Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teories Ètiques

Unitat didàctica per 4t d'ESO
by

Climent Picornell Munar

on 11 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teories Ètiques

Teories Ètiques Sabem que la ètica és la reflexió sobre la moral, les teories ètiques són conjunts de normes que analitzen com és la moral natural per plantejar una idea concreta de com hauria de ser la ideal Natural Moral Caràcter descriptiu Caràcter imperatiu És l'àmbit de l'ètica descriptiva, ens permet veure com són les coses i determinar quins són els conflictes morals que necessiten solució És l'àmbit del com hauria de ser, planteja normes que permetin solucionar els conflictes de l'àmbit natural per ajudar-nos a tenir una vida bona i feliç Correcte èticament Tots aquells fets que compleixen les normes de la moral Què passa amb els que no les compleixen? Immoral Amoral Ho deim dels fets que són contraris a una moral concreta Actuar contra les normes Que prescindeix de tota moral Falta absoluta de normes Actuar sense conèixer les normes Què he de fer? Qui pot dir-me que he de fer? Quines són les accions correctes? Puc conèixer què està be i què he de fer? Segons com responguin aquestes preguntes podrem classificar les diferents teories ètiques Què he de fer? Material Formal Ens diu què hem de fer per fer el bé No ens diu què sinó com ho hem de fer Qui pot dir-me què he de fer? Quines són
les accions correctes? Puc conèixer què
està bé i què he de fer? He de fer això perquè és bo He d'actuar com m'agradaria que actuessin tots Autònoma Heterònoma Tant sols jo mateix Algú altre Autoritat Teleològica Deontològica Aquelles que tenen bones conseqüències Les bones en sí mateixes Cognitivista NO Cognitivista Sí, puc justificar la meva opinió moral No, la moral és un saber emocional i no racional Intel·lectualisme
moral Hedonisme Estoïcisme Utilitarisme Formalisme Ètica discursiva Només hi ha felicitat on hi ha virtut i esforç seriós, perquè la vida no és un joc Hem de cercar algú amb qui menjar i beure abans de cercar què menjar i beure La adversitat és ocasió de virtut Les lleis no es millorarien mai si no existissin suficients persones amb sentiments morals millors que les lleis existents Obra només segons aquella màxima que puguis voler que es converteixi, alhora, en llei universal La moralitat es refereix a qüestions pràctiques, que poden ser decidides amb raons, a través del consens Conèixer el bé implica fer el bé Segons aquesta teoria el mal només pot ser amoral ja que si coneixem les normes no les incomplirem "No hi ha homes dolents, tant sols ignorants" Les lleis Segons Sòcrates el caràcter just de les lleis les feia sagrades. Així doncs he d'actuar seguint les lleis si vull ser virtuós (feliç) "Violar una llei és sempre una injustícia" Les accions justes Existeixen accions bones i dolentes independentment de les seves conseqüències. És possible valorar les accions a priori "Jo dic que el que és legal, és just" Deontològica Heterònoma Material Tant sols amb esforç seriós L'intelectualisme dóna gran importància al coneixement i per tant creu en la possibilitat de conèixer que és el bé i el mal La virtut o felicitat s'aconsegueix amb el perfeccionament de l'esperit Cognitivista Cercar el plaer de forma activa Per naturalesa intentem ser feliços i ho feim evitant les sensacions doloroses i cercant les plaenteres "Deim que el plaer és el principi i el fí d'una vida feliç" Material La raó És la única via d'accés al plaer durador. Aquesta raó és divina i universal Cal utilitzar la raó per saber com actuar Heterònoma Aquelles que ens proporcionen plaer Només seran bones aquelles accions que com a conseqüència ens beneficiïn "Jutjem com a millors que els plaers molts dolors perquè amb ells aconseguim un plaer major" Teleològica Ataraxia impertorbabilitat de l'ànima Amb el savi càlcul de les conseqüències Epicur creia en la capacitat que la raó té per a conèixer el bé de les nostres accions "Ni banquets, ni gresques constants donen la felicitat" Cognitivista Material Heterònoma Teleològica Cognitivista Aconseguir la calma de l'esperit Evitant la tentació dels plaers i portant una vida austera en els desitjos s'aconsegueix Ataraxia El logos diví Els estoïcs creien que existeix una raó universal, una intel·ligència divina que ho controla tot

