Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Adózási ismeretek

Adózási ismeretek röviden. Adó fogalma, adózás elvei, adók csoportjai, ÁFA, SZJA, TA, Helyi adók, EVA
by

Barna Tamás

on 9 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Adózási ismeretek

A természetes személyeknek és gazdasági társaságoknak különböző fizetési kötelezettségeik vannak. Ezek közül legfontosabb az
adó
.

Adózás
Személyi jövedelemadó (SZJA)
Társasági adó (TAO)
a vállalkozásoknál keletkezett jövedelmet terheli
az
EV SZJA
-t fizet, a
GT pedig TA-t
,
az adó alapja a vállalkozás bevételeinek és költségeinek pozitív különbsége (
adózatlan eredmény
),
célja az állami költségvetés bevételeinek biztosítása,
adókedvezményekkel csökkenthető (nullára nem csökkenthető)
Általános forgali adó (ÁFA)
Helyi adók
a település
önkormányzatának
biztosít bevételt,
a TV keretei között az adókat szabadon kezelhetik (mérték, törlés,stb.)
csak az illetékességi területén szedhet adót,
az adó többszörözése tilos (pl.: üdülő után a kommunális, az építmény és az IFA közül csak egyet lehet)
Jövedéki adó
olyan termékek után kell fizetni, melyek árában nagy az adó aránya (jövedéki termékek)
az ÁFA-val ellentétben ez nem igényelhető vissza a költésgvetétől

Hatálya kiterjed:
(ABC termékek - Alkohol, Benzin, Cigaretta)
ásványolaj,
alkohol,
sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermékek (1,2 - 22 v/v)
dohánytermékek

Az adó mértéke termékenként eltérő.
Jövedéki ügyekben a Vámhatóság (NAV) jár el)
Zárjegy kerül a jövedéki termékekre mely azt igazolja, hogy az adót megfizették.
Mi az adó?
Egyszeri, vagy rendszeres, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli pénzbeli szolgáltatás.

Jellemzői:
az állam egyoldalúan állapítja meg,
kényszer útján behajtható,
közfeladatok fedezésére szolgál,
az állami költségvetés bevételeinek fő forrása,
a jövedelemszabályozás eszköze,

Törvénnyel hozható létre.
Az adók csoportosítása
adóterhet viselők szerint
tárgya szerint
jövedelemhez (adóalap) való viszonya szerint
az adó kivetésének helye szerint

Az adóterhet viselők szerint
A jövedelemhez (adóalap) való viszonya szerint
Az adó kivetésének helye szerint
Közvetlen adó
: az adót megizető és az adóterhet viselő ugyanaz. Az adó terhe másra át nem hárítható. Pl.:
TA, SZJA

Közvetett adó
: elkülönül az adót megfizető és az adóterhet viselő. Pl.:
ÁFA
Lineáris
: az adó mértéke az alapot jelentő jövedelemmel aráyosan változik. (SZJA)
Degresszív:
a jövedelemnövekedés mértéke magasabb az adó mértékének emelkedésénél.
Progresszív:
az adó növekedésének mértéke nagyobb, mint az adóalap növekedése.
Lépcsőzetes
(sávos): az adóalap határértékeihez rendelnek hozzá adókulcsokat. (TA)
Központi adó:
törvény határozza meg és minden adóalanyra egyformán vonatkozik. (SZJA, TA, Jövedéki adó)

Helyi adó
: az önkörmányzatok vetik ki illetékeségi területükön (Kommunáli, parűzési, IFA)

Vegyes
Magánszemélyek hozzájárulása a Központi Költségvetés kiadásaihoz
egyenes adó
, mert a jövedelmet közvetlenül terheli,
minden bevétel és jövedelem után meg kell fizetni.
az adó alanyai
: magánszemélyek, mezőgazdasági kistermelők, egyéni vállalkozók

A rendszer meghatározói:
jövedelemarányos teherviselés,
különböző forrásokból származó jövedelmek együttes kezelése,
naptári évenként kell bevallani,
az év során adóelőleget kell fizetni,
alapja az adóköteles jövedelem,
év végén összesítik a jövedelmeket, ekkor derül ki, hogy van-e adótartozás, vagy túlfizetés
az adó mértéke: adóköteles jövedelem 15%-a
Olyan többfázisú, nettó forgalmi adó, amely a termelési fázisban keletkezett értéknövekményt terheli

általános:
minden termelésre, eladásra, exportra, importra kiterjed,
többfázisú:
a termelés és a forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni,
nettó típusú:
a termék, vagy szolgáltatás árában nem halmozódik (visszaigényelhető)
forgalmi jellegű:
az értékesítésnél kell megfizetni
közvetett:
az adó fizetésre és köteezett és az adóterhet viselő nem ugyanaz,
áthárítható:
mindig a fogyasztót terheli,
az adó alapja a termék Nettó eladási ára,
csak
a fogyasztást terheli
, a jövedelmet nem,
mindig
konkrét termékhez, vagy szolgáltatáshoz kapcsolódik
,
Általában az adó alap 27 %-a kivéve
:

5 %:
vendéglátásban élőzene nyújtása,
éttermi szolgáltatás,
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
baromfihús,
friss tej,
tojás
könyvek, újságok

18 %:
szálláshely,
internet előfizetés,
bizonyos tejtermékek,
helyben készített, nem alkoholos italok
Vagyoni típusú adók
1)
Építményadó:
az önkormányzat területén lévő lakások és nem lakás célú épületek tulajdonosai fizetik.

