Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HINDUISM

No description
by

Maria Michelle Abrigos

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HINDUISM

HINDUISM
Ang HINDUISM ang sinasabing pinakamatandang relihiyon sa buong mundo. Ito ay nagmula pa sa kabihasnang Vedic na namuhay noong 1500 b.c hanggang 500 b.c

Ang relihiyon na ito'y kinabibilangan ng isang malawak na spektrum ng mga batas at prinsipyo ng mga "pang araw-araw na moralidad" batay sa karma, dharma, at iba pang mga alituntunin ng lipunan
Mga bansang may relihiyong Hinduism:
INDIA - 825,559,732 (80.2%)
NEPAL - 22,736,934 (81.3%)
BANGLADESH - 15,675,984 (9.2%)
INDONESIA - 13,527,758 (3%)
PAKISTAN - 7,330,134 (3.3%)
MALAYSIA - 2,982,002 (5.4%)
SRI LANKA - 2,554,606 (15%)
USA - 1,478,670 (0.5%)
UK - 1,024,983 (1%)
UAE - 944,352 (below 10%)
Mga symbolismo
ng relihiyong
HINDUISM

AUM
Sagradong simbolo ng Hinduism
Ang bawat letra sa AUM ay may kahulugan:
"A"
ay sumisimbulo ng
simula
"U"
ay sumisimbulo ng
pag-unlad
at;
"M"
na sumisimbolo ng
hangganan

Ang kabuuan na kahulugan ng AUM ay:
"Ang kapangyarihan ng paglikha, pagpapaunlad, at paggunaw ng mundo ay magmumula lamang sa panginoon."
SWASTIKA (svastika)
Ang Swastika o Svastika ("all is well" sa ingles) ay simbulo ng maswerteng kabuhayan.

Ito ay ginagamit na pampasuwerte kung kaya't ito ay kadalasan na makikita sa mga Hindu art, arkitektura, at iba pang dekorasyon.
Lotus (Padma)
Ang Lotus flower ay sumisimbolo ng kagandahan para sa mga Hindu
Ito rin ay sumisimbolo ng aral na dapat ang tao ay hindi magkaroon ng pagtatangi sa mga bagay na nasa kanyang kapaligiran.

"One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water."
-- Bhagavad Gita 5.10
Mga Paniniwala at Aral ng Hinduism
Naniniwala ang mga Hindu na ang relihiyon ang tanging daan upang makawala ang isang kaluluwa mula sa kabiguan at pagkakamali sa pang araw-araw na buhay.

Ang mga Hindu ay naniniwala na iisa lamang ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Siya ay matatagpuan sa lahat ng nasa kapaligiran tulad ng mga puno, hayop, at iba pa.

Mayroon ring paniniwala ang mga Hindu na kung tawagin ay
"Moksha"
. Ito ang sinasabing sukdulang kalagayan ng isang nilalang sa pagkakaunawa sa lahat ng bagay sa buhay.
Malakas ang paniniwala ng mga Hindu sa konsepto ng
"Reincarnation"
kung saan ang isang tao ay muling ipinapanganak hanggang sa makamit ang Moksha. Ang tawag sa prosesong ito ng reincarnation ay
Samsara
.

Sa mga Hindu rin nagmula ang laganap na konsepto ng
Karma
. Naniniwala sila na naaapektuhan ng karma ang kabilang buhay ng isang tao. Sinasabi na ang naiibunga ng reincarnation ay epekto ng mabuti o masamang gawa ng tao.
Si
BRAHMAN
ang kinikilalang tagalikha, Diyos ng mga diyos, at walang kamatayang nilalang ng mga Hindu.

Si
VISHNU
naman ang diyos na kinikilalang tagapangalaga, tagasuporta, at tumutulong sa mga Hindu sa panahon ng kahirapan.

Si
SHIVA
naman ang diyos na tagapuksa at taga gunaw ng mga mali at masamang pag uugali at pagtatangi ng mga tao.
Brahman
Vishnu
Shiva
VEDAS
ang tawag sa banal na aklat ng mga Hindu. Ito ay naglalaman ng mga panalangin, awit, at mga pilosopiya.
Konsepto ng
REINCARNATION at KARMA
Malakas ang paniniwala ng mga Hindu sa konsepto ng reincarnation. Sila ay nananalig na ang kung ang isang tao ay ipinanganak na isang Brahmin, siya ay pinagkalooban ng isang magandang karma na bunga ng kanyang mga nagawang kabutihan sa kanyang nakaraang buhay.

Bilang salungat, kung ang isang tao ay ipinanganak na babae, manggagawa, o isang untouchable, siya ay binigyan ng masamang karma na dulot ng masasamang gawain sa kangyang nakaraang buhay.
Ang Vedas ay may apat na bahagi:
Rigveda
Yajurveda
Samaveda
Atharvaveda
Sistemang CASTE
Antas ng sistemang Caste
Brahmin
- ito ay ang antas na kinabibilangan ng mga pari.
Kshatriya
- dito nabibilang ang mga mandirigma at mga hari.
Vaishya
- ito ay binubuo ng mga magsasaka at mangangalakal
Sudra
- sila ay ang mga manggagawa o mga alipin
Untouchable
- sila ang tinuturing na mga outcast o mga taong di nabibilang sa sistema.
Ritwal ng Hinduism
Ang Ganges na matatagpuan sa Varanasi, India ang itinuturing na banal na pook ng relihiyong Hinduism.

Isang tradisyon na sa mga Hindu ang dumayo sa lugar na it taon-taon upang maligo dahil na rin sa paniniwala na ito ay maaring makalinis sa kanilang katawan at kaluluwa.
Ang mga taong may karamdaman naman ay nanalig na kapag sila ay naligo dito, sila ay gagaling.

Isa din ritwal sa relihiyon na ito ang pagsasaboy ng abo ng isang namatay na Hindu sa Ganges bunsod ng kanilang paniniwala na ito ay magdadala sa kaluluwa papuntang paraiso.
Mga Selebrasyong Hindu
HOLI
Ito ay ipinagdiriwang tuwing tagsibol bilang paggalang kay Shiva.
Ang kasiyahang ito ay idinadaos sa pmamagitan ng maingay at makulay na pagpaparada.
DIVALI
Ito ay ipinagdiriwang tuwing bagong taon.
Nagaganap ito upang ipagdiwang ang kasaysayan ng buhay ni Rama at ng kanyang asawa na si Sita.
Holi Festival
Divali Festival
Full transcript