El nostre destí està determinat per aquest logos universal Totes les coses succeeixen per un motiu El virtuós ha d'aprendre a comprendre'l i acceptar-ho "L'esclavitud més denigrant és la de ser esclau d'un mateix" L'home participa de la raó universal Es comfonen les fronteres entre Bé i Mal Però tant sols en som una petita part, el nostre coneixement no és infinit

És més important aprendre a acceptar els fets que no valorar-los Seguir el principi d'utilitat "el màxim benestar per al màxim nombre de persones" Material entenent com a útil allò bo per a la majoria U t i l i t a r i s m e de l'acte de la norma Heterònoma Apliquen el principi d'utilitat
de forma diferent cas particular conjunt de casos el grau de felicitat no s'ha d'actuar segons les pròpies preferències "Hi ha una vagoneta sense control avançant per una via on hi ha lligades cinc persones que moriran si els passa per sobre.
L'espectador pot desviar la vagoneta a una via secundària, però llavors morirà una altra persona que està allà lligada.
Hauria de fer-ho?" Dilema de la vagoneta Teleològica puc quantificar les conseqüències dels meus actes Cognitivista individu o col·lectiu? compliré sempre amb el bé comú? Perquè va morir
l'ase de Buridan ? Acceptar les obligacions Moltes vegades ens diuen que hem de fer però nosaltres no volem seguir. "Les lleis manden sense condicions així prometen realitzar l'humanitat" FORMAL Cada un per sí mateix El preu que pode arribar a tenir les persones, les seves vides i si poden tenir un equivalent "Els éssers huans no tenen preu, no s poden intercanviar per un equivalent, sino que enen dignitat" Autònoma Els deures positius i negatius Aquest text ens diu que sempre hem de fer el bé, d'una manera indirecta, els deures positius (als quals cada persona decideix fins a quin nivell complir els deures positius) i els deures negatius, de forma directa, són deures que totes les persones han de cumplir sense cap tipus d'exepció, per fer el bé. Cada persona té una certa llibertat als deures positius però tambè té una obligació amb els deures negatius. Deontològica Sí, fent ús de la raó pràctica Hi ha molts de casos en que les persones hem de fer un mal menor, per no sufrir un major, però totes les persones podem avaluar de forma racional si es pot fer una acció millor. "Som capaços d'avaluar de forma racional les conseqüències dels nostres actes i per tant podem justificar de forma racional les nostres accions morals" COGNITIVISTA Les raons en el formalisme Raó pràctica: El seu objectiu és la realitzar l'humanitat i evitar la maldad, és la que té lleis universals i incondicionals i la seva voluntat és lliure.
Raó prudencial: El seu objectiu és la cerca de la felicitat, no té lleis sino que dona consells i la seva voluntat és condicionada. "La nostra pròpia raó és la que ens dóna lleis sobre com comportar-nos per ser persones autèntiques." Formal AUTÒNOMA Són aquelles que segueixen els deures - Deures positius (imperfectes):
Recomanen una determinada acció. "Són correctes les accions que compleixen amb el deure per pròpia voluntat" Deontològica Som capaços de donar justificacions racionals No sempre podem justificar el mal menor perquè sepre serà dolent. Sempre que se presenti un problema hem de reflexionar socialment les conseqüències de cada problema i escollir el mal menor "Som capaços d'avaluar de forma racional les conseqüències dels nostres actes" COGNITIVISTA 4t E Acció heroica - Deures negatius (perfectes):
És una prohibició. Eviten el mal i no admeten excepcions. 4t B Les nostres normes auto-imposades L'autonomia seria la nostra condició d'actuar sense autoritat, mentre que l'heteronomia seria quan esteim sotmesos a altre poder extern a nosaltres. "Els éssers humans no tenen prou,no es poden intercanviar per un equivalent,sinó que tenen dignitat". Autònoma Actuar segons la raó pràctica La part emocional domina la racional, la felicitat
es qualque cosa personal dominada per les situacions
que ens envolten i no les podem calcular és més important actuar de forma correcta que aconseguir la felicitat " No s'ha de matar" Formal 4t D La meva raó que no estigui guiada per les meves aptències És autònom aquella persona que dirigeix la seva vida amb normes que haurien de complir qualsevol ésser humà. En canvi, NO és autònom el que es dirigeix per les seves apetències o instints. " ELs éssers humans no tenen preu, no es poden intercanviar per un equipament, sinó que tenen dignitat " AUTÒNOMA Els deures perfectes. Deures positius Deures imperfectes Deures negatius Deures perfectes Quines són les accions correctes?
