Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stellka, Peťka a Ďuri ŠVOČ

Stellka, Peťka a Ďuri ŠVOČ
by

Jakub Turan

on 28 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stellka, Peťka a Ďuri ŠVOČ

VPLYV SVETOVEJ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL Bc. stela Beslerová, Bc. Petra Tutková, Bc. Juraj Tobák Vedúci práce: Ing. Lenka Dubovická, PhD. OBSAH cieľ ŠVOČ
charakteristika automobilového priemyslu v EÚ a SR
vývoj automobilového priemyslu pred a počas krízy
návrhové riešenia Cieľ ŠVOČ Zhodnotiť vplyv svetovej hospodárskej krízy na produkciu automobilov v jednotlivých krajinách EÚ 27 charakteristika automobilového priemyslu v EÚ 20 000 000 000 2 000 000 12 000 000 1/3 ročné investície investície do výskumu a vývoja automobilového priemyslu priamych zamestnancov svetovej produkcie automobilov nepriamych zamestnancov charakteristika automobilového priemyslu v SR 1. miesto na svete vo výrobe automobilov na 1000 obyvateľov (105,7) rok 2008 87 / 1000 počet kusov na 1000 obyvateľov rok 2009 výrobcovia automobilov 3 vývoj automobilového priemyslu v EÚ počas krízy prvé problémy v Q3 roku 2008 absolútny dopad krízy na automobilový priemysel v roku 2009 2008/2009 medziročný pokles európskej produkcie o 17,3% začiatok roku 2009 - začínajú sa prijímať záchranné opatrenia 2007/2009 relatívny pokles európskej produkcie o 23% (z toho 13% - osobné automobily) 4. kvartál 2009 - medziročný nárast produkcie o 22,8% podľa ACEA koncentrácia automobilového odvetvia v EÚ ZDROJE: ACEA (Europian Automobile Manufacturers´ Association)
OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
ZAP (Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky) ZISTENIA: HHI produkcie krajín (r.2008) = 1704,9
CR4 produkcie krajín (r.2008) = 68,74%
MCR produkcie krajín (r.2008) = 19,35%
HHI produkcie krajín (r.2009) = 1776,09
CR4 produkcie krajín (r.2009) = 68,42%
MCR produkcie krajín (r.2009) = 21,09% zmena produkcie osobných automobilov v EÚ vládne opatrenia šrotovné 13 krajín EÚ
kritériá pre získanie šrotovného: vek starého automobilu
nízka spotreba nového automobilu
nízke emisie nového automobilu
predajná cena nového automobilu
príspevky štátu = 750-2500€
Európa po šrotovnom 6 krajín zaznamenalo v roku 2009 nárast v predaji nových osobných automobilov
trh automobilov v európskej únií nezaznamenal výrazný pokles predaja osobných automobilov, celkovo 14,5 milióna predaných osobných vozidiel (pokles 1,6%)
50 tisíc oficiálne zošrotovaných áut v Nemecku skončilo nelegálne predaných v Afrike a Východnej Európe

prognózy pokles predaja najmenej 10%, spôsobený miznúcou štátnou podporou
predikcia poklesu 20-30%
odčerpanie kúpnej sily obyvateľstva pre budúci predaj
negatívny vplyv na celkové potlačenie ekonomickej recesie


návrhové riešenia BLUE OCEAN STRATEGY kľúčové pre zvýšenie úspešnosti predaja je vyhľadanie nového nepokrytého segmentu - tzv. modrého oceánu (založené na analýze 30 odvetví medzi rokmi 1880 - 2000), nakoľko boj so súčasnou konkurenciou neprinesie signifikantný nárast úspešnosti (teória zformulovaná v r.2004)

príklady stratégie "modrého oceánu" z automobilového priemyslu - Henry Ford, General Motors, japonské automobily, Chrysler, SUV

automobilový priemysel je počas krízy nasytený trh s prebytkom ponuky --> dôležitosť penetrácie minoritného trhu elektrických automobilov, prinášajúci alternatívy pri nižšej cene, využití enviromentálneho boomu a vytvárajúci nový dodávateľský reťazec, segment (čerpacie stanice, servis, nové dielce, design, výrobné haly...)
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 18 000 000 vyrobených automobilov ročne Ekonomická Univerzita V Bratislave
Full transcript