Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

btn - luật hình sự 1

hlu - 06/2016
by

Thuy Tran

on 6 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of btn - luật hình sự 1

MỨC CAO NHẤT CỦA
KHUNG HÌNH PHẠT TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 133:
10 NĂM TÙ
XUẤT PHÁT TỪ
Nếu Huy đang có tiền án về tội trộm cắp tài sản (Điều 138 BLHS) nay lại có hành vi phạm tội nêu trên thì Huy bị coi có tình tiết tăng nặng là tái phạm hay tái phạm nguy hiểm?
ĐỂ KHÔNG PHẢI TRẢ NỢ
TỘI CƯỚP TÀI SẢN
Huy
(33 tuổi) vay của chị dâu là
Nga
2,9 tỷ đồng để lấy vốn làm ăn.
Do làm ăn thua lỗ, hạn cho vay đã hết và chị Nga ráo riết đòi nợ mà Huy không có tiền trả,
Huy đã dùng dao giết chết chị Nga để không phải trả nợ.
Sau khi giết chết chị Nga, Huy còn lục tìm trong người chị Nga
lấy 49 triệu đồng.
Hành vi của Huy phạm tội giết người được quy định tại
khoản 1 Điều 93 BLHS
và phạm tội cướp tài sản được quy định
tại
khoản 1 Điều 133 BLHS.
Điều 49 BLHS:

1.
Tái phạm
là trường hợp đã bị kết án , chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

2. Những trường hợp sau đây được coi là
tái phạm nguy hiểm
:
a) Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;
b) Đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý.
HUY
EM RỂ
RÁO RIẾT ĐÒI NỢ
VAY 2,9 TỶ ĐỒNG
49 TRIỆU ĐỒNG
KHOẢN 1 ĐIỀU 93 BLHS 1999 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2009)
KHOẢN 1 ĐIỀU 133 BLHS 1999 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2009)
KHOẢN 3 ĐIỀU 8 BLHS 1999

3 NĂM TÙ
7 NĂM TÙ
15 NĂM TÙ
TÙ CHUNG THÂN HOẶC TỬ HÌNH
MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CHO XÃ HỘI
TỘI ÍT NGHIÊM TRỌNG
TỘI NGHIÊM TRỌNG
TỘI RẤT NGHIÊM TRỌNG
TỘI ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG
KHÔNG LỚN
LỚN
RẤT LỚN
ĐẶC BIỆT LỚN
MỨC CAO NHẤT CỦA KHUNG HÌNH PHẠT
]
]
]
(
(
(
Khoản 1 Điều 133 BLHS:

“Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù
từ 03 năm đến 10 năm
”.
KẾT LUẬN:
TỘI CƯỚP TÀI SẢN MÀ HUY ĐÃ THỰC HIỆN LÀ
TỘI RẤT NGHIÊM TRỌNG.
TÙ CÓ THỜI HẠN
“là việc buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại trại giam trong một thời hạn nhất định. Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có
mức tối thiểu là 03 tháng
,
mức tối đa là 20 năm
.”
(Điều 33 BLHS)
Điểm a Khoản 1 Điều 50 BLHS:

“Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, Toà án

quyết định hình phạt đối với từng tội
, sau đó tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:
1. Đối với hình phạt chính:
a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc
cùng là tù có thời hạn
, thì các hình phạt đó được
cộng lại
thành hình phạt chung; hình phạt chung
không được vượt quá
03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ,

30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn
;”
LUẬT HÌNH SỰ
bài tập nhóm:
nhóm 2
TÌNH HUỐNG 2:
33 TUỔI
?
câu hỏi 1
Tội phạm cướp tài sản mà Huy đã thực hiện thuộc loại tội gì theo phân loại tội phạm tại khoản 3 Điều 8 BLHS?
câu hỏi 2
Nếu cả hai tội bị phạt tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất có thể áp dụng với Huy là bao nhiêu năm tù theo quy định của Luật hình sự?
câu hỏi 3
câu hỏi 4
Giả sử Huy là người có quốc tịch Trung Quốc và vụ án trên xảy ra tại Hà Nội thì Huy có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam không? Tại sao?
Tính nguy hiểm cho xã hội
NHÀ LÀM LUẬT
quy định

