Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Andragogická diagnostika

OA/ÚdA
by

Vitek Docekal

on 20 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Andragogická diagnostika

Andragogická
diagnostika


1. problému
2. vzdělávacích potřeb klienta (plánování a budování kariéry, umístění
na trhu práce, trávení volného času)
3. možnosti nápravy, či uspokojení vzdělávacích potřeb (zájmů)
poradenská
didaktická
zaměřena na
didaktické činnosti lektora
edukační proces
styl učení a styly učení se
nedílnou součástí profesních kompetencí lektora
je však náplní práce také manažera vzdělávání, personalisty, či specialisty pro rozvoj a vzdělávání pracovníků
primárním účelem je identifikace vzdělávacích a rozvojových potřeb
diagnostická činnost andragoga působícího v poradenství
v dalším vzdělávání – např. kariérové poradenství
v sociální práci
další alternativy
speciálněpedagogická diagnostika
pedagogicko-psychologická diagnostika
psychodiagnostika atd.
"diagnóza"
návrh
intervence
komunikace
diagnózy
a
návrhu
plánování a organizování
jak a jak často
sběr dat
vyhodnocení
interpretace
proces
vstupní
průběžná
závěrečná
Fáze vzdělávání
Sledujeme
obsah vzdělávání
způsob vzdělávání
spokojenost
cíle
velikost skupiny
složení účastníků
stupeň vzdělání
nadřízenost a podřízenost
dosažení cíle
úroveň osvojení/vyřešení problému
hodnocení
analýza vzdělávacích potřeb
sběr, vyhodnocení a interpretace dat o:
znalostech
schopnostech
dovednostech
výkonnosti (jednotlivců, týmů a podniku)
definice požadované úrovně
znalostí
schopností
dovedností
...nutných k požadovanému výkonu
= mezera ve výkonnosti, kterou je možné odstranit vzděláváním
ideální stav
současný stav
potřeba
difficulty, importance, frequency
specifický druh analýzy
pomáhá manažerům vzdělávání a lektorům rozhodnout se, jaký má být rozsah vzdělávání, zda má být vůbec zařazeno, či zda zvolit jiné nástroje
DIF Analýza
zdroj: http://www.jarche.com/wp-content/uploads/2007/07/expanded-dif.jpg
metody
testy
úkoly
zkoušky
hraní rolí
dotazník
pozorování
diagnostický rozhovor
případové studie
slovní asociace
dělení
teorie poznávání
nabízí identifikaci
sociokulturní charakteristiky účastníků vzdělávání
vzdělanostní úrovně
průběhu a výsledků vzdělávání
učebních činností vzdělavatele dospělých (autodiagnostika)
definice
kdy?
co?
-
=
nejčastější využití
a další...
rozdíl mezi
aktuálním výkonem a standardem výkonnosti
"kvalitou" pracovníka a požadavky pracovního místa
tím, „co je“ a tím, „co je žádoucí“
vzniká při změně
vnitřního a vnějšího prostředí
analýza okolního prostředí organizace
konkurenční analýza
SWOT analýza
celopodnikové údaje
údaje o pracovním místě
údaje o pracovnících
ukázky
360°
diagnostika ze všech stran
zvyšuje objektivitu
ovlivněno:
osobností andragoga
charakteristikou účastníků
cílem
formami výuky
fází (viz dále)
úprava procesu
opravení chyb
opětovné vysvětlení
návrh vzdělávací či rozvojové akce
diagnostický pohovor
koučovací pohovor
testové slovní zhodnocení
Andragogická diagnostika
https://elbo.in/vzdelavacipotreby
Full transcript