Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

14. A tatárjárás

Belpolitikai helyzet, a tatárjárás, következmények, új politika
by

on 2 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 14. A tatárjárás

A tatárjárás
IV. Béla, Julianus barát, kunok, tatárok, Muhi, etnikai viszonyok, bevándorlók, új politika
1235-1270, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243
Belpolitikai szitu
IV. Béla: 1235-1270
visszaállítani a királyi hatalom tekintélyét
hozzálátott az apja által eladományozott királyi birtokok visszavételéhez
nem volt tekintettel senkire
ellenszenv
elégette a királyi tanácsban a székeket, így senki nem tudott leülni a jelenlétében
előzetesen kellett kérelmet írni , hogy a király elé járulhassanak
Julianus barát: hírt hozott a tatár veszedelemről 1237
leállította a birtokvisszavételeket - továbbra is ellenszenv
kunok
bebocsátást kértek az országba
királyuk: Kötöny király
kb. 40 000
keresztény hitre tértek
az Alföld ritkán lakott területeire vonultak
nomád - nőket raboltak el feleségnek
összeütközések a magyar lakossággal
a király a kunok pártját fogta
visszautasítás
erőszakos betörés
befogadás
viszályok a letelepült magyarok és a nomádok között
tovább mélyült a király és az alattvalói között az ellentét
A tatárjárás
1240 a tatárok elfoglalták Kijevet

Béla Európa keresztény uralkodóihoz fordult - belső harcok - nem foglalkoztak vele - osztrák őrgróf + kisebb erők
1241
három irány:
Vereckei hágó - 60 000
vezetőjük: Batu kán
jobbszárny
északnyugatról (Lengyelország, Morvaország)
balszárny
Erdély
fegyverbe szólította az országot - de csak lassan gyülekeztek - elégedetlenség miatt
elsodorták a magyar védőket
Pest: tömegzavargások: tatároktól való rettegés
legyilkolták Kötöny királyt
a kunok fosztogatva kivonultak az országból
április 11. a tatárok megsemmisító veresége a magyarokra Muhinál
katonák + az ország vezetőinek jelentős része esett el
a király is külföldre menekült:
Ausztria: elvették a kincseit, néhány megye átadására kényszerítették
Dalmácia: Trau vára - védelem
nép: erdők, mocsarak, kővárak: Pozsony, Komárom - menedék
tatárok --> Dunántúl - néhány kővár ellenállt: Esztergom, Székesfehérvár
1242
hirtelen kivonultak az országból
Hatások
óriási emberveszteség - 50-20%
változás az etnikai viszonyokban: külföldiek behívása - pótolni a népveszteséget
szlávok - északi hegyek
szászok - Szepesség, Dél-Erdély
besenyők, kunok - szétszórtan
kunok - Nagykunság, Kiskunság
jászok - Jászság
magyarság - Kárpát-medence lakatlan szélső területei
bevándorlók: peremterületek
csehek, lengyelek - északon
románok - Erdély
IV. Béla
=
második honalapító
megváltoztatta politikáját IV. Béla: megbékélést kereste az előkelőkkel
adományokat juttatott híveinek
támogatta a városfejlődést: kőfal - Buda
várépítés - feltétele lett a birtokadományoknak
több kővár = nagyobb védelem
Források
Rogerius: Siralmas ének

Itáliai származású váradi kanonok a tatárjárást Magyarországon élte meg, a tatárok fogságába esett, majd megszökött. Spalato érsekeként halt meg.
Tk. 94-99. o.
IV. Béla oklevele 1243
Muhi csata
Tatárjárás
IV. Béla
Full transcript