Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det antikke Rom

No description
by

Isabella Buus

on 15 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det antikke Rom

Det antikke Rom Samfundets ulighed Perspektiveringer Statsformerne Fra grundlæggelse
til undergang Clientela Systemet Folkeforsamlingen
- de fribårne mænd
- opdelt i 5 formueklasser
- valgte folk ind i magistraten

Magistraten
- embedsmændene besad deres poster i 1 år
- æresposten = censor - kunne sidde i 5 år
- fik ingen løn

Senatet
-mænd fra Magistraten kunne blive senatorer
300-900 pladser
senatus consulta = anbefalinger fra senatet Patriciere
- jordbesidende, fornemme slægter
- blev ofte embedsmænd og senatorer

Plebejere
- kunne sidde i folkeforsamlingen

Slaver
- ingen politisk indflydelse
- selv ikke frigivne

Det politiske system var en faktor der øgede den økonomiske polarisering.
Det krævede midler at kunne gå ind i politik Montesquieu - opdeling af magten

USA - imperiernes lighedspunkter Sagnet om Roms grundlæggelse: Romulus og Remus 753 fvt. 509-31 fvt. Kongedømmet Republikken Op til 509 fvt. Kejsertiden 31 fvt.-456 evt. Spartacus-opstandelsen 71 fvt. Romerrigets højdepunkt
- og efterfølgende degenerering Ca år 180 evt. Cæsars diktatur og attentat (Ides of March)
31 fvt: Slaget ved Actium markerer definitivt overgangen fra Republikken til Imperiet: Octavian får tilnavnet Augustus (den ophøjede)
Augustus' embeder:
Princeps
Pontifex maximus (ypperstepræst)
Folketribun (kunne forbyde beslutniger)
Imperator (leder af alle militære tropper)
"Primus inter pares": Den første blandt ligemænd Republik- og kejsertiden er den vigtigste: de 3 puniske krige (-290 til -150) resulterer i Karthagos totale ødelæggelse og Roms besiddelse af herredømmet i Middelhavsområdet. Det romerske imperiums ekspansion begynder at tage fart.
Romersk lov vs. religion (monoteisme vs. polyteisme): Neros kristenforfølgelser.
Den malthusianske fælde Kongen besad næsten uindskrænket magt

En lille gruppe begrænsede få dele af kongens magt
-> blev senere til folkeforsamlingen

Konger blev set som tyranner (den sidste konge, Tarquinius Superbus, blev sendt i eksil) Folkeforsamlingen - lovgivende magt
Senatet - rådgivende magt
Magistratet - udøvende magt

Den dømmende magt: Tribunalet (folkedomstolen
Den dømmende magt var dog ikke uafhængig, da både embedsmændene og folkeforsamlingen kunne dømme. (...) ingen, ikke engang de indfødte, kunde sige for vist, om Forfatningen i sin Helhed var aristokratisk eller demokratisk eller monarkisk. (...) Naar man nemlig kun saa hen til Konsulernes Magt, maatte den synes fuldtud monarkisk og kongelig: saa man derimod hen til Raadets Magt, maatte den synes aristokratisk: og endelig, vilde man betragte Mængdens Magt, maatte man ganske vist anse den for demokratisk.

- Polyb om den Romerske Republik Ligheder:
Ambitiøst
Militær supermagt
Kulturimperialisme
Reguleret samfund (privat ejendomsret)
Stabilt politisk system
Stor social ulighed
Ressourcestærk Forskelle:
Landbruget er kernen i økonomien
Imperiet bestod ca. 600 år (det amerikanske århundrede)
Mange ufaglærte - ingen investeringer i den menneskelige kapital
Slavebaseret samfund (ulig USAs nuværende samfund) "Den lille bog om at stille op til valg" Af Quintus Cicero (Marcus Ciceros bror)
Hovedpointe: Man skal fremstille sig selv som noget man ikke er, altså det omvendte af "Esse, non videris"
Står i kontrast til styrets frygt for korruption og magtmisbrug, og ønsket om hæderlighed og ære Gladiatoren Spartacus leder et slaveoprør som når at skabe kaos inden det bliver slået ned af det romerske militær. Ca. år 456: Romerrigets endeligt Hierarkisk - forudsætter en magtskævhed
gensidigt afhængighedsforhold Patron og client
Do, ut des: "jeg giver, for at du skal give"
Quid pro quo: noget for noget
Mos maiorum: de gamles skikke -> traditionelt samfund.
Full transcript