Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zimna Wojna

No description
by

Jakub Adamik

on 13 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zimna Wojna

Zimna Wojna
Początek zimnej wojny
Po zakończeniu wojny stosunki Wschód - Zachód zaczęły się pogarszać. Przyczynami pogarszania się stosunków były:
- rozpad koalicji po zakończeniu II Wojny Światowej
- dążenie Stalina do wołania rewolucji komunistycznej na całym świecie
- ekspansja radziecka na terenie Europy Środkowo - Wschodniej
- podział świata na dwa obozy: NATO i Układ Warszawski
- teoria nieuniknionej wojny między Wschodem i Zachodem
- rozprzestrzenianie się komunizmu do Europy Zachodniej
- skrajne różnice ideologiczne obu stron
- poparcie dla partyzantki w Grecji i kurdyjskiej w Turcji oraz Iranie
Doktryny walki z komunizmem
W 1947 roku została przedstawiona "doktryny powstrzymywania" znana jako Doktryna Trumana. Bazowała na tezie o podziale świata na strefy wpływów i odpowiedzialności USA za utrzymanie zasad kapitalistycznych na skalę światową. Polegała na powstrzymywaniu tendencji ekspansywnych.
Po zwycięstwie maoistów w Chinach Doktryna Trumana została uznana za zbyt pasywną i nieskuteczną. Zastąpiła ją "doktryna odpychania", znana też jako Doktryna Dullesa. Zakładała odepchnięcie komunizmu do granic ZSRR. Opierała się na balansowaniu na krawędzi wojny poprzez groźbę zmasowanego odwetu nuklearnego w wypadku wybuchu konfliktu lokalnego.
Doktryna Reagana wspierała finansowo i militarnie kraje i organizacje walczące z komunizmem, obalanie reżimu komunistycznego i polegała na prowadzeniu twardej polityki wobec ZSRR.

Wyścig zbrojeń
Po II WŚ Stalin ogłosił plan "przygotowania ZSRR w ciągu pięciu lat na każdą ewentualność", oznaczał on rozpoczęcie masowych zbrojeń i tworzenie sojuszy mających być dla siebie nawzajem przeciwwagą (Układ Warszawski i NATO).
Obie strony wydawały na rozwój wojsk ogromne kwoty (w 1962 roku budżet wojskowy USA wynosił 52 mld USD), USA przeznaczało też sporo pieniędzy na wsparcie militarne i gospodarcze krajów zagrożonych przez komunizm (m.in. 400 mln USD dla Grecji i Turcji) oraz wspieranie partyzantów (np. USA wspierało Mudżahedinów w Afganistanie).
Wyścig zbrojeń głównie koncentrował się na broni atomowej i środkach jej przenoszenia.

Częścią wyścigu zbrojeń był wyścig kosmiczny.
Wyścig kosmiczny
Polegał na współzawodnictwie USA i ZSRR w eksploracji kosmosu. Mimo początkowych sukcesów ZSRR wyścig został ostatecznie wygrany przez USA.
Najważniejsze wydarzenia:
- 4 październik 1957 - ZSRR wystrzeliło Sputnika, czyli pierwszego sztucznego satelitę ziemi
- 3 listopad 1957 - ZSRR wystrzeliło na orbitę okołoziemską psa Łajkę w satelicie Sputnik 2 (było to pierwsze zwierze w kosmosie)
- 12 kwietnia 1961 - ZSRR wystrzeliło na orbitę okołoziemską kosmonautę Jurijego Gagarina w statku kosmicznym Wostok (był to pierwszy człowiek w kosmosie)
- 18 marca 1965 - radziecki kosmonauta Aleksiej Leonow odbył jako pierwszy człowiek spacer kosmiczny
- 20 lipca 1969 - w ramach misji Apollo 11 odbyło się pierwsze lądowanie na księżycu (załoga: Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins)
Punkt szczytowy - wojna koreańska
25 czerwca 1950 roku wojska Korei Północnej wkroczyły na tereny Korei Południowej i dzięki przeważającym siłą rozgromiły wroga. 27 czerwca podjęto decyzję o wysłaniu wojsk z pomocą do Korei Południowej. Mimo pomocy wojsk USA do 5 września 95% terytorium Korei Południowej zostało zajęte. Dzięki udanej kontrofensywie z 15 września losy wojny odwróciły się, 25 października 90% terenów KRLD było zajętych przez USA. USA chciało zawieszenia broni i zjednoczenia Korei, ale 25 listopada Mao Zedong wprowadził na front armię Chińskich Ochotników Ludowych liczącą kilkaset tysięcy żołnierzy. Wojska USA znów zaczęły się cofać, aż front ustabilizował się na linii Kansas-Wyoming. 27 lipca 1953 roku został podpisany rozejm a nowa granica została ustanowiona na dotychczasowej linii frontu.
Znaczna większość jeńców chińskich i północnokoreańskich nie chciała wracać do swoich krajów.
Kryzys kubański
W dniach 15 - 28 października 1962 miał miejsce kryzys kubański. Wynikał on z:
- przewagi strategicznej USA (głowice nuklearne USA mogły dosięgnąć ZSRR z terenów państw Europy zachodniej)
- zbliżenia interesów Kuby i ZSRR, i przewiezienie na Kubę broni nuklearnej (po przewrocie na Kubie władzę przejął Fidel Castro)
- przekonania Chruszczowa o słabości Kennedy'ego
26 października Chruszczow zażądał od Kennedy'ego przerwania blokady Kuby i zobowiązania do nieinterweniowania na Kubie. W zamian miał zdemontować broń nuklearną na Kubie. 28 października dotarły jednak kolejne żądania: USA miało usunąć z terenu Turcji rakiety średniego zasięgu Jupiter. Kennedy zignorował nowe żądanie Moskwy i odpowiedział pozytywnie na pierwszy list Chruszczowa. 29 października Chruszczow wyraził zgodę na demontaż wyrzutni oraz na inspekcję i obserwację amerykańską w czasie operacji ich wywożenia z Kuby.

