Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÇEKİRDEK

No description
by

Kübra Çelebi

on 3 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÇEKİRDEK

ÇEKİRDEK
-Ökaryotik hücrelerin yönetim ve kalıtım merkezidir.Bölünme,büyüme ve onarım gibi metabolik olaylar çekirdek tarafından denetlenir.
-Prokaryot hücrelerde bulunmaz.Bu canlılarda çekirdek materyali sitoplazma içinde dağınık olarak bulunur.Olgun alyuvar hariç ökaryotik tüm hücrelerde çekirdek bulunur.
-Bölünme halinde olmayan bir hücrenin çekirdeği; çekirdek zarı,çekirdekçik,çekirdek plazması ve kromatin olmak üzere 4 kısımdan oluşur.

1-Çekirdek zarı
Çift katlı bir zar olup sitoplazma ve çekirdek sıvısını birbirinden ayırır.Dış zarın yüzeyinde ribozom bulunur.iç zarın iç yüzeyinde
nüklear lamina
bulunur.Çekirdek zarında bulunan porlar madde alışverişini denetler.Sitoplazmadaki maddelerin çekirdeğe,çekirdekteki maddelerin sitoplazmaya geçiş bu porlardan olur.
2-Çekirdekçik
Bölünme sürecinde olmayan hücrelerde çekirdek içinde çekirdekçik adı verilen bir yapı görülür.Bu yapı kromatinlerin özelleşmiş kısımları olup DNA ve proteinlerden oluşur.Çekirdekçikte özel bir RNA tipi olan ribozomal RNA sentezlenir ve sitoplazmadan gelen proteinlerle birleşerek ribozomların temel bileşenleri olan ribozomal alt birimleri oluştururlar.
3-Çekirdek plazması
Çekirdekçik ve kromatinlerin içinde bulunduğu sıvıdır.Sitoplazmaya benzemesine rağmen çözünmüş madde ve nükleik asitler bakımından daha yoğundur.Ayrıca protein,enzim ve mineral madde içerir.
4-Kromatin
Çekirdek içindeki DNA,proteinler organize olmuş ipliksi bir madde halindedir.Bu yapı
kromatin
olarak adlandırılır.Bölünme sırasında kromatin iplikler yoğunlaşıp kalınlaşır ve
kromozom
adı verilen belirgin yapılara dönüşür.
ENDOSİMBİYOZİS HİPOTEZİ
20.yy başlarında oluşturulan bu hipotez ökaryotik hücrelerde bulunan mitokondri ve kloroplast organellerinin oluşumunu açıklamaya çalışmıştır.Bu hipoteze göre mitokondri ve kloroplast organelleri prokaryot canlılar ile ortak bir kökene sahiptir.
Bu hipoteze göre oksijenli solunum yapan mor bakteri çekirdeği bulunan ilkel yapılı ökaryotik bir hücreye girerek ortak bir yaşama birliği oluşturmuştur.Hücre bakteriye besin ve korunaklı bir yaşama ortamı sağlamıştır.Bir süre sonra bakteri ürettiği enerjiyi hücre ile paylaşmış ve karşılıklı yararın sağlandığı bir beraberlik ortaya çıkmıştır.Böylece bakteri ökaryot hücrenin mitokondrisi haline gelmiştir.Kloroplast organeli de benzer biçimde fotosentez yapabilen siyanobakterilerin ilkel yapılı ökaryotik hücreye girmesi sonucu oluşmuştur.
Mitokondri endosimbiyozisi:
İlkel ökaryotik hücreler tarafından yutulan Mor bakteriler zamanla mitokondri organelini oluşturmuştur.
Kloroplast endosimbiyozisi:
İlkel ökaryotik hücreler tarafından yutulan siyanobakteriler zamanla kloroplast organelini oluşturmuştur.
BİR HÜCREDEN ÇOK HÜCREYE
(KOLONİLER)
Bazı tek hücreli canlılar bölündüklerinde birbirlerinden ayrılmayarak koloni oluştururlar.Koloniler tek hücreli canlılarla çok hücreli canlılar arasında geçiş formu olarak kabul edilirler.Pandorina,Eudorina ve Volvox bu kolonilere örnek verilebilir.
Pandorina:
Yaklaşık 16 hücreden oluşan kolonilerde tüm hücreler aynı yapıdadır.Koloni dağılırsa bütün hücreler tek yaşayabilir.Yani hücreler arası iş bölümü yoktur.Hücreler jelatin kılıfta birarada bulunur.

Volvox:
Kolonilerin en gelişmişidir.Yaklaşık 8000-40 000 hücreden oluşur.Hücreler arasında iş bölümü vardır.Bu hücreler jelatinli kılıfla sarılı olmanın yanı sıra birbirine ince iplerle tutunmuştur.Volvox kolonisinde fotosentez,üreme ve hareketten sorumlu özelleşmiş hücreler bulunur.
Hücre-Doku-Organ-Sistem-Organizma
Çok hücreli canlılarda belirli görevleri yapmak için öelleşmiş yapılar:
KÖK HÜCRELER
Kök hücreler kendini yenileme özelliğine sahip olan farklılaşmamış hücrelerdir.Bu hücreler gerek laboratuvar ortamında gerekse vücut içinde bölünerek farklı hücre tiplerine dönüşebilirler.Kök hücreler kaynaklarına göre 2 ye ayrılır.

1-Erişkin kök hücreler:
Bu tip hücreler erişkin bir bireyin farklılaşmış dokularında bulunan farklılaşmamış hücrelerdir.Her yaştaki insanda bulunan bu hücreler kendini yenileyebilir ve ait oldukları dokulardaki eskiyen,hastalanan ve ölen hücrelerin yerine yenilerini üretebilir.Kemik iliği,Kas,sinir karacığer ve deri gibi dokularda bulunur.

2-Embriyonik Kök Hücresi:
Embriyonun erken evrelerinde elde edilen kök hücrelerdir.Erişkin kök hücrelerden farklı olarak embriyonik kök hücreler daha hızlı çoğalma ve daha fazla hücre tipine dönüşebilme yeteneğine sahiptir.
Erişkin kök hücrelerin farklılaşma yetenği sınırlıdır.Embriyonik kök hücrelerinin farklılaşma yeteneği ise sınırsızdır.Bu hücreler insan vücudunda bulunan tüm hücre çeşitlerine dönüşebilirler.
Kök hücrelerin vücuttaki diğer hücrelere dönüşebilme özelliği bu hücrelerin kanser,sinir sistemi hastalıkları ve hasarları,omurilik zedelenmeleri,kalp hastalıkları,organ yetmezlikleri gibi daha bir çok alanda kullanılma şansını doğurmuştur.
Full transcript