matawag na ilohikal. Ito marahil ang dahilan kung bakit nilalayon ng ating sistemang pang-edukasyon na linangin ang mga mag-aaral upang maging mga kritikal na palaisip nang sa gayo’y maging bayan tayo ng mga lohikal na mamamayan. Ang ating paraan ng pag-iisip kasi ay may malaking kaugnayan sa ating magiging kinabukasan. Pansining ang mga taong highly logical ay madalas na nagtatagumpay sa kanilang larangan. May taglay kasi silang mataas na antas ng panghikayat na madalas ay kanilang ikinatatagumpay, ikinaaani ng paghanga, ikinatatanyag at madalas, ikinayayaman. Samakatuwid, sa ano mang larangan, sa ano mang gawain, mahalagang maipamalas ang lohikal na pag-iisip. Lalo na sa akademikong pagsulat, napakahalagang maging lohikal sapagkat isa ito sa batayan ng ating mga mambabasa.

Awtor: Rolando Bernales, et al.(2008)
Pamagat: Kritikal na Pagbasa at Lohikal na Pagsulat Tungo sa Pananaliksik
Pahina: 123
Publisher: MPHI, Valenzuela City DOKUMENTASYON

Mahalagang isaalang-alang ang tamang dokumentasyon ng impormasyon upang mapanatili ang kredibilidad ng pananaliksik. Isa rito ay may MLA at denibelop ng Modern Language Association. Madalas itong gamitin sa larangan ng literature. IN-TEXT CITATION
Ang in-text na dokumentasyon ay makikita sa loob ng pagtalakay ng pananaliksik. 2. Talatang parentikal

Ang talang parentikal ay sa katapusan ng ideya makikita at parehong nakapaloob sa panaklong ang apelyido ng awtor at ang taon ng pagkakalimbag ng aklat, samantalang ang signal na kataga ay sa unahan ng ideya makikita at tanging ang taon ng pagkakalimbag ang nakapaloob sa panaklong.

Halimbawa:
Ang wika ay isang pangunahing behikulo upang magkaunawaan ang…..(Santos, 2008). a. Isang awtor

Ayon kay Halliday (1973), may gamit na instrumental ang wika. Tumutulong ito sa mga tao upang maisagawa ang mga bagay na gusto nyang gawin.

May gamit na instrumental ang wika. Tumutulong ito sa mga tao upang maisagawa ang mga bagay na gusto nyang gawin (Halliday, 1973). b. Dalawang awtor

Batay sa pag-aaral na ginagawa nina Carpenter at Readman (2006), ang pisikal na kapansanan tulad ng kapansanan sa mga paa, pagkabulag, pagkapipi at iba pa ay isang malaking hadlang sa mga aktibidades sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga ito.

Ang pisikal na kapansanan tulad ng kapansanan sa mga paa, pagkabulag, pagkapipi at iba pa ay isang malaking hadlang sa mga aktibidades sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga ito (Carpenter & Readman, 2006). 3. Tatlong hanggang limang awtor

Sa pananaliksik nina Oller, et al. (2007) ay nagmungkahi na ang mga balingguwal na mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng mas maliit na leksyon sa bokabularyo kumpara sa mga hindi bilingguwal na siyang dapat mas pagtutuunan san g bokabularyo.

Iminumungkahi sa isinagawang pananaliksik na ang mga balingguwal na mga mag-aaral ay maaaring magkaroon ng mas maliit na leksyon sa bokabularyo kumpara sa mga hindi balingguwal na siyang dapat mas pagtutuunan sa pagtuturo ng bokabularyo (Oller, et al. 2007). 5. Dalawa o higit pa na hanguan na pareho ang awtor

Ang pag-aaral ni Wynn (1992,2001) ay naglalarawan sa abilidad ng isang sanggol na wala pang isang taong gulang na makapagsagawa ng isang matematikal na gawain tulad ng adisyon, subtraksyon sa isang simpleng pamamaraan.

Sa pag-aaral na isinasagawa, inilalarawan na isang sanggol na wala pang isang taong gulang na makapagsagawa ng isang matematikal na gawain tulad ng adisyon, subtraksyon sa isang simpleng pamamaraan (Wynn, 1992,2001). 7. Dalawa o higit pang awtor na may parehong apelyido

Ayon kina E. Trece at J.W. Trece Jr., (1977), ang pananaliksik pangangalap ng mga datos sa masinop at kontroladong sitwasyong para sa layunin ng prediksyon at eksplanasyon.

Ang pananaliksik pangangalap ng mga datos sa masinop at kontroladong sitwasyong para sa layunin ng prediksyon at eksplanasyon (E. Trece & J.w. Trece Jr., (1997). 8. Di-direktang Hanguan

Binigyang diin ni Gleason (1995, sa Bernales, 2009) na ang wika ay isang masistemang balangkas na pinili at isinaayos sa paraang artibtrayo upang magamit ng mga taong nasa iisang komunidad.

Ang wika ay isang masistemang balangkas na pinili at isinaayos sa paraang artibtrayo upang magamit ng mga taong nasa iisang komunidad Gleason (1975, sa Bernales, 2009). 9. Website na walang awtor o hanguang elektroniko

Ang AIDS ay isang seryosong karamdaman at isang nakamamatay na sakit. Sa mahigit na 20 taon na nakalipas, ang mga manggagamot sa Estados Unidos ang unang nakakilala ng naturang sakit at kinakitaan ng unang kaso lalo na sa San Francisco. Sa kasalukuyang, mayroong naitala na 42 milyong kaso ng sakit na HIV AIDS sa buong mundo at mahigit na tatlong milyong ang namamatay sa ganitong sakit sa bawat taon (http://www.kidshealth.org). 4. Grupo o Institusyon

Ayon sa komisyon sa Wikang Filipino (2009), ang muling pagrebisa ng Ortograpiya ay ibinunsod ng di ganap na pagtupad sa Kautusang Pangkagarawan ng 1987.

Ang ang muling pagrebisa ng Ortograpiya ay ibinunsod ng di ganap na pagtupad sa Kautusang Pangkagarawan ng 1987 (Komisyon sa Wikang Filipino, 2009).
Full transcript