Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Integration fremlæggelse

No description
by

Umut Kesen

on 12 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Integration fremlæggelse

PROBLEMFORMULERING & ARBEJDSPØRGSMÅL
Problemformulering:
Hvorfor er det så betydningsfuldt at integrere sig i Danmark? I Danmark har vi mange fordomme mod de såkaldte indvandrere. Men hvornår opfatter vi indvandrere som ”rigtige” danskere, og hvornår ser de sig selv som danskere? Vil danskernes syn på indvandrere ændres med tiden - og hvad skal der egentlig til?

1. Fakta spørgsmål:
- Hvad er danskernes negative, ubevist og generaliserende påstand mod indvandrere?
- Hvem var de første der kom til Danmark?
- Hvor mange indvandrere er der i Danmark og hvor mange kommer til?
- Hvad skal vi gøre for at indvandrere bliver integreret, og hvad skal de selv foretage sig?

2.Forståelsesspørgsmål:
- Hvordan ville Danmark være/se ud uden fremmed påvirkning?
- Bliver man integreret i et asylcenter/ghetto?
- Hvordan er det at være efterkommere af indvandrere?

3. Holdnings- og vurderingsspørgsmål:
- Behandler vi danskere indvandrerne på en acceptabel måde samfundsmæssigt?
- Bliver indvandrernes liv bedre af at komme til Danmark?

4. Handlings- og løsnings spørgsmål:
- Hvordan vil man i fremtiden, drage omsorg for at indvandrere bliver integreret på den bedst mulige måde?
- Hvad kan vi gøre ved nogle danskernes negative syn på indvandrere?
- Hvad kan indvandrerne selv gøre for at blive integreret?
GÆSTEARBEJDERE
FORSKELLEN PÅ EN FLYGTNING OG INDVANDRER
INHOLDFORTEGNELSE


1.: Problemfelt
Den faglige indledning
Begrundelse for valg af emnet..
Problemformulering
Problemstillinger

2.: Analyse
Gæstearbejdere og Fremmedarbejdere
Forskellen på en flygtning og en indvandrer
Asylansøgere og asylcentrene
Statistik
Ghetto og ghettoisering
Integration, assimilation og segregation
Integrationslov
Fremmed påvirkning
Fordomme
Efterkommernes tilpasning
Racisme i Danmark
Definitioner af ordet ‘racisme’
Fremtidens hovedtemaer
Kommentar til en korte video
Danmarks nationale ret

3.:. Konklusion
Konklusion

4.: Kildehenvisning

DEN FAGLIGE INDLEDNING
- Siden de første gæstearbejdere kom i slutningen af 60’erne, har mange indvandrere og flygtninge bosat sig i Danmark hvert år af forskellige årsager.

- Store konflikter og diskussioner om indvandrere i det danske samfund og i medierne.

- Hvornår er man egentlig 'rigtig' dansker?
BEGRUNDELSE FOR VALG AF EMNE
KONKLUSION
Integration i Danmark

INTEGRATION I DANMARK
THANK YOU!
Fortsat problemer med integration?
FREMMEDARBEJDERE
STATESTIK 1
Indvandrere i Danmark – fordelt efter alder og oprindelsesland 2014
ASYLANSØGERE OG ASYLCENTRE - HVAD ER DET?
ASYLANSØGER
ASYLCENTRENE
BLIVER MAN INTEGRERET I ET ASYLCENTER?
GHETTO OG GHETTOISERING
GHETTOISERING - BLIVER MAN INTEGRERET AF DET?
REGERINGENS MÅL
- En ny model for anvisning af almene boliger, der blandt andet giver kommunerne mulighed for at afvise boligsøgende kontanthjælpsmodtagere, hvis tildelingen af en bolig vil forøge belastningen i den pågældende boligafdeling.


- Etablering af en programbestyrelse bestående af repræsentanter fra den almene boligsektor, erhvervsliv og kommuner. Programbestyrelsen skal følge udviklingen i områderne og strategiens gennemførelse, ligesom den løbende skal vurdere behovet for dispensationer, forsøg og nye initiativer.- En række specifikke integrationsinitiativer vedrørende en særlig indsats for
kriminalitetsforebyggelse, lektiehjælp, frivillighedsarbejde m.m. i de mest udsatte boligområder. Hertil kommer øget fokus på positive erfaringer fra skoler i de pågældende områder.
Integration, assimilation og segregation
INTEGRATION
ASSIMILATION
SEGRAGATION
INTEGRATIONSLOVEN
Fremmed påvirkning - hvorfor er egentlig mange danskere bange for det ukendte?
FORDOMME STANDSER INTEGRATIONEN
”De er mere kriminelle end os danskere”
”De spiser hverken pølser eller flæskesteg”
”De sulter sig ihjel!”
”De ligger på alle fire, når de beder til deres Gud!”
”De slagter geder på altanen!”
“De bliver sikkert slået derhjemme”
“De bruger sko som et effektiv våben”
“De taler papegøjesprog”
“De siger en foran alt, når de snakker om en bestemt ting”
“Hvis de kører i BMW, så er den købt for sorte penge”
“De går altid rundt i store grupper, de tør garanteret ikke gå alene”
”De stjæler som ravne, snyder i skat og slår gamle damer ned på gaden”
“De ikke gider at tage en uddannelse og få sig et ærligt job”
HVORDAN ER DET AT VÆRE EFTERKOMMERE AF INDVANDRERE I DANMARK?
RACISME I DANMARK

Danmark Nationale Front
Ordbogen.coms definition på racisme
Definition af ordet racisme i dag
Vores tolkning af ordet racisme
Fremtidens hovedtemaer
Kommentar til en kort video
Kartoffler
Kaffe
Ris
Danmarks nationale ret
Her er et par eksempler på de kommentarer der har været:
Konklusion
- Danmark må lære at se på sig selv som et multikulturelt samfund. Vi siger stadig ”dem” og ”os”.
- Vi må indse, at integration tager tid og kun kan udvikle sig i respekt for andre kulturer.
- Der bør sættes mere fokus på en positiv information i medierne. Uvidenheden er også i denne debat en fjende.

- Vi må erkende betydningen af at arbejde socialt med de unge anden- og tredjegenerations indvandrere, samtidig med at de får uddannelse og arbejde.

FN - FORENEDE NATIONER
- Retten til at søge asyl
- Retten til at blive beskyttet mod vold eller tvungen hjemsendelse
- Retten til at få hjælp (mad, vand, husly, lægehjælp)
- Retten til en varende løsning, enten at vende tilbage til hjemlandet, når det er trygt, at blive i
tilflugts landet eller at bo i et tredjeland

Hvilke grupper er mest udsatte for racisme og diskrimination i Danmark?

Hvordan udsættes muslimer og arabere for racisme i Danmark?
Hvordan udsættes jøderne for racisme i Danmark?

Gossypium Hirsutum
Hvilke grupper er mest udsatte for racisme og diskrimination i Danmark?
Hvordan udsættes asylansøgere for racisme i Danmark?
https://www.facebook.com/video.php?v=1503142576629637&set=vb.1485596455050916&type=3&theater

En indvandrer
STATESTIK 3
Full transcript