The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Adózási ismeretek

Adózási ismeretek röviden. Adó fogalma, adózás elvei, adók csoportjai, ÁFA, SZJA, TA, Helyi adók, EVA
by

Barna Tamás

on 13 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Adózási ismeretek

A természetes személyeknek és gazdasági társaságoknak különböző fizetési kötelezettségeik vannak. Ezek közül legfontosabb az
adó
.

Adózás
Személyi jövedelemadó (SZJA)
Társasági adó (TA)
a vállalkozásoknál keletkezett jövedelmet terheli
az
EV SZJA
-t fizet, a
GT pedig TA-t
,
az adó alapja a vállalkozás bevételeinek és költségeinek pozitív különbsége (
adózatlan eredmény
),
célja az állami költségvetés bevételeinek biztosítása.
Általános forgali adó (ÁFA)
közvetett adó
, mely az adott termelési szakaszban keletkezett értéknövekményt terheli (hozzáadott-érték adó),
csak
a fogyasztást terheli
, a jövedelmet nem,
mindig
konkrét termékhez, vagy szolgáltatáshoz kapcsolódik
,
az adóterhet a végső felahasználó viseli
Helyi adók
a település
önkormányzatának
biztosít bevételt,
a TV keretei között az adókat szabadon kezelhetik (mérték, törlés,stb.)
csak az illetékességi területén szedhet adót,
az adó többszörözése tilos (pl.: üdülő után a kommunális, az építmény és az IFA közül csak egyet lehet)
Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
Évi 30 millió Ft alatti árbevétellel rendelkezők választhatják,

Ki választhatja?
EV, KKT, BT, KFT, szövetkezet, lakásszövetkezet,

Kiváltja:
vállalkozói SZJA-t, osztalékadót,
cégautó adót,
ÁFA
TA,

Mértéke:
az éves árbevétel 37%-a
Jövedéki adó
nagy adótartalmú (jövedéki termékek) után kell fizetni,

Hatálya kiterjed:
ásványolaj,
alkohol,
sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermékek (1,2 - 22 v/v)
dohánytermékek

Az adó mértéke termékenként eltérő.
Mi az adó?
Egyszeri, vagy rendszeres, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli pénzbeli szolgáltatás.

Jellemzői:
az állam egyoldalúan állapítja meg,
kényszer útján behajtható,
közfeladatok fedezésére szolgál,
az állami költségvetés bevételeinek fő forrása,
a jövedelemszabályozás eszköze,

Törvénnyel hozható létre.
Az adók csoportosítása
adóterhet viselők szerint
tárgya szerint
jövedelemhez (adóalap) való viszonya szerint
az adó kivetésének helye szerint

Az adóterhet viselők szerint
A jövedelemhez (adóalap) való viszonya szerint
Az adó kivetésének helye szerint
Közvetlen adó
: az adót megizető és az adóterhet viselő ugyanaz. Az adó terhe másra át nem hárítható. Pl.:
TA, SZJA

Közvetett adó
: elkülönül az adót megfizető és az adóterhet viselő. Pl.:
ÁFA
Lineáris
: az adó mértéke az alapot jelentő jövedelemmel aráyosan változik. (SZJA)
Degresszív:
a jövedelemnövekedés mértéke magasabb az adó mértékének emelkedésénél.
Progresszív:
az adó növekedésének mértéke nagyobb, mint az adóalap növekedése.
Lépcsőzetes
(sávos): az adóalap határértékeihez rendelnek hozzá adókulcsokat. (TA)
Központi adó:
törvény határozza meg és minden adóalanyra egyformán vonatkozik. (SZJA, TA, Jövedéki adó)

Helyi adó
: az önkörmányzatok vetik ki illetékeségi területükön (Kommunáli, parűzési, IFA)

Vegyes
Magánszemélyek jövedelemadója
.
egyenes adó, mert a jövedelmet közvetlenül terheli.

A rendszer meghatározói:
jövedelemarányos teherviselés,
különböző forrásokból származó jövedelmek együttes kezelése,
naptári évenként számolják el
az év során adóelőleget kell fizetni
alapja az adóköteles jövedelem
személyi jellegű
: nem ruházható át másra,
általános
: minden jövedelmet figyelembe vesz forrásától függetlenül),
központi kategóriája
a magánszemély jövedelme, nem csak pénz lehet,
a magánszemélyt
összes jövedelme után
adókötelezettség terheli
általános, semleges jellegű adó:
jövedelemtől és vállalkozási formától független,
forgalmi adó
: a termék forgalmazásához kapcsolódik,
közvetett adó:
nem az fizeti be a költségvetésbe, akit végső soron terhel,
fogyasztói jellegű adó
: mindig a fogyasztót terheli,
nettó típusú adó:
az értékesítési áfából levonható a beszerzési áfa,
hozzáadott érték-típusú adó
: az értéknövekményt terheli
az adóalanynak áfát kell fizetnie a belföldön értékesített termékek/szolgáltatások és az import után.
területi hatály
: a törvényt MO-on kell alkalmazni,
tárgyi hatály
: termékek és szolgáltatások étékesítése, valamint import,
az adó alapja:
a teljesítés ellenértéke (N ár/bevétel)
Az adó mértéke:
az adó alap 27 %-a
5 %: vendéglátásban élőzene nyújtása, gyógyászati segédeszközök,
18 %: szálláshely szolgáltatás, tej és tejtermékek
Vagyoni típusú adók
1)
Építményadó:
az önkormányzat területén lévő lakások és nem lakás célú épületek tulajdonosai fizetik.