2)
Telekadó:
a helyi önkormányzat területén lévő beépítetlen telek után fizetik
Kommunális jellegű adók
a települési közösséget érintik

1)
Magánszemélyek kommunális adója:
építmény, vagy telek után fizeti az adó alanya (bérlő is)

2) Vállalkozások kommunális adója
vállalkozások fizetik a foglalkoztatott létszám után

2)
Idegenforgalmi adó:
a nem állandó lakosokra vethető ki az illetékesség területén. Mértéke személyenként és vendégéjszakánként max. 300 Ft illetve a szállásdíj 4%-a.
Helyi iparűzési adó
az egyik legáltalánosabban bevezetett adó,
alapja a korrigált nettó árbevétel,
mértéke maximum 2%
Az adó fizetésének alapelvei
közteherviselés
: mindenkinek kötelező,
fizetőképesség
: amennyit az adófizető meg tud fizetni,
megbízhatóság
: az adóalany áttekinthesse a fizetendő adót
méltányosság
: adókedvezmény, vagy adómentesség
Az adó tárgya szerint
Jövedelem típusú
: a jövedelmet adóztatja (SZJA)
Vagyon típusú
: a felhalmozott vagyon után (kamat)
Forgalmi típusú
: a fogyasztáskor elköltött jövedelem után (ÁFA)
Erőforráshoz kapcsolódó
: a humánőforrás felhasználáshoz kapcsolódik (szociális hozzájárulási adó)
Nem adójellegű bevételek
Illetékek
: állami szervek szolgáltatásaihoz kapcsolódik (eljárási illeték)
bírságok
díjak
: (kamarai díj)
Tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettségek
szerzői jogdíj
környezetvédelmi termékdíj
környezetterhelési díj
Az adó mértéke az adózatlan eredmény 9%-a
Az ÁFA mértéke
Az adó funkciói
fedezeti funkció
: az állami kiadások fedezésére (államháztartási egyensúly)

újraelosztó funkció
: támogatásokat nyújt a rászorulóknak

szociális funkció:
lehetővé teszi, hogy a kis jövedelem ne adózzon

fogyasztás befolyásolás
: a magasabb árral a fogyasztás befolyásolható (dohánytermékek, népegészségügyi termékdíj, stb.)
Adózási alapfogalmak
Adónem: az adó valamely fajtája, (pl.: SZJA, ÁFA, stb)
Adó alany: az a személy, akit az adófizetési kötelezetség terhel (pl.: vállalkozás, magánszemély),
Adófizető: akit az adót ténylegesen fizeti (pl.: ÁFA esetében),
Adó tárgya: amely után az adót kivetik (pl.: jövedelem)
Adó alapja: az adó meghatározásának alapja,
Adó mértéke: a kiszámított adó,
Adókedvezmény: csökkentik a kiszámított adót
Adómentesség: adófizetés alóli mentesség
Behajtás módja szerint
önadózás:
az adóalamy állapítja meg,

adóelvonás
: alkalmazhatja munkáltató és kifizető,

adóbeszedés:
adóbeszedésre kötelezett végzi,

adóhatósági adómegállapítás:
az adóhatóság átvállalja a feladatot
Az adóbevallás
kötelező formanyomtatványon elkészíteni,
gyakorisága lehet: havi, negyedéves, éves,
nem pótolja az adó megfizetése,
bizonyos feltételekkel más is készítheti (munkáltató, adóhatóság)
A bérhez kapcsolódó befizetési kötelezettség
Osztalékadó
az osztaléban részesülő fizeti a felvett osztalék után,
a magánszemély a bevallásában megállapítja, bevallja, megfizeti.
16% SZJA és 14% EHO fizetési kötelezettség
Szociális hozzájárulási adó
erőforráshoz kapcsolódó adó (humán)
a kifizetőt terheli,
munkaviszonnyal kapcsolatos
alapja a bruttó munkabér
Népegészségügyi termékadó
"
chips-adó"

Egészségtelen élkelmiszerekre
:
cukros üdítőitalok,
taurin-tartalmú energiaitalok
cukrozott készítmények,
sós snack
ételízesítő,
ízesített sör,
alkoholos frissítő,
gyümölcsíz

Mértéke:
jogszabályban rögzített
Adókötelezettség
1) bejelentés,
2) nyilatkozattétel,
3) adóalap- és adó megállapítás,
4) bevallás,
5) adófizetés,
6) adólevonás,
7) nyilvántartás-vezetés,
8) bizonylat kiállítása,
9) iratok megőrzése

A vállalkozások főbbbefizetési kötelezettségei (központi adók)
a kifizetett munkabéreket
járulékok
terhelik,
a járulékokat a vállalkozások a költségeik között elszámolhatják,
a munkáltató és a munkavállaló is fizeti
Gépjármű adó
(teljesítményadó)
forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező gépjárművek után kell fizetni,
az adó alapja a jármű teljesítménye, gépjárműnél a súlya
Full transcript