La idea principal és la diferenciació entre el tipus de deures. "Complir els deures positius arriscant la teva pròpia vida és una acció heroica que no pot exigi-se a cap persona en concret" DEONTOLÒGICA No sempre és fàcil saber si el que hem fet està bé Hem de conèixer la situació les opcions que hi ha per fer el més correcte pel bé dels altres i també de tu mateix. I segons el tipus de situació podem escollir com a menera extrema el mal menor. " Som capaços d'avaluar de forma racional les conseqüències dels nostres actes i que per tant podem justificar de forma racional les nostres acciuons morals " COGNITIVISTA * Utilitzar la raó pràctica 4t A Cercar la nostra pròpia raó,encara que no ens faci feliços. La idea principal , hi ha una que hi ha que fer-la per molt que no mos fasin feliços.I l'altre és cercar la felicitat. La pràctica és la raó que s'expressa com un imperatiu catagòric. " Aquestes lleis manen sense condicions; No prometen la felicitat a canvi,tan sols prometen realitzar la pròpia humanitat." FORMAL EVITAR EL MAL SEGUINT ELS DURES DEURES:recomendacions per actuar correctament aquells que ordenen que es faci una determinada acció.exemple "no mataràs són els mes bàsics,tracten d'evitar el mal. DEURES POSITIUS: DEURES POSITIUS: "compleix el seu deure més enllà del límit exigible" jo mateix de forma lliure jo sóc l'únic que pot dir què puc fer,puc decidir les meves pròpies lleis sense pensar amb lo personal. Voluntat Lliure: podem fer el que volguem Condicionada: esteim condicionats per les accions que ens envolten Autonomia un èsser humà no es pot cambiar per res,perquè té dignitat. Tan sols jo mateix seguint unes normes universalitzables Les persones estableixen una sèrie de normes morals sense que influeixin les seves preferències sinó en el bé comú. ''Els éssers humans no tenen preu, no es poden intercanviar per un equivalent, sinó que tenen dignitat'' TIPUS DE DEURES La idea principal és els tipus de deures que hi ha per elegir l'acció correcte. Hi ha deures positius que es mou pels sentiments i pels gusts de les persones. També hi ha deures negatius que són més exigents i prohibeixen fer les coses, per fer que tothom ho compleixi sense excuses. L'objectiu d'aquests deures és evitar el mal. "El primer deure és no fer mal a algú altre i, tot seguit, si es pot i en la mesura que es pugui, fer-li el bé." TELEOLÒGICA HO PODEM FER OPTANT SEMPRE PEL MAL MENOR Podem avaluar si una acció és correcte o incorrecte segons la persona i els sentiments que sentim cap a ell. ``Som capaços d'avaluar de forma racionalles conseqüències dels nostres actes i que per tant podem justificar de forma racional les nostres accions morals´´ COGNITIVISTA Raó pràctica Raó prudencial Imperatius categòrics
Voluntat Imperatius hipòtetics
Preferències pròpies Hem d'utilitzar la raó per contribuir al bé comú FORMAL Passar del monòleg al diàleg La tradició dialògica és molt antiga i resorgeix amb Apel i Habermas
S'intenta "posar en diàleg" l'ètica kantiana Les persones no arribem a la veritat de forma individual sinó a través del diàleg amb altres Formal La realitat del discurs La discusió sobre la correcció de les normes s'ha de fer a través del diàleg, però no un diàleg qualsevol sinó un discurs ordenat on estiguin representats tots els afectats Participació lliure
Possibilitat de qüestionar els arguments
Llibertat d'argumentació i expressió
Absència de coacció Autonomia de la raó Les que s'atenen als principis del discurs Principi d'universalització Principi de l'ètica discursiva Una norma serà vàlida si és desitjable que sigui extensible a tota la humanitat i les seves conseqüències són acceptables per tots els afectats Tots els participants han de ser lliures i poder acceptar de forma autònoma les lleis extretes del discurs Deontològica Aplicant la racionalitat comunicativa Racionalitat Comunicativa Instrumental interessos de tots interessos particulars Consensos comunicatius Pactes estratègics Cognitivista 4t C Som capaços de saber, que està bé i que està malament
Sempre s'ha d'optar per el mal menor, és a dir, quan tens dues situacions negatives, has de triar la menys dolenta, la que perjudiqui a menys gent. Com que no deixa de ser dolent, hauràs d'asumir les conseqüències. És cognitivista. Mal menor; Mal major
Full transcript