2)
Telekadó:
a helyi önkormányzat területén lévő beépítetlen telek után fizetik
Kommunális jellegű adók
a települési közösséget érintik

1)
Magánszemélyek kommunális adója:
építmény, vagy telek után fizeti az adó alanya (bérlő is)

2)
Idegenforgalmi adó:
a nem állandó lakosokra vethető ki az illetékesség területén. Mértéke személyenként és vendégéjszakánként max. 300 Ft illetve a szállásdíj 4%-a.
Helyi iparűzési adó
az egyik legáltalánosabban bevezetett adó,
alapja a korrigált nettó árbevétel,
mértéke maximum 2%
Kapcsolódó fogalmak:

Bevétel:
a magánszemély által az adóévben megszerzett készpénz és vagyoni érték.

Költség
: a bevétel megszerzése érdekében keletkező kiadás.

Jövedelem
: az adóévben megszerzett bevétel és a költség különbsége
Az adó fizetésének alapelvei
közteherviselés
: mindenkinek kötelező,
fizetőképesség
: amennyit az adófizető meg tud fizetni,
megbízhatóság
: az adóalany áttekinthesse a fizetendő adót
méltányosság
: adókedvezmény, vagy adómentesség
Az adó tárgya szerint
Jövedelem típusú
: a jövedelmet adóztatja (SZJA)
Vagyon típusú
: a felhalmozott vagyon után (kamat)
Forgalmi típusú
: a fogyasztáskor elköltött jövedelem után (ÁFA)
Erőforráshoz kapcsolódó
: a humánőforrás felhasználáshoz kapcsolódik (szociális hozzájárulási adö)
Nem adójellegű bevételek
Illetékek
: állami szervek szolgáltatásaihoz kapcsolódik (eljárási illeték)
bírságok
díjak
: (kamarai díj)
Tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettségek
szerzői jogdíj
környezetvédelmi termékdíj
környezetterhelési díj
Az SZJA jellemzői:
Az adó mértéke:
500 millió Ft-ig: 10%,
500 millió Ft felett: 19 %
Az ÁFA jellemzői:
Az ÁFA-törvény hatálya:
Az adó funkciói
fedezeti funkció
: az állami kiadások fedezésére (államháztartási egyensúly)

újraelosztó funkció
: támogatásokat nyújt a rászorulóknak

szociális funkció:
lehetővé teszi, hogy a kis jövedelem ne adózzon

fogyasztás befolyásolás
: a magasabb árral a fogyasztás befolyásolható (dohánytermékek, népegészségügyi termékdíj, stb.)
Adózási alapfogalmak
Adónem: az adó valamely fajtája, (pl.: SZJA, ÁFA, stb)
Adó alany: az a személy, akit az adófizetési kötelezetség terhel (pl.: vállalkozás, magánszemély),
Adófizető: akit az adót ténylegesen fizeti (pl.: ÁFA esetében),
Adó tárgya: amely után az adót kivetik (pl.: jövedelem)
Adó alapja: az adó meghatározásának alapja,
Adó mértéke: a kiszámított adó,
Adókedvezmény: csökkentik a kiszámított adót
Adómentesség: adófizetés alóli mentesség
Behajtás módja szerint
önadózás:
az adóalamy állapítja meg,

adóelvonás
: alkalmazhatja munkáltató és kifizető,

adóbeszedés:
adóbeszedésre kötelezett végzi,

adóhatósági adómegállapítás:
az adóhatóság átvállalja a feladatot
Az adóbevallás
kötelező formanyomtatványon elkészíteni,
gyakorisága lehet: havi, negyedéves, éves,
nem pótolja az adó megfizetése,
bizonyos feltételekkel más is készítheti (munkáltató, adóhatóság)
Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
Kisvállalkozások
választható
adózási formája,
több adónem bevallási és befizetési kötelezettségét váltja ki (vállalkozói SZJA, TA, SZJA, járulékok, EHO, Szakképzési hozzájárulás

Kik választhatják?
e
gyéni vállalkozók,
egyéni cégek,
magánszemély tagokból álló betéti társaságok
magánszemély tagokból álló KKT
Éves bevétele nem lehet magasabb 6 millió Ft-nál
(több bevételnél automatikus adóellenőrzés)
Az adó összege 50 eFT/hó
Kisvállalati adó KIVA
Kisvállalkozások választhatják,
Egyszersített és kevesebb az adminisztrációja,

Kik választhatják?
egyéni cég, KKT, BT, KFT, Szövetkezet, Külföldi vállalkozó

Milyen feltételekkel lehet választani?
az átlaglétszám nem haladja meg a 25 főt
a bázisévi bevétel kevesebb, mint 500 millió Ft
az adó mértéke 16% (2013-tól)
Osztalékadó
az osztaléban részesülő fizeti a felvett osztalék után,
a magánszemély a bevallásában megállapítja, bevallja, megfizeti.
Szociális hozzájárulási adó
erőforráshoz kapcsolódó adó (humán)
a kifizetőt terheli,
munkaviszonnyal kapcsolatos
alapja a bruttó munkabér
Népegészségügyi termékadó
"
chips-adó"

Egészségtelen élkelmiszerekre
:
cukros üdítőitalok,
taurin-tartalmú energiaitalok
cukrozott készítmények,
sós snack
ételízesítő,
ízesített sör,
alkoholos frissítő,
gyümölcsíz

Mértéke:
jogszabályban rögzített
Adókötelezettség
1) bejelentés,
2) nyilatkozattétel,
3) adóalap- és adó megállapítás,
4) bevallás,
5) adófizetés,
6) adólevonás,
7) nyilvántartás-vezetés,
8) bizonylat kiállítása,
9) iratok megőrzése
Full transcript