Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biyoçeşitlilik ve Türkiye'deki Endemik Bitkilere Örnekler

No description
by

dilek tpc

on 20 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biyoçeşitlilik ve Türkiye'deki Endemik Bitkilere Örnekler

Biyolojik Çeşitlilik:
Genetik Çeşitlilik
Tür Çeşitliliği
Ekosistem Çeşitliliği
Biyoçeşitliğin Yararı ve Önemi
TEŞEKKÜRLER :)
Türkiye Biyoçeşitliliğini Tehdit Eden Faktörler

Nüfus artışı ve yerleşme
Ormanların tahrip edilmesi
Çorak, bataklık ve sulak alanların ıslahı
Zirai mücadele ilaçlarının kullanılması
Turizm faaliyetlerinin artması
Kara yolları ve yeni yol açma faaliyetleri
Besin maddesi ve gen kaynağı olarak yararları
Tıp ve Eczacılıktaki Önemi
Sanayideki Önemi
Ekoloji, Çevre Sağlığı ve Turizm Bakımından Önemi
Kültürel ve Sanatsal Önemi
Hotspots:
Biyoçeşitlilik ve Türkiye'deki Endemik Bitkilere
Örnekler

Dilek TOPAÇ
Y135030032

Biyolojik çeşitlilik ; yaşayan doğa demektir:
Genetik Çeşitlilik
Tür Çeşitliliği
Ekosistem Çeşitliliği
En yüksek biyolojik çeşitlilik gösteren bölgelere “hotspots” denmektedir.
TÜRKİYE’NİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

Türkiye, bitki gen kaynakları yönünden, dünyanın en önemli bir kaç merkezinden biridir. Çok sayıda cins ve tür için gen merkezi veya genetik farklılaşma alanına sahiptir.
Türkiye ve Endemik Bitkiler
iris sprengeri
Tuliba karamanca
Fritillaria acmopetala sp.
Liquidambar orientalis
Centaurea tchihatcheff
Iilium cliatum
Althaea officinalis
Centaurea tchihatcheffi
Digitalis sp.
Liquidambar orientalis
Satureja sp
KAYNKLAR
Atalay, İ. (2002). Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri. Orman Bakanlığı Yayınları, No:163,
İzmir: Meta Basımevi.
Avcı, M. (2005). Çeşitlilik ve Endemizm Açısından Türkiye’nin Bitki Örtüsü. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 13, 27-55.
<http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/edebiyat/dekanlik/dergi/cd/Archives/numbe
r_13/13-02.pdf> (2009, Şubat 22)
Avcı, M. (1993). Türkiye’nin Flora Bölgeleri ve “Anadolu Diagonali”ne Coğrafi Bir
Yaklaşım. Türk Coğrafya Dergisi, 28, 225-248.
Barthlott, W., Biedinger, N., Braun, G., Feig, F., Kier, G. and Mutke, J. (1999).
Terminological and methodological aspects of the mapping and analysis of
global biodiversity. Acta Botanica Fennica, 162, 103-110.
< http://www.nees.uni-bonn.de/biomaps/worldmaps.html> (2009, Şubat 4)
Çevre ve Orman Bakanlığı (2008). UBSEP Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve
Eylem Planı.
<http://www.cevreorman.gov.tr/belgeler6/UBSEP.pdf> (2009, Mart 4)
Davis, P. H. (1965-1988). Flora of Turkey and the East Aegean Island, Vol: 1-10,
Edinburgh: Ediburgh University Press.
Ekim, T. (2005). Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri. Türkiye Çevre Vakfı Yayınları,
Yayın No: 170. Ankara: Önder Matbaası.
Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N. (2000). Türkiye
Bitkileri Kırmızı Kitabı. Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler. Ankara: Barışcan Ofset.
Erik, S. ve Tarikahya, B. (2004). Türkiye Florası Üzerine. Kebikeç (İnsan Bilimleri için
Kaynak Araştırmaları Dergisi), 17, 139-163.
Erten, S. (2004). Uluslararası Düzeyde Yükselen Bir Değer Olarak Biyolojik Çeşitlilik.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 98-105.

Güner, A., Özhatay, N., Ekim., Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East
Aegean Islands, Supplement II., Vol. XI., Edinburgh: Edinburgh University
Press.
Özhatay, N., Kültür, Ş., Aksoy, N. (1994). Check-list of Additional Taxa to the
Supplement Flora of Turkey IV, Turk J. Bot., 18: 497-514.
Özhatay, N., Kültür, Ş., Aksoy, N. (1999). Check-list of Additional Taxa to the
Supplement Flora of Turkey II., Turk J. Bot., 23: 151-169.
Özhatay, N., Kültür, Ş. (2006). Check-list of Additional Taxa to the Supplement Flora
of Turkey III., Turk J. Bot., 30: 281-316.
Özhatay, N., Kültür, Ş., Aslan, S. (2009). Check-list of Additional Taxa to the
Supplement Flora of Turkey IV., Turk J. Bot., 33: 191-226.
Endemic Plant Species
<http://www.biodiversityhotspots.org/xp/hotspots/hotspotsscience/key_findings/Pages/e
ndemic_plant_species.aspx> (2009, Mart 10)
The IUCN Red List of Threatened Species
<http://www.iucnredlist.org/> (2009, Mart 10)

Mentha sp
Salvia sp
Biyoçeşitlilik türlerin yaşama ortamlarının çeşitli biyotik ve abiyotik faktörler bakımından gösterdiği farklılıkları, ekosistemlerde yaşayan canlıların kendi aralarında, canlılar ile cansızlar arasında, yere ve zaman göre değişen farklılıkları ile genler, trler, ekosistemler ve işlevlerin tamamını ifade etmektedir.
Dünyanın her yerinde biyoçeşitliliği azaltan veya onu olumsuz yönde etkileyen
nedenlerin hemen hepsinde, doğrudan veya dolaylı olarak insan faktörünün baskın
olduğu görülür.
Full transcript