Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Baza de date a unui lant hotelier

No description
by

Fulgescu Vlad Valentin

on 10 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Baza de date a unui lant hotelier

Baza de date a unui lant hotelier
Descrierea domeniului
Clientţii, prin intermediul unui sistem on-line, trebuie săa fie capabili săa facaă rezervaări. În momentul rezervăarii vor fi nevoiţti saă plaăteascaă un avans de 10% din contravaloarea camerei (camerelor), iar în cazul neprezentaării vor pierde acest avans. Plata rezervaării se poate efectua prin intermediul unei căartţi de credit (Visa, MasterCard).
În momentul prezentăarii la hotel clientului i se vor solicita informatţii cu privire la identitatea sa (nume, prenume, CNP, etc).
Camerele hotelului pot avea dotaări diferite. De exemplu în hotel existaă camere care au televizor cu diagonala de 51 cm, dar existaă sşi camere dotate cu televizor cu diagonala de 80 cm.


Descrierea ERD-uluişsi a modului în care l-am creat
Încercând săa respect ceea ce înseamnaă ERD-ul şsi saă-mi expun cât mai bine modelul pe care îl am în cap voi începe cu identificarea entităţatilor principale. Consider căa clientul, camera, angajatul sşi hotelul sunt entităţatile principale. La acestea se adaugaă entitatăţile observatţie,furnizor servicii şsi facturaă.
Am pus mai întâi entităţile principale, adicaă client, cameraă, angajat şsi hotel şsi am încercat săa gaăsim pentru fiecare atributele. Dupaă ce ne-am gândit un pic sşi m-am mai documentat un pic de pe net am ajuns la urmaătoarea concluzie:
• Hotelul are identificatorul unic număar sşi atributele:etaj, tip_cameraă, pretţ, data_început, nr_zile, dotare;
• Angajatul are identificatorul unic id_angajat şsi atributele: cnp, nume, prenume, adresa, telefon, salariu, data_angajăarii, studii, limbi străaine.
• Clientul are identificatorul unic id_client, atributele: cnp, nume, prenume şsi atributele optţionale: adresa_rezidenţtialaă sşi telefon;

Am realizat o entitate Fisaşă personalaă pentru a veni în ajutorul managerului, pe care chiar am legat-o de subentitatea Manager.
Entitatea Rezervare evitaă ca o cameraă saă fie datăa în acelasşi timp mai multor persoane. Ea are identificatorul unic id_rezervare şsi atributele: cnp, nume, prenume, adresa, telefon, salariu, data_angajaării, studii, limbi străaine.
Bineîntţeles caă clientţii nostri trebuie facturaţti pentru căa altfel amş da faliment din prima săaptămânăa. Deci, voi crea entitatea Facturaă ce are identificatorul unic număar şsi atributele id_client, data, valoare.
Fie caă le place, fie caă nu clienţtii mei trebuie saă dea din când în când câte o observatţie referitoare la calitatea serviciilor oferite de hotel. Deci voi crea entitatea Observaţtie cu identificatorul unic id_client sşi atributele: subiect, observatţie sşi data.

Proiect realizat de:
Fulgescu Vlad
Rotaru Raul
Paduretu Stefan
Argument
Oriunde ai merge în vacantaţă ai nevoie de un loc elegant şsi primitor unde saă te odihneşsti asşa cum trebuie pentru a reveni la muncaă cu fortţe proaspete.
Am ales aceastăa temăa pentru a veni în ajutorul hotelierilor sşi poate pentru a stimula hotelierii saă-sşi facăa o evidentaţă mai bunaă a muncii pe care o desfăşasoaraă în hotel. Totodataă consider caă existaă multe hoteluri care ar dori saă beneficieze de o aranjare si de o delimitare strictaă a ceea ce au de făacut.
Tema noastra se referăa la ceea ce trebuie faăcut în orice hotel din România, iar dacaă detţii un lantţ hotelier poţti fi sigur căa o structurare ca cea pe care o vom prezenta îţti va scăadea stresul de care te plângi!
Pe lângăa dotăarile camerelor, clientţii pot opta sşi beneficia de o serie de servicii suplimentare (contra cost) cum ar fi: accesul la sala de sport, piscinăa, turul oraşsului cu un ghid, room-service, mic dejun, cina, etc.
În vederea asiguraării celor mai bune conditţii pentru clienţtii săai, managerul hotelului încearcăa saă satisfacaă toate cererile clientţilor săai. Uneori apare situatţia în care un client solicitaă un serviciu pe care hotelul nu îl poate oferi cu ajutorul personalului şsi dotăarile sale (de exemplu: o plimbare cu snowmobilul). În acel moment este nevoit saă apeleze la serviciile unor furnizor externi (ex. Firma care inchiriazăa snowmobiluri şsi personal) pentru a multţumi clientul.
La sfârsşitul sejurului în hotel clienţtii au posibilitatea de a-sşi exprima paărerea despre calitatea serviciilor de care au beneficiat pe durata şsederii. Aceste paăreri pot fi reclamaţtii sau laude.

În cazul în care un client face o reclamatţie, managerul trebuie saă fie capabil saă identifice angajatul care a furnizat respectivul serviciu pentru a putea lua măasurile necesare. De exemplu, dacăa un client este nemulţtumit de curăţatenia din cameraă, persoana care s-a ocupat de curatăţenia camerei respective va fi penalizat.
În acelasşi timp dacăa un client este foarte mulţumit de serviciile oferite, angajatul respectiv va fi recompensat.
Managerul hotelului, în funcţtie de raportul laude/ reclamatţii, va fi la sfârsşitul anului recompensat sau penalizat. Dacăa 15% din clientţii hotelului depun reclamaţtii managerul va fi concediat.
Hotelul are un manager, personal de întreţtinere/ curăatţenie, bucaătari, chelneri, recepţtionişsti, etc.

Pentru celelalte entitatăţi am ajuns la concluzia căa:
• Furnizorul de servicii are identificatorul unic id_furnizor, atributele: nume, adresa, telefon, pers_contact şsi atributul optţional observatţii;
• Observaţtia are identificatorul unic id_client sşi atibutele: subiect, observaţtie sşi data;
• Factura are identificatorul unic număar sşi atributele id_client, data, valoare;
În entitatea angajat ar trebui construite câteva subentitatăţi deoarece au proprietatăţi specifice, asta înseamnăa caă ele au valori neregaăsite la celelalte instantţe ale entităţatii.
Deci în entitatea Angajat creez subentitatăţile: personal curatăţenie- cu atributul varsta, receptţionist- cu atributul limbi_straăine, manager- cu atributul studii şsi altţii- cu atributul funcţtia, prin care înţteleg bucăatari, chelneri, etc.
În entitatea Angajat am paăstrat identificatorul unic id_angajat sşi atributele: cnp, nume, prenume, adresa, telefon, salariu, data_angajăarii.


Tabelele realizate pe baza ERD-ului
Tabel Angajat
Tabel Camera
Tabel Factura
Tabel Observatie
Tabel Rezervare
Tabel Furnizor
Servicii
Tabel Fisa
Personala
Full transcript