Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Effektiva möten

Effektiva möten
by

jenny eriksson

on 31 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Effektiva möten

Formulera ett tydligt syfte. Varje möte ska ha ett syfte som ska vara uppfyllt när man går därifrån. Förberedelser och planering Ett lyckat möte kräver väl förberedda deltagare. Var tydlig med vilka förväntningar du har på deltagarna. Dagordning underlättar förberedelser och tydliggör förväntningar.

Skicka ut dagordningen i god tid innan mötet:
Deltagarna ges en chans att påverka innehållet.
Deltagarna ges tid för förbereddelser. Följ upp FÖRE UNDER Genomförande EFTER Förbered dig själv
Ta fram material Bjud in rätt personer. Majoriteten av alla punkter som tas upp ska beröra alla deltagare. Det ska inte finnas utrymme för att fika bort ett möte eftersom man inte berörs av dagordningen. Ställ krav Kallelse eller inbjudan
Syfte
Dag och tid (starttid, sluttid)
Plats (vägbeskrivning, karta)
Lokal
Utrustning (projektor, internetuppkoppling)
Dagordning
Fika, mat
Deltagarlista
Avsändarens kontaktuppgifter
Instruktion för anmälan Inbjuden till möte...
Varför ska mötet äga rum?
Vilka ska vara med på mötet?
Vad ska mötet handla om, vilka förberedelser krävs av mig? Börja i tid Välkomna och presentera deltagarna Förbered mötesplatsen
Möblera
Placera ut material (t ex åhörarkopior och dagordning)
Förbered för ev fika
Kontrollera teknisk utrustning Berätta om vad som ska göras:
Syfte och mål
Informera om beräknad sluttid
Arbeta enligt dagordningen Mötesregler
Tala inte i mun på varandra
Håll er till ämnet
Lyssna aktivt Mötessekreteraren Protokoll
Typ av möte
Datum och plats
Mötesroller
Närvarande
Mötesmaterial Åtgärdslista
Att göra
Klart senast
Ansvarig Skickas till mötesdeltagare inom 48 timmar! Avsluta mötet med en snabb utvärdering:
Vad gick bra? (Vad ska vi fortsätta med?)
Vad gick inte bra? (Vad ska vi sluta med?)
Vad kan vi göra bättre nästa gång?

Använd svaren vid planering av nästa möte. En genomtänkt och väl förberedd presentation levererar budskapet bättre. Tacka för mötet! Utveckla mötestekniken Arbeta även för att förbättra mötesresultatet. Revidera löpande:
Tidsutnyttjande och möteslängd
Material och presentation
Lokaler och teknik
Paus och fika
Resultat
Mötesledare Ett lyckat möte är allas ansvar! MÖTEN EFFEKTIVA Robert Gabrielsson
7 september 2012
Full transcript