Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De oorzaken van El Niño

No description
by

Amber van Druten

on 5 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De oorzaken van El Niño

El Niño
Inhoud
El Wat?
Wat is El Niño
Meten is weten
De oorzaken van El Niño
Gevolgen
El wat?
El Niño betekent in het Spaans ‘het Kerstkind’. Deze naam is bedacht door vissers uit Peru toen ze erachter kwamen dat eens in de 3 tot 7 jaar rond Kerstmis er plotseling geen vissen meer voor de kust zwommen. Achteraf bleek dat de vissen naar het zuiden waren vertrokken, omdat het water daar kouder -dus voedselrijker- was.
Normale situatie
Ontstaan El Niño
El Niño ontstaat dus doordat het evenwicht tussen de thermocline, de passaatwinden en de temperatuur van het oceaanoppervlak verstoord wordt. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Gevolgen
Meten is weten
Er zijn verschillende methoden om de kracht van El Niño te meten. Hiermee kunnen ze bovendien ook de kracht en tijdstip van een El Niño voorspellen.
Ruimte
Met deze methode fotograferen satellieten vanuit de ruimte het zeewateroppervlak met infraroodcamera’s. Met deze camera's is het verschil in temperatuur te zien. Hiermee is goed te zien hoe groot de warme bel van water is. Er wordt niet alleen naar de temperatuur, maar ook naar de luchtdruk en hoogte van het zeespiegel gekeken. Dit is namelijk ook een maat voor de temperatuur van het water, omdat water uitzet als het warm wordt.

SOI staat voor: de Southern Oscillation Index. Hiermee wordt ook de kracht van El Niño berekend en voorspeld. Deze index geeft het verschil aan in luchtdruk tussen Darwin (Australië) en Tahiti. Bij een El Niño wordt er minder wind van Tahiti naar Darwin geblazen (de oostelijke passaatwinden) en daardoor is de SOI lager. Bij een klein verschil is er dus vaak sprake van een El Niño.
SOI
Deze index maakt gebruik van het verschil in zeetemperatuur. Het vergelijkt de actuele temperatuur met de normale temperatuur in het gebied tussen Indonesië en Zuid-Amerika. Dit verschil in temperatuur geeft dan ook meteen een El Niño aan. Deze methode lijkt op de SOI. Het verschil is dat NINO 3 niet gebruik
maakt van luchtdruk.


NINO 3 Index
De Grote Oceaan bestaat uit een dunne laag relatief warm water met daaronder een dikke laag koud water. De scheiding tussen deze twee lagen noemt men de thermocline. Normaal staat de thermocline scheef. In de atmosfeer erboven waaien namelijk voortdurend winden van oost naar west, de passaatwinden. Het koude water komt bij de westkust van Zuid-Amerika omhoog doordat deze winden het warme water naar het westen blazen. Boven dit warme zeewater stijgt lucht op en regent het meer dan bij het koude zeewater van Amerika. Door de opstijgende lucht wordt de luchtdruk lager en wordt de oostelijke passaatwind versterkt. Deze circulatie houdt zichzelf in stand.
Wat is El Niño?
El Niño
De belangrijkste variabelen bij het ontstaan van een El Niño zijn de thermocline, de passaatwinden en de temperatuur van het oceaanoppervlak. Tijdens een El Niño wordt het evenwicht tussen deze drie variabelen verstoord. Het warme water vloeit daardoor gedeeltelijk terug naar Zuid-Amerika en het thermocline wordt horizontaal. Daar stijgt aan het oppervlak de zeewatertemperatuur, waardoor de normale oostelijke passaatwinden afzwakken en er een westenwind over de oceaan waait.
Als de passaatwinden afzwakken zal er minder koude lucht richting het westen gaan. Hierdoor blijft de warmte meer in het oosten hangen. Met als gevolg een kleiner temperatuurverschil tussen oost en west, waardoor de winden nog meer afzwakken. Zo ontstaat er uiteindelijk een El Niño.De oorzaak van het afzwakken van de passaatwinden is nog niet bekend. Er is wel een mogelijke verklaring voor het afzwakken van de passaatwinden.
La Niña
La Niña betekent in het Spaans ‘Het Meisje’. El Niña vindt altijd plaats voor El Niño. Tijdens een El Niña gebeurt het tegenovergestelde als bij een El Niño. Het warme oppervlakte water verschuift naar het westen en zo ontstaat er in het oosten een koudewaterstroom. In tegenstelling tot El Niño richt La Niña weinig schade aan en is eigenlijk een versterking van de normale omstandigheden.

