Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Didaktika - Vámos Ágnes (ELTE)

No description
by

Agnes Vamos

on 17 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Didaktika - Vámos Ágnes (ELTE)

Iskola
Egyetem
Szinterei
Utca
Óvoda
Buli
1. Kulturálisan meghatározott
Ágensek
Szülő
Pedagógus
Szomszéd
Barát
Média
Család
Testvér
Én
Ismeretlenek
Idő
Születés előtt
- alatt
- után
Éjjel - nappal
Szellemi leépülésig?
Formális
Nem formális
Informális
Keretei
Definíciók
Kultúra jeghegymodell (Goldman)
Tanulás és tanítás
Út
http://kultura.hu/
- Az ember önmeghatározásának eszköze (Heller Ágnes)
- Jelek, szimbólumok a közösségen belüli kommunikáció érdekében (Clifford Geertz)
Általánosan: mindaz, amin keresztül az ember megvalósítja önmagát.
Munkahely
Egy rendszerben vagy annak irányító részrendszerében a környezettel kialakult kölcsönhatás ereményeként előálló tartós és adaptív változás.
Az oktatás funkciói
A kultúra újratermelése
Személyiség alakítása
Társadalmi struktúra újratermelése
Gazdaság működésének és növelésének elősegítése
Politikai rendszer legitimálása
Társadalmi integráció biztosítása
Szolgáltatás
Társadalmi változás elősegítése vagy fékezése
Személyiségelméletek:
* mi a személyiség?
* milyen módon működik?
* miért van a személyek közötti különbség?
Hippokratesz
Szangvinikus
Kolerikus
Flegmatikus
Melankolikus
Freud
Id
Ego
Szuperego
Piaget
Szenzomotoros
Műveletek előtti
Konkrét műveletek
Formális műveletek
Erikson
Érett személyiség
Eysenck
Egyenlőtlenségek
Szelektív iskolarendszer
Komprehenzív iskolarendszer
Információk: nevek, fogalmak, törvényszerűségek, elméletek
Bourdieu
OECD
PISA
Egyenlőtlenségek kezelése
Oktatás funkciói
Esélyek egyenlőtlenségének értelmezései
Kezelése
Értelmezése
Konzervatív
Liberális
Kompenzatorikus
Emancipációs
Eysenck
Piaget
Hippokratesz
Erikson
(HiPEE)
Iskolarendszer
Iskolahálózat
Felmenő rendszer
Kultúra
Szegregáció
Szelektív - komprehenzív
Goldman
Személyiség fejlődése
A „nem formális tanulás” szervezett tanulási környezetben történik, de általában nem jár képesítéssel vagy diplomával. E tanulási mód rendszerint tanfolyamok, műhelymunkák, konferenciák vagy szemináriumok formájában jelenik meg. Az „informális tanulás” különböző helyszíneken zajlik, például otthon, munkahelyen, egyesületen belül vagy az emberek közötti napi interakción keresztül; ide tartozik a nyelvtanulás, a kulturális normák és viselkedésformák elsajátítása is.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/936&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=fr
Nem
Életkor
Attribuciók
Énkép
Motiváció
Képességek
Tanulási technikák
Kognitív stratégiák
Önszabályozás szintje
Társas kapcsolatok

Egyéni eltérések néhány
aspektusa

Szocioökonómiai státus
Szociókulturális státusz
Fizikai és pszichés tulajdonságok
Affektív, kognitív jellemzők
Tanulástörténet


Egyéni, csoportos megbeszélés
Tantárgyi produktum elemzése
Természetes megfigyelés
Önértékelés, társas értékelés

A tanulói személyiség megismerése


Pedagógiai eszközök
Vélekedések
Érték-elköteleződés
Külső-belső szerepdefinició


Nézetek

Személyiségvonások
Pedagógiai tudás
Gyakorlati készségek

Az eredményességet befolyásoló tényezők

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
7. Szakmai együttműködés, kommunikáció
8. Elkötelezttség és felelősség a szakmai fejlődésre
1. A tanulói személyiség fejlesztése
2. A tanulócsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
3. A szaktudományi. szaktárgyi és tantervi tudás integrálása
4. A pedagógiai folyamat tervezése
5. A tanulási folyamat szervezése és irányítása

Tanári kompetenciák

A helyzetek értékelése, reagálása, javítás, korrekció
Utólagos kiértékelés

A reflektív pedagógus

Diszpozicionális elméletek
Dinamikus elméletek
Biológiai elméletek
Tanuláselméletek
Full transcript