- loại hình phạt
- mức hình phạt
cho mỗi loại tội phạm
TRONG ĐÓ:
4 DẤU HIỆU CỦA TỘI PHẠM:
1. Tính nguy hiểm cho xã hội
2. Tính có lỗi
3. Tính trái pháp luật hình sự
4. Tính phải chịu hình phạt
TỘI CƯỚP TÀI SẢN
1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc
phạt tù từ
06
tháng đến
03
năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ
02
năm đến
07
năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
đ) Hành hung để tẩu thoát;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ
07
năm đến
15
năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ
12
năm đến
20
năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị
phạt tiền
từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

NGA
CHỊ DÂU
khung hình phạt :
dấu hiệu có tính độc lập tương đối để phân biệt các nhóm tội phạm với nhau
mức cao nhất của khung hình phạt :
biểu hiện của sự xác định dấu hiệu về mặt pháp lý
VIỆC PHÂN LOẠI CÁC NHÓM TỘI PHẠM CÓ Ý NGHĨA:

việc áp dụng những hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù vì phạm tội lần đầu và đã hối cải, chỉ có thể đối với những trường hợp tội đã phạm là
tội ít nghiêm trọng

(Điều 3 BLHS)
người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu TNHS về
tội rất nghiêm trọng
do cố ý hoặc
tội đặc biệt nghiêm trọng
(Điều 12 BLHS)
người chuẩn bị phạm tội chỉ phải chịu TNHS nếu tội họ chuẩn bị phạm là
tội rất nghiêm trọng
hoặc là
tội đặc biệt nghiêm trọng

(Điều 17 BLHS)
thời hiệu truy cứu TNHS: 5 năm đối với
tội ít nghiêm trọng
, 10 năm đối với
tội nghiêm trọng
, 15 năm đối với
tội rất nghiêm trọng
, 20 năm đối với
tội đặc biệt nghiêm trọng

(Điều 23 BLHS)
hình phạt cảnh cáo chỉ có thể áp dụng đối với người phạm
tội ít nghiêm trọng
(Điều 29 BLHS)
hình phạt cải tạo không giam giữ chỉ có thể áp dụng đối với người phạm
tội ít nghiêm trọng
hoặc
tội nghiêm trọng
(Điều 31 BLHS)
chỉ có thể miễn truy cứu TNHS người chưa thành niên phạm tội nếu đó là trường hợp
tội ít nghiêm trọng
hoặc
tội nghiêm trọng

(Điều 69 BLHS)
biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn chỉ áp dụng đối với người chưa thành niên phạm
tội ít nghiêm trọng
hoặc
tội nghiêm trọng

(Điều 70 BLHS)
...
áp dụng điều luật quy định về tái phạm, tái phạm nguy hiểm
(Điều 49 BLHS)
10 NĂM TÙ
Huy đã thực hiện 2 tội phạm:
1
2
TỘI GIẾT NGƯỜI
TỘI CƯỚP TÀI SẢN
KHOẢN 1 ĐIỀU 93 BLHS
KHOẢN 1 ĐIỀU 133 BLHS
Huy phải chịu hình phạt về 2 tội độc lập
“Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị
phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình
…”.
mức hình phạt tù có thời hạn
cao nhất có thể áp dụng đối với Huy
20 NĂM TÙ
“Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị

phạt tù từ 03 năm đến 10 năm
”.
10 NĂM TÙ
30 NĂM TÙ
TỐI ĐA 30 NĂM TÙ
LOẠI HÌNH PHẠT TÙ CÓ THỜI HẠN
HÌNH PHẠT CHUNG :
KẾT LUẬN:

HÌNH PHẠT CHUNG CAO NHẤT CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HUY LÀ

30 NĂM TÙ.
khoản 1 Điều 93 BLHS
khoản 1 Điều 133 BLHS
đối chiếu điểm a khoản 1 Điều 50 BLHS
TỘI GIẾT NGƯỜI
TỘI CƯỚP TÀI SẢN
TÁI
PHẠM
TÁI
PHẠM NGUY
HIỂM
TIỀN ÁN
TỘI MỚI THỰC HIỆN
đã bị kết án, chưa được xóa án tích
phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý,
tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý
đã bị kết án về
tội rất nghiêm trọng do cố ý,
tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý
phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý,
tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý
đã tái phạm, chưa được xóa án tích
phạm tội do cố ý
ĐIỀU 138 : TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN
KHOẢN 1
KHOẢN 2
KHOẢN 3
KHOẢN 4
KHUNG HÌNH PHẠT
phạt tù [6 tháng; 3 năm]
phạt tù [2 năm; 7 năm]
phạt tù [7 năm; 15 năm]
phạt tù [12 năm; 20 năm/
tù chung thân]
KHOẢN 5
MỨC CAO NHẤT CỦA KHUNG HÌNH PHẠT
phạt tiền ( hình phạt bổ sung)
3 năm tù
7 năm tù
15 năm tù
tù chung thân
PHÂN LOẠI TỘI PHẠM
tội ít nghiêm trọng
tội nghiêm trọng
tội rất nghiêm trọng
tội đặc biệt nghiêm trọng
TỘI MỚI THỰC HIỆN
(khoản 1 Điều 93)
(khoản 1 Điều 133)
tội rất nghiêm trọng
lỗi cố ý


Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây,
thì bị
phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình
…”.
TỘI ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG
MỨC CAO NHẤT CỦA KHUNG HÌNH PHẠT:

TỬ HÌNH
tội đặc biệt nghiêm trọng
lỗi cố ý
[
phạm tội do cố ý
HÌNH PHẠT CHUNG

LUÔN LÀ LỖI CỐ Ý
KẾT LUẬN:
NẾU TỘI TRỘM CẮP MÀ HUY ĐÃ THỰC HIỆN THUỘC
KHOẢN 1, KHOẢN 2 ĐIỀU 138 BLHS THÌ TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG LÀ
TÁI PHẠM.
KHOẢN 3, KHOẢN 4 ĐIỀU 138 BLHS THÌ TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG LÀ
TÁI PHẠM NGUY HIỂM.
mục đích: giết người để không phải trả nợ
Điều 5 BLHS quy định về hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

“1. Bộ luật hình sự được áp dụng đối với
mọi hành vi phạm tội
thực hiện trên
lãnh thổ
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc
đối tượng được hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự
theo
pháp luật Việt Nam
, theo
các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia
hoặc
theo tập quán quốc tế
, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng
con đường ngoại giao
.”

HUY CÓ THỂ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
- tội phạm thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam
- căn cứ khoản 1 Điều 5 BLHS
- Huy phải chịu TNHS theo luật hình sự Việt Nam.
- căn cứ khoản 2 Điều 5 BLHS
- trách nhiệm hình sự của Huy được giải quyết bằng con đường ngoại giao
- Huy không phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam.
TRƯỜNG HỢP 1:
Huy không thuộc đối tượng được hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự
TRƯỜNG HỢP 2:
Huy thuộc đối tượng được hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự
đối tượng nào
được hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự?
- PHÁP LUẬT VIỆT NAM:
Luật tương trợ tư pháp năm 2007
Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam 1993

- ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ:
Công ước Viên về quan hệ ngoại giao 1961 [ VIỆT NAM phê chuẩn ngày 16/08/1980 ]
THEO ĐÓ,
viên chức ngoại giao và thành viên gia đình của họ không phải là công dân Việt Nam (vợ hoặc chồng và con chưa đủ 18 tuổi cùng sống chung với họ thành một hộ) được miễn trừ xét xử về hình sự (Điều 31, Điều 37 Công ước Viên về quan hệ ngoại giao 1961)
viên chức lãnh sự và nhân viên lãnh sự khi thực hiện chức năng của mình được hưởng quyền miễn trừ xét xử về hình sự, trừ trường hợp phạm tội nghiêm trọng (Điều 28 Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam 1993)
...
Điểm mới của
BLHS 2015
so với
BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009)
về hiệu lực của BLHS đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
ĐIỀU 5 BLHS 2015
ĐIỀU 5 BLHS 1999 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2009)

1.
Bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quy định này cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

1.
Bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2.
Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo tập quán quốc tế,
thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.
2.
Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế,
thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.
"Người nào
dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác
làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được
nhằm chiếm đoạt tài sản
, thì bị..."
(KHOẢN 1 ĐIỀU 133 BLHS)
?
TỘI GIẾT NGƯỜI
lớp N05-TL2
Điều 138. Tội trộm cắp tài sản
tội giết người
tội cướp tài sản
Khoản 1 Điều 93 BLHS
quy định về tội giết người:
thuyquyhoa
Full transcript