Afzwakken van de passaatwinden
Versterk broeikaseffect?
Temperatuur stijging
Het afzwakken van de passaatwinden kan ontstaan doordat de westkust van Amerika wordt opgewarmd. Hierdoor verandert namelijk de luchtdruk, wat een belangrijke factor is van het ontstaan van de passaatwinden. De luchtdruk in het oosten wordt hoger, dus het drukverschil kleiner. Dit heeft als gevolg een afname van de passaatwinden. Hierdoor wordt het nog warmer in het oosten, wat dit verschijnsel nog meer versterkt.

Het versterkte broeikaseffect heeft mogelijk ook invloed op El Niño. Maar ook dit is nog niet zeker. Hierbij kan gekeken worden naar de cijfers van de afgelopen 20 jaar, waarin 2 zeer sterke El Niño’s en nog een paar minder sterke plaats vonden. Hieruit kan men concluderen dat het versterkt broeikaseffect ervoor zorgt dat er vaker en heviger een El Niño komt. De temperatuurverhoging zou er wel voor kunnen zorgen dat de zeetemperatuur stijgt. Hierdoor kan het temperatuurverschil dat wordt gemeten met de NINO 3 index kleiner zijn. Oftewel er zal vaker een El Niño plaatsvinden.

Thermokline scheef
Temperatuurverschil water oos/west
Passaatwinden
Stuwing
Kelvin en Rossby golven
Bij El Niño spelen 2 stromingen een heel belangrijke rol.
De Kelvin golf brengt over de evenaar het warme water naar het oosten.
De Rossby golf brengt naast de evenaar het warme water naar het westen.

Bij een El Niño komt de Kelvin golf aan bij Australië en weerkaatst deze golf tegen de kust. Hierdoor verandert deze golf in een Rossby golf.
Indonesië en Australië
Aan de andere kant van de oceaan leidt El Niño juist tot een heel droge periode. Omdat de Landbouwopbrengsten minder worden, zullen de boeren stukjes bos plat moeten branden voor nieuwe akkers. Normaal doven deze branden snel door het vochtige klimaat. Maar in een jaar van El Niño is het heel droog, dus ontstaan er heel grote bosbranden.
Zuid-Amerika
Zoals eerder genoemd heeft El Niño een niet zo'n positieve invloed voor Zuid-Amerikaanse vissers. Door El Niño wordt het water aan de kust warmer. In dit warme water zitten minder voedingsstoffen. De vissen zullen dus verhuizen naar een plek met meer voedsel. Deze vissers hebben dan dus een economisch probleem.
Bovendien verdampt het opgewarmde oceaanwater sneller dan normaal. Dit heeft als gevolg dat er in een jaar van El Niño zware regenval is in gebieden die normaal heel droog zijn. Dit kan leiden tot aardverschuivingen en modderlawines die in bewoonde gebieden rampzalige gevolgen kunnen hebben.
De rest van de wereld
Niet alleen de boeren in Indonesië en Australië hebben last van de gevolgen van El Niño. Over heel de wereld ondervindt de landbouwsector de negatieve gevolgen en extreme weersomstandigheden.
De bosbranden in het westen zorgen niet alleen dat de boeren minder opbrengsten hebben, maar het heeft ook invloed op de rest van de wereld. Deze bosbranden leveren namelijk ook een grote bijdrage aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit heeft als gevolg dat het broeikaseffect nog meer versterkt wordt.
Maar dit zijn niet de enige gevolgen van El Niño. Elke keer ontstaat er namelijk aan miljarden euro's schade. Dit geldt komt vaak uit de rest van de wereld om de getroffen mensen te helpen.Ondanks dat El Niño veel negatieve gevolgen met zich mee brengt, zijn er ook positieve gevolgen. Er komen namelijk minder orkanen voor boven de Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied. Bovendien is de gemiddelde winter minder streng geworden in het noorden van de Verenigde Staten.

Positieve gevolgen
Hiermee ben ik aan het einde van de cyclus en de presentatie over El Niño gekomen.
El Niño en La Niña hebben betrekking op grote temperatuurschommelingen in de tropische Stille Oceaan. Beide hebben een grote invloed op het klimaat. Niet alleen op het Zuidelijke halfrond, maar ook werelwijd.
Full transcript