Najważniejsze wydarzenia zimnej wojny
- Wojna domowa w Grecji (grudzień 1944 - styczeń 1945)
- Doktryna Trumana (12 marca 1947)
- Plan Marshalla (22 czerwca 1947)
- Traktat brukselski (1948, powoływał Unię Zachodnią)
- Kryzys berliński (blokada zachodniej części Berlina przez ZSRR)
- Powstanie NATO (24 sierpnia 1949) i Układu Warszawskiego (14 maja 1955)
- Powstanie Radia Wolna Europa (od lipca 1950 roku informowało o rzeczywistej sytuacji w krajach demokracji ludowej)
- Wojna koreańska (1950-1953)
- Mur berliński (13 sierpnia 1961, izolacja Niemiec wschodnich od sektorów Berlina pod administracją USA)
- Wojna wietnamska (1962 - 1975)
- Kubański kryzys rakietowy (1962)
- Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Koniec II Wojny Światowej
2 września 1945 roku (8 maja 1945 roku w Europie) zakończyła się II Wojna Światowa.
Państwa zwycięskie - tzw. Wielka Trójka: USA, Wielka Brytania i ZSRR ustanowiły nowy porządek w Europie i na świecie. Miał on zapewnić pokój i stabilność.
Koniec zimnej wojny
Główną przyczyną zakończenia zimnej wojny jest załamanie się systemu dwubiegunowego świata spowodowane upadkiem ZSRR (31 grudnia 1991). Inne istotne wydarzenia to:
- Jesień Ludów (rewolucje roku 1989, które obaliły ustroje komunistyczne i spowodowały upadek tego ustroju w krajach Europy Środkowo-Wschodniej)
- Zjednoczenie Niemiec
- Przyjęcie Paryskiej Karty Nowej Europy (21 listopada 1990, koniec trwającej niemal pół wieku konfrontacji dwóch bloków polityczno-wojskowych oraz początek „nowej ery demokracji, pokoju i jedności”)
- Rozwiązanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (28 czerwca 1991) i Układu Warszawskiego (1 lipca 1991)
- Wycofanie wojsk rosyjskich z państw byłego Układu Warszawskiego. Terytorium Polski wojska radzieckie zaczęły opuszczać 8 kwietnia 1991 roku. 17 września 1993 roku została wycofana ostatnia grupa rosyjskich żołnierzy.
- Upadek puczu moskiewskiego (próba przejęcia władzy przez "twardogłowych" liderów KPZR)
1945 r.
1946 r.
1947 r.
1950 r.
1962 r.
Lata 90.
Jakub Adamik
Wielka Trójka podczas konferencji w Jałcie
"komunizm i kapitalizm nie mogą koegzystować"
Józef Stalin, 9 luty 1946

"Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te sławne miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale także – w wysokiej i rosnącej mierze – kontroli ze strony Moskwy"
Winston Churchill, 5 marca 1946
Mapa przedstawiająca państwa NATO - niebieskie, Układu Warszawskiego - czerwone, Trzeciego Świata - zielone (państwa nie opowiadające się ani po stronie USA ani ZSRR)
Little Boy i Fat Man - bomby jądrowe zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki.
Od lewej: Sputnik 1, Sputnik 2 i Wostok 1
Kennedy w czasie obrad (kryzys kubański)
Walki o Seul
Żołnierz amerykański – jeniec wojenny – zamordowany strzałem w tył głowy
Budowa Muru Berlińskiego
Najsłynniejsze zdjęcie wojny wietnamskiej - egzekucja porucznika Wietkongu, który zabił pułkownika armii Korei Południowej, jego zonę i szóstkę dzieci.
Brama Brandenburska od strony zachodniej (1987)
Operacja "Akustyczny kotek" - kryptonim projektu wywiadowczego. Jego celem było zbadanie przydatności kota domowego jako narzędzia podsłuchowego w misjach wywiadowczych. W ramach projektu, dokonano próby implantacji w ciele zwierzęcia mikrofonu i źródła zasilania oraz umieszczenia anteny w ogonie kota. Całkowite koszty operacji chirurgicznych oraz treningu zwierzęcia zostały oszacowane przez niezależne źródła na ok. 10 milionów funtów brytyjskich.
Pierwszą misją akustycznego kota była retransmisja rozmowy, która miała odbyć się podczas spotkania dwóch mężczyzn przed ambasadą Związku Radzieckiego na Wisconsin Avenue w Waszyngtonie. Wypuszczony w tym celu w pobliżu kot został jednak bardzo szybko potrącony przez taksówkę i zabity.
Car Bomba - najpotężniejsza zdetonowana bomba atomowa, jej moc wynosiła 58 megaton. Zbudowana na specjalne polecenie Nikity Chruszczowa w celu demonstracji siły.
Satelitarne zdjęcie Paryża, na którym zobrazowano skutki wybuchu Car bomby, gdyby została użyta militarnie. Żółty pierścień, to szerokość kuli ognia. Czerwony wskazuje obszar całkowitego zniszczenia.
Full transcript