Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nederland Immigratieland

Maatschappijleer Havo4 Plurforme samenleving Thema's par. 5 (blz. 130 tm 133)
by

Emil Pepic

on 5 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nederland Immigratieland

Migranten van over de hele wereld komen naar Nederland toe Nederland immigratieland 1560-1700 Tijdperk: 80 jarige oorlog 1700-1800 Joden, Hugenoten & Kolonialen Revoluties + opkomende industrie 1800-1900 1900-1940 Voor WOI & WOII WO II - Heden (europa) 1945-heden Nederlandse Antillen Suriname Nederlands-Indie (Indonesie) 12.500 Molukkers
naar Nederland Turkije Marokko Gastarbeiders Vluchtelingen Wat is een vluchteling? Gastarbeiders Emigratie Nederlanders
naar VS en Cananda Emigratie van Nederlanders naar
Australie en Nieuw-Zeeland Vluchtende Surinamers en 'studerende' Antilianen Kolonialen Kolonialen 1949: Onafhankelijkheid Indonesie Verhuizende Nederlanders
(1945-1965: approx. 300.000 mensen) Eerste Gastarbeiders kwamen uit
-Spanje
-Italie
-Griekenland na 1945 Van 1965 tot 1973
Gastarbeiders Turkije Van 1965 tot 1973
Gastarbeiders Marokko
(vn. Rif-gebergte) 1965-1973 200.000 gastarbeiders
Turkije en Marokko Gastarbeiders Emigratie van Nederlanders Na 1945 vertrekken (honderd)duizenden Nederlanders om elders een toekomst op te bouwen. "...gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen.." Expat's Illegalen Allochtoon Autochtoon Jij zelf of ten minste één van je ouders is in het buitenland geboren. Wie zelf en zijn ouders en ook vaak hun voorouders geboren en getogen zijn in Nederland. Vluchten voor armoede in eigen
land. Vallen niet onder categorie
vluchteling VN. Worden niet toegelaten. Economische vluchtelingen Arbeidsmigranten Erkende vluchteling Asielprocedure 'Westerse' arbeiders die voor grote bedrijven (bijv. Shell) in Nederland komen werken. De laatste tijd ook veel Chinezen, Indiers en Zuid-Amerikanen Mensen die gegronde reden hebben om te vrezen voor politieke, religieuze, nationalistisch, raciale of sociale vervolging in hun thuisland Nieuwe gastarbeiders??? Zuid-Europese arbeiders (Grieken, Spanjaarden) Deze les Uitleg over (im)migratie
Deel luisteren en deel opdrachten maken
PO introductie & brainstorm Mijn naam is Claudia (22) ik ben op in Rzepin (PL) geboren uit een Nederlandse vader en een Poolse moeder. 20 jaar geleden zijn we verhuisd naar Tilburg. Ben ik een allochtoon of autochtoon? Ik ben Jhambe en ben in 1973 vanuit Suriname vertrokken om te gaan studeren in Nijmegen. Ik ben sindsdien hier als Nederlands staatsburger. Mijn jongste dochter Joni (15) is in Nederland geboren en mijn vrouw is in 1990 uit Suriname (onafh) naar Nederland gekomen. Is mijn dochter een allochtoon of autochtoon? Mijn naam is Francis (23) en ik ben de enige zoon in een Nederlands diplomatengezin in Marokko. Ik ben 23 jaar geleden geboren in Parijs en mijn ouders zijn van Franse en Nederlandse afkomst. Als ik terug naar Nederland ga ben ik dan autochtoon of allochtoon? Tot hoe lang allochtoon? (2e /derde generatie) 1975 onafhankelijk Koloniale Surinamers
Koloniale Nederlanders uit Indonesie en Molukkers?
Gastarbeiders uit Italie, Spanje en Griekenland?
Gastarbeiders uit Marrokko en Turkije Wat zou de komst van deze groepen cultureel hebben veranderd aan Nederland? Wat voor kritiek wordt er geuit in dit filmpje? Einde Waarom zouden economische vluchtelingen geweerd worden?

Wat vind je daarvan? Gezinsimmigratie Gezinshereniging: gezinsleden over laten komen
Gezinsvorming: buitenlandse vrouw over laten komen

Voorwaarden:
Kinderen jongeren dan 18
Minimumloon (1.469,40 per maand)
Basisexamen inburgering
Voor gezinsvorming moeten beiden minimaal 21 jaar zijn
Full transcript