Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Realisme og modernisme

Eit forsøk på eit litteraturhistorisk riss
by

Ragnar Osdal

on 27 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Realisme og modernisme

Litterær modernisme Litterær realisme Nyromantikken Tidleg modernisme 50-talsmodernistar Realisme Naturalisme Nyrealisme Psykologisk roman Sosialrealisme Kulturradikalisme Rudolf Nielsen Arbeidarlitteratur Ny realisme Profil-modernisme Postmodernisme Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsen Alexander Kielland Jonas Lie Amalie Skram Arne Garborg Hans Jæger Christian Krogh Olav Duun Knut Hamsun Sigrid Undset Johan Falkberget Jonas Lie Sigbjørn Obstfelder Knut Hamsun Arne Garborg Rolf Jacobsen Kristoffer Uppdal Paal Brekke Gunvor Hofmo Oscar Braaten Nordahl Grieg Aksel Sandemose Cora Sandel Sigurd Hoel Arnulf Øverland Krigslyrikk Haldis Moren Vesaas Inger Hagerup Nordahl Grieg Arnulf Øverland Rolf Jacobsen Tarjei Vesaas - "Regn i Hiroshima" (1947) Sigurd Hoel - "Møte ved milepælen" (1947) Torborg Nedreaas - "Krutrøyk" (1945) / "Musikk fra en blå brønn" (1960) Tarjei Vesaas - "Fuglane" (1957) Jens Bjørneboe Agnar Mykle - "Skjenselens korinter" (1948) / "Sangen om den røde rubin (1956) Jan-Erik Vold Dag Solstad Tor Obrestad Paal-Helge Haugen Einar Økland Eldrid Lunden Jon Michelet Dag Solstad Tor Obrestad Edvard Hoem Sosialmodernisme Einar Økland Arild Nyquist Kjartan Fløgstad Kjartan Fløgstad Jan Kjærstad Dag Solstad Jon Fosse Anne B. Ragde Tore Renberg Karin Fossum Herbjørg Wassmo Ingvar Ambjørnsen Jo Nesbø Naivisme Erlend Loe Kjell Hallbing Ingvar Moe Ragnar Hovland Gunnhild Øyehaug Olaug Nilsen Lars Lillo Stenberg Per Petterson Erik Fosnes Hansen Bjørg Vik Johnny Halberg Levi Henriksen Jostein Gaarder Johan Borgen - "Lillelord" (1955) Margit Sandemo Andre Bjerke Tarjei Vesaas Halldis Moren Vesaas Rolf Stenersen Gunnar Staalesen Stein Mehren Olav H. Hauge - "Sleggja" (1966) Hanne Ørstavik Gro Dahle Dette er eit forsøk på å lage ei svært forenkla framstilling av norsk litteraturhistorie dei siste 200 åra.

Eit problem er at eg nyttar 2 ”aksar”, ein realistisk tradisjon og ein modernistisk tradisjon. I praksis har desse to tradisjonane ikkje altid lege så langt frå kvarandre. Den modernistiske tradisjonen treng t.d. ikkje nødvendigvis gi uttrykk for ”moderne” haldningar eller innhald. Den realistiske skrivemåten er ikkje nødvendigvis røyndomsnær (kva er mest likt røyndomen, Ibsen sin skrivemåte eller James Joyces ”stream of conciousness” t.d?

Svært forenkla kan ein seie at den realistiske tradisjonen legg vekt på å skape ei form for ”objektivt” bilete av verda, ved hjelp av eit språk og litterære former som ”folk flest” kan kjenne igjen frå livsverda sin. Den realistiske tradisjonen har inkorporert i seg ei eit slags optimistisk ynskje om at litteraturen gjennom å fokusere på problem kan forbetre verda, forandre på haldningar, og få lesaren til å engasjere seg. Såleis er den realistiske tradisjonen meir positiv til det ”moderne prosjektet” (fridom, fornuft, framsteg). Utgangspunktet for denne tradisjonen er opplysningstida sin vekt på kunnskap og logikk, para med den romantikken sitt optimistiske menneskesyn (slik det t.d. kjem til uttrykk i den politiske liberalismen). Ein kan seie at romantikken er utgangspunktet både for realismen og den heilt spede litterære modernismen.

Den modernistiske tradisjonen tek vanlegvis eit meir negativt standpunkt i høve til det moderne prosjektet, og viser vanlegvis til eit splitting mellom individet og samfunnet, og ofte ei splitting inne i individet sjølv. Ofte er innhaldet prega av ei leiting etter meining i tilværet, som det viser seg har gått tapt gjennom møtet mellom individet og den moderne tilstanden/moderniteten. Den modernistiske tradisjonen er vanlegvis mykje meir eksperimentell når det gjeld språket, og bryt medvite med kvardagsspråket, og normer for litterær framstilling (klassiske komposisjonsprinsipp, kronologisk framstilling etc.) 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/262766 http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/262760 http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/78135 http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/7361 http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/281956 http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/7258 Lars Saabye Christensen Harald Rosenløw Eeg Gerd Brantenberg Ebba Haslund 1910 2000 1960 1870 1920 1990 1970 1880 1930 1980 1890 1940 1900 2010 1950 http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/275955 http://www.nrk.no/skole/persondetalj?topic=oid:T20346 http://www.nrk.no/skole/persondetalj?topic=oid:T23698 http://www.nrk.no/skole/persondetalj?topic=oid:T8337517 http://www.nrk.no/skole/persondetalj?topic=oid:T18939 http://www.nrk.no/skole/persondetalj?topic=oid:T8336735 http://www.nrk.no/skole/persondetalj?topic=oid:T18833